Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BEJCKOVA, Alzbeta, Miloslav MAREL, Zdenka CHLADKOVA, Libor FILA, Luis Fernando CASAS-MENDEZ, Ondřej VENCLÍČEK, Petr JAKUBEC, Marketa CERNOVSKA, Michal HRNCIARIK, Jana KREJCI, Petr DOMECKY a Martin SVATON. Comparison of the efficacy of cisplatin and carboplatin in combination with etoposide in firstline treatment of extensive-stage small cell lung cancer in real-world practice in the Czech Republic - a retrospective analysis of patients from the LUCAS project. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2024, 8 s. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2024.019.

  2023

  1. VENCLÍČEK, Ondřej. Zkušenosti s léčbou karcinomu plic z reálné klinické praxe - poznatky z registrů TULUNG a LUCAS. Onkologie. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2023, roč. 17, č. 1, s. 22-25. ISSN 1802-4475. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/xon.2023.006.

  2022

  1. SVATON, Martin, Marie DROSSLEROVA, Ondrej FISCHER, Miloslav MAREL, Michal HRNCIARIK, Ondřej VENCLÍČEK, Petr ZUNA, Michal SVOBODA, Jiri BLAZEK, Monika BRATOVÁ, Andrea MULLEROVA, Bohuslava VANKOVA a Daniel KREJCI. Comedication with corticosteroids and nonsteroidal antiphlogistics does not affect PD-L1 expression in non-small cell lung cancer. TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH. PEOPLES R CHINA: AME PUBL CO, 2022, roč. 11, č. 9, s. 3017-3023. ISSN 2218-676X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21037/tcr-22-260.
  2. SVATON, Martin, Marie DROSSLEROVA, Ondrej FISCHER, Miloslav MAREL, Michal HRNCIARIK, Ondřej VENCLÍČEK, Petr ZUNA, Michal SVOBODA, Jiri BLAZEK, Monika BRATOVÁ, Andrea MULLEROVA, Bohuslava VANKOVA a Daniel KREJCI. Laboratory Parameters Associated With Inflammation Do Not Affect PD-L1 Expression in Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2022, roč. 42, č. 3, s. 1563-1569. ISSN 0250-7005. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21873/anticanres.15630.

  2021

  1. ZVĚŘINA, Ondřej, Ondřej VENCLÍČEK, Jan KUTA, Pavel COUFALÍK, Ingrid HAGAROVÁ a Kristián BRAT. A simple dilute-and-shoot procedure for the determination of platinum in human pleural effusions using HR-CS GF-AAS. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. Munich: Elsevier, 2021, roč. 68, December 2021, s. 1-7. ISSN 0946-672X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jtemb.2021.126869.
  2. BRAT, Kristián, Ondřej VENCLÍČEK, Vladimír HEROUT, J. RUTA, M. BLAŽEK, L. STEHLÍK, D. HAVEL, F. CASAS-MENDEZ, P. DOSTÁL a V. ČERNÝ. Hospitalizační léčba covid-19. Poziční dokument České pneumologické a ftizeologické společnosti - únor 2021. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2021, roč. 81, 1/2021, s. 13-30. ISSN 1213-810X.
  3. VENCLÍČEK, Ondřej, Jana SKŘIČKOVÁ, Kristián BRAT, Ondrej FISCHER, Libor HAVEL, Michal HRNCIARIK, Miloslav MAREL, Petr OPALKA, Gabriela KRAKOROVA, Denisa ROZSIVALOVA, Juraj KULTAN, Andrea MULLEROVA, Lydia ZARNAYOVA, Petra SMICKOVA, Martina VASAKOVA, Zsuzsanna GYORFY, Michal JIROUSEK, Daniel KREJCI, Jana KREJCI, Petr ZUNA, Martin SVATON, Kristyna HRDA, Jaroslav DUBA, Jana ALAHAKOON, Michal SVOBODA a Jiri SILAR. Lung Cancer in Non-smokers in Czech Republic: Data from LUCAS Lung Cancer Clinical Registry. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 41, č. 11, s. 5549-5556. ISSN 0250-7005. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21873/anticanres.15368.

  2020

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Monika BRATOVÁ, Miloš PEŠEK, Martin SVATOŇ, Vítězslav KOLEK, Ondřej FIŠER, Leona KOUBKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Markéta ČERNOVSKÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Jaromír ROUBEC, Milada ZEMANOVÁ, Petr OPÁLKA, Jana KREJČÍ, Dan KREJČÍ, Helena ČOUPKOVÁ a Zdeněk MERTA. Epidermal growth factor receptor (EGFR) gene mutation testing prior to tyrosine kinase inhibitors (TKI) treatment - prospective data from the Czech TULUNG registry. In European Respiratory Journal 2020, 56: 1686. 2020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1183/13993003.congress-2020.1686.
  2. VENCLÍČEK, Ondřej. Zevní rizikové faktory vzniku karcinomu plic u nekuřáků. Onkologie. Olomouc: Solen, 2020, roč. 14, 1/2020, s. 45-46. ISSN 1802-4475.

