Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. PRUDIUS, Vadim, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Petr DAŇA a Igor PENKA. Empyém hrudníku komplikovaný flegmonou hrudní stěny - fatální kombinace? Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL. 2023. ISSN 1802-0518.
 2. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČUNDRLE, Adam PEŠTÁL a Igor PENKA. Naše první zkušenosti s VV ECMO v hrudní chirurgii. In Národní chirurgický kongres 2023. 2023.
 3. PEŠTÁL, Adam, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Tomáš HANSLÍK, Petr DAŇA a Igor PENKA. Peroperační stanovení hranice plicního segmentu indocyaninovou zelení. In XXVIII. setkání pneumologů a XII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře. 2023. ISBN 978-80-87969-67-0.
 4. 2022

 5. PEŠTÁL, Adam, Olga POKORNÁ, Zdeněk CHOVANEC a Vadim PRUDIUS. Bodné poranění srdce - kazuistika, algoritmus diagnostiky i ošetření. In XII.Podlahovy chirurgické dny. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
 6. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Igor PENKA a Michal BENEJ. Chirurgická léčba Ewingova sarkomu hrudní stěny. In Chirurgické sympozium Čejkovice. 2022.
 7. PRUDIUS, Vadim, Adam PEŠTÁL, Tomáš HANSLÍK, Zdeněk CHOVANEC, Petr DAŇA a Igor PENKA. Kazuistika empyému III. stupně komplikovaného flegmonou hrudní stěny a bronchopleurální fistulou. In XXVII. setkaní pneumologů a XI. setkaní pneumologů a pneumochirurgů. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
 8. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Tetiana SHATOKHINA, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Adam KŘENEK a Igor PENKA. Komparace makroskopických a mikroskopických vzdáleností plicních metastáz od resekční linie. In XII. Podlahovy chirurgické dny; XIII. Interaktivní sympozium hojení ran. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
 9. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Tomáš HANSLÍK, Petr DAŇA a Igor PENKA. Lymfadenektomie u karcinomu kardie. In XLVI. Brněnské onkologické dny. 2022. ISSN 0862-495X.
 10. CHOVANEC, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Michal REŠKA, Ivan ČUNDRLE, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA a Igor PENKA. Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního pacienta. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
 11. PRUDIUS, Vadim, Adam PEŠTÁL, Tomáš HANSLÍK, Filip KNOTEK, Petr DAŇA, Zdeněk CHOVANEC, Ivan ČAPOV a Igor PENKA. Možností mini-invazivní léčby empyému hrudníku 2.-3. stupně. Retrospektivní studie 2015-2020. In XXVII. setkaní pneumologů a XI. setkaní pneumologů a pneumochirurgů. 2022. ISSN 1802-0518.
 12. PEŠTÁL, Adam, Zdeněk DVOŘÁK, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Tomáš HANSLÍK a Igor PENKA. Radikální resekce hrudní stěny a její rekonstrukce. In XLVI. Brněnské onkologické dny. 2022. ISSN 0862-495X.
 13. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Michal HENDRYCH, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Sklerozující mezenteritida. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran. 2022.
 14. 2021

 15. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Chondrosarkom sterna - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 100-104. ISSN 2464-7195.
 16. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČUNDRLE, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Pneumotorax jako komplikace SARS – CoV-2 pneumonie. In 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava. 2021. ISBN 978-80-88347-03-3.
 17. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Michal BENEJ, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Igor PENKA. Sarkom hrudní stěny. In XX. Dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2021.
 18. 2020

 19. PRUDIUS, Vadim, Dana WEBEROVÁ, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Ivan ČAPOV a Pavel WEBER. Kazuistika femorální Richterovy kýly u geriatrické pacientky. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 161-163. ISSN 1805-4684.
 20. HANSLÍK, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK a Tetiana SHATOKHINA. Netypický projev nemalobuněčného plicního karcinomu. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 6, s. 22-25. ISSN 2464-7195.
 21. PEŠTÁL, Adam. Současné možnosti a doporučení chirurgické léčby karcinomu plic. Onkologická revue. Praha: Current Media,s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 50-55. ISSN 2464-7195.
 22. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Zralý diferencovaný teratom tymu. Náhodná diagnostika u pacienta s ebrietou. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2020, roč. 7, č. 6, s. 58-62. ISSN 2464-7195.
 23. 2019

