Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TUČEK, Štěpán, Jan GOJDA, Michal ŠENKYŘÍK, Miroslav TOMÍŠKA, Lucie EHRLICHOVÁ, Michal EID, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Věra ANDRÁŠKOVÁ a Michal FURDEK. PALIATIVNÍ DOMÁCÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA - PŘEHLED METODY A DATA Z NÁRODNÍHO REGISTRU ČR. In Brněnské onkologické dny XXXVI. 2022.
 2. ALEXANDROVÁ, Radka, Silvie BLAŽKOVÁ, Zdeněk BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Gabriela HORÁKOVÁ, Adam HOUSKA, Ludmila HYNKOVÁ, Magdalena CHVÍLOVÁ-WEBEROVÁ, Michal KOUBA, Alena KOČENDOVÁ, Ondřej KOPECKÝ, Anna KRÁLOVÁ, Zuzana KŘEMENOVÁ, Jan KŘÍSTEK, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, René MILFAIT, Eduard NEUMAN, Jaroslav PLVAN, Jitka POLIŠENSKÁ, Petr RIDZOŇ, Zdeněk ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Regina SLÁMOVÁ, Lucie SOBOTKOVÁ, Barbora STEINLAUF VRÁBLOVÁ, Lucie SVĚTLÁKOVÁ, Barbora SZONOWSKÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Karel TYRPEKL, Pavel VEDRA, Eva VRÁBLOVÁ, Václav VYBÍHAL a Irena ZÁVADOVÁ. Paliativní medicína pro praxi / Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka et al. Třetí, přeprac. a rozšíř. Praha: Galén, 2022. 352 s. ISBN 978-80-7492-627-3.
 3. 2021

 4. KOHOUT, Pavel, Eduard HAVEL, Martin MATĚJOVIČ, Michal ŠENKYŘÍK, Štěpán TUČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Klinická výživa. Praha: Galén, 2021. ISBN 978-80-7492-555-9.
 5. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL, Zuzana ADAMOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Luděk POUR, Martin ŠTORK, Martin KREJČÍ a Viera SANDECKÁ. Transformace IgM-MGUS do Waldenströmovy makroglobulinemie u 2 z 6 pacientů v průběhu léčby syndromu Schnitzlerové. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 3, s. "e15"-"e23", 9 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.046.
 6. KABUT, Tomáš, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Flóra KOVÁCSOVÁ, František FOLBER, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří MAYER. Vysokodávkovaný aciklovir v profylaxi CMV infekce u hematologických pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk – retrospektivní analýza dat. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 7. 2019

 8. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, František FOLBER, M. MOULIS, Miroslav TOMÍŠKA, L. ŘÍHOVÁ, Martin ŠTORK, Alena BULIKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, R KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK a Z. ČERMÁKOVÁ. Systémová zánětlivá reakce s vysokými hodnotami CRP jako dominantní příznak mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-44. ISSN 0042-773X.
 9. 2018

 10. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk RÁČIL, Blanka ROBEŠOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Andrea ŽMIJÁKOVÁ, Katarína KŠEŇÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Dlouhodobé výsledky alogenních transplantací krvetvorných buněk u 533 pacientů s různými hematologickými malignitami – zkušenost jednoho centra. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 11. TUČEK, Štěpán, Miroslav TOMÍŠKA, Petr BENEŠ, Petra HOLEČKOVÁ, Viktor MAŇÁSEK, Gabriela PAZDROVÁ, Věra ANDRÁŠKOVÁ a Věra BENEŠOVÁ. Doporučení pro nutriční péči v onkologii – stručný praktický průvodce. 1. vyd. Praha, 2018. ISBN 978-80-88275-00-8.
 12. TOMÍŠKA, Miroslav. Výživa onkologických pacientů. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 743 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4064-8.
 13. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.
 14. 2017

 15. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Blanka ROBEŠOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 25 pacientů s vysoce rizikovou chronickou lymfatickou leukémií. In XXXI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2017.
 16. 2016

 17. TOMÍŠKA, Miroslav a Kateřina HORSKÁ. Fixní kombinace palonosetronu s netupitantem v antiemetické profylaxi. Remedia. 2016.
 18. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, Jozef KUBINYI, Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 370-383. ISSN 0042-773X.
 19. 2015

