Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POSPÍŠIL, David, Tomáš NOVOTNÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora FARKASOVÁ, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Petr KALA a Milan SEPŠI. Differences in right-to-left vs left-to-right interventricular conduction times in patients indicated to cardiac resynchronization therapy. PLoS One. San Francisco: Public Library Science, 2020, roč. 15, č. 2, s. 1-8. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0228731.
 2. 2018

 3. MAŇOUSEK, Jan, Irena ANDRŠOVÁ, Vera STEJSKAL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI, Jan KUTA, Jana KLÁNOVÁ, Michal MAZÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Andrea ZADÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Hypersensitivity to material and environmental burden as a possible cause of late complications of cardiac implantable electronic devices. EP Europace. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 20, č. 9, s. "E140"-"E147", 8 s. ISSN 1099-5129. doi:10.1093/europace/eux227.
 4. 2015

 5. KOC, Lumír, Marie PAVLUŠOVÁ, Jiří PAŘENICA, Jan MAŇOUSEK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Petr KALA. "Stresová dovolená" aneb takotsubo kardiomyopatie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 6, s. 531-534. ISSN 0042-773X.
 6. 2013

 7. BUČKOVÁ, Dana, Jana TŮMOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Intoxikace vitaminem D - kazuistika. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 21, č. 3, s. 133-134. ISSN 1210-7921.
 8. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Marek ŠEBO, Martin POLOCZEK, Jiří JARKOVSKÝ, Lukáš RYBKA, Lenka KUBKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Optimization of cardiac resynchronization therapy in non-responders. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 6, s. 387-395. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2013.07.002.
 9. TABORSKY, M., D. RIHOVA, T. MRAZ, E. MANDYSOVA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, L. KAMENIK, Miroslav NOVÁK, P. NEUZIL, Jiří JARKOVSKÝ a Simona LITTNEROVÁ. TUGENDHAT: a pilot randomized study on effects of biventricular pacing in patients with bradycardia pacing indication and normal systolic function on heart failure, atrial fibrillation and quality of life (results of 12 month follow-up). Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2013, roč. 114, č. 6, s. 323-329. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2013_068.
 10. 2012

 11. KŘIVAN, Lubomír, Bronislav ČAPEK, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lucie BUREŠOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Impact of Microvolt T-wave Alternans on Malignant Arrhythmia Occurrence and Mortality in Patients with Congestive Heart Failure: Single-Centre Study. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-115. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.82.
 12. 2010

 13. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Alternativní metody měření mikrovolt alternans T-vlny u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 149, č. 9, s. 423-428. ISSN 0008-7335.
 14. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Petr LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Analýza a srovnání souborů nositelů implantabilního kardioverteru-defibrilátoru v primární a sekundární prevenci. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 2, s. 99-105, 6 s. ISSN 0042-773X.
 15. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Bradykardie u akutního infarktu myokardu. Kardiol rev. 2010, roč. 12, s. S22-25, 4 s. ISSN 1212-4540.
 16. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Infekce na aktivních implantátech - nová epidemie? Cor et Vasa. 2010, roč. 52, 1-2, s. 62-66.
 17. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Kdy je nutno pacienta hospitalizovat po proběhlé synkopě? In XVIII. Výroční sjezd ČKS Brno. 2010.
 18. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Porovnání vlivu AV sekvenční a biventrikulární stimulace u pacientů s vynucenou stimulací pravé komory (studie Tugendhat). In Sympózium Medtronik, Mikulov. 2010.
 19. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Starší pacient po IM, pacient po intervenční kardiologické léčbě, interakce specializované a terénní péče. In XVIII. Brněnské dny praktického lékařství. 2010.
 20. TÁBORSKÝ, Miloš, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, M NOVÁK, Lenka ŠPINAROVÁ, Vít KANDRNAL, d ŘÍHOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jan ŠVANCARA, t MRÁZ, E MANDYSOVÁ a Petr NEUŽIL. Tugendhat Registry: Patients at enrollment. In Heart Failure Congress 2010, 29. 5. – 1. 6. 2010, Berlin, Germany. 2010.
 21. 2009

