Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Azyl a uprchlictví – mezinárodní a evropský rozměr, situace v ČR. In Národní stát a migrace v globalizovaném světě. 2015.
 2. 2014

 3. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Azyl a uprchlictví – mezinárodní a evropský rozměr, situace v ČR. In Národní stát a migrace v globalizovaném světě. 2014.
 4. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Odsouzeni k méněcennosti: cizinci v jazyce zákonů optikou Kritické diskurzivní analýzy. In Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti při Katedře filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové. 2014.
 5. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Pochody z nenávisti: rasismus, pravicový extremismus a média. In Pochody z nenávisti: rasismus, pravicový extremismus a média. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2014. 49 s. ISBN 978-80-87217-12-2.
 6. 2013

 7. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. ODSOUZENI K MÉNĚCENNOSTI: Kritická diskurzivní analýza návrhů zákonů týkajících se pobytu cizinců na území České republiky. www.migraceonline.cz. Praha: Multikulturní centrum, 2013.
 8. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Zákon a jeho ideologická role v občanské společnosti (cizinecké zákony optikou kritické diskurzivní analýzy). In Nové výzvy mezinárodního práva: Dnes migranti - zítra uprchlíci? 2013.
 9. 2012

 10. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka, Radoslava KRYLOVÁ, Radka VEJRYCHOVÁ a Klára DOBIÁŠOVÁ. Workshopy s multikulturní tematikou. Příručka pro učitele a učitelky základních a středních škol. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2012. 86 s.
 11. 2010

 12. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Migrations 2010. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2010, roč. 46, č. 6, s. 1073-1074, 1 s. ISSN 0038-0288.
 13. 2009

 14. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Otevření Pandořiny skříňky: mediální obraz cizinců pracujících v ČR. www.migraceonline.cz. Praha: Multikulturní centrum, 2009.
 15. ŠAFRÁNKOVÁ PAVLÍČKOVÁ, Lenka a Kristýna PEŠÁKOVÁ. Život v multikulturní společnosti: Konfrontace a výzvy. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2009. s. nestránkováno, 50 s. ISBN 978-80-87217-04-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 16:44