 20. TOMÍŠKA, Miroslav, Lada KLVAČOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Aprepitant u rizikové pacientky se středně emetogenní chemoterapií. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 4, č. 2, s. 18-19. ISSN 1805-398X.
 21. KREJČÍ, Marta, Markéta HADRABOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SEMERÁD, Barbora WEINBERGEROVÁ, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří MAYER. Cyklofosfamid následovaný busulfanem jako přípravný myeloablativní režim před alogenní transplantací krvetvorných buněk u 20 pacientů s akutní myeloidní leukémií: toxicita a efektivita. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
 22. TOMÍŠKA, Miroslav, Štěpán TUČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Igor KISS. Problematika výživy onkologicky léčeného seniora in Matějovská Kubešová, Kiss a kol.: Geriatrická onkologie. Mladá fronta a.s., 2015.
 23. 2014

 24. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk ADAM. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl. 2, s. 21-27. ISSN 0042-773X.
 25. TOMIŠKA, Miroslav. Úloha aprepitantu v antiemetické profylaxi z perspektivy doporučených postupů a úhradového omezení. Antiemetics News. Praha: We Make Media, 2014, roč. 4, č. 1, s. 11-14. ISSN 1804-8226.
 26. 2013

 27. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Jaroslav DUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Combination of fludarabine, amsacrine, and cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with high-risk acute myeloid leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2013, roč. 92, č. 10, s. 1397-1403. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-013-1790-5.
 28. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Fludarabine with cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with poor-risk chronic lymphocytic leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2013, roč. 92, č. 2, s. 249-254. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-012-1579-y.
 29. TOMIŠKA, Miroslav. Nová léková forma palonosetronu. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 464-466. ISSN 1801-1209.
 30. ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.
 31. TOMIŠKA, Miroslav, Šárka NOVOTNÁ, Jana TŮMOVÁ, Jana CHAROUZKOVÁ, David ŠÁLEK, Jozef MICHALKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Andrea JANÍKOVÁ. Vitamin D insufficiency is not associated with disease aggressivity in newly diagnosed non-Hodgkin lymphoma patients. In 12th International Conference on Malignant Lymphoma, Palazzo dei Congressi, Lugano, Switzerland, June 19–22, 2013. 2013. ISSN 0278-0232.
 32. ILLA, Petr, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav TOMIŠKA. Výsledek screeningu nutričního rizika u pacientů s karcinomem plic predikuje odpověď nádoru na léčbu. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2013, roč. 73, č. 6, s. 222-229. ISSN 1213-810X.
 33. 2012

 34. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Ladislav DUŠEK, Martina TOŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Viera SANDECKÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací u 60 pacientů s rizikovou AML. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 35. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ZAHRADOVÁ a Zdeněk KRÁL. Eozinofilie. Postgraduální medicína. 2012, roč. 14, č. 2, s. 215-227. ISSN 1212-4184.
 36. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Kladribin je velmi účinným lékem pro léčbu histiocytózy z Langerhansových buněk a vzácných histiocytárních nemocí ze skupiny juvenilního xantogranulomu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 455-465. ISSN 0042-773X.
 37. TOMIŠKA, Miroslav. Prevence nevolnosti a zvracení po chemoterapii. Acta medicinae. Brno: ERA Média s.r.o., 2012, roč. 2012, č. 2, s. 18-21. ISSN 1805-398X.
 38. ADAM, Zdeněk, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marek MECHL, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 1, s. 47–62. ISSN 0862-495X.
 39. TOMIŠKA, Miroslav. Vysokodávková léčba a přípravné režimy před transplantací krvetvorných buněk. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 58, 7&8, s. 581-586. ISSN 0042-773X.
 40. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, M. MATÝŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Vývoj koagulačních markerů chronické diseminované intravaskulární koagulace (DIK) u pacienta s mnohočetnou angiomatózou v průběhu léčby antiangiogenními léky: interferonem alfa, thalidomidem a lenalidomidem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 2, s. 145–153. ISSN 0042-773X.
 41. TOMIŠKA, Miroslav. Výživa onkologického pacienta. Acta medicinae. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 56-60. ISSN 1805-398X.
 42. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 43. 2011