 24. SVOBODOVÁ, Sabina, Adam PEŠTÁL a Igor SUŠKEVIČ. Cílená léčba pacienta s plicními metastázami kolorektálního karcinomu v sekvenci bevacizumab-panitumumab-regorafenif. Onkologická Revue. Praha: Current Media s.r.o., 2019, roč. 01/2019.
 25. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Martin PÁRAL, Vadim PRUDIUS a Tomáš HANSLÍK. Diagnostika a léčba spontánního pneumothoraxu. In XV. Hustopečské dny ambulantní chirurgie. 2019.
 26. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Tomáš HANSLÍK. Empyém hrudníku - spolupráce chirurga a radiologa. In Paprsky  Vysočiny 2019 XVIII. ročník, Fórum periferní radiologie. 2019.
 27. PEŠTÁL, Adam. Chirurgická léčba karcinomu plic. In ČLS JEP. Klinická onkologie BOD Sborník abstrakt. Praha: Care Comm s.r.o., 2019. s. S96, 1 s. ISSN 0862-495X.
 28. PEŠTÁL, Adam. Chirurgická léčba karcinomu plic. Onkologická revue. Praha: Current Media,s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 5, s. 13-16. ISSN 2464-7195.
 29. PEŠEK, Miloš, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Petr ZATLOUKAL, Adam PEŠTÁL a Pavel ŠLAMPA. Klinický standard komplexní péče o pacienty s bronchogenním malobuněčným karcinomem plic. In Doporučené postupy v pneumologii. Praha: maxdorf, 2019. s. 226-260, 34 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 30. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Klinický standrad komplexní péče o pacienty s bronchogenním nemalobuněčným karcinomem plic. In Doporučené postupy v pneumologii 3. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. s. 226-260, 34 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 31. SKŘIČKOVÁ, Jana, Adam PEŠTÁL a Bohdan KADLEC. Určení klinického stadia nemalobuněčného karcinomu plic. In Karcinom plic. Praha: Farmakon Press, 2019. s. 16-22. ISBN 978-80-906589-8-1.
 32. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Vadim PRUDIUS, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. ZNAČENÍ PLICNÍCH NODULARIT PŘED PLÁNOVANOU VIDEOTORAKOSKOPICKOU (VTS) RESEKCÍ. JAKÉ MÁME MOŽNOSTI. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019. ISBN 978-80-88170-25-9.
 33. 2018

 34. ČAPOV, Ivan, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. MÉTASTASES SOLITAIRES DU DIAPHRAGME. In Societe Francaise de Chirurgie Thoraciquue et Cardio- Vasculare. 2018.
 35. ČAPOV, Ivan, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. MÉTASTASES SOLITAIRES DU DIAPHRAGME. In Societe Francaise de Chirurgie Thoraciquue et Cardio- Vasculare (http:www.sfctcv.net). 2018.
 36. PRUDIUS, Vadim, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Michal REŠKA. Neovascularization after ischemic conditioning of the stomach and the influence of follow-up neoadjuvant chemotherapy thereon. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. POZNAN: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD, 2018, roč. 13, č. 3, s. 299-305. ISSN 1895-4588. doi:10.5114/wiitm.2018.75907.
 37. REŠKA, Michal, Jan KONEČNÝ, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. OUR EXPERIENCE WITH CHEST WALL STABILIZATION. In 19th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May, 6-8, 2018 Valencia, Spain. 2018.
 38. REŠKA, Michal, Jan KONEČNÝ, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. OUR EXPERIENCE WITH CHEST WALL STABILIZATION. In European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Volume 44, Issue 2 Supplement, May 2018. 2018. ISSN 1863-9933.
 39. BENEJ, Michal, Andrea BENEJOVÁ, M PÁRAL, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. Torakoskopické (VATS) lobektomie - indikace, postupy a naše zkušenosti. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology IV. Beskydské dny, Karolinka. 2018.
 40. 2017

