Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. ŠAVELKA, Jaromír, Matěj MYŠKA, Adam PTAŠNIK a Danuše SPÁČILOVÁ. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4.
 2. 2007

 3. PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 168 s. ISBN 978-80-87071-47-2.
 4. PTAŠNIK, Adam. Electronic Advocacy. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 319. ISSN 1802-5943.
 5. 2006

 6. PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. 2006.
 7. PTAŠNIK, Adam. Cyberspace in Public Administration. In Cyberspace 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 113. ISBN 80-210-4060-2.
 8. PTAŠNIK, Adam. Language for Automated Law Processing. In Cyberspace 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 51. ISBN 80-210-4060-2.
 9. PTAŠNIK, Adam. Náhrada nákladů civilního řízení a DPH - změny od roku 2004. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2006, č. 1, s. 31. ISSN 1210-6410.
 10. PTAŠNIK, Adam. Publikační platforma právních předpisů. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2006, roč. 2006, č. 19. ISSN 1210-6410.
 11. 2004

 12. PTAŠNIK, Adam. Internetová platforma pro studijní komunikaci. 2004.
 13. PTAŠNIK, Adam. K otázce možností automatizované formalizace materiálních pramenů práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2004, č. 4, s. 346. ISSN 1210-9126.
 14. PTAŠNIK, Adam a Karolína ŠTANGLOVÁ. Zproštění mlčenlivosti advokáta. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2004, č. 15, s. 579. ISSN 1210-6410.
 15. 2003

 16. PTAŠNIK, Adam. Obchodněprávní aspekty doménových jmen. 2003. 139 listů.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 19:05