 44. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes. 2011, roč. 17, č. 1, s. 12-19. ISSN 1803-6597.
 45. TOMIŠKA, Miroslav. Antiemetická profylaxe chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení. Remedia. Praha: Remedia,s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 12-17. ISSN 0862-8947.
 46. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martina TOŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Viera SANDECKÁ a Jiří MAYER. Efficacy and toxicity of the FLAMSA/RIC regimen in 40 patients with high-risk AML: a single centre experience. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 47. BRANČÍKOVÁ, Dagmar a Miroslav TOMIŠKA. Enterální výživa a léčba lokálně pokročilých ORL tumorů. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 48. KREJČÍ, Marta, Y BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Viera SANDECKÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, O. HORKÝ a Jiří MAYER. Fludarabine with high-dose cytarabine and sequential reduced-intensity conditioning with allogeneic stem cell transplantation in 24 patients with advanced lymphoid malignancies: efficacy and outcomes. In Bone Marrow Transplantation, 46, suppl.1, od s. S296-S296. 2011. ISSN 0268-3369.
 49. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Věra SANDECKÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Kombinace fludarabinu s cytarabinem a následná alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 24 pacientů s pokročilými lymfoidními malignitami. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 50. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Long-term results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning with busulfan, fludarabine, and antithymocyte globulin. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 5, s. 406-414. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_05_406.
 51. TOMÁŠEK, Jiří, Miroslav TOMIŠKA, Jana HALÁMKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Igor KISS. Náhlé stavy v onkologii. In Vnitřní lékařství. 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 260-262. ISBN 978-80-247-2110-1.
 52. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 53. TOMÍŠKA, Miroslav. Parenterální výživa při paliativní léčbě onkologicky nemocných. Brno, 2011. s. 278-179, 2 s. ISBN 978-80-86793-17-7.
 54. TOMIŠKA, Miroslav. Současné přístupy k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při chemoterapii. Farmakoterapie. 2011, roč. 7, č. 2, s. 201-208. ISSN 1801-1209.
 55. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 56. POSKEROVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Antonín FASSMANN. Změny na sliznicích dutiny ústní u hematoonkologických pacientů. In FASSMANN, Antonín. Konference České asociace sester - Péče o onkologicky nemocné pacienty ve stomatologii. 2011.
 57. 2010

 58. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, O HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ, D LENGEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Combination of chemotherapy and sequential reduced-intensity conditioning with allogeneic stem cell transplantation in 50 patients with advanced haematological malignancies. In 36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting. 2010. ISSN 0268-3369.
 59. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA, Ondřej HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl. 2, s.12-12. 2010. ISSN 1213-5763.
 60. TOMÍŠKA, Miroslav. Nevolnost a zvracení u onkologických pacientů. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. 1. vyd. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 1490-1495. ISBN 978-80-8063-302-8.
 61. TOMÍŠKA, Miroslav. Průjem u onkologických pacientů. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 1496-1499. ISBN 978-80-8063-302-8.
 62. NAVRÁTIL, Milan, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Sepse a septický šok u onkologických a imunokompromitovaných pacientů-diagnostika, terapie. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 56, č. 6, s. 557-569. ISSN 0042-773X.
 63. ADAM, Zdeněk, Martin KOMENDA, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Daniel SCHWARZ a Jiří VORLÍČEK. Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 624-8, 5 s. ISSN 0042-773X.
 64. TOMÍŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Zásady nutriční podpory u onkologických pacientů. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 1538-1546. ISBN 978-80-8063-302-8.
 65. POSKEROVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Antonín FASSMANN. Změny na sliznicích dutiny ústní u hematoonkologických pacientů. In AUGUSTÍN, Peter. Parodontologické dny v Mikulově. 2010.
 66. 2009

