Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. TKÁČIKOVÁ, Jana. National Legal Expert within project ENER/C3 FV2019 465/03. 2020.
 2. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Půda v právních vztazích - aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
 3. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA a Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9696-7.
 4. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA a Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
 5. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA a Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 476 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
 6. TKÁČIKOVÁ, Jana a Gulnur RASHEVA. Regulace používání pesticidů v zemědělství. In Jana Tkáčiková, Vojtěch Vomáčka, Dominik Židek. Půda v právních vztazích – aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 350-360. Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
 7. TKÁČIKOVÁ, Jana. Společná zemědělská politika a ochrana klimatu. In Zemědělské právo v době klimatické krize. 2020.
 8. HANÁK, Jakub a Jana TKÁČIKOVÁ. Zákon o Státním pozemkovém úřadu: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 142 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-872-0.
 9. 2019

 10. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9409-3.
 11. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
 12. TKÁČIKOVÁ, Jana. Biopaliva v dopravě - včera, dnes a zítra. In Ilona Jančářová, Jakub Hanák a kol. Auta, auta, auta... a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 83-103. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity; sv. č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
 13. TKÁČIKOVÁ, Jana. Evidence vodních děl v katastru nemovitostí. In Právní povaha vodních děl - workshop pro UZSVM. 2019.
 14. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 15. 2018

 16. TKÁČIKOVÁ, Jana. Biopaliva - včera, dnes a zítra. In Dny práva 2018. 2018.
 17. TKÁČIKOVÁ, Jana. New Official Control Regulation 2017/625 - Key Changes. In Krmiva 2018. 2018.
 18. TKÁČIKOVÁ, Jana. New Official Control Regulation 2017/625 - Key Changes. In Krmiva 2018. 2018. ISSN 1847-2370.
 19. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. ISBN 978-80-210-9051-4.
 20. HANÁK, Jakub, Jana TKÁČIKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Milan PEKÁREK. Praktikum z pozemkového práva. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 s. Učebnice č.543. ISBN 978-80-210-9051-4.
 21. 2017

 22. TKÁČIKOVÁ, Jana. člen. Česká společnost práva životního prostředí, 2017 - 2020.
 23. TKÁČIKOVÁ, Jana. Člen České společnosti pro právo životního prostředí. Česká společnost pro právo životního prostředí, 2017 - 2021.
 24. TKÁČIKOVÁ, Jana. LEGAL REGULATION OF PERFORMANCE OF OUTDOOR ACTIVITIES WITHIN SPECIALLY PROTECTED AREAS. In Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. Brno: Masaryk University, 2017. s. 219-234. Theoretical series, edition Scientia, No 600. ISBN 978-80-210-8817-7.
 25. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Zbygniew BUKOWSKI, Jana TKÁČIKOVÁ, Ondřej VÍCHA, Vojtěch VOMÁČKA, Jiří ZICHA, Dominik ŽIDEK, Martin DUFALA, Tomasz BOJAR-FIAŁKOWSKI, Karolina KARPUS, Monika KRÓL, Michal MASLEN, Ivana PRŮCHOVÁ, Gabriel RADECKI, Jakub STROUHAL, Jana ŠMELKOVÁ a Kateřina ŠVARCOVÁ. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
 26. 2015

 27. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. ISBN 978-80-210-7750-8.
 28. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8.
 29. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 30. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí:Zvláštní část. 1.,vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. učebnice - 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 31. 2014

 32. TKÁČIKOVÁ, Jana. Nitrátová směrnice - otázky implementace. In Průchová I., Hanák J. Voda v právních vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 140-149. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, č. 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
 33. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
 34. 2013

 35. TKÁČIKOVÁ, Jana. Biodiversity protection within farming under Czech and European law. In Symposium on Agriculture. 2013. ISBN 978-953-7871-07-9.
 36. VACULÍK, Petr a Jana TKÁČIKOVÁ. New EU Strategy for the Protection of Animal Welfare - Selected Issues. In Krmiva 2013. 2013. ISSN 1847-2370.
 37. 2012

 38. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozasadowe sposoby rozstrzygania o konfliktach w dziewdzinie ochrony środowiska. In Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania. Wroclaw: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2012. s. 67-93. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, 59. ISBN 978-83-60644-10-2.
 39. TKÁČIKOVÁ, Jana. TRENDS WITHIN TOOLS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2012. Academica Brâncuşi, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 63-72. ISSN 1844-7015.
 40. RADA, Tomáš, Jana TKÁČIKOVÁ a Ondřej KUNC. Zákon o vinohradnictví a vinařství - komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 212 s. ISBN 978-80-7357-705-6.
 41. 2011