 22. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Milan SEPŠI, Lukáš RYBKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, J. NOVÁČKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Měření absolutní hodnoty Mikrovolt T wave alternans u pacientů s dysfunkcí levé komory a jeho korelace s rizikovými znaky v predikci náhlé srdeční smrti. Intervenční a akutní kardiologie. 2009, roč. 8, suppl.A, s. 14.
 23. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Lenka KUBKOVÁ, Martin TESÁK, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jan MAŇOUŠEK. Resynchronizační terapie srdečního selhání - výsledky jednoročního sledování pacientů se sinusovým rytmem a fibrilací síní. CorVasa. 2009, roč. 51, 7-8, s. 547-548.
 24. 2008

 25. POZDÍŠEK, Zbyněk, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, S SNOPKOVÁ a Petr LOKAJ. Hypertension in HIV positive patients. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 6, s. 615-617.
 26. POZDÍŠEK, Zbyněk, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Petr LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Hypertenze u HIV pozitivních pacientů. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 6, s. 615-617.
 27. POZDÍŠEK, Zbyněk, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, S. SNOPKOVÁ, Petr LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Hypertenze u HIV pozitivních pacientů. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 6, s. 435438.
 28. POZDÍŠEK, Zbyněk, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Petr LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Hypertenze u HIV pozitivních pacientů. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 615-617. ISSN 0042-773X.
 29. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Pavel PILER a Milan SEPŠI. Infekční endokarditida na elektrodovém systému. Interv Akut Kardiol. 2008, roč. 1, suppl.A, s. 13.
 30. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Interference u pacientů s kardiostimulátorem nebo ICD. In XVI. výroční sjezd ČKS v Brně. 2008.
 31. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Interference u pacientů s kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverterem-defibrilátorem. Kardiol Rev. 2008, roč. 10, suppl., s. 19-22.
 32. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Komplikace v oblasti kapsy kardiostimulátoru. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, s. 102-105.
 33. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Komplikace v oblasti kapsy kardiostimulátoru. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, -, 4 s. ISSN 0008-7335.
 34. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Lenka KUBKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Martin TESÁK, Milan SEPŠI, Jan MAŇOUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Krátkodobé sledování pacientů s CRT - vývoj funkčních ukazatelů dle etiologie kardiomyopatie. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, s. 881=924, 14 s.
 35. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Pacient po implantaci kardiostimulátoru. In XVI. výroční sjezd ČKS v Brně. 2008.
 36. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Perforace pravé komory způsobené stimulační elektrodou. Čes Ger Rev. 2008, roč. 6, č. 3, s. 177-179.
 37. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Milan SEPŠI. Right ventricular perforation with an ICD defibrillation lead managed by surgical revision and epicardial leads. Pacing and clinical electrophysiology. 2008, roč. 31, č. 1, s. 3-6. ISSN 0147-8389.
 38. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Milan SEPŠI. Right ventricular perforation with an ICD defibrillation lead managed by surgical revision and epicardial leads - case report. PACE. 2008, roč. 31, č. 1, 5 s. ISSN 0147-8389.
 39. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Dana KUDEROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Sledování pacientů s primárně preventivní implantací ICD. Interv Akut Kardiol. 2008, roč. 7, č. 1, s. 13.
 40. ŠENKYŘÍKOVÁ, Marta, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, Svatava SNOPKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Iva TOUFAROVÁ. Trombus v pravé komoře u asymptomatické HIV pozitivní pacientky. In Sborník - XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 1. vyd. Brno, 2008. s. 61.
 41. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Pavel TRČKA. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnotu turbulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, s. 803-809.
 42. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnoty tubulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, 5 s. ISSN 0042-773X.
 43. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Lenka KUBKOVÁ, Martin TESÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI, Jan MAŇOUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Vývoj funkčních ukazatelů v průběhu tříměsíčního sledování pacientů s resynchronizační terapií chronického srdečního selhání. In XVI. výroční sjezd ČKS Brno 24.-27.5.2008. 2008.
 44. LUDKA, Ondřej, Zbyněk POZDÍŠEK, Viktor MUSIL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, S SNOPKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. What results can be expected from the echocardiography of HIV positive patients treated using combined antiretroviral therapy? 2008.
 45. 2007