 67. DOUBEK, Michael, František FOLBER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Milan NAVRÁTIL, Petra MIKULÁŠOVÁ a Jiří MAYER. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. Annals of Hematology. 2009, roč. 88, č. 9, s. 881-887. ISSN 0939-5555.
 68. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, Suppl 1, 20 s. ISSN 0042-773X.
 69. TOMÍŠKA, Miroslav. Nutriční podpora nemocných s transplantací krvetvorných buněk. Onkologie. 2009, roč. 3/3, č. 3, s. 170-175. ISSN 1802-4459.
 70. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA a J. SKŘIČKOVÁ. Nutriční rizikový screening predikuje odpověď na protinádorovou léčbu u nemocných s karcinomem plic. In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 71. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA, J. SKŘIČKOVÁ a L. BUREŠOVÁ. Nutritional risk screening predicts tumor response in lung cancer patients. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 435-436. ISSN 1556-0864.
 72. TOMÍŠKA, Miroslav, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Nutritional Risk Screening Predicts Tumor Response In Lung Cancer Patients. In TOMÍŠKA, Miroslav, Petr ILLA a Lucie BUREŠOVÁ. Supportive Care in Cancer. Berlin: Springer, 2009. s. 929. ISSN 0941-4355.
 73. KREJČÍ, M., J. MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, M. DOUBEK, Z. RÁČIL, Z. KOŘÍSTEK, M. NAVRÁTIL, M. TOMÍŠKA a J. VORLÍČEK. Outcome of sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning in patients with advanced haematological malignancies. Bone Marrow Transplantation. 2009, roč. 43, Suppl. 1, s. 285. ISSN 0268-3369.
 74. TOMÍŠKA, Miroslav, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Petr ILLA, L. BUREŠOVÁ a J. SKŘIČKOVÁ. Poor response to treatment in lung cancer patients with high risk of undernutrition. Clinical Nutrition Supplements. 2009, roč. 4/2009, č. 2, s. 99-100. ISSN 0261-5614.
 75. NAVRÁTIL, Milan, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ŠMARDOVÁ a František FOLBER. The use of CRRT-CVVH in hematooncological intensive care unit – single center experience. 2009. ISSN 0253-5068.
 76. 2008

 77. ŠMARDOVÁ, Lenka a Miroslav TOMÍŠKA. Antiemetika: které zvolit, jak dávkovat, jak kombinovat, nežádoucí účinky. In XIV. Brněnský den paliativní medicíny. 2008.
 78. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Dagmar FEJEROVÁ. Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika povýživy u nemocných s bronchogenním karcinomem. In Abstrakty. Plzeň: Karlova Univerzita Plzeň, 2008. s. 70. ISBN 978-80-7177-010-7.
 79. TOMÍŠKA, Miroslav. Nutriční podpora formou sippingu. Interní medicína pro praxi. 2008, roč. 10, s. 285-290. ISSN 1212-7299.
 80. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří VORLÍČEK. Sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning for allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with advanced haematological malignancies. Bone marrow transplantation. 2008, roč. 41, č. 1, s. 110-110.
 81. TOMÍŠKA, Miroslav. Syndrom nádorové anorexie a kachexie. Onkologie. 2008, roč. 2, č. 3, 174-178.
 82. NAVRÁTIL, Milan, Alena PEJCHALOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMÍŠKA, Eva TESAŘOVÁ a Jiří MAYER. Twelve-hours ATG (Fresenius) infusion in conditioning regimens. Comparison with the standard 4-hour infusion with regard to some side effects. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2008, roč. 41, S1, 1 s. ISSN 0268-3369.
 83. TOMÍŠKA, Miroslav, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří MAYER. Veno-okluzivní choroba jater (sinusoidální obstrukční syndrom). Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, č. 1, s. 34-43. ISSN 1213-5763.
 84. TOMÍŠKA, Miroslav. Využití enterální výživy u onkologických nemocných. Referátový výbě z onkologie. 2008, roč. 25, s. 83-88.
 85. NAVRÁTIL, Milan. Využití kontinuální veno-venózní hemofiltrace na hematoonkologické jednotce intenzivní péče - zkušenosti jednoho centra. Transfuze a hematologie dnes. Praha, 2008, roč. 14, Supl. 2, s. 66-66. ISSN 1213-5763.
 86. 2007