 41. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, H. ČOUPKOVÁ a V. HYTYCH. Association of the postoperative white blood cells (WBC) count in peripheral blood after radical surgical treatment of left upper lobe non-small cell lung cancer (NSCLC) with overall survival - single center results. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, roč. 118, č. 5, s. 299-301. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2017_073.
 42. PEŠTÁL, Adam. Chirurgické techniky při stanovení klinického stadia karcinomu plic. In Jana Skřičková, Vítězslav Kolek. Základy moderní pneumoonkologie 2. druhé rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017. s. 116-126. ISBN 978-80-7345-551-4.
 43. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Zdeněk KŘÍŽ, Eva BRICHTOVÁ a Ivan ČAPOV. Infiltrace horní hrudní apertury - superior sulcus tumor - chirurgický přístup. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2017.
 44. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Michal REŠKA, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Uniportal VATS v diagnostice a terapii onemocnění plic a mezihrudí – naše iniciální zkušenosti. In XX. Československý pneumologický kongres, 14. – 16. 6. 2017,Štrbské pleso, Slovenská Republika. 2017.
 45. 2016

 46. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Helena ČOUPKOVÁ a Ondřej BÍLEK. Aktuální indikace anatomických segmentektomii plic v onkochirurgii, Klinická Onkologie,2016, 29, (Supplementum 2), 2S101. 2016.
 47. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV a Michal BENEJ. Chirurgická diagnostika a léčba karcinomu plic. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2016. ISSN 2464-7195.
 48. PEŠTÁL, Adam, Michal BENEJ, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. Chirurgie v diagnostice a léčbě karcinomu plic. In ČLS JEP. Klinická onkologie BOD Sborník abstrakt. Praha: Care Comm s.r.o., 2016. s. 2S97, 1 s. ISSN 0862-495X.
 49. SKŘIČKOVÁ, Jana, Adam PEŠTÁL a Bohdan KADLEC. Určení klinického stadia nemalobuněčného karcinomu plic. Nemalobuněčný karcinom plic, SBN 978-80-906589-1-2. 2016, s. 18-23.
 50. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ a Martin PÁRAL. Vícenásobné nádorové onemocnění plic – kazuistika a přehled literatury. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 4, s. 287-290. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016287.
 51. 2015

 52. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Hodnocení N- stádia nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) na podkladě „medicíny založené na důkazech – (EBM)“ a našich zkušeností, Sborník abstrakt. Brno: XIX. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 2015, ISBN 978-80-88112-00-6, s. 151. 2015.
 53. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Metastazektomie plicních metastáz měkotkáńových sarkomů (STS) na I.Chirurgické klinice LFMU a FNUSA v Brně, Sborník abstrakt. Brno: Frejkovy Dny 2015, ISBN 978-80-7525-014-8, 2015, s. 42. 2015.
 54. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. In XVIII. Setkání­ Klubu Mladých Onkologů - Diagnostika a Terapie Nádorů Plic. 2015.
 55. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ a Martin PÁRAL. Paréza bránice. In IX. Podlahovy Chirurgické Dny, IX. Interaktivní Kongres Hojení Ran, Hotel Galant, Mikulov na Moravě. 2015.
 56. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Martin PÁRAL a Stanislav ŠPELDA. Reevaluace stagingu nodálního statusu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) levého horního laloku v intencích revidovaných ESTS doporučení a našich zkušeností. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 3, s. 142-145. ISSN 1802-4475.
 57. ČAPOV, Ivan, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC a Michal BENEJ. Résections pulmonaires répétées pour les métastases. In 68e Congrès SFCTCV 2015. 2015.
 58. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Strategie léčby plicních metastáz měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. Chirurgické klinice LF MU a FN USA, Sborník abstrakt. IX. Podlahovy chirurgické dny 2015, s. 16. 2015.
 59. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Více násobné primární nádorové onemocnění­ plic (Multiple Primary Lung Cancer - MPLC), kasuistika. In XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. 2015.
 60. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Vícenásobné primární nádorové onemocnění plic (Multiple Primary Lung Cancer – MPLC), kasuistika. In XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2015.
 61. 2014