 46. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, M. ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. Europace. 2007, roč. 9, suppl.3, s. 29. ISSN 1099-5129.
 47. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, Martin ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. In Europace Supplements. 9. vyd. 2007.
 48. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu circadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence ve skupinách pacientů bez organického onemocnění srdce a s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Cardiol. 2007, roč. 16, č. 5, s. 196-204. ISSN 1210-0048.
 49. TRČKA, Pavel, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů bez průkazu organického onemocnění srdce. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 10, s. 1071-1076. ISSN 0042-773X.
 50. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Lubomír KŘIVAN a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis Lékařů Českých. 2007, roč. 146, č. 2, s. 712-717. ISSN 1210-7832.
 51. KUBKOVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ, Marek ŠEBO, Roman MIKLÍK, Eva DVOŘÁKOVÁ, Aleš TOMÁŠEK a Viktor MUSIL. Better control of hypertension in patients with a pacemaker? Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. K126, 1 s. ISSN 0010-8650.
 52. SEPŠI, Milan, Pavel TRČKA, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a M. KÝR. Circadian variability of heart rate turbulence. In Sborník abstrakt - 12th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. 2007. s. 105.
 53. SEPŠI, Milan, Pavel TRČKA, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a M. KÝR. Cirkadiánní variabilita turbulence srdečního rytmu u pacientů po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 102. ISSN 0010-8650.
 54. TRČKA, Pavel, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, M. KÝR a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Cirkadiánní vlivy na turbulenci srdečního rytmu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, suppl.4, s. 125. ISSN 0010-8650.
 55. MADĚROVÁ, Eva, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ a Jindřich ŠPINAR. Masivní plicní embolizace u gravidní pacientky. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 64. ISSN 0010-8650.
 56. MADĚROVÁ, Eva, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ a Jindřich ŠPINAR. Massive pulmonary embolism in gravidity. Central European Vascular Journal. 2007, s. 29. ISSN 1214-3901.
 57. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. One-year mortality of CRT patients with sinus rhythm compared to atrial fibrillation. Bratisl Lek Listy. 2007, roč. 108, č. 1, s. 21-22. ISSN 0006-9248.
 58. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Our experiences with CRT in CHF patients (sinus rhythm compared to atrial fibrillation). In Sborník abstrakt. 2007.
 59. KUBKOVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Krystyna PRYMUSOVÁ. Pacing in hypertensive patients. Bratislava Medical Journal. 2007, roč. 108, č. 1, s. 32. ISSN 1336-0345.
 60. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Resynchronizační terapie chronického srdečního selhání - jednoroční mortalita a kvalita života při sinusovém rytmu a fibrilaci síní. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 94. ISSN 0010-8650.
 61. 2006

 62. SEPŠI, Milan, M ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji post mortem - design studie. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, suppl. A, s. 28. ISSN 1213-807X.
 63. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, M ŠINDLER a Katarína MÚČKOVÁ. Implantabilní kardioverter-defibrilátor a incesantní komorové tachykardie jako příčina smrti? Kazuistika. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 100.
 64. 2005

 65. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Epidemiologická analýza indikačních diagnóz u pacientů léčených trvalou kardiostimulací. In Sborník abstrakt - 3. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.
 66. MAŇOUŠEK, Jan, Ondřej LUDKA, Tomáš BRYCHTA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Jan ČERNÝ. Infiltrace stěny ascendentní aorty s trombem v levé síni u pacientky s juvenilní artritidou - kasuistika. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, suppl.4, s. 66-67.
 67. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ, J. KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Bořivoj SEMRÁD, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Karel CHROUST, I. PAPOUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Klinické vyjádření projevů syndromu dlouhého QT intervalu u pacientů s geneticky potvrzenou diagnózou. In Elektronický sborník abstrakt ze 3. slovenského a českého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.
 68. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Pacient s bradyarytmií. Causa Subita. 2005, roč. 10, s. 55-60.
 69. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Perforace srdeční stěny a infekční endokarditida u pacienta léčeného trvalou kardiostimulací. Interv Akut Kardiol. 2005, č. 4, s. 119-120. ISSN 1213-807X.
 70. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Rizikové faktory ovlivňující přežívání pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 11, s. 1021-1026.
 71. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Využití funkce "Auto mode switching" u pacientů se sick sinus syndromem. Časopis lékařů českých. 2005, č. 2, s. 109-111.
 72. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Pavel TRČKA, Adam SVOBODNÍK, Ludmila DOSTÁLOVÁ, P. LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Využití turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci nemocných po prodělaném infarktu myokardu. Cardiology. 2005, roč. 14, č. 5, s. 219-224. ISSN 1336-2429.
 73. 2004