 87. ADAM, Zdeněk, M. PENKA, M. MATÝŠKOVÁ, G. CHLUPOVÁ, L. POUR a M. TOMÍŠKA. Anémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 35-54, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 88. TOMÍŠKA, Miroslav, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Časná toxicita nových transplantačních režimů s redukovnou intenzitou. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 66-67. ISBN 978-80-7346-078-5.
 89. NAVRÁTIL, Milan, Alena PEJCHAROVÁ, Jiří MAYER, Zdeněk KOŘÍSTEK a Miroslav TOMÍŠKA. Hemolýza - fenomén doprovázející podání ATG (Fresenius) v přípravných transplantačních režimech - prospektivní sledování, mechanismus a klinický význam. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 69. ISBN 978-80-7346-078-5.
 90. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. TOMÍŠKA, M. DOUBEK a L. POUR. Hypereozinofilní syndrom. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 131-140, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 91. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 92. TOMIŠKA, Miroslav, Anna ŽÁKOVÁ a Petr KRIFTA. Poruchy výživy. In Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. s. 393-414, 21 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 93. 2006

 94. NAVRÁTIL, Milan, Jan MALÁSKA, Zdeněk KOŘÍSTEK a Miroslav TOMIŠKA. Využití kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH) na hematoonkologické jednotce intenzivní péče – zkušenosti jednoho centra. In XX..Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2006.
 95. 2005

 96. DOUBEK, M., Yvona BRYCHTOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Jiří MAYER. Idiopathic Systemic Capillary Leak Syndrome Misdiagnosed and Treated as Polycythemia vera. Acta Heamatol. 2005, roč. 113, č. 1, s. 150-151.
 97. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMIŠKA. Obecné principy léčby nádorové nemoci a problémy rozhodování o léčbě cytostatiky u biologicky starších osob. Česká geriatrická revue. 2005, roč. 3, č. 2, s. 5-16.
 98. MALÁSKA, Jan, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ludmila MALÁSKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prokalcitonin v intenzivní péči v hematoonkologii – naše zkušenosti. In XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. 2005.
 99. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, M. DOUBEK, Z. POSPÍŠIL, Yvona BRYCHTOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk RÁČIL. Pulse cyclophosphamide for corticosteroid-refractory graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplantation. London: Nature publishing group, 2005, roč. 35, č. 1, s. 699-705. ISSN 0268-3369.
 100. 2004

 101. TOMIŠKA, Miroslav. Hydratace v paliativní péči. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 111-116. ISBN 80-0279-7.
 102. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Lymfomy asociované s mukózní tkání - MALT - lymfomy a ostatní lymfomy zažívacího traktu. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 469-475. ISBN 80-247-0896-5.
 103. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nevolnost a zvracení v paliativní medicíně. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 73-86. ISBN 80-0279-7.
 104. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Patologické fraktury a ostatní ortopedické komplikace. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 448-451. ISBN 80-7262-255-2.
 105. TOMIŠKA, Miroslav a Ingrid VÁŠOVÁ. Současná terapie primárních lymfomů gastrointestinálního traktu. Klinická farmakologie. 2004, č. 18, s. 153-159. ISSN 1212-7973.
 106. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Syndrom míšní komprese. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 437-440. ISBN 80-7262-255-2.
 107. TOMIŠKA, Miroslav. Výživa v pokročilé fázi chronického onemocnění. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 87-94. ISBN 80-0279-7.
 108. TOMIŠKA, Miroslav. Zácpa v paliativní péči. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 95-104. ISBN 80-0279-7.
 109. 2003

 110. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jan KUBEK, Lubomír ELBL, Alena BULIKOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VORLÍČEK a Yvona BRYCHTOVÁ. Eozinofilie, idopatický hyperozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2003, roč. 5, č. 5, s. 471-487. ISSN 1212-4184.
 111. HÁJEK, Dobroslav, Miroslav TOMIŠKA a Eva KRAHULCOVÁ. I/D ACE gene polymorphism in survival of leukemia patients-hypothesis and pilot study. Medical Hypotheses. 2003, roč. 61, č. 1, s. 80-85. ISSN 0306-9877.
 112. TOMÍŠKA, Miroslav, D BURGETOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Zdeněk ADAM. Léčba infekcí u pacientů s maligními chorobami. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada publishing, 2003. s. 437-496. ISBN 80-247-0677-6.
 113. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miroslav TOMIŠKA, Lenka BABIČKOVÁ a Z. ADAM. Maligní pleurální výpotek. V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 5 s. ISBN 80-247-0677-6.
 114. TOMIŠKA, Miroslav, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Palliative treatment of cancer anorexia with oral suspension of megestrol acetate. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 227-234.
 115. ADAM, Zdeněk, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA, Zdeněk FOJTÍK, ŠŤOURAČ, VAŠKŮ, SKORSKOVSKÁ, Tomáš BÜCHLER a Miroslav TOMIŠKA. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. s. 127-154, 788 s. ISBN 80-247-0677-6.
 116. 2002

