Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SOURALOVÁ, Adéla, Kristýna KAYMAK MINAŘÍKOVÁ a Michaela ŽÁKOVÁ. Being Daughter and Mother : Middle-aged Women in Three-generation Living. Journal of Intergenerational Relationships. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, neuveden, neuveden, s. 1-18. ISSN 1535-0770. doi:10.1080/15350770.2021.1883179.
 2. SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. My home, my castle : meanings of home ownership in multigenerational housing. Housing Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, neuveden, neuveden, s. 1-19. ISSN 0267-3037. doi:10.1080/02673037.2020.1853074.
 3. SOURALOVÁ, Adéla. “My parents did everything for us but nothing with us” : Parenting and mothering in Vietnamese immigrant families in the Czech Republic. Asian and Pacific Migration Journal. London: SAGE Publications, 2021, roč. 30, č. 1, s. 39-59. ISSN 0117-1968. doi:10.1177/0117196820981376.
 4. 2020

 5. SOURALOVÁ, Adéla. Grandparents, kinship ties, and belonging after migration : the perspective of second-generation grandchildren. Global networks. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 20, č. 2, s. 362-379. ISSN 1470-2266. doi:10.1111/glob.12240.
 6. SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou : Třígenerační soužití v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 263 s. Sociologická řada, sv. č. 19. ISBN 978-80-7325-498-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
 7. SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2020. 263 s. ISBN 978-80-210-9588-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
 8. 2019

 9. SOURALOVÁ, Adéla. Being a grandchild: Meanings, Practices, and Experiences with Grandchildhood. In 14th ESA conference. Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging. 2019.
 10. SEDLÁKOVÁ, Tatiana a Adéla SOURALOVÁ. Emerging age asymmetries in the research relationship : challenges of exploring transition to the fourth age. Ageing & Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, roč. 39, č. 2, s. 409-433. ISSN 0144-686X. doi:10.1017/S0144686X17001040.
 11. SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. “Everybody Takes Care of Everybody” : Care Circulation and Care Relations in Three-Generation Cohabitation. Journal of Family Issues. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2019, roč. 40, č. 17, s. 2628-2657. ISSN 0192-513X. doi:10.1177/0192513X19860177.
 12. HORTOVÁ, Simona a Adéla SOURALOVÁ. “I am not alone” : Intergenerational solidarity in three-generation households from the perspective of the older generation. Slovenský národopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 67, č. 2, s. 144-164. ISSN 1335-1303. doi:10.2478/se-2019-0008.
 13. SOURALOVÁ, Adéla. Jsem potřebovaná a potřebuji je: Stárnutí v třígeneračních domácnostech. In 9. olomoucká sociologická podzimní konference. 2019.
 14. HRONOVÁ, Tereza a Adéla SOURALOVÁ. Managers, Consumers, Visitors : Roles of Caring Relatives in Emerging Home-based Eldercare in the Czech Republic. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019, roč. 16, č. 2, s. 7-24. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2019-2-7.
 15. SOURALOVÁ, Adéla. Mother-grandmother contracts : Local care loops and the intergenerational transfer of childcare in the Czech Republic. Journal of European Social Policy. London: SAGE Publications, 2019, roč. 29, č. 5, s. 666-680. ISSN 0958-9287. doi:10.1177/0958928719873833.
 16. SOURALOVÁ, Adéla. Mutual care-giving and care-receiving in three-generation household. In Transforming Care Conference. 2019.
 17. SOURALOVÁ, Adéla. Prarodičovství v třígeneračním soužití. In 9. slovenské a české sociologické dni. 2019.
 18. SOURALOVÁ, Adéla. Transnational grandchildhood : negotiating intergenerational grandchild–grandparent ties across borders. Journal of Ethnic and Migration Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 45, č. 13, s. 2447-2467. ISSN 1369-183X. doi:10.1080/1369183X.2018.1443392.
 19. 2018