 74. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Členka výboru PS pro arytmie a kardiostimulaci ČKS. 2004.
 75. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Členka výboru PS pro arytmie a kardiostimulaci ČKS. 2004.
 76. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Specific complications of ICD therapy. Bratislavské Lékařské Listy. 2004, roč. 105, č. 4, s. 161.
 77. VYTOPIL, Michal, Stanislav VOHÁŇKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jiří TOMAN, Miroslav NOVÁK, D. TONIOLO a Z. RICOTTI. The screeningfor X-linked Emery_dreifuss muscular dystrophy amongst young patient with idiopathic heart conduction system disease treated by a pacemaker implant. European Journal of Neurology. 2004, roč. 11, č. 10, s. 531-534. ISSN 0014-3022.
 78. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Karel CHROUST a Ivo PAPOUŠEK. Variabilita klinických projevů u pacientů s geneticky potvrzenou diagnózou syndromu dlouhého QT. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 66.
 79. 2003

 80. LÁBROVÁ, Růžena, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Tomáš BRYCHTA. Dysrytmické komplikace u pacienta s fallotovou tetralogií - kasuistika. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, suppl.4, s. 75.
 81. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Karel CHROUST. Srovnání různých metod korekce QT intervalu při zátěži v LQT rodinách. Vnitřní lékařství. 2003, č. 49.
 82. 2002

 83. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ a Karel CHROUST. Comparison of different formulas of QT interval correction in LQT families during exercise. In Book of Abstracts, 10th Alpe Adria Cardiology Meeting. Vienna, Austria, 2002. s. 43.
 84. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Follow up of ICD patients - sudden cardiac death survivors - with no structural heart disease. In Abstract 10th Alpe Adria Cardiology meeting - April 2002. Vienna, 2002. s. 53.
 85. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Identifikace nové mutace genu KCNQ1 v české rodině s fenotypem LQT. Cor et Vasa. 2002, roč. 44, suppl., s. 85.
 86. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, E SOVOVÁ, A KMONÍČKOVÁ, V DOUPAL, Bořivoj SEMRÁD a Jan LUKL. Kvalita života pacientů s implantovaným kardiovertrem-defibrilátorem. Srovnání dvou implantačních center. Cor et Vasa. 2002, roč. 44, 4-suppl.
 87. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Long term follow up fo ICD patients sudden cardiac death survivors with "healthy heart". In Europace suppl. Nice, 2002. s. A25, 1 s.
 88. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. New mutation in the KCNQ1 gene identified in a Czech family with LQT phenotype. In Book of Abstracts 10th Alpe Adria Cardiology Meeting. Vienna, Austria, 2002. s. 55.
 89. KOZÁK, Milan, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Perzistující levostranná vena cava superior u pacientů podstupujících implantaci kardiostimulátoru nebo kardiovertoru-defibrilátoru. Cardiol. 2002, roč. 4, č. 11, s. 259-263. ISSN 1210-0048.
 90. SOVOVÁ, E, Jitka VLAŠÍNOVÁ a A. KMONÍČKOVÁ. Quality of life patients with implantable cardioverter defibrillator in two implant centers in Czech republic. Europace. 2002, č. 3, s. A34.
 91. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ a Karel CHROUST. Srovnání různých metod korekce QT intervalu při zátěži v LQT rodinách. Cor et Vasa. 2002, roč. 44, suppl, s. 85.
 92. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Statistic comparison of ICD patients with and without arrhythmic storm. In Abstracta 10th Alpe Adria Cardiology meeting. Vienna, 2002. s. 43.
 93. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Karel CHROUST. The occurence of notched T waves in healthy members of LQT families. Europace. 2002, 3(suppl.A), s. A175.
 94. 2001