 117. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Miroslav TOMIŠKA, Karel DVOŘÁK a Nina HEJLOVÁ. Diferenciální diagnostika zvětšených uzlin. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2002, roč. 4, č. 2, s. 123-134. ISSN 1212-0634.
 118. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nutriční podpora onkologických nemocných. Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2002, roč. 4, č. 2, s. 143-150. ISSN 1212-4184.
 119. TOMIŠKA, Miroslav. Optimální dávkování cytostatik u obézních nemocných. Iatrike techne. 2002, č. 9, s. 35-39. ISSN 1213-6891.
 120. TOMIŠKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, František SALAJKA a Jiří VORLÍČEK. Perorální suspenze Megestrol Acetátu v léčbě anorexie u pokročilého nádorového onemocnění. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 2, s. 67-71. ISSN 0862-495X.
 121. TOMIŠKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a František SALAJKA. Perorální suspenze megestrolacetátu v léčbě anorexie u pokročilého nádorového onemocnění. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost, 2002, roč. 15, č. 2, s. 67-71. ISSN 0862-495X.
 122. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu: I. Klasifikace, patogeneze a diagnostika. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 2, s. 47-57. ISSN 0862-495X.
 123. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu II. Léčba a prognóza. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 3, s. 86-92. ISSN 0862-495X.
 124. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Zkušenosti s megestrolacetátem v léčbě syndromu anorexie/kachexie. Literární přehled i vlastní zkušenost. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. 2002, č. 1, s. 21-26.
 125. 2001

 126. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM, Boleslav PROKEŠ, Ladislav DUŠEK, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Bone Mineral Density in Multiple Myeloma Patients after Intravenouc Clodronate Therapy. Acta Medica Austriace. Austria, 2001, roč. 2, č. 1, s. 38-42. ISSN 0303-8173.
 127. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Alena HEJLOVÁ, Petr KRUPA, KRUPOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Miroslav TOMIŠKA. Diagnostický postup s lymfadenopatií nejasné etiologie. Interní medicína pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2001, roč. 3, č. 10, s. 460-465. ISSN 1212-7299.
 128. ADAM, Zdeněk, Vladimír ŠČUDLA a Miroslav TOMIŠKA. Léčba AL-amyloidózy a něktrých dalších typů amyloidóz. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 1, s. 46-52. ISSN 0042-773X.
 129. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nevonost a zvracení v paliativní léčbě. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 2, s. 211-220. ISSN 1212-4184.
 130. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM, Ondřej KALOUS a Petr MAYER. Rozvaha nad dávkováním cytostatik u obézních nemocných. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 1, s. 8-13. ISSN 0862-495X.
 131. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HÖKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací při léčbě mnohočetného myelomu - přehled moderních léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 132. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMIŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HOKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních buněk v terapii mnohočetného myelomu - přehled současných možností. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 133. WILHELM, Zdeněk, Petr BENEŠ, Vladimír BLÁHA, Jiří BONAVENTURA, Miloslav HRONEK, Pavel KOHOUT, Jaromír KOŽOUŠEK, Luboš SOBOTKA, Pavel TĚŠÍNSKÝ, Miroslav TOMIŠKA, Mária VOLEKOVÁ a Zdeněk ZADÁK. Výživa v onkologii. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 190 s. ISBN 80-7013-326-0.
 134. 2000