 62. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Zdeněk CHOVANEC. Adenokarcinom kardie – kasuistika, taktika chirurgické léčby. Brno. Brno: www.linkos.cz, ČOS, 2014. 1 s.
 63. BENEJ, Michal, I ČAPOV, Roman BENEJ, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Chirurgické přístupy k pokročilému a recidivujícímu empyému hrudníku. In Sborník přednášek XXII. Moravskoslezské dny pneumologie, Brno, 2013. 2014.
 64. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Michal BENEJ. Chirurgické řešení postpneumonektomické bronchopleurální píštěle, algoritmus, kasuistika. Brno: BVV, 2014. 1 s.
 65. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, R. BENEJ, V. JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, J. DOLEŽEL, M. VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. "Syndrom mizející plíce" a jeho komplikace – pohled chirurga – kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2014, roč. 74, č. 1, s. 31-34. ISSN 1213-810X.
 66. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV a Adam PEŠTÁL. Vliv postradiačních změn na chirurgickou strategii léčby intratorakálních septických fokusů v intencích „salvage surgery“ – In Sborník II. sjezd České pneumologické a ftizeologické společnosti Olomouc , 2014. 2014.
 67. 2013

 68. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Chirurgické přístupy k pokročilému a recidivujícímu empyému hrudníku. 2013.
 69. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Videomediastinoskopie (VMSC) – zlatý standard v diagnostice (nejen) lymfadenopatie horního mediastina. 2013.
 70. 2012

 71. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER a Ivan ČAPOV. Cizí těles v GIT - vybrané kazuistiky. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, VI. mezinárodní kongres hojení ran. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 72. CHOVANEC, Zdeněk, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Empyém hrudníku. In Pracovní den sekce mladých chirurgů ČCHS, Naše chyby a omyly VI., chirurgie a experimentální medicína. 2012.
 73. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. GIST jícnu. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie Brno. 2012.
 74. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Hrudní drenáž pro poranění hrudníku – opravdu snadný lékařský zákrok? In IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov. 2012.
 75. ČAPOV, Ivan, Jan DOLEŽEL, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL a Martin VESELÝ. Je oprávněné provedení pneumonectomie v léčbě plícních metastáz. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 90, č. 11, s. 631-633. ISSN 0035-9351.
 76. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Jan ČERNÝ, Zdeněk CHOVANEC, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Luxace srdce po intraperikardiální pneumonektomii – kasuistika. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 77. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA, Martin VESELÝ, Jan WECHSLER a Ivan ČAPOV. Metody odběru vzorku na kultivační vyšetření v chirurgické praxi, otiskové metody. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, roč. 91, č. 12, s. 654-659. ISSN 0035-9351.
 78. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Penetrující poranění perikardu, srdce. In VII. Traumatologický den Praha. 2012.
 79. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Pohrudniční empyém a jeho chirurgická léčba, strategie terapie na I.chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně. In Slovenský chirurgický kongres, XXXIX. Spoločený zjazd Českých a Slovenských chirurgov. 2012. ISBN 978-80-7097-969-3.
 80. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Spontánní pneumomediastinum – kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2012, roč. 90, č. 11, s. 634-636. ISSN 0035-9351.
 81. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Strategie chirurgické léčby karcinomu jícnu na I.chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v. In XXXV. Brněnské onkologické dny. 2012.
 82. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Zdeněk WILHELM. Treatment of large infected chest wounds. 2012. ISSN 1609-2759.
 83. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL, Jan KALAČ, Zdeněk WILHELM a Jan DOLEŽEL. TREATMENT OF LARGE INFECTED CHEST WOUNDS. In 4th Congres of the World Union of Wound Healing Societies, September 2-6,2012 PACIFICO YOKOHAMA, Yokohama Japan. 2012.
 84. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 85. 2011