 20. SOURALOVÁ, Adéla a Matouš JELÍNEK. Constructing professional services : For-profit care and domestic work agencies in the Czech Republic. Women's Studies International Forum. Amsterdam: Elsevier, 2018, roč. 70, September-October, s. 53-61. ISSN 0277-5395. doi:10.1016/j.wsif.2018.08.002.
 21. SOURALOVÁ, Adéla. Delegation of childcare in immigrant families and its consequences. Journal of Family Studies. Routledge, 2018, roč. 24, č. 1, s. 5-24. ISSN 1322-9400. doi:10.1080/13229400.2017.1375422.
 22. HRONOVÁ, Tereza a Adéla SOURALOVÁ. Eldercare agencies and the marketing of care work in the Czech Republic : relieving a family burden? International Journal of Care and Caring. Bristol: Policy Press, 2018, roč. 2, č. 2, s. 235-251. ISSN 2397-8821. doi:10.1332/239788218X15251715859481.
 23. SOURALOVÁ, Adéla. Grandparents, kinning, and belonging after migration: The perspective of second-generation grandchildren. In EASA2018: Staying, Moving, Settling. 2018.
 24. HRONOVÁ, Tereza a Adéla SOURALOVÁ. Jeden den v životě pečovatelky : placená péče o seniory perspektivou pečujících. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018, roč. 12, č. 5, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
 25. WIDDING ISAKSEN, Ann Elise a Adéla SOURALOVÁ. Local care- loops and micro-mobilities of care. Rethinking proximate care in post- egalitarian contexts. 2018.
 26. SOURALOVÁ, Adéla. Mary Poppins na český způsob : Kvalifikace a profesionalizace péče o děti? In Kapitál. Bratislava: Literarnyklub.sk, 2018. s. 8-9. ISSN 2585-7851.
 27. SOURALOVÁ, Adéla. Postsocialist Caring Biographies : Care Work between Work and Non-Work. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 25, č. 2, s. 229-253. ISSN 1072-4745. doi:10.1093/sp/jxy011.
 28. SOURALOVÁ, Adéla. Postsocialist Caring Biographies : Care Work between Work and Non-Work. In ESA RN33 mid-term conference. 2018.
 29. SOURALOVÁ, Adéla a Eva ŠLESINGEROVÁ. Post-Socialist eldercare in the Czech Republic : institutions, families, and the market. In Karen Christensen and Doria Pilling. The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. 1. vyd. London: Routledge, 2018. s. 159-170. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-4724-7945-7.
 30. SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. Prarodiče, rodiče a vnoučata pod jednou střechou: dynamika rodinných a mezigeneračních vztahů v třígeneračních domácnostech. In 8. olomoucká sociologická podzimní konference, 17. – 19. 10. 2018, Olomouc. 2018.
 31. SOURALOVÁ, Adéla. Sociologie vnukovství: vnučky a vnuci v třígeneračních domácnostech. In Konference ČSS 2018. Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018). 2018.
 32. SOURALOVÁ, Adéla. Three-generational households: Grandparenthood, parenthood and grandchildhood under one roof. In 9th Congress of the European Society on Family Relations. Families through the lens of diversity. 2018.
 33. DUBENSKÁ, Tereza a Adéla SOURALOVÁ. Turning to or Away from Religion : The Role of Religion in the Lives of Romanian Migrants in the Czech Republic. Journal of Religion in Europe. Leiden: Brill, 2018, roč. 11, č. 1, s. 73-98. ISSN 1874-8910. doi:10.1163/18748929-01101004.
 34. 2017

 35. SOURALOVÁ, Adéla. Children in paid care-giving work : Invisible receivers or active agents in caring relations? Childhood. London: SAGE Publications, 2017, roč. 24, č. 4, s. 438-452. ISSN 0907-5682. doi:10.1177/0907568217694420.
 36. SOURALOVÁ, Adéla. Missing Care Chains in the Czech Republic: Grandmother Pools, Primacy of Mother Figure, and Cultures of Trust. In The Disappearance of Egalitarianism? Care: New ambivalences and Dependencies. 2017.
 37. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ a Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej : Jak se práce z lásky stává placenou službou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 249 s. ISBN 978-80-210-8651-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8652-2017.
 38. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ a Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej : Jak se práce z lásky stává placenou službou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8651-7.
 39. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ a Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8652-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8652-2017.
 40. SOURALOVÁ, Adéla. Transnational Grandchildhood: Negotiating Intergenerational Grandchild – Grandparent Ties across Borders. In Transnational Families: Generations, Differences, Solidarity. 2017.
 41. SOURALOVÁ, Adéla a Hana FIALOVÁ. Where have all the fathers gone? Remarks on feminist research on transnational fatherhood. NORMA : International Journal for Masculinity Studies. Taylor and Francis Scandinavia, 2017, roč. 12, č. 2, s. 159-174. ISSN 1890-2138. doi:10.1080/18902138.2017.1341461.
 42. 2016

