Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VOJÁČEK, Ladislav. Právněhistorická kniha roku 2018. : Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., 2019.
 2. 2018

 3. VOJÁČEK, Ladislav. Alois Rašín a ti druzí. Právníci při vzniku československého státu. Právník, Praha, 2018, roč. 157, č. 10, s. 812-825. ISSN 0324-7007.
 4. VOJÁČEK, Ladislav. člen. : Oborová rada Fakulty právnické ZU v Plzni, 2018 - 2020.
 5. VOJÁČEK, Ladislav. člen redakční rady časopisu Právník. 2018 - 2020.
 6. VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2017 – Days of Law 2017. Část II. (Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 249 s. ISBN 978-80-210-8954-9.
 7. VOJÁČEK, Ladislav. Od kupce k obchodníkovi a rychle zpět. In Vojáček, Ladislav – Salák, Pavel – Valdhans, Jiří. Dny práva 2017 – Days of Law 2017. Část II. (Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 226-238, 13 s. ISBN 978-80-210-8954-9.
 8. VOJÁČEK, Ladislav. Predhovor. In ŠVECOVÁ, Adriana. 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 31. mája – 1. júna 2018. 1. vyd. Trnava: PrF TU v Trnave, 2018. s. 7-8, 2 s. ISBN 978-80-568-0164-2.
 9. VOJÁČEK, Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 379 s. ISBN 978-80-7552-185-9.
 10. VOJÁČEK, Ladislav. Slovenská národní rada – zákonodárství (1944 – 1989). In SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 330-362, 33 s. XII. ISBN 978-80-7380-722-1.
 11. VOJÁČEK, Ladislav. Slovenské národní povstání (1944). In SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 571-575, 5 s. XII. ISBN 978-80-7380-722-1.
 12. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Slovensko a poválečné Československo (1944 – 1948). In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 514-521, 8 s. XII. ISBN 978-80-7380-722-1.
 13. VOJÁČEK, Ladislav. Slovensko a socialistické Československo (1948 – 1989). In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 521-536, 16 s. XII. ISBN 978-80-7380-722-1.
 14. VOJÁČEK, Ladislav. Slovensko v období let 1939 – 1945. In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 487-497, 11 s. XII. ISBN 978-80-7380-722-1.
 15. VOJÁČEK, Ladislav. Smlouva námezdní. In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 811-814, 4 s. XII. ISBN 978-80-7380-722-1.
 16. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Smlouva služební. In Schelle Karel - Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 258-267, 10 s. n/a. ISBN 978-80-7380-744-3.
 17. VOJÁČEK, Ladislav. televizní pořad "historie.cs" - ČT2, 26. května 2018, 21:05 (Bylo to fér? . Pittsburská dohoda). 2018.
 18. VOJÁČEK, Ladislav. Vplyv práva na človeka včera a dnes. Beseda ve vysílání rozhlasové stanice Rádio Regina STRED, Banská Bystrica, 21. 3. 2018 10:05 - 11:00. 2018.
 19. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Vývoj integračních úvah, snah a koncepcí. In Rožňák, Petr – Kubečka, Karel. Země Visegrádu a migrace. Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí V4. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2018. s. 101-140, 40 s. ISBN 978-80-7418-292-1.
 20. 2017