 86. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdenek CHOVANEC. Aktuální role video-mediastinoskopie v diagnostice i terapii NSCLC. In XVII. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, Sborník abstrakt. 2011.
 87. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdenek CHOVANEC. Chirurgická léčba bronchopleurální píštěle. 2011.
 88. PEŠTÁL, Adam. Chirurgická léčba nádorů horní části GIT. In XIII. setkání Klubu mladých onkologů , Medlov. 2011.
 89. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Jan KONEČNÝ, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL a Ivana PROCHÁZKOVÁ. Chirurgická léčba varixů a endovenózní terapie. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 5, č. 4, s. 192 -195. ISSN 1802-2960.
 90. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Jan ŽÁK. Krach může mít tři příčiny – ženy, sázky a rady odborníků, aneb tajemství úspěchu je účelná vytrvalost. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, Brno. 2011.
 91. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Pancoastův nádor a jeho chirurgická léčba. In ÍV. setkání hrudních chirurgů Plzeň 2010. 2011.
 92. VESELÝ, Martin, Jan SMETKA, Zdeněk CHOVANEC, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Pleuropulmonální solitární fibrózní nádor – kasuistika. 2011. 1 s.
 93. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, J. VLČEK, Adam PEŠTÁL, I DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Plikace (zřasení) bránice a modifikovaná fundoplikace dle Belseyho v léčbě eventrace bránice a gastroezofageálního refluxu u dospělého muže. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, Brno. 2011, Sborník abstrakt. 2011.
 94. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Použití tkáňových lepidel v hrudní chirurgii. Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 4, s. 4-5. ISSN 1802-6400.
 95. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Strategie chirurgické léčby adenokarcinomu oblasti kardie na I. chirurgické klinice LF MU a FN USA v Brně. In Sborník přednášek XVIII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, České Budějovice, Nemocnice České Budějovice, 2011. 2011.
 96. 2010

 97. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Petr VLČEK, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL a Martin KÁBELA. Křečové žíly a jejich následky. We Make Media, s. r. o.Jeseniova 55, Praha, 2010. 3 s. ISSN 1804-3933.
 98. DOLEŽEL, Jan, Irena KOUTNÁ, Zdeněk RUČKA a Adam PEŠTÁL. Molekulárně-biologická odpověď na intenzivní inzulínovou terapii při plicních resekcích. In Setkání hrudních chirurgů. 2010.
 99. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. Synchronní nádorová duplicita – kasuistika. In 4. setkání hrudních chirurgů. 2010.
 100. DOLEŽEL, Jan, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Martin VESELÝ, Petr DIVIŠ, Ivan ČAPOV, D. ZVONICKOVA, Z. RUCKA a Irena KRONTORÁD KOUTNÁ. The effect of insulin intake during lung resections - first results. In British Journal of Surgery. 2010. ISSN 0007-1323.
 101. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Videomediastinoskopie. 2010.
 102. DOLEŽEL, Jan, Adam PEŠTÁL, Ivan ČAPOV, Zdeněk RUČKA a Irena KRONTORÁD KOUTNÁ. Vliv intravenózně podávaného inzulínu na hodnoty krevních plynů při resekci plic- první výsledky. 1. vyd. Semily: V.Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, VII.český chirurgický sjezd, XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, 2010. s. 9. ISSN 1802-6400.
 103. 2009

 104. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Efekt pleurodézy dle hladiny C-reaktivního proteinu. 2009.
 105. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV a Václav JEDLIČKA. Chirurgická léčba nádorů hrudní stěny - indikace, taktika a výsledky. České Budějovice, 2009. 1 s.
 106. PEŠTÁL, Adam. Chirurgie karcinomu plic, plicních metastáz. In XII. setkání klubu mladých onkologů Medlov. 2009.
 107. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Jan KONEČNÝ, Václav JEDLIČKA, Petr VLČEK a Adam PEŠTÁL. Chronická žilní nedostatečnost. MKE 16125, Zima 2009. Praha: Granit s.r.o, 2009. 3 s. ISSN 1802-3959.
 108. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Large chest wall resection for the primary chest wall neoplasm, technique and results. In European Multidisciplinary Conference in Thoracic Oncology, Lugano 2009. 2009.
 109. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Maligní teratom mediastina -kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2009, roč. 88, č. 5, s. 222-224. ISSN 1803-6597.
 110. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Jan ŽÁK a Ivan ČAPOV. Otevřené pleurální okénko v léčbě pokročilého empyému hrudníku: zkušenosti s léčbou dvaceti rizikových pacientů. Praha: Česká lékařská společnost. J.E.Purkyně, 2009. Rozhledy v chirurgii, roč 88 č.5 strana 229-33.
 111. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. The Role Of Thoracic Surgery In Treatment Of Pulmonary Metastasis. In Lung Cancer, vol. 64, Supplement. 2009. ISSN 0169-5002.
 112. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Tkáňová lepidla v hrudní chirurgii. 2009.
 113. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DIVIŠ, Adam PEŠTÁL a Jan ŽÁK. V.A.C. Therapy in general surgery – case reports. In V.A.C. Sympozium Loipersdorf. 2009.
 114. 2008