 43. SOURALOVÁ, Adéla. Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let. 2016.
 44. SOURALOVÁ, Adéla. Delegation of Care-Giving as a Strategy for Good Mothering: Case Study of Vietnamese Immigrant Mothers who Hire Czech Nannies. In The 28th Conference of the Nordic Sociological Association,. 2016.
 45. LÁNÍKOVÁ, Marie a Adéla SOURALOVÁ. „Domácí je politické"? Hospodyňství v poválečném Československu perspektivou Ústředí československých hospodyň a národněsocialistických poslankyň. Gender, rovné příležitosti, výzkum. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 17, č. 2, s. 29-41. ISSN 1213-0028. doi:10.13060/12130028.2016.17.2.280.
 46. SOURALOVÁ, Adéla. Migrant Motherhood and Care-Giving As a Pathway to Integration? Delegation of Child Care in Vietnamese Immigrant Families and Its Consequences for Settlement. In 3rd ISA Forum of Sociology. 2016.
 47. 2015

 48. SOURALOVÁ, Adéla. An Employer Sui Generis: How Placement Agencies are Changing the Nature of Paid Childcare in the Czech Republic. In Anna Triandafyllidou, Sabrina Marchetti. Employers, Agencies and Immigration: Paying for Care. 1. vyd. Farnham: Ashgate, 2015. s. 151-167. Research in Migration and Ethnic Relations Series. ISBN 978-1-4724-3322-0.
 49. SOURALOVÁ, Adéla. Boundary Work in Paid Caregiving: How Do Nannies Understand their Roles and Identities of Care Workers? In ITH Conference: Work and Non-Work. 2015.
 50. SOURALOVÁ, Adéla. Cared-for Children as a Blind Spot in Care Work Scholarship? In ESA 12th Conference. 2015.
 51. LÁNÍKOVÁ, Marie a Adéla SOURALOVÁ. Domácí práce a druhá směna v režii Československých ženských organizací v letech 1945–1948. Český lid. Academia, 2015, roč. 102, č. 3, s. 281-306. ISSN 0009-0794.
 52. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ, Jana OBROVSKÁ a Adéla SOURALOVÁ. Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. 256 s. ISBN 978-80-262-0792-4.
 53. LÁNÍKOVÁ, Marie a Adéla SOURALOVÁ. „Liberated Household“: Dealing with Second Shift in Post-War Czechoslovakia by Women’s Organizations. In ESA 12th Conference. 2015.
 54. SOURALOVÁ, Adéla. Mutual Emotional Relations in Caregiving Work at the Turn of the Twenty-First Century: Vietnamese Families and Czech Nannies-Grandmothers. In Dirk Hoerder, Elise van Nederveen Meerkerk, Silke Neunsinger. Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers. 1. vyd. Leiden: Brill, 2015. s. 182-201. Studies in Global Social History, Studies in Global Migration History 18/6. ISBN 978-90-04-28014-4.
 55. SOURALOVÁ, Adéla. "Můžeš prostě říct, že máš babičku": Vietnamské děti, české babičky a význam prarodičovství v jejich biografiích. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 815-844. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.215.
 56. SOURALOVÁ, Adéla. New Perspectives on Mutual Dependency in Care-Giving. 1. vyd. Farnham: Ashgate, 2015. 168 s. ISBN 978-1-4724-5666-3.
 57. SOURALOVÁ, Adéla. Paid Caregiving in the Gendered Life Course: A Study of Czech Nannies in Vietnamese Immigrant Families. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 6, s. 959-991. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.6.225.
 58. 2014

