Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    1998

  1. BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6.
  2. BULOVÁ, Alena. Surdopedie. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. s. 81-97. ISBN 80-85931-65-6.
  3. 1997

  4. BULOVÁ, Alena. Jan Poul: Nástin vývoje vyučování neslyšících. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1997, roč. 7, č. 2, s. 56. ISSN 0862-1632.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2021 13:19