 95. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Arrhythmic storm in ICD patients. Current therapeutic problem, methods and treatment. Europace Suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A68. ISSN 1099-6044.
 96. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian and circannual variations of occurence of ventricular tachy-arrhythmias detected by implantable cardioverter-defibrillators (ICD). Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A2, 1 s. ISSN 1099-6044.
 97. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Dlouhodobé sledování pacientů se zdravým srdcem po prodělané oběhové zástavě. In Sborník abstrakt. ČR, Olomouc, 2001. s. 25.
 98. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Identification of risk factors for an electric storm in the group of ICD patients. Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A3. ISSN 1099-6044.
 99. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long-term clinical experience of management of patients with implantable cardioverter-deribrillators (ICD). Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A3. ISSN 1099-6044.
 100. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Lze předpovídat arytmickou bouři? Statistické srovnání skupiny nositelů ICD s proběhlou arytmickou bouří a bez elektrické nestability. Cardiologia. Bratislava, SR: Slovenská kardiologická společnost, 2001, roč. 10, č. 5, s. 238-242. ISSN 1210-0048.
 101. 2000

 102. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian and circannual variations of occurence of ventricular tachyarrhythmias detected by implantable cardioverter-defibrillators (ICD). In Abstract book of 8th Alpe Adria Cardiology meeting. první. Portorož, Slovenia, 2000. s. P 83, 1 s.
 103. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, J. KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Cirkadiánní kolísání hodnot QT intervalu pacientů se syndromem dlouhého QT. In Sborník abstrakt č. 5. Olomouc: Česká kardiologická společnost pro arytmie a kardiostimulaci, 2000. s. 5.
 104. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, J. KADLECOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Interfamiliární rozdíly zátěžového chování QT intervalu v rodinách se syndromem dlouhého QT. In Sborník abstrakt. Olomouc: Česká kardiologická společnost pro arytmie a kardiostimulaci, 2000. s. 5.
 105. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, J. KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Intermitentní normální hodnoty QT intervalu u pacientů s průkazem mutace KCNQ1 genu. In Sborník abstrakt. Praha: Česká kardiologická společnost, 2000. s. 27-28.
 106. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long-term clinical experience of management of patients with implantable cardiovertor-defibrillators (ICD). In Abstract book fo 8th Alpe Adria Cardiology meeting. první. Portorož, Slovenia: Slovenian Society of Cardiology, 2000. s. P 84, 1 s.
 107. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Lze předpovídat arytmické bouře? Srovnání nemocných s ICD s výskytem a bez výskytu arytmické bouře. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 42, suppl.č.4, s. 38. ISSN 0010-8650.
 108. VLAŠÍNOVÁ, Jitka a Tomáš NOVOTNÝ. Porucha funkce kardiostimulátoru při telefonování mobilním telefonem. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2000, roč. 46, č. 2, s. 119-121. ISSN 0042-773X.
 109. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Prediction of an arrhythmic storm, a comparison of ICD patients with and without arrythmic instability. In Abstract book of 8th Alpe Adria Cardiology meeting, Portorož. první. Slovenia: Slovenian Society of Cardiology, 2000. s. O 74, 1 s.
 110. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Six year clinical experience of management of patients with the implantable cardiovertos-defibrillators (ICD). Europace. Francie: W.B. Saunders, 2000, roč. 1, suppl.D, s. D 173, 1 s. ISSN 1099-6044.
 111. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Tomáš NOVOTNÝ a Bořivoj SEMRÁD. The pathologic prolongation of QT interval during treatment with cisaprid. In Book of abstracts. Portorož, Slovinsko: Slovenian society of cardiology, 2000. s. 79.
 112. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of arrhythmic storm in the group of ICD patients. Europace. Nice, France: A Harcourt Health Sciences Company, 2000, roč. 1, Suppl. D, s. D153, 1 s. ISSN 1099-6044.
 113. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of arrhythmic storm in the group of ICD patients. Europace. Francie: W.B. Saunders, 2000, roč. 1, suppl. D, s. D 153, 1 s. ISSN 1099-6044.
 114. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Marie VOJTÍŠKOVÁ. The variations of rest QT interval values in patients with KCNQ1 gene mutation. In Book of abstracts. Portorož, Slovisko: Slovenian society of cardiology, 2000. s. 79.
 115. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Jitka VLAŠÍNOVÁ, J. KADLECOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Zátěžové změny QT intervalu u pacientů s mutací KCNQ1 genu. In Sborník abstrakt. Praha: Česká kardiologická společnost, 2000. s. 25-26.
 116. 1999

