Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Zuzana ZOUBKOVÁ, Zuzana FONIOKOVÁ, Marcela HRDLIČKOVÁ, Romana ŠVACHOVÁ, Matěj TOMEČEK a Michaela KOUTSKÁ. O úniku a návratu: příběhy času. In Noc vědců na FF MU 2021. 2021.
 2. 2019

 3. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Minulé výzvy pro budoucnost oboru: Dítěti vstříc jako zdroj inspirace teorie literatury pro děti a mládež. Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: MZK, 2019, roč. 33, č. 1. ISSN 1804-4255.
 4. 2017

 5. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Dívčí hrdinka včera a dnes. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava, 2017, roč. 7, č. 1, s. 21−34. ISSN 1805-1464.
 6. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Intencionální literatura pro adolescenty v kontextu současných čítanek pro 8. a 9. ročník ZŠ. In Gejgušová Iva. Principy a cesty školní výuky české literatury. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 90-106. ISBN 978-80-7464-956-1.
 7. 2016

 8. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Dospívající hrdina v současné dystopii. Přerov: Městská knihovna v Přerově, Muzeum Komenského v Přerově, 2016. ISBN 978-80-87190-37-1.
 9. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Podoby epistolárního románu v současné Young Adult literatuře. In Současnost literatury pro děti a mládež (Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé). 2016.
 10. 2015

 11. HRDLIČKOVÁ, Marcela. (Nejen) milostné dopisy jako motiv současné literatury pro dívky. 2015.
 12. 2014

 13. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Blíží se dvojí výročí první dámy moravských pověstí. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014.
 14. 2013

 15. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Milena Šubrtová a kol.: Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 19902010. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 16. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Osmdesáté narozeniny brněnského autora pohádek pro děti i dospělé. Brno: MZK, 2013.
 17. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. Duha [online]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013, roč. 27, č. 1. ISSN 1804-4255.
 18. 2012

 19. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Problematičnost termínu "příběhová próza ze života dětí a mládeže" (prezentace tématu disertační práce). In Meziuniverzitní doktorandské kolokvium v Bořeticích. 2012.
 20. 2009

 21. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Obraz rodiny v současné příběhové próze ze života dětí a mládeže. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 89-102, 13 s. ISBN 978-80-904218-3-7.
 22. 2006

 23. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Luděk Uzel se vydal na Papuu hledat nepoznaný kmen. Rokycany: Vltava Labe Press, 2006.
 24. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Muzika v Hrádku dostala občanku. Rokycany: Vltava Labe Press, 2006.
 25. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Neobracejte se k neslyšícím zády. Rokycany: Vltava Labe Press, 2006.
 26. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Tisícovka punkerů vtrhla do Strašic. Rokycany: Vltava Labe Press, 2006.
 27. 2003

 28. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Noc s Andersenem překvapila. Rokycany: Vltava Labe Press, 2003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 8. 2022 11:53