 21. VOJÁČEK, Ladislav. člen redakční rady časopisu Právnické listy. 2017 - 2020.
 22. SALÁK, Pavel, Ladislav VOJÁČEK, Alžbeta PEREJDOVÁ a Lucie MRÁZKOVÁ. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 122 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 23. VOJÁČEK, Ladislav. Kauza Karel Pergler. In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 235-239, 5 s. VIII. ISBN 978-80-7380-569-2.
 24. VOJÁČEK, Ladislav. Novelizace prozatímní československé ústavy z roku 1918. In Zborník z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrické dni práva“ na tému „Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu“. Sekcia dejín štátu a práva a teórie práva. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2017. s. 5-16, 12 s. ISBN 978-80-557-1287-1.
 25. VOJÁČEK, Ladislav. Panovnice na rozhraní epoch a cesta k modernímu státu a právnímu řádu: Před třemi sty lety se narodila Marie Terezie. Právník, Praha, 2017, roč. 156, č. 5, s. 369-395. ISSN 0324-7007.
 26. VOJÁČEK, Ladislav a Tomáš GÁBRIŠ. Pramene k právnym dejinám Slovenska II. Šamorín: Heuréka, 2017. ISBN 978-80-8173-037-5.
 27. VOJÁČEK, Ladislav. Právní romanistika na Právnické fakultě v Brně. In BĚLOVSKÝ, Petr – STLOUKALOVÁ, Kamila. Caro amico. Šedesát kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč stoletími. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2017. s. 24-30, 7 s. ISBN 978-80-87284-64-3.
 28. VOJÁČEK, Ladislav. Právo pracovní (do roku 1938). In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 11-25, 15 s. VII. ISBN 978-80-7380-648-4.
 29. VOJÁČEK, Ladislav. Právo pracovní (1945-1989). In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 34-64, 31 s. VII. ISBN 978-80-7380-648-4.
 30. VOJÁČEK, Ladislav. Právo směnečné. In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 248-259, 12 s. VII. ISBN 978-80-7380-648-4.
 31. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právo sousedské. In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 334-340, 7 s. VII. ISBN 978-80-7380-648-4.
 32. VOJÁČEK, Ladislav. Právo sovětské jako vzor pro československé právo. In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 367-378, 12 s. VII. ISBN 978-80-7380-648-4.
 33. VOJÁČEK, Ladislav. Rakouské snahy o napojení na německý celní spolek. In Schelle K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 50-58, 9 s. X. ISBN 978-80-7380-671-2.
 34. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Rakousko-uherské vyrovnání (1867). In Schelle, K. - Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 58-73, 16 s. X. ISBN 978-80-7380-671-2.
 35. VOJÁČEK, Ladislav. Stručně k rekodifikaci obchodního práva. In Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 41-47, 7 s. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia, svazek č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 36. VOJÁČEK, Ladislav. „Zahozené ústavy“ a jejich záhadní autoři. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 1, s. 5-22. ISSN 1210-9126.
 37. VOJÁČEK, Ladislav. Známý i neznámý první československý zákon. In VYŠNÝ, Peter – SISKOVIČ, Štefan. Právno-historické trendy a výhľady II. 1. vyd. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku/Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. s. 137-145, 9 s. ISBN 978-80-8111-000-9.
 38. 2016

 39. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 694 s. ISBN 978-80-7380-575-3.
 40. VOJÁČEK, Ladislav. Československé pracovní soudy. Právněhistorické studie, Praha: Academia, 2016, roč. 46, č. 1, s. 73-90. ISSN 0079-4929.
 41. VOJÁČEK, Ladislav. člen Komise pro přípravy oslav k 100. výročí založení MU. : Komise pro přípravy oslav k 100. výročí založení MU, 2016 - 2019.
 42. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Integrační snahy v Evropě a české země (do roku 1945). In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 831-844, 14 s. Encyklopedie právních dějin, 2. ISBN 978-80-7380-587-6.
 43. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 44. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 45. VOJÁČEK, Ladislav. Medaila za prínos pre rozvoj právnej vedy a právnej vzdelanosti na Slovensku a šírenie dobrého mena PF TU v Trnave. : Právnická fakulta TU v Trnavě, 2016.
 46. KROB, Josef a Ladislav VOJÁČEK. MUNIpedie. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
 47. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Mzda a plat. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J.. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 857-867, 11 s. ISBN 978-80-7380-602-6.
 48. VOJÁČEK, Ladislav. Národní výbory menšinové (1918 – 1920). In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N – O. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 170-174, 5 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 49. VOJÁČEK, Ladislav. Německý spolek. In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N – O. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 258-264, 7 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 50. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Ochrana života a zdraví zaměstnanců. In Schelle, K. - Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 724-735, 12 s. ISBN 978-80-7380-624-8.
 51. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Pracovní doba. In Schelle, K.- Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. s. 658-667, 10 s. ISBN 978-80-7380-638-5.
 52. VOJÁČEK, Ladislav. Pracovní poměr a pracovní smlouva. In Schelle, K. – Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 667-705, 39 s. V. ISBN 978-80-7418-265-5.
 53. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Právo obchodní (do roku 1950). In Schelle, K., Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 753-807, 55 s. ISBN 978-80-7380-641-5.
 54. VOJÁČEK, Ladislav. Smutné ohlédnutí za rokem 2015. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, Brno: Evropská společnost pro právní dějiny, 2016, roč. 2, č. 2, s. 22-29. ISSN 2464-4889.
 55. VOJÁČEK, Ladislav. Úvodem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 2 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 56. VOJÁČEK, Ladislav. Vznik pracovních soudů v meziválečném Československu. Právněhistