Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ and Věra KALANDROVÁ. Asférické čočky a jejich vliv na zrakovou ostrost, hloubku ostrosti, sférickou aberaci a kontrastní citlivost (Aspherical iols and their effect on visual acuity, depth of field, spherical aberration and contrast sensitivity). Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, vol. 2018, 3/2018, p. 87-91. ISSN 0009-059X. doi:10.31348/2018/1/1-3-2018.
 2. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Zuzana HLINOMAZOVÁ. Výtěžnost zobrazovacích modulů rohovkového tomografu pro včasnou diagnostiku rohovkových ektázií (YIELD OF DISPLAY MODULES OF CORNEAL TOMOGRAPHY FOR EARLY DIAGNOSIS OF CORNEAL ECTASIA). Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, vol. 2018, 4/2018, p. 175-183. ISSN 0009-059X.
 3. 2017

 4. ROZSÍVAL, Pavel, Ondřej VLASÁK and Zuzana HLINOMAZOVÁ. TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 10. 2017th ed. Galén, 2017. 10. ISBN 978-80-7492-305-0.
 5. 2016

 6. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and HLINOMAZOVÁ. Aspherical optics and its application in ophthalmology. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016. p. 79-161. ISBN 978-80-223-4105-9.
 7. VLASÁK, Ondřej. Diagnostika očních chorob v presenilním a senilním věku v ambulanci optometristy. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2016. ISSN 1211-233X.
 8. HLINOMAZ, Ivo and Ondřej VLASÁK. Výtěžnost využití Pentacamu při diagnostice keratokonu (The use of Pentacam in the diagnosis of keratoconus). In Pavel Beneš, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek, Petr Veselý, Marie Kodetová, Zuzana Odvárková, Jolana Nedvědová. VII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí : sborník přednášek a posterů. Brno: NCONZO, 2016. p. 18-25. ISBN 978-80-7013-583-9.
 9. VLASÁK, Ondřej. Zásady přístrojového vyšetření aneb co nenajdete v manuálu. 2016.
 10. 2015

 11. PRUDILOVÁ, Vendula and Ondřej VLASÁK. Hodnocení úspěšnosti korekce astigmatismu pomocí kontaktních čoček (Evaluation of the success of astigmatism correction using contact lenses). In 6. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-7013-578-5.
 12. KALANDROVÁ, Věra and Ondřej VLASÁK. Korekce nízkého astigmatismu (Low astigmatism correction). 2015. ISBN 978-80-87735-18-3.
 13. VLASÁK, Ondřej, Kristina VODIČKOVÁ and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Methodology of separation and ablation of corneal tissue using femtosecond and excimer laser. In European Society of Cataract & Refractive Surgeons, Barcelona Congress 2015. 2015.
 14. VLASÁK, Ondřej and Kristina VODIČKOVÁ. Princip rohovkové topografie a nejčastější topografické nálezy (The principle of corneal topography and the most common topographical findings). 2015. ISBN 978-80-906205-0-6.
 15. KALANDROVÁ, Věra and Ondřej VLASÁK. Relex smile - roční zkušenosti (Relex smile - year experience). 2015. ISBN 978-80-87735-18-3.
 16. VLASÁK, Ondřej and Kristina VODIČKOVÁ. Roční zkušenosti s implantací ICL (Year experience with ICL implantation). 1st ed. Zlín: Bořek Procházka, 2015. p. 5-90, 92 pp. ISBN 978-80-87735-18-3.
 17. VLASÁK, Ondřej and Kristina VODIČKOVÁ. Utilization of image-guided navigation system in cataract surgery with implantation of toric IOL. In European Society of Cataract & Refractive Surgeons, Barcelona Congress 2015. 2015.
 18. VLASÁK, Ondřej and Kristina VODIČKOVÁ. Zásady přístrojového měření na očním klinickém pracovišti. 2015. ISBN 978-80-906205-0-6.
 19. 2014

 20. VLASÁK, Ondřej and Kristina VODIČKOVÁ. Optické vlastnosti multifokálních IOL (Optical properties of multifocal IOL). In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
 21. VLASÁK, Ondřej and Kristina VODIČKOVÁ. Rizika centrální suprese u refrakčního pacienta: kazuistika (Risks of Central suppression for refractive patient: a case report). 2014. ISBN 978-80-87735-12-1.
 22. VLASÁK, Ondřej. The field of display modules corneal topographer and their contribution to the early dianosis of corneal ectasia. In MSc. Ivan Toth. Book of abstract. Zagreb: Veleučiliště Veliká Gorica, 2014. p. 26-28, 2 pp. ISBN 978-953-7716-57-8.
 23. 2012

 24. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Věra KALANDROVÁ. Metodika separace a ablace rohovkové tkáně pomocí femtosekundového a excimerového laseru (Methodology of separation and ablation of corneal tissue by means of a femtosecond and excimer laser). In Sborník abstrakt XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 25. 2011

 26. VLASÁK, Ondřej. Diagnostika keratokonu v ambulanci optometristy (Diagnosis of keratoconus in optometric practice). In elportál. Sborník 2. Celostátní studentské konference optometrie. 1.vydání. Brno: elportál, 2011. p. 95-96.
Display details
Displayed: 5/12/2021 01:31