Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ a Věra KALANDROVÁ. Asférické čočky a jejich vliv na zrakovou ostrost, hloubku ostrosti, sférickou aberaci a kontrastní citlivost. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 2018, 3/2018, s. 87-91. ISSN 0009-059X. doi:10.31348/2018/1/1-3-2018.
  URL
  Název anglicky: Aspherical iols and their effect on visual acuity, depth of field, spherical aberration and contrast sensitivity
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Spherical aberration, depth of field, contrast sensitivity, ZCB00, AAB00, MX60, DCVA

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 20. 12. 2018 08:00.
 2. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Zuzana HLINOMAZOVÁ. Výtěžnost zobrazovacích modulů rohovkového tomografu pro včasnou diagnostiku rohovkových ektázií. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 2018, 4/2018, s. 175-183. ISSN 0009-059X.
  URL
  Název anglicky: YIELD OF DISPLAY MODULES OF CORNEAL TOMOGRAPHY FOR EARLY DIAGNOSIS OF CORNEAL ECTASIA
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Pentacam, corneal ectasia, keratoconus, pellucid marginal degeneration, corneal warpage syndrome, forme fruste keratoconus

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 20. 12. 2018 15:03.
 3. 2017

 4. ROZSÍVAL, Pavel, Ondřej VLASÁK a Zuzana HLINOMAZOVÁ. TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 10. 2017. vyd. Galén, 2017. 10. ISBN 978-80-7492-305-0.
  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 19. 7. 2018 14:31.
 5. 2016

 6. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a HLINOMAZOVÁ. Aspherical optics and its application in ophthalmology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016. s. 79-161. ISBN 978-80-223-4105-9.
  Název česky: Asférická optika a její použití v oftalmologii
  Název anglicky: Aspherical optics and its application in ophthalmology
  ORL, oftalmologie, stomatologie. angličtina. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: aspherical optics, spherical aberration, ophtalmology
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 4. 1. 2017 09:46.
 7. VLASÁK, Ondřej. Diagnostika očních chorob v presenilním a senilním věku v ambulanci optometristy. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2016. ISSN 1211-233X.
  URL
  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 16. 5. 2018 09:07.
 8. VLASÁK, Ondřej. Subjektivní refrakce. 2016.
  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 16. 5. 2018 14:24.
 9. HLINOMAZ, Ivo a Ondřej VLASÁK. Výtěžnost využití Pentacamu při diagnostice keratokonu. In Pavel Beneš, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek, Petr Veselý, Marie Kodetová, Zuzana Odvárková, Jolana Nedvědová. VII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí : sborník přednášek a posterů. Brno: NCONZO, 2016. s. 18-25. ISBN 978-80-7013-583-9.
  URL
  Název anglicky: The use of Pentacam in the diagnosis of keratoconus
  RIV/00216224:14110/16:00091440 Stať ve sborníku. ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Hlinomaz, Ivo (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vlasák, Ondřej (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: keratoconus; Pentacam

  Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 9. 11. 2016 12:26.
 10. VLASÁK, Ondřej. Zásady přístrojového vyšetření aneb co nenajdete v manuálu. 2016.

  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 16. 5. 2018 14:26.
 11. 2015

 12. PRUDILOVÁ, Vendula a Ondřej VLASÁK. Hodnocení úspěšnosti korekce astigmatismu pomocí kontaktních čoček. In 6. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-7013-578-5.
  Název anglicky: Evaluation of the success of astigmatism correction using contact lenses
  RIV/00216224:14110/15:00084928 Prezentace na konferencích. ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Prudilová, Vendula (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vlasák, Ondřej (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: astigmatism; contact lenses; astigmatism correction
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 16. 12. 2015 18:42.
 13. KALANDROVÁ, Věra a Ondřej VLASÁK. Korekce nízkého astigmatismu. 2015. ISBN 978-80-87735-18-3.
  Název anglicky: Low astigmatism correction
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: astigmatism, LRI, toric intraocular lens