 59. SOURALOVÁ, Adéla. Becoming a nanny in Vietnamese family: beating boredom and loneliness after retirement. In Between Work and Retirement: Transition to Retirement in Central and Eastern European Societes. 2014.
 60. SOURALOVÁ, Adéla. Cena rektora Masarykovy univerzity za nejlepší disertační práci. 2014.
 61. SOURALOVÁ, Adéla. GrandMotherland: Narratives of Kinship and Narratives of Belonging. In Superdiversity: Theory, Method and Practice. 2014.
 62. SOURALOVÁ, Adéla. Children of Vietnamese Parents Brought Up by Czech Nannies: Reconstructing and Redefining Family Ties. In Sibel Safi, Seref Kavak. Gender and Migration : Critical Issues and Policy Implications. London: London Centre for Social Studies, 2014. s. 48-56. ISBN 978-0-9570887-1-9.
 63. KAŠPAROVÁ, Irena a Adéla SOURALOVÁ. „Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae. Karolinum, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79-96. ISSN 1802-4637.
 64. SOURALOVÁ, Adéla. Péčí o děti proti nudě a osamělosti: české chůvy vietnamských dětí aktivně stárnoucí. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, č. 3, s. 75-96. ISSN 1214-813X.
 65. OBROVSKÁ, Jana a Adéla SOURALOVÁ. Sociální studia 2/2014. Cizinci a našinci mezi školou a každodenností. Brno: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2014. s. 1-157.
 66. SOURALOVÁ, Adéla. The Czech Nanny as a “Door to the Majority” for Children of Vietnamese Immigrants in the Czech Republic. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. Krakov: Komitet Badań nad Migracjami PAN (Committee for Migration Studies of Polish Academy of Sciences), 2014, roč. 40, č. 3, s. 171-186. ISSN 0137-303X.
 67. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Hiring a Czech Nanny as a Post-Migratory Family Settlement Strategy. In Sylvia Hahn, Stan Nadel. Asian Migrants in Europe. Transcultural Connections. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht V&R unipress, 2014. s. 95-112. Transkulturelle Perspektiven. ISBN 978-3-8471-0254-0.
 68. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Parents and Czech Nannies: Second Generation Immigrant Children and Their Educators. The Journal of Education, Culture and Society. Wroclaw: Foundation Pro Scientia Publica, 2014, roč. 5, č. 1, s. 320-333. ISSN 2081-1640.
 69. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Parents and Czech Nannies: Second Generation Immigrant Children and Their Educators. In Education, Culture and Society. 2014.
 70. SOURALOVÁ, Adéla. Vzdělané dítě jako úspěšné naplnění migračního a rodičovského projektu? Vietnamské matky, jejich děti a vzdělanostní aspirace. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, č. 2, s. 75-97. ISSN 1214-813X.
 71. 2013

 72. SOURALOVÁ, Adéla. Czech Nannies as Educators and Teachers for Vietnamese Second Generation Immigrant Children in the Czech Republic. In Tomorrow People Organization. Belgrade International Conference on Education 14-16 November 2013. 1. vyd. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2013. s. 55-64. ISBN 978-86-87043-19-0.
 73. SOURALOVÁ, Adéla. Czech Nannies as Educators and Teachers for Vietnamese Second Generation Immigrant Children in the Czech Republic. In Belgrade International Conference on Education. 2013.
 74. SOURALOVÁ, Adéla. Czech Nannies in Vietnamese Immigrant Families: What are the Motivations to Become a Nanny? In ESA 11th Conference. 2013.
 75. SOURALOVÁ, Adéla. Czech Nanny as a “Window to Majority” for Children of Vietnamese Immigrants in the Czech Republic. In Children Migrants and 3rd Culture Kids. Routes and Roots. 2013.
 76. SOURALOVÁ, Adéla. Deborah A . Boehm: Intimate Migrations. Gender, Family, and I llegality among Transnational Mexicans. (review). Lidé města / Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, roč. 15, č. 2, s. 309-312. ISSN 1212-8112.
 77. SOURALOVÁ, Adéla. Children of Vietnamese Parents Cared for by the Czech Nannies. In Family Life in the Age of Migration and Mobility: Theory, Policy and Practice. 2013.
 78. SOURALOVÁ, Adéla. "She Gave us Family Life”: Vietnamese Immigrant Families and their Czech Nannies Redefining Relatedness. Lidé města / Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, roč. 15, č. 2, s. 257-278. ISSN 1212-8112.
 79. KAŠPAROVÁ, Irena a Adéla SOURALOVÁ. Teaching at a Gypsy School: the Process of Teacher and Pupil Segregation in the Czech Republic. In Tomorrow People Organization. Belgrade International Conference on Education 14-16 November 2013. 1. vyd. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2013. s. 119-130. ISBN 978-86-87043-19-0.
 80. SOURALOVÁ, Adéla a Irena KAŠPAROVÁ. Teaching at a Gypsy School: the Process of Teacher and Pupil Segregation in the Czech Republic. In Belgrade International Conference on Education. 2013.
 81. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Families and their Czech Nannies in the Czech Republic: Reconstructing and Redefining Family Ties. In International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications. 2013.
 82. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Families and their Czech Nannies in the Czech Republic: Mistake on the Global Map of Paid Child Care? In Towards a Global History of Domestic and Caregiving Work. 2013.
 83. 2012