 115. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Biodegradabilní syntetické plicní lepidlo PleuraSeal – indikace k použití a naše první zkušenosti. In V. český chirurgický sjezd. Praha: Česká chirurgická společnost, 2008. 2 s.
 116. JEDLIČKA, Václav, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Jiří ONDRÁŠEK, Martin VESELÝ a Ivan ČAPOV. Bodná penetrující poranění hrudníku: volba optimálního léčebného postupu. In Sborník přednášek 3. Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie a 2. sympozia hrudních chirurgů ČR s mezinárodní účastí, supplementum časopisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. GEUM s.r.o., 2008. s. 22-24. ISBN 978-80-86256-63-4.
 117. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Jiří VESELÝ. Naše zkušenosti s resekcí hrudní stěny na I. chirurgické klinice LF MU Brno 2000 -2008. In Sborník přednášek XV. kongresu Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2008. vyd. Bardějov, 2008. s. 56-57.
 118. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Peroperační ultrasonografie v průběhu videomediastinoskopie. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Bánská Bystrica: MARKO BB s.r.o., 2008, XII, č. 1, s. 15-19. ISSN 1336-6572.
 119. ČAPOV, Ivan a Adam PEŠTÁL. Předoperační příprava. Praha: Galén, 2008. 181 s. Chirurgie orgánových metastáz. ISBN 978-80-7262-493-5.
 120. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Spontánní pneumomediastinum. In VIII. Kongres mladých chirurgů. 2008.
 121. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Spontánní pneumomediastinum. In XVII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
 122. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Technique and value of the sentinel node detection during the lung resection for the early stage NSCLC. In 11th CELCC (Central European Lung Cancer Conference). 2008.
 123. ČIERNIK, Jan, Adam PEŠTÁL, Petr DIVIŠ a Michal REŠKA. Two stage surgical treatment including chest wall stabilization at a polytraumatized patient - case report. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2008. ISSN 1863-9933.
 124. ČIERNIK, Jan, Adam PEŠTÁL, Petr DIVIŠ a Michal REŠKA. Two stage surgical treatment including chest wall stabilization at a polytraumatized patient - case report. In I.st Congress ESTES, Budapest, Hungary. 2008.
 125. 2007