 42. TKÁČIKOVÁ, Jana. Development of EU legal measures related to transmissible spongiform encephalopaties. 2011.
 43. TKÁČIKOVÁ, Jana. Environmental Policy and Law in European and National Context. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 167-169. ISBN 978-1-878326-20-1.
 44. TKÁČIKOVÁ, Jana. Nástroje ochrany životního prostředí v zemědělské politice. In Filip Dienstbier. Nástroje ochrany životního prostředí - role práva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, 2011. s. 125-132. ISBN 978-80-87382-13-4.
 45. TKÁČIKOVÁ, Jana. Placing on the Market and Use of Feedingstuff - New Regulation. Krmiva. Zagreb: Croatian Society of Agronomist, 2011, roč. 52, č. 6, s. 349-351. ISSN 0023-4850.
 46. TKÁČIKOVÁ, Jana a Petr VACULÍK. Risk Assessment as a Part of Risk Analysis within EU Legislation. 2011. ISSN 1847-2370.
 47. 2010

 48. TKÁČIKOVÁ, Jana a Petr VACULÍK. Cross Compliance jako nástroj udržitelného zemědělství. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykovy univerzita, 2010. 9 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 49. TKÁČIKOVÁ, Jana. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. 2010.
 50. TKÁČIKOVÁ, Jana. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. In Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. Brno: Masarykovy univerzita, 2010. 269 s. ISBN 978-80-210-5370-0.
 51. TKÁČIKOVÁ, Jana a Petr VACULÍK. Genetically Modified Organisms and Products in European Legal Context. Krmiva. Zagreb: Croatian Society of Agronomist, 2010, roč. 52, č. 3, s. 171-176. ISSN 0023-4850.
 52. TKÁČIKOVÁ, Jana. Legal Aspects of Agricultural Soil Protection in the Czech Republic and Possible Impacts of the EU Soil Directive Proposal. In Marktredwitzer Bodenschutztage Tagungsband 6: Bodenschutz in Europa - Ziele und Umsetzung. Marktredwitz: Stadt Marktredwitz, 2010. s. 193-198. ISSN 1439-0175.
 53. TKÁČIKOVÁ, Jana a Petr VACULÍK. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. In Jana Tkáčiková. Ekonomické nástroje v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 8 s. ISBN 978-80-210-5370-0.
 54. TKÁČIKOVÁ, Jana. Pozycja Czeskiego zwiazku alpiniszmu w ochronie przyrody. In Udzial spoleczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska. Wroclaw: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2010. s. 117-124. Seria: Monografie, sv. 55. ISBN 978-83-60644-05-8.
 55. 2009

 56. TKÁČIKOVÁ, Jana. Environmental Liability Regime within European and Czech Legal Context. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 316-329. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 57. TKÁČIKOVÁ, Jana. European and Czech Legislation in the Area of Animal Production. Krmiva. Zagreb: Croatian Society of Agronomist, 2009, roč. 51, č. 1, s. 51-57. ISSN 0023-4850.
 58. TKÁČIKOVÁ, Jana a Petr VACULÍK. Genetically Modified Organisms and Products in European Legal Context. In Krmiva 2009. 2009. ISSN 1847-2370.
 59. TKÁČIKOVÁ, Jana a Petr VACULÍK. Horolezectví a ochrana přírody - rovnováha nebo konflikt zájmů? In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2222-2231. ISBN 978-80-210-4990-1.
 60. TKÁČIKOVÁ, Jana a Petr VACULÍK. Horolezectví a ochrana přírody - rovnováha nebo konflikt zájmů? In Dny práva 2009. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 61. TKÁČIKOVÁ, Jana. Postavení Českého horolezeckého svazu při ochraně přírody. In Účast veřejnosti při integrované ochraně životního prostředí. 2009.
 62. PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0.
 63. TKÁČIKOVÁ, Jana. Protection of the Environment through Criminal Law at European Community Level. In The Role and Place of Law in a Society based on Knowledge. 1st ed. Targu-Jiu: Academica Brancusi, 2009. s. 544-551. ISBN 978-973-144-283-9.
 64. 2008

 65. PEKÁREK, Milan a Jana TKÁČIKOVÁ. Czech Environmental Sanctions. In Legal Sanctions:Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 109-121, 12 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340. ISBN 978-80-210-4768-6.
 66. TKÁČIKOVÁ, Jana. European and Czech Legislation in the area of Animal Production; Legal Aspects of Official Control Implementation. In Krmiva 2008. 2008.
 67. TKÁČIKOVÁ, Jana. Recenze: Raymond O'Rourke: European Food Law aneb Krátký úvod do potravinového práva. České právo životního prostředí. Praha: Eva Roztoková - IFEC, 2008, roč. 22/2008, č. 1, s. 106-116, 10 s. ISSN 1213-5542.
 68. TKÁČIKOVÁ, Jana. Selected Aspects of Implementation of Regulation (EC) No 882/2004 on Official Controls in the Czech Republic. In Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 778-787. ISBN 978-80-210-4733-4.
 69. 2007

 70. TKÁČIKOVÁ, Jana. Kontaminace zemědělských půd. In Právní aspekty odstraňování ekologických zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 74 - 81. ISBN 978-80-210-4510-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2021 22:59