 84. SOURALOVÁ, Adéla. Banánové děti v ČR: (z)viditel(ně)ná jinakost a (z)neviditel(ně)ná stejnost. In konference Vizuální studia - věda, umění, instituce. 2012.
 85. SOURALOVÁ, Adéla. Care placement agencies: reconstruction of child care in the Czech Republic. In EASA 12th Biennal Conference: Uncertainity and Disquiet. 2012.
 86. SOURALOVÁ, Adéla. Daniel Miller and Zuzana Búriková: Au Pair (review). Journal of Ethnic and Migration Studies. 2012, roč. 38, č. 6, s. 1025-1026. ISSN 1369-183X.
 87. SOURALOVÁ, Adéla. Helma Lutz: The New Maids. Transnational Women and the Care Economy London, New York: Zed Books 2011, 241 s. (recenze). Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2012, roč. 44, č. 4, s. 499-501. ISSN 0049-1225.
 88. SOURALOVÁ, Adéla. "Nekupujete si lásku, kupujete si službu“: (re)konstrukce péče o děti v prostředí agentur na hlídání. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2012, roč. 13, 1/2012, s. 33-42. ISSN 1213-0028.
 89. SOURALOVÁ, Adéla. Nina Lykke: Feminist Studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. Recenze. Sociální studia. Brno, 2012, roč. 9, č. 3, s. 103-107. ISSN 1214-813X.
 90. SOURALOVÁ, Adéla. Pomocnice v domácnosti v „ráji“ genderové rovnosti. Recenze knihy Isaksen, L. W. (ed.). 2010. Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies. Lund: Nordic Academic Press. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2012, roč. 13, 1/2013, s. 78-80. ISSN 1213-0028.
 91. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese First Generation Nationals In the Czech Republic: Czechs with Vietnamese passport? In Intersectionality and the Spaces of Belonging Conference. 2012.
 92. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Mothers and Czech Nannies: Competing Mothering Strategies. In 8th European Feminist Conference. The Politics of Location Revisted. 2012.
 93. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti. Sociální studia. 2012, roč. 9, č. 3, s. 31-50. ISSN 1214-813X.
 94. 2011

 95. SOURALOVÁ, Adéla. Before and after Migration: Vietnamese Families’ Changing Family Lives and Care Arrangements with Czech Nannies. In 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva, Switzerland. 2011.
 96. SOURALOVÁ, Adéla. Cameron Lynne Macdonald: Shadow Mothers. Nannies, Au Pairs, and the Micropolitics of Mothering (recenze). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 11, č. 5, s. 1078-1081. ISSN 0038-0288.
 97. ŠLESINGEROVÁ, Eva a Adéla SOURALOVÁ. I am from Vietnam... I was born in Czech Republic. In 2nd Joint Biennial CASA – SASA Conference. OF COSMOPOLITANISM AND COSMOLOGIES. 2011.
 98. NEKORJAK, Michal, Adéla SOURALOVÁ a Klára VOMASTKOVÁ. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 657-680. ISSN 0038-0288.
 99. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese families in CR: Imperative to work, imperative to hire a nanny. In 1st Graduate CASA – SASA Conference. The Economization of Life and Social Inequalities. 2011.
 100. SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamské matky a české chůvy: delegovaná péče v intersekcionální perspektivě. In 2. konference českých a slovenských feministických studií. 2011.
 101. 2010

 102. SOURALOVÁ, Adéla. Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2010, roč. 11, 1/2010, s. 41-48. ISSN 1213-0028.
 103. SOURALOVÁ, Adéla. Jak je na tom Česká republika ve slaďování pracovního a soukromého života (recenze). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, 3/2010, s. 29-30. ISSN 1802-5854.
 104. SOURALOVÁ, Adéla. Trochu jiná migrace: když ženy přicházejí první (recenze). Gender, rovné přálezitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2010, roč. 11, 1/2010, s. 80-84. ISSN 1213-0028.
 105. 2008

 106. SOURALOVÁ, Adéla. "Lokalita Brno". Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice – Moravské lokality. Závěrečná analytická zpráva. Praha: Rada vlády pro záležitosti romské komunity, 2008. s. 21-73. ISBN 978-80-87041-56-7.
 107. SOURALOVÁ, Adéla. „Lokalita Brno“. Konference Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice. Moravské lokality. 2008.
 108. SOURALOVÁ, Adéla. Migrace a genderová diverzita. In Migrace a diverzita, jejich rozmanitost a usměrňování (Ethnologický ústav AV ČR). 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2021 03:48