 126. JEDLIČKA, Václav, Jiří VESELÝ, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. COMPLEX TREATMENT OF THE CHEST WALL MALIGNANCIES: COOPERATION BETWEEN THORACIC AND PLASTIC SURGEON. In International Congress of Plastic Surgery. 2007. vyd. Brno: TA-Service Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
 127. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Dystopie dolního pravostranného plicního laloku, neobvyklá peroperační komplikace Belseyho operace. Semily 2007. Semily 2007: Nemocnice Semily, 2007. s. 15-16.
 128. VESELÝ, Martin, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Hodnocení efektu pleurodézy dle hladiny zánětlivých markerů. In XVI.ročník Konference mladých lékařů - sborník abstrakt. 2007. vyd. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2007. s. 33-34.
 129. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Mediastinoskopie – diagnostická metoda stále ještě živá, žádaná a potřebná. Kazuistiky v pneumologii a ORL - mimořádné vydání. Praha: GEUM Praha, s.r.o, 2007, září, s. S15-S16, 2 s. ISSN 1802-0518.
 130. JEDLIČKA, Václav, Jan DOLEŽEL, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL, Karel VESELÝ, Otakar BEDNAŘÍK a Ivan ČAPOV. Metastazektomie vícečetných plicních metastáz nízce diferencovaného synoviálního sarkomu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Nakladatelství Olympia, a.s. Praha, 2007, roč. 86, č. 2, s. 85-88. ISSN 0035-9351.
 131. PEŠTÁL, Adam, Petr HÝŽA, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Muscle flap closure of the postpneumonectomy empyema space. TA-Service s.r.o. Brno, Česká Rebublika, 2007. s. 39.
 132. PEŠTÁL, Adam, Petr HÝŽA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Muscle Flap Closure of the Postpneumonectomy Empyema Space. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
 133. VESELÝ, Martin, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Odhad efektu pleurodézy dle hladiny zánětlivých markerů. 2007. vyd. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 33. ISBN 978-80-254-0470-6.
 134. VESELÝ, Martin, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA a Adam PEŠTÁL. Odhad efektu pleurodézy dle hladiny zánětlivých markerů. In Spolek lékařů České lékařské společnosti J.E. Purkyně. 2007.
 135. DOLEŽEL, Jan, Petr VLČEK, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Ivan ČAPOV, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Résection des tumeurs étendues de la paroi thoracique des enfants et des adolescents. In Journée Automne, Paris 2007, SFCTCV. 2007.
 136. DOLEŽEL, Jan, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL a Martin VESELÝ. Robotická plicní lobektomie. In XVI.Moravskoslezské pneumologické dny v Brně, 5.-6. října 2007. 2007. ISBN 978-80-254-0470-6.
 137. PEŠTÁL, Adam. Zpráva ze studijního pobytu - Lovaň 2006. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelis, 2007, roč. 2007, č. 6, 2 s. ISSN 0035-9351.
 138. 2006

 139. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL, Pavel PILER a Vladislav HORVÁT. Algoritmus ošetření penetračního poranění srdce. In XIII.Pražské chirurgické dny. Praha: Česká chirurgická společnost, 2006. s. 14-15.
 140. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Martin PAVLÍK, Václav JEDLIČKA, Jiří VESELÝ, Václav ZVONÍČEK, D. HANÁK, J. TIHON, Adam PEŠTÁL, Roman KRAUS a Jan DOLEŽEL. Rare incidence of pulmonary gangrene - algorithm of treatment. Magyar Sebészet. 2006, roč. 59, s. 28-31. ISSN 0025-0295.
 141. PEŠTÁL, Adam, Lenka VEVERKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ivana PROCHÁZKOVÁ a Jan DOLEŽEL. The use of ultrasound in thoracic surgery. Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, roč. 79, 2/2006, s. 105-115, 10 s.
 142. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Jan DOLEŽEL. Ultrasound examination during mediastinoscopy. Europien Surgery, Acta Chirurgica Austriaca. Vídeň: Springel, 2006, č. 38, s. 44.
 143. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Dagmar ZVONÍČKOVÁ. Ultrazvukové vyšetření při mediastinoskopii. In 4th Slovak Surgical Congres With International Participation 2006. Nitra: Slovenská chirurgická spoločnost, 2006. s. 55.
 144. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Petr VLČEK, Antonín KRPENSKÝ a Karel VESELÝ. Videomediastinoskopie v diagnostice maligních expanzí mediastina způsobujících syndrom horní duté žíly. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Bánská Bystrica: MARKO BB s.r.o., 2006, roč. 10, č. 2, s. 5-8, 3 s. ISSN 1336-6572.
 145. 2005

 146. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Antonín KRPENSKÝ, Karel VESELÝ, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Détection du ganglion sentinelle contenant des micrométastases avec la technique au bleu patenté. In Journées d´automne de la Société Francaise de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. 2005.
 147. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Dagmar ZVONÍČKOVÁ, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Torakochirurgická léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. In Ročenka intenzivní medicíny 2005, Galén, ISBN 80-7262-344-3. 2005. s. 30-41, 11 s. ISBN 80-7262-344-3.
 148. PEŠTÁL, Adam. Videoasistovaná torakoskopie. In Celostátní konference instrumentářek. 2005.
 149. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Jan DOLEŽEL. Využití ultrazvuku v hrudní chirurgii, vyšetření plic a mediastina. In III. Haĺakové dni Martin. Martin, 2005. s. 55-56.
 150. 2004

