Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KALIARIKOVÁ, Andrea, Klára PERCE, J. MACHAČ, Michal JURAJDA a Milan URÍK. Acute mastoiditis and intracranial complications in children. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Care Comm s.r.o., 2021, roč. 70, č. 4, s. 207-213. ISSN 1210-7867. doi:10.48095/ccorl2021207.
 2. PERCEOVÁ, Klára, Štěpánka BIBROVÁ, Milan URÍK, Ivo ŠLAPÁK, Michal JURAJDA a Soňa ŠIKOLOVÁ. Fraktura orbity v dětském věku. Acta Chirurgiae Ortopediae at Traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, 2021, roč. 88, č. 2, s. 101-106. ISSN 0001-5415.
 3. ŠIKOLOVÁ, Soňa, Dagmar HOŠNOVÁ, Klára PERCEOVÁ, Michal BARTOŠ, Vít KRUNTORÁD a Milan URÍK. Retroauricular Emphysema as a Late Complication After Bonebridge Implantation: Case Report. Ear, Nose & Throat Journal. Thousand Oaks: SAGE, 2021, roč. 100, č. 4, s. 233-236. ISSN 0145-5613. doi:10.1177/01455613211000299.
 4. URÍK, Milan, Michal BARTOŠ, Soňa ŠIKOLOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Klára PERCEOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Eva KLABUSAYOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Petr JABANDŽIEV. Risk Factors for Postoperative Bleeding after Adenoidectomy. Children-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 8, č. 3, s. 1-8. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children8030242.
 5. 2020

 6. PERCEOVÁ, Klára, Kateřina SOBOTKOVÁ a Milan URÍK. Aspirovaná cizí tělesa u dětí - kazuistiky. Česko-Slovenská pediatrie. Praha: MladáFronta, 2020, roč. 75, č. 2, s. 66-70. ISSN 0069-2328.
 7. 2019

 8. ŠLAPÁK, Ivo, Milan URÍK, Klára PERCEOVÁ, Linda FLORIANOVÁ, Gabriela FORSTOVÁ, Dagmar HOŠNOVÁ, Josef MACHAČ, Michaela MÁCHALOVÁ, Kateřina MALINOVÁ, Martina ONDROVÁ, Kateřina SOBOTKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Denisa BEZDĚKOVÁ, Andrea KALIARIKOVÁ, Alice FRYČKOVÁ a Vít KRUNTORÁD. Dětská otorinolaryngologie. 2.přeprac. a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. - Aeskulap, 2019. 366 s. ISBN 978-80-204-5426-3.
 9. PERCEOVÁ, Klára, Milan URÍK a Josef MACHAČ. Chronické záněty středouší v dětském věku. Pediatrie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 4, s. 216-220. ISSN 1213-0494.
 10. 2015

 11. PERCEOVÁ, Klára, Gabriela FORSTOVÁ a Šárka SAMUELOVÁ. Úrazy u dětí v ORL oblasti. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 3, s. 176-178. ISSN 1213-0494.
 12. 2013

 13. ŠLAPÁK, Ivo, Klára BARTOŇKOVÁ, Linda FLORIANOVÁ, Gabriela FORSTOVÁ, Alice FRYČKOVÁ, Dagmar HOŠNOVÁ, Josef MACHAČ, Michaela MÁCHALOVÁ, Kateřina MALINOVÁ, Martina ONDROVÁ, Kateřina SOBOTKOVÁ a Milan URÍK. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2900-1.
 14. BARTOŇKOVÁ, Klára. Nosní spreje/kapky u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 6, s. 399-402. ISSN 1213-0494.
 15. BARTOŇKOVÁ, Klára a Dagmar HOŠNOVÁ. Vyšetření sluchu u novorozenců. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 62, č. 2, s. 73-77. ISSN 1210-7867.
 16. 2012

 17. BARTOŇKOVÁ, Klára a Ivo ŠLAPÁK. Blow-out fracture in children. In 10 th International Otorhinolaryngology head and neck surgery congress. 2012.
 18. BARTOŇKOVÁ, Klára, Dagmar HOŠKOVÁ a Dan WECHSLER. Vyšetření sluchu u novorozenců. In XVIII. Luhačovické pediatrické dny. 2012.
 19. 2011

 20. BARTOŇKOVÁ, Klára a Ivo ŠLAPÁK. Transkonjunktivální přístup k blow-out frakturám očnice u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2011, roč. 60, č. 4, s. 218-222. ISSN 1210-7867.
 21. 2010

 22. BARTOŇKOVÁ, Klára, Linda FLORIANOVÁ, J. PEJČOCHOVÁ, Alice FRYČKOVÁ a Dalibor JANEČEK. Psychologický pohled na plastiku boltců. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2010, roč. 59, č. 3, s. 152-155. ISSN 1210-7867.
 23. 2009

 24. ŠLAPÁK, Ivo, Josef MACHAČ, Michaela MÁCHALOVÁ, Martina ONDROVÁ, Alice FRYČKOVÁ, Klára BARTOŇKOVÁ, Katarína KOLEJKOVÁ a Kateřina SOBOTKOVÁ. Cizí tělesa v dýchacím a trávicícm traktu dětí - Susy Safe Project. Lékařské listy. 2009, č. 15, s. 25-29.
 25. JANEČEK, Dalibor, Lukáš LAVIČKA a Klára BARTOŇKOVÁ. Možnosti terapie náhlých poruch sluchu. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 2009, č. 1. ISSN 1210-7867.
 26. ŠLAPÁK, Ivo, Michaela MÁCHALOVÁ, Martina ONDROVÁ, Kateřina SOBOTKOVÁ, Josef MACHAČ, Alice FRYČKOVÁ, Klára BARTOŇKOVÁ a Milan URÍK. Susy Safe projekt - cizí tělesa u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009, roč. 2009, č. 3. ISSN 1210-7867.
 27. 2008

 28. JANEČEK, Dalibor, Klára BARTOŇKOVÁ, Ermis VOGAZIANOS a Ivo ŠLAPÁK. Diferenciální diagnostika expanzivních procesů dětského věku v ORL oblasti. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 57, č. 2, s. 59-64. ISSN 1210-7867.
 29. 2006

 30. BARTOŇKOVÁ, Klára. Cizí tělesa v dolních dýchacích cestách. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2006, roč. 2006, č. 1. ISSN 1210-0447.
 31. 2002

 32. BARTOŇKOVÁ, Klára, Dalibor JANEČEK a Richard LENERT. Průměrná doba zavedení TVT. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 2002, č. 3. ISSN 1210-7867.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 00:16