Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ and Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2020 / Annual Report – Masaryk University Faculty of Social Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 60 pp. ISBN 978-80-210-9918-0.
  2. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ and Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2020 / Annual Report – Masaryk University Faculty of Social Studies). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 60 pp. ISBN 978-80-210-9919-7.
  3. 2011

  4. LECHNEROVÁ, Zdeňka. Determinanty oddalování početí dítěte (Determinants of Postponning the Childbirth). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2011, vol. 8, No 4, p. 87-104. ISSN 1214-813X.
  5. 2010

  6. KATRŇÁK, Tomáš, Zdeňka LECHNEROVÁ, Petr PAKOSTA and Petr FUČÍK. Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti (At the Edge of Adulthood: Relationships, Sex and Life Notions of Youth in Contemporary Czech Society). Praha: Dokořán, 2010. 222 pp. BOD. ISBN 978-80-7363-352-3.
  7. 2009

  8. LECHNEROVÁ, Zdeňka. Charakteristika panelového výzkumu a jeho vývoj (Characteristics and development of panel studies). Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2009, vol. 3, No 1, p. 31-51. ISSN 1802-8152.
Display details
Displayed: 24/9/2023 23:22