 117. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Dlouhodobé sledování pacientů s implantabilními kardiovertory-defibrilátory (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl. č.4, s. 33. ISSN 0010-8650.
 118. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Five year clinical experience of management of patients with implantable cardioverter-defibrillators. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 151, 1 s. ISSN 0010-8650.
 119. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long term follow up of patients with implantable cardioverter-defibrillators. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 215.
 120. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Long-term survival of patients with implantable cardiovertor-defibrillators (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 151, 1 s. ISSN 0010-8650.
 121. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Optimální nastavení morfologické diskriminace u nemocných s implantabilním kardiovertorem defibrilátorem pomocí jícnové stimulace, zátěžového a farmakologického testu. In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999. s. L 24, 1 s.
 122. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Palpitace jako příznak pacemakerového syndromu u pacientů s dvoudutinovým kardiostimulátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl. č.4, s. 43. ISSN 0010-8650.
 123. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Palpitations analysis in sick sinus syndrome patients treated with pacemaker with auto mode switching. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 218.
 124. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Terapie implantabilními kardiovertory-defibrilátory, dlouhodobé sledování souboru pacientů. In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999. s. L 5, 1 s.
 125. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The comparison of real long-term mortality and estimated mortality of patients with implantable cardioverter-defibrillators (ICD). Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 213.
 126. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of ICD patients with an arrhythmic storm. Mediterranean Journal of Pacing and Electropyhsiology. Tunis: Socienty of Pacing and Electrophysiology, 1999, roč. 1, č. 3, s. 216.
 127. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of ICD patients with an arrhythmic storm. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 152, 1 s. ISSN 0010-8650.
 128. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Využití VVI stimulace k překlenutí období "arytmické bouře" u pacientů s implantabilním kardioverterem-defibrilátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, č. 2, s. 112-115. ISSN 0010-8650.
 129. 1998

 130. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, T. NOVOTNÝ a Bořivoj SEMRÁD. Využití funkce. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, suppl. 5, s. 30-32. ISSN 1211-3395.
 131. NOVOTNÝ, Tomáš, Roman DVOŘÁK, Milan KOZÁK a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Využití holterovských funkcí DDD/R kardiostimulátorů k optimalizaci parametrů frekvenční adaptace. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, roč. 44, č. 6, s. 342-345. ISSN 0042-773X.
 132. NOVOTNÝ, T., Roman DVOŘÁK, Milan KOZÁK a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Využití holterovských funkcí DDD/R kardiostimulátorů k optimalizaci parametrů frekvenční adaptace. Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, 1998, roč. 44, č. 6, s. 342-346. ISSN 0042-773X.
 133. 1997

 134. VLAŠÍNOVÁ, Jitka a Roman DVOŘÁK. Využití funkce Automatic mode switching (AMS) u nemocných se sick sinus syndromem. In NOVOTNÝ, Tomáš a Milan KOZÁK. Sborník abstrakt IV. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1997. s. L 21, 1 s.
 135. 1995

 136. NOVOTNÝ, Tomáš, Roman DVOŘÁK a Milan KOZÁK. Využití holterovských funkcí DDD/R stimulátoru Synchrony II (Pacesetter) pro optimální nastavení parametru RR funkce. In VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Sborník abstract. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1995. s. 66.
 137. 1994

 138. ROTREKL, Pavel a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Vliv diuretika na velikost účinku isosorbiddinitrátu při jednorázovém a dlouhodobém podávání. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1994, roč. 40, č. 11, s. 5. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2021 07:52