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 11. 11. 2015 16:56.
 14. VLASÁK, Ondřej, Kristina VODIČKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Methodology of separation and ablation of corneal tissue using femtosecond and excimer laser. In European Society of Cataract & Refractive Surgeons, Barcelona Congress 2015. 2015.
  URL
  Název česky: Metodologie separace a ablace rohovkové tkáně při použití femtosekundového a excimerového laseru.
  RIV/00216224:14110/15:00086423 Prezentace na konferencích. ORL, oftalmologie, stomatologie. angličtina. Česká republika.
  Vlasák, Ondřej (203 Česká republika, domácí) -- Vodičková, Kristina (203 Česká republika) -- Škorpíková, Jiřina (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: ablation; femtosecond; excimer; laser; separation
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 3. 2. 2016 12:49.
 15. VLASÁK, Ondřej a Kristina VODIČKOVÁ. Princip rohovkové topografie a nejčastější topografické nálezy. 2015. ISBN 978-80-906205-0-6.
  Název anglicky: The principle of corneal topography and the most common topographical findings
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: topography, Pentacam
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 11. 11. 2015 16:22.
 16. KALANDROVÁ, Věra a Ondřej VLASÁK. Relex smile - roční zkušenosti. 2015. ISBN 978-80-87735-18-3.
  Název anglicky: Relex smile - year experience
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: refractive surgery, Smile, lenticul

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 11. 11. 2015 16:49.
 17. VLASÁK, Ondřej a Kristina VODIČKOVÁ. Roční zkušenosti s implantací ICL. 1. vyd. Zlín: Bořek Procházka, 2015. s. 5-90, 92 s. ISBN 978-80-87735-18-3.
  Název anglicky: Year experience with ICL implantation
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: ICL, vault, WTW
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 11. 11. 2015 15:44.
 18. VLASÁK, Ondřej a Kristina VODIČKOVÁ. Utilization of image-guided navigation system in cataract surgery with implantation of toric IOL. In European Society of Cataract & Refractive Surgeons, Barcelona Congress 2015. 2015.
  URL
  Název česky: Využití obrazem naváděného systému u operace šedého zákalu s implantací torické IOL
  RIV/00216224:14110/15:00086424 Prezentace na konferencích. ORL, oftalmologie, stomatologie. angličtina. Česká republika.
  Vlasák, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vodičková, Kristina (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: image-guided navigation system; cataract; toric IOL;
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 3. 2. 2016 13:01.
 19. VLASÁK, Ondřej a Kristina VODIČKOVÁ. Zásady přístrojového měření na očním klinickém pracovišti. 2015. ISBN 978-80-906205-0-6.
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: optical instruments, measuring, autorefractometer, topographer, OCT, verion
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 11. 11. 2015 16:20.
 20. 2014

 21. VLASÁK, Ondřej a Kristina VODIČKOVÁ. Optické vlastnosti multifokálních IOL. In XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
  Název česky: Optické vlastnosti multifokálních IOL
  Název anglicky: Optical properties of multifocal IOL
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: multifocal lenses, optical bench
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 11. 11. 2015 15:15.
 22. VLASÁK, Ondřej a Kristina VODIČKOVÁ. Rizika centrální suprese u refrakčního pacienta: kazuistika. 2014. ISBN 978-80-87735-12-1.
  Název anglicky: Risks of Central suppression for refractive patient: a case report
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Central suppression, diplopia, amblyopia,
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., učo 142381. Změněno: 11. 11. 2015 15:23.
 23. VLASÁK, Ondřej. The field of display modules corneal topographer and their contribution to the early dianosis of corneal ectasia. In MSc. Ivan Toth. Book of abstract. Zagreb: Veleučiliště Veliká Gorica, 2014. s. 26-28, 2 s. ISBN 978-953-7716-57-8.
  Název anglicky: The field of display modules corneal topographer and their contribution to the early dianosis of corneal ectasia
  ORL, oftalmologie, stomatologie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: corneal topograph ectasia keratokonus amblyopia

  Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 24. 4. 2015 13:33.
 24. 2012

 25. VLASÁK, Ondřej, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Věra KALANDROVÁ. Metodika separace a ablace rohovkové tkáně pomocí femtosekundového a excimerového laseru. In Sborník abstrakt XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  Název anglicky: Methodology of separation and ablation of corneal tissue by means of a femtosecond and excimer laser

  Klíčová slova anglicky: laser, cornea, ablation,
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc., učo 413. Změněno: 7. 1. 2013 14:08.
 26. 2011

 27. VLASÁK, Ondřej. Diagnostika keratokonu v ambulanci optometristy. In elportál. Sborník 2. Celostátní studentské konference optometrie. 1.vydání. Brno: elportál, 2011. s. 95-96.
  URL
  Název anglicky: Diagnosis of keratoconus in optometric practice
  ORL, oftalmologie, stomatologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cornea; keratoconus; diagnose of keratoconus

  Změnila: Mgr. Sylvie Petrová, učo 33774. Změněno: 1. 3. 2012 08:12.
Zobrazeno: 3. 12. 2021 06:37