  2019

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic - současná léčba. Kardiologická reue- interní medicína. Praha, 2019, roč. 21, 3/2019, s. 151-158. ISSN 2336-288X.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 3, s. 88-94. ISSN 1213-810X.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. profi Medicína. Praha, 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového katoru. Medicína - profi. 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
  5. KOLEK, Vítězslav, Martina VAŠÁKOVÁ, L. HAVEL, Jana SKŘIČKOVÁ, O. FIŠSCHER, Vladimír KOBLÍŽEK, Michal HRNČIARIK, Miloslav MAREL, P. OPÁLKA, Gabriela KRÁKOROVÁ, M. DROSSLEROVÁ, Z GYORFY, Ondřej VENCLÍČEK, D. ROZSÍVALOVÁ, M. SVATOŇ, J. DUBA a J. ALAHAKON. Projekt LUCAS, jeho první výsledky a další potenciál. In XXI. kongres České a Slovenské penumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci. 2019. ISBN 978-80-7471-282-1.

  2018

  1. ŠŤASTNÁ, Nela, Kristián BRAT, Vladimír HEROUT, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Autohemopleurodéza. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, s. 10-18, 6 s. ISSN 1805-398X.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic - současnost a výhledy. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, roč. 7/2018, č. 7, s. 10-18. ISSN 1805-398X.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Zdeněk MERTA. Karcinom plic. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 157, č. 5, s. 226-236. ISSN 0008-7335.
  5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba nemocných s nemalobuněčným karcinomem a mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. Onkologie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 12, č. 4, s. 175-181. ISSN 1802-4475.
  6. VENCLÍČEK, Ondřej. Léčba nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem s přestavbou genu ALK. Onkologie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 12, č. 4, s. 182-184. ISSN 1802-4475.
  7. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermiálního růstového faktoru. 2018, roč. 5/2018, s. 41-49. ISSN 2464-7195.

  2017

  1. VENCLÍČEK, Ondřej, Mirka DŽINGOZOVOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Antituberkolitiky způsobená těžká trombocytopenie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Geum, 2017, roč. 14, č. 2, s. 14-16. ISSN 1802-0518.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC a Ondřej VENCLÍČEK. Nemalobuněčný karcinom plic. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 11, s. 861-874. ISSN 0042-773X.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Paraneoplastické projevy u karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, Příl. 2, s. 16-21. ISSN 1212-4184.
  4. VENCLÍČEK, Ondřej. Souběžný výskyt mutace T790M a aktivační mutace v genu pro EGFR (Kazuistiky). 2017, roč. 15/2017, č. 3, s. 72. ISSN 1335-3985.
  5. KADLEC, Bohdan, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Výskyt tromboembolické nemoci u pacientů s adenokarcinomem plic. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.

  2016

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In Současné trendy v léčbě karcinomu plic. Praha: Current Media, 2016, s. 47-54. ISBN 978-80-88129-09-7.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 8, s. 19-25. ISSN 1805-398X.
  3. VENCLÍČEK, Ondřej. Komplikace a nežádoucí účinky radioterapie plicního karcinomu25-27. Onkologická Revue 7/2016/speciál. 2016, s. 25-27.
  4. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba Avastinem u pacienta s NSCLC. Acta Medicinae - Reprint. 2016, roč. 1, 11/2016, s. 4-8.
  5. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba Avastinem u pacinta s NSCLC. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2016, 11/2016, s. 38-43. ISSN 1805-398X.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, příl. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4184.
  7. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní nádory plic. In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
  8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Pokrok v léčbě karcinomu plic. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o., 2016, s. 60-67. ISBN 978-80-88046-07-3.
  9. VENCLÍČEK, Ondřej, Petronela VENCLÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Blanka ROBEŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Svatopluk RICHTER, Mojmír MOULIS a Jitka HAUSNEROVÁ. Výsledky mutační analýzy genu EGFR a efekt léčby pacientů s mutacemi EGFR na KNPT FN Brno v letech 2010-2015. In Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016, s. "B26"-"B29", 4 s. ISBN 978-80-7471-165-7.

  2015

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v biologické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2015, roč. 17, 1/2015, s. 41-50, 9 s. ISSN 1212-4184.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Posun v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ISBN 978-80-905979-3-8. Onkologická revue. Praha, 2015, 1/2015, s. 11-15.

  2014

  1. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Blanka ROBEŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Crisotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2014, s. 83-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
  2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ a Zdenka POVOLNÁ. Je vyšetření bioptického materiálu materiálu nemocných s pokročilým NSCLC opravdu tak důležité? In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014, s. 53-54.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Možnosti biologické léčby u nemalobuněčného karcinomu plic v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014. Praha, 2014, roč. 3, č. 6, s. 13-16.
  4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Acta Medicinae - Onkologie 2014. Praha: Galén, 2014, roč. 2014, 8/3, s. 34-40.

  2013

  1. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Erlotinib ve 4. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 8-14. ISSN 1801-1209.
  2. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Monika ŠATÁNKOVÁ. kazuistika pacientky s nemalobňěčným karcinomem plic dlouhodobě léčené Tarcevou. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
  3. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu afatinibem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
  4. VENCLÍČEK, Ondřej a Jana SKŘIČKOVÁ. Možnosti využití afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu - překladová práce. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 19-30, 11 s. ISSN 1801-1209.
  5. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Pemetrexed v léčbě pokročilého nemalobuňěčného karcinomu plic - kazuistika. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 15-17. ISSN 1801-1209.
  6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, T. JANÁSKOVÁ, J. BARTOŠ, J. CHALUPA, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a P. REITERER. Peronální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s karboplatinou v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): výsledky nerandomizované studie u neselektované populace 396 nemocných. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.

  2012

  1. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Petronela VÝROSTKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a H. ČOUPKOVÁ. Crizotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie, Ostrava. 2012.
  2. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem. Onkologie. 2012, roč. 6, č. 5, s. 284-286. ISSN 1802-4475.
  3. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012, 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 01:08