Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema a Kateřina ŠTĚPAŘOVÁ. Prezentace Dennyho metody. CEITEC: Business Research Forum 2017, 2017.
 2. 2016

 3. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016.
 4. 2015

 5. GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL a Michael SCHMIDT. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 s. ISBN 978-80-210-8159-8.
 6. GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015. 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8.
 7. 2013

 8. GULOVÁ, Lenka, Jiří NĚMEC, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Od výzkumu k praxi a teorii - Sociálně znevýhodněné skupiny v centru výzkumných šetření. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 79-96. ISBN 978-80-7315-245-1.
 9. 2012

 10. GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Marian GÁBOR. Asistenti pedagoga jako významná podpora romských dětí ve školním vzdělávání. Prevence, Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 4, 2012. ISSN 1214-8717.
 11. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717.
 12. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Romský jazyk z pohledu vysokoškolských studentů. In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MUNIPRESS, 2012. s. 129-139. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2.
 13. 2011

 14. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Romský jazyk. Brno. E-learningový kurz pro studenty, jenž absolvují volitelný předmět Romský jazyk 1, 2 či 3, 2011.
 15. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Výzkumné šetření mezi studenty předmětu romologie (aneb Kulturní odlišnosti nás vzájemně obohacují). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Brno, MU: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2011. s. 153 170, 18 s. ISBN 978-80-7315-219-2.
 16. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Z příběhů. In Seminář Speciální výtvarná výchova - Teoretický kurz Romové. 2011.
 17. 2010

 18. NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Asistent pedagoga, k analýze komunikačních sdělení. In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2010. s. 81-94. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5148-5.
 19. NĚMEC, Jiří, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Radka PAVLÍČKOVÁ. Edukace romských dětí očima studentů (domácích učitelů). In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2010. s. 43-58. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5148-5.
 20. NĚMEC, Jiří, Zuzana BUCHTOVÁ a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace romských žáků očima pedagogických asistentů. In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2010. s. 59-80. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5148-5.
 21. GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7.
 22. GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Problematika vzdělávání romských žáků v kontextu výzkumných šetření (vymezení témat výzkumných šetření). In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 8 - 55, 47 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7.
 23. NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Rodina a romská žena jako kontext porozumění. In Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: MUNI PRESS, 2010. s. 23-42. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5148-5.
 24. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Romský jazyk z pohledu vysokoškolských studentů. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 16 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 25. GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Vztah studentů pedagogické fakulty k romskému etniku v diskurzní analýze. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. s. 92 - 109, 17 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7.
 26. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Závěrečné práce - EŠ. Brno: E-learningový kurz pro studenty, jenž píšou závěrečné práce, 2010.
 27. 2009

 28. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009.
 29. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Edukační přístupy jako prevence rizik sociálního znevýhodnění. 2009.
 30. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema a Jiří NĚMEC. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 31. NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 211-227. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 32. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s.
 33. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Specifika romské komunity v Brně. In Přednášky v rámci multikulturní výchovy na FF MU v Brně. 2009.
 34. NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Vzdělávání romských žáků a studentů. In Prucha, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vys. Praha: Portál, 2009. s. 459-464. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2.
 35. KALEJA, Martin a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Základy romologie 2 In E-learningový kurz pro studenty prezenčního studia MU v rámci předmětu Základy romologie 2. Brno, 2009.
 36. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy. Brno, 2009. Katedra sociální pedagogiky PdF MU.
 37. 2008