 135. DOUBEK, Michael, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk ADAM. Akutní lymfatická leukemie dospělých. Interní medicína pro praxi. 2000, č. 9, s. 438-443. ISSN 1212-7299.
 136. VORLÍČEK, Jiří a Miroslav TOMIŠKA. Akutní problematika v onkologii. Praha: Galén, 2000. s. 304-311.
 137. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Eva KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Diagnóza mnohočetného myelomu. Postgraduální medicína. Praha: Strategie s.r.o., 2000, roč. 2, č. 2, s. 180-192. ISSN 1212-4184.
 138. KRÁL, Zdeněk, Jiří MAYER, Milan NAVRÁTIL, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK, Jiří ADLER, Jana VINKLÁRKOVÁ, Kamila PETRÁKOVÁ a Pavel VODVÁŘKA. Efekt vysokodávkované chemoterapie u nemocných s relabující nebo rezistentní Hodgkinovou chorobou. Vnitřní lékařství. Brno: Česká leék.spol.J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 5, s. 268-271. ISSN 0042-773X.
 139. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK, Miroslav TOMIŠKA a Jiří VORLÍČEK. Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. Brno: MU Brno, 2000. 50 s. ISBN 80-210-2424-0.
 140. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Eva TÁBORSKÁ, Šárka SEDLÁČKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Jiří MAYER a Jana ŠMARDOVÁ. Farmakologie nejčasteji používaných cytostatik. In Praktická onkologie - vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2000. s. 77-167. ISBN 80-7169-974-8.
 141. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Vnitřní lékařství. Brno, 2000, roč. 46, č. 5, s. 286-296. ISSN 0042-773X.
 142. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi. 2000, roč. 2, č. 7, s. 318-323. ISSN 1212-7299.
 143. 1999

 144. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk po nemyeloblativním režimu. Časopis lékařů českých. Praha, 1999, roč. 138, č. 20, s. 624-627. ISSN 008-7335.
 145. HÁJEK, Dobroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Rostislav VYZULA, Jiří MAYER, Miloslav DRUCKMUELLER, Miroslav TOMIŠKA a Anna VAŠKŮ. Bone marrow as multidimensional orbit oscillator after autologous bone marrow transplantation. Stem Cells. Miamisburg, Ohio: AlphaMed Press, 1999, roč. 17, č. 1, s. 25-30. ISSN 1066-5099.
 146. MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, Eva KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY a Michael DOUBEK. Indukční léčba nemocných s akutní myeloidní leukémií protokolem ICE. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 3, s. 101-106. ISSN 0862-495X.
 147. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nevolnost a zvracení u onkologicky nemocných v paliativní péče. Bolest. Praha: TIGIS Praha, 1999, roč. 2, č. 4, s. 171-179. ISSN 1212-0634.
 148. DOUBEK, Michael a Miroslav TOMIŠKA. Pacient s Madelungovou nemocí na interním pracovišti. Vnitřní lékařství. 1999, roč. 45, č. 7, s. 414-417. ISSN 0042-773X.
 149. TOMIŠKA, Miroslav. Výživa onkologicky nemocných I. Nádorová kachexie, její příčiny,dianostika a důledky. Onkologická péče. 1999, roč. 1999, č. 3, s. 9-13.
 150. TOMIŠKA, Miroslav. Výživa onkologicky nemocných II. Dietní úprava a chuťová stumulancia. Onkologická péče. 1999, roč. 3, č. 3, s. 13-17.
 151. 1998

 152. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Z. KRÁL, Zdeněk ADAM, I. VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Jiří VORLÍČEK. Herpes simplex infection as possible etiology for febrile neutropenia and mucositis in patients treated for hematological malignancies. Acta Medica Austriaca. 1998, roč. 25, č. 2, s. 57-60. ISSN 0303-8173.
 153. TOMIŠKA, Miroslav. Hydratace v paliativní medicíně. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 101-106. ISBN 80-7169-437-1.
 154. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ingrid VÁŠOVÁ, I. MÜLLEROVÁ, Z. KRÁL, Miloslav NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK, P. VODVÁŘKA, Nina HEJLOVA, Miroslav PENKA, Eva KRAHULCOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Chemoterapie rezistentních a relabujících lymfomů založená na kombinaci ifosfamidu a etopozidu. Protinádorový efekt, toxicita a stimulace periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. 1998, roč. 137, č. 19, s. 590-597. ISSN 0008-7335.
 155. TOMIŠKA, Miroslav. Poruchy výživy. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 79-86. ISBN 80-7169-437-1.
 156. TOMIŠKA, Miroslav. Zácpa v paliativní medicíně. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 87-96. ISBN 80-7169-437-1.
 157. 1997