 151. JEDLIČKA, Václav, Dagmar ZVONÍČKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Akutní respirační selhání po plicní resekci: spolupráce chirurga a anesteziologa v prevenci a léčbě. In Ročenka intenzivní medicíny 2004,. Galén, 2004. s. 41-44. ISBN 80-7262-274-9.
 152. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Chondrosakrom hrudní stěny. In Spolek lékařů J.E.P. 2004.
 153. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Multioborová spolupráce při resekcích hrudní stěny. In XIII. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno: Ta-Service s.r.o., 2004. s. 15-16, 1 s.
 154. 2003

 155. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Tomáš STAŠEK a Jan WECHSLER. Detekce sentinelové uzliny a její význam v chirurgické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic : přehled. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2003, roč. 82, květen, s. 273-277. ISSN 0035-9351.
 156. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Renata ŠÍPKOVÁ, Aleš REJTHAR, Antonín KRPENSKÝ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Diagnostika kostních mikrometastáz u malobuněčné formy plicního karcinomu - první výsledky. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2003, roč. 82, březen, s. 145-148. ISSN 0035-9351.
 157. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Katemenniální pneumothorax, diagnostika, terapie - kazuistika. In X. Luhačovické pneumologické dny. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2003. s. 17.
 158. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA, Jiří VLČEK, Adam PEŠTÁL, Jana KATOLICKÁ a Jan DOLEŽEL. KRITÉRIA ONKOLOGICKÉ OPERABILITY U NEMALOBUNĚČNÉ FORMY PLICNÍ RAKOVINY. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2003, roč. 16, č. 2, s. 49-53. ISSN 0862-495X.
 159. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Jan DOLEŽEL. Plicní peroperační ultrasonografie - další krok k detekci plicních "coin lesion". In IX. Tománkovy dny, Zlín 2003. Baťova nemocnice Zlín: Baťova nemocnice Zlín, 2003. s. 5-6-, 2 s.
 160. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Tomáš STAŠEK a Jan DOLEŽEL. Videomediastinoscopy for the diagnosis of the diseases of the lung and mediastinum. Magyar Sebészet. 2003, roč. 56, č. 6, s. 229-233, 4 s. ISSN 0025-0295.
 161. 2002

 162. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV a Adam PEŠTÁL. The sentinel node detection in the lung cancer surgery: initial results of a clinical study. In European Society of Thoracic Surgeons, 10th Annual meeting, Abstracts book. Istanbul: European Society of Thoracic Surgeons, 2002. s. 165.
 163. 2000

 164. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Plicní biopsie VATS a diagnostika intersticiálních plicních procesů. In X. Moravskoslezské dny Olomouc. Olomouc: FN Olomouc, 2000. s. 22-23.
 165. 1999

 166. WECHSLER, Jan, V. JEDLIČKA, J. KERVITZER, J. NOVOTNÝ, Martin PAVLÍK, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. A case of a pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. Acta Chirurgica Hungarica. 1999, roč. 38, č. 1, s. 53-55. ISSN 0231-4614.
 167. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV a Adam PEŠTÁL. Postavení chirurgie ve stagingu a terapii pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1999, roč. 78, č. 1, s. 9-12. ISSN 0862-495X.
 168. 1998

 169. WECHSLER, Jan, Václav JEDLIČKA, Jan KERWITZER, Jan NOVOTNÝ, Martin PAVLÍK, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. A case of a pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. Acta Chirurgica Hungarica. 1998, roč. 38, č. 1, s. 53-55, 2 s. ISSN HU0231-4614.
 170. ŽÁK, Jan, Adam PEŠTÁL a Václav JEDLIČKA. Léčba iatrogenních poranění žlučových cest při laparoskopické cholecystektomii. Bratisl Lek Listy. 1998, roč. 99, č. 12, s. 691-692. ISSN 0006-9248.
 171. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA a Adam PEŠTÁL. Prevence vzduchové netěsnosti při videotorakoskopické resekci emfyzematózní plíce. Miniinvazivní terapie. 1998, roč. 3, č. 5, s. 172-174. ISSN 1211-5177.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 17:10