Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. BARTOŠ, Jiří, Jana MUSILOVÁ and Luboš VOZDECKÝ. Valení - teorie a experiment, gymnaziální studentský projekt (Rolling - theory and experiment, secondary school student project). Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, vol. 67, No 9, p. 61-69. ISSN 0009-0700. 2017.

  2014

  1. VOZDECKÝ, Luboš, Jiří BARTOŠ and Jana MUSILOVÁ. Rolling friction - models and experiment. An undergraduate student project. European Journal of Physics. Velká Británie: IOP Publishing, vol. 35, No 5, p. 1-16. ISSN 0143-0807. doi:10.1088/0143-0807/35/5/055004. 2014.

  2009

  1. JANOVÁ, Jitka, Jana MUSILOVÁ and Jiří BARTOŠ. Coupled rolling motion: a student project in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Bristol (United Kingdom): IOP Publishing Ltd, vol. 30, No 6, p. 1257-1269. ISSN 0143-0807. 2009.

  2006

  1. BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, vol. 2006, No 27, p. 383-392. ISSN 0143-0807. 2006.

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří. Linear Spring Oscillator with Two Different Types of Damping. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers, Part III. Praha: Matfyzpress. p. 649-654. ISBN 80-86732-59-2. 2005.
  2. BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor (Damped mechanical oscillator). In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1st ed. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT. p. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0. 2005.

  2004

  1. BARTOŠ, Jiří. Měření koeficientu odporu vzduchu "C" pomocí digitální fotografie (Measurement of coefficient of drag resistance "C" by using digital camera). In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. p. 9-12. ISBN 80-7315-084-0. 2004.
  2. BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Small surprises in "rolling-physics" experiments. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, vol. 2004, No 5, p. 675-687. ISSN 0143-0807. 2004.

  2003

  1. BARTOŠ, Jiří. "Gravitační" katapult. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 6 pp. ISBN 80-7040-647-X. 2003.
  2. BARTOŠ, Jiří and Pavel KONEČNÝ. „Gravitační“ katapult. 2003rd ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita. p. 98-103. ISBN 80-7040-647-X. 2003.

  2002

  1. BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty (Surprising demonstration experiments). In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. p. 626-631. ISBN 80-7082-907-9. 2002.
Display details
Displayed: 22/4/2024 22:00