 158. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Miroslav TOMIŠKA, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Hana KUBEŠOVÁ, Igor KISS a Dagmar BURGETOVÁ. Cefpirom v empirické terapii febrilní neuropenie u onkologicky nemocných. Vnitřní lékařství. 1997, č. 43, s. 503-506.
 159. TOMÍŠKOVÁ, M., Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Miroslav TOMIŠKA. Nutrition status of haed and neck cancer patient. In Abstrakta. Lodon: Fifth Congress of the European Association for Palliative Care, 1997. s. 57.
 160. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Zdeněk ADAM a Miroslav TOMÍŠKA. Paliativní léčba karcinoidu tenkého střeva vysokými dávkami oktreotidu. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 7, s. 455-460. ISSN 0042-773X.
 161. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Zdeněk ADAM. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X.
 162. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk ADAM, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Roman HÁJEK, Igor KISS, Miroslav PENKA a Milan NAVRÁTIL. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X.
 163. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Zdeněk ADAM. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X.
 164. 1995

 165. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, D. KRÁLOVCOVÁ, Nina HEJLOVA, Miroslav TOMIŠKA a Stanislav ŠPELDA. Carboplatina v léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem. Klinická onkologie. Brno, 1995, roč. 1, č. 8, s. 16-19. ISSN 0862-495X.
 166. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Evaluation of treatment of anemia with erythropoietin in patients with multiple myeloma. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-838. ISSN 0042-773X.
 167. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK, N. HEJLOVÁ, Roman HÁJEK a Miroslav TOMÍŠKA. Léčba anemie pomocí erytropoetinu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-72, 6 s. ISSN 0042-773X.
 168. MAYER, Jiří, R. HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Sepsis and septic shock. II. treatment. Support care cancer. 1995, roč. 3, č. 2, s. 111-119. ISSN 0941-4355.
 169. HÁJEK, R., Jiří MAYER a Miroslav TOMÍŠKA. Současné možnosti profylaxe infekčních komplikací centrálních žilních systémů. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 6, s. 427-431. ISSN 0042-773X.
 170. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK, N. HEJLOVÁ, Roman HÁJEK a Miroslav TOMÍŠKA. Therapy of anemia in patients with multiple myeloma. Acta medica Austriaca. Austria: Springer Verlag, 1995, roč. 22, č. 4, s. 59-64. ISSN 0303-8173.
 171. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Therapy of anemia in patients with multiple myeloma. Acta Medica Austriaca. 1995, roč. 22, č. 4, s. 59-64. ISSN 0303-8173.
 172. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří VORLÍČEK. Úloha Vinorelbinu /Navelbin Pierre Fabre/ v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 5, s. 148-152. ISSN 0862-495X.
 173. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jiří VORLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Sabina TOMÍŠKOVÁ a Stanislav ŠPELDA. Úloha Vinorelbinu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. Brno, 1995, roč. 8, č. 5, s. 148-152. ISSN 0862-495X.
 174. 1994

 175. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Dlouhodobé podávání bisfosfonátů onkologicky nemocným s postižením kostí. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 10, s. 671-675. ISSN 0042-773X.
 176. MAYER, Jiří, Miroslav TOMIŠKA, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Zdeňka ROZKOŠNÁ. Neoočekávaný nález Candida albicans jako původce bronchopneumonie. Diagnostika pomocí bronchoalveolární laváže. Acta chemo-therapeutica. Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 1994, roč. 1, č. 3, s. 1-7. ISSN 1335-0579.
 177. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, N. HEJLOVÁ, E. KRÁLOVÁ a H. NOVOTNÁ. Nížší kardiotoxicita adriamycinu během nepřetržitého dávkování u pacientů s refrakterním mnohočetným myelomem léčeným cyklofosfamidem, vinkristinem, adriamycinem a dexametasonem (C-VAD). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 8, s. 506-512. ISSN 0042-773X.
 178. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Základy farmakologie bisfonátů a jejich použití při hyperkalcemii. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 10, s. 667-736. ISSN 0042-773X.
 179. 1993

 180. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Hemopoietické růstové faktory v protinádorové léčbě z hlediska terapeutického i ekonomického. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 5, s. 487-500. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 04:40