Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MIČULKOVÁ, Veronika, Alena FIALOVÁ, Tanja KOVAČIČ, Lidmila HAMPLOVÁ, Dan VESELÝ a Petr HULÍNSKÝ. WHAT DO CZECH ADOLESCENTS KNOW ABOUT HIV? Central European Journal of Public Health, Prague: National Institute of Public Health, 2018, roč. 26, č. 2, s. 149-153. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4929.
 2. 2014

 3. HRUBÁ, Drahoslava, Veronika ŠIKOLOVÁ a Aleš PEŘINA. Aktuality z toxikologie kouření tabáku: "third-hand smoke". Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-194. ISSN 1802-6281.
 4. HRUBÁ, Drahoslava a Veronika ŠIKOLOVÁ. Co je „third-hand smoke"? Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 94, č. 4, s. 190-194. ISSN 0032-6739.
 5. HRUBÁ, Drahoslava, Veronika ŠIKOLOVÁ a Aleš PEŘINA. Expozice dětí v zakouřeném prostředí je ještě nebezpečnější, než jsme předpokládali. Československá pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 69, č. 4, s. 250-257. ISSN 0069-2328.
 6. SOCHOR, Ondřej, Eva KRÁLÍKOVÁ, Renata CÍFKOVÁ, Jindřich FIALA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Šárka KUNZOVÁ, Jiří LEŠOVSKÝ, Zdeněk PLUHÁČEK, Hana NECHUTOVÁ, Pavel ŘIMÁK, Veronika ŠIKOLOVÁ, Martin HOMOLKA, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Tomáš KÁRA, Robert PROSECKÝ, Peter WOHLFAHRT, Vladimír SOŠKA a Francisco LOPEZ-JIMENEZ. Tobacco use and some characteristics of tobacco users. Preliminary results of ‘‘Kardiovize Brno 2030. Cor et Vasa, Brno: Česká kardiologická společnost, 2014, roč. 56, č. 2, s. "e118"-"e127". ISSN 0010-8650.
 7. 2013

 8. ŠIKOLOVÁ, Veronika. Biorezonance. In Eva Králíková a kolektiv. Závislost na tabáku : epidemiologie, prevence a léčba. 1. vyd. Břeclav: ADAMIRA s.r.o. Břeclav, 2013. s. 395-397, 3 s. 1. ISBN 978-80-904217-4-5.
 9. ŠIKOLOVÁ, Veronika, Hana SOVINOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Výsledky u studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav, Tigis s.r.o., 2013, roč. 58, č. 3, s. 106 - 110. ISSN 1802-6281.
 10. PLUHÁČEK, Zdeněk, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jiří LEŠOVSKÝ, Edita DOLEJŠIA, Hana NECHUTOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ, Šárka KUNZOVÁ, Jindřich FIALA, Renata CÍFKOVÁ a Ondřej SOCHOR. Hodnocení výsledků měření krevního tlaku třemi různými neinvazivními metodami. In XXX. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS, XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS. 2013.
 11. ŠIKOLOVÁ, Veronika a Zdeněk PLUHÁČEK. Jaké internetové stránky (ne)doporučit laikům, kteří hledají informace o kouření. In Slezské dny preventivní medicíny, 13. ročník, 6.-8. března 2013, Lázně Darkov. 2013. ISBN 978-80-7329-351-2.
 12. HRUBÁ, Drahoslava a Veronika ŠIKOLOVÁ. Naše zkušenosti s výukou mediků k nekouření. In 37. Brněnské onkologické dny. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 13. ŠIKOLOVÁ, Veronika, Drahoslava HRUBÁ a Hana SOVINOVÁ. Přispějí lékařští absolvent LF MU k nižší prevalenci kouření? In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
 14. ŠIKOLOVÁ, Veronika a Sylva ŠTAJNOCHROVÁ. Ubírají se současné zahraniční trendy školního stravování správným směrem? Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav a TIGIS, Praha, 2013, roč. 58, č. 1, s. 41-42. ISSN 1802-6281.
 15. HRUBÁ, Drahoslava, Veronika ŠIKOLOVÁ, Šárka KUNZOVÁ a Kateřina KAŠÍKOVÁ. Úloha kouření v epigenetické modifikaci fenotypu: nejnovější poznatky o patologických procesech vyvolaných kouřením. Časopis lékařů Českých, Praha: Česká lékařské společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 152, č. 1, s. 31 -35. ISSN 0008-7335.
 16. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Petr OKRAJEK a Veronika ŠIKOLOVÁ. Vliv perikoncepční expozice kouření na mužskou reprodukci: poměr pohlaví a nástup puberty. Československá pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 5, s. 283-292. ISSN 0069-2328.
 17. 2011

 18. ŠIKOLOVÁ, Veronika. Biorezonance v léčbě kouření. Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav, 2011, roč. 56, č. 4, s. 132 - 133. ISSN 1802-6281.
 19. ŠIKOLOVÁ, Veronika. SMOKING AND THE INTERNET IN SCHOOLS OR USEFUL LINKS FOR SMOKERS. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 243-251, 9 s. ISBN 978-80-210-5721-0.
 20. 2010

 21. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Petra ŠÁLYOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ a Lucie ŠRÁMKOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 106, s. 258-266. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 08:52