 38. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. • Odborný seminář pořádaný v rámci VZ s názvem Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. (Brno, PdF MU, 10. 4. 2008). 2008.
 39. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Asistent pedagoga 2. 2008. vyd. Brno, 2008.
 40. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o národnostních menšinách žijících s námi? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 103-112, 9 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
 41. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o romském národě? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 69-83, 14 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
 42. NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido a MU, 2008. s. 245-264, 19 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
 43. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Jaká hnutí skinheads působí v České republice? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 121-131, 10 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
 44. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Jiný člověk v dnešním světě - přijmeme ho? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 137-147, 10 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
 45. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí. In Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. 2008.
 46. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema a Zuzana BUCHTOVÁ. Vlivy prostředí na rozvoj nadání romského žáka. In Sborník referátů z mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 10-32, 233 s. ISBN 978-80-7392-054-8.
 47. BUCHTOVÁ, Zuzana a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Vlivy prostředí na rozvoj nadání romského žáka. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.
 48. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU. In KLAPKO, Dušan. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 63-71, 8 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 49. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema a Martin KALEJA. Základy romologie 1 In E-learningový kurz pro studenty prezenčního studia MU v rámci předmětu Základy romologie 1. Brno: PdF MU, 2008.
 50. 2007

 51. GULOVÁ, Lenka, Jiří NĚMEC a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 127-142, 15 s. ISBN 978-80-7315-163-8.
 52. NĚMEC, Jiří, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Lenka GULOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.
 53. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Hodnoty romských rodin v rámci města Brna. In Sborník příspěvků z Mezinárodní konference katedry pedagogiky PdF MU s názvem Hodnoty a výchova. Brno: PdF MU, 2007.
 54. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Interkulturní kompetence sociálního pedagoga. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007.
 55. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova pro KS - magisterské. In E-learningová podpora výuky. 2007. vyd. Brno: PdF MU, 2007.
 56. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Organizovaný volný čas romských dětí v Brně. In Výchova a volný čas 2. 2007. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 110 - 113. ISBN 978-80-86633-97-8.
 57. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema a Lenka GULOVÁ. Pedagogická a sociální praxe. In E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007.
 58. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Sociální práce pro studenty prezenčního studia, bc. 2007. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007.
 59. 2006

 60. NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Buďte rádi, že máte chytré ženy aneb Romská žena v zrcadle vyprávění. In Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. s. 283-299. ISBN 80-7330-087-7.
 61. 2005

 62. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Historie Romů - O původu vlasti Romů [on-line]. Zlín: Zkola - informační a vzdělávací portál Zlínského kraje, 2005. Zkola.cz.
 63. GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Tomáš DVOŘÁČEK. Multikulturní výchova pro kombinované studium. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. E-learningová podpora výuky.
 64. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova pro studenty prezenčního studia, bc. Brno: PdF MU, 2005.
 65. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Sociální práce pro kombinované studium. In E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005.
 66. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Specifika romské rodiny [on-line]. Zkola - informační a vzdělávací portál Zlínského kraj, 2005. Zkola.cz.
 67. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Teoretická východiska multikulturní výchovy. In STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 2. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 178 - 188, 10 s. ISBN 80-210-3687-7.
 68. 2004

 69. JEMELKA, Petr. Filosofie a multikulturní výchova. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. s. 61-63. ISBN 80-86633-14-4.
 70. MAŇÁK, Josef. Možnosti školy v multikulturní výchově. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: PdF MU, 2004. s. 25-28. ISBN 80-86633-14-4.
 71. GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. 232 s. MSD. ISBN 80-86633-14-4.
 72. JANÍK, Zdeněk. Proces kulturního uvědomění v práci se studenty na Pedagogické fakultě MU. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 2004. s. 92-96. ISBN 80-86633-14-4.
 73. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Volnočasová zařízení a organizace pro romské děti a mládež v rámci města Brna. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy PdF MU, 2004. ISBN 80-8633-14-4.
 74. JANÍK, Zdeněk. Working towards students cultural awareness: an activity and its findings. In GULOVÁ, Lenka a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Multikulturní výchova v teorii a praxi. 2004. s. 220-223. ISBN 80-86633-14-4.
 75. 2003

 76. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Vybrané aspekty sexuální výchovy. In GULOVÁ, Lenka a Tomáš ČECH. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno: Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy, 2003. s. 15 - 18, 3 s.
 77. 2002

 78. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Historie Romů - O původu vlasti Romů. Dostupné na: www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/, 2002.
 79. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Specifika romské rodiny. Dostupné na: www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/,, 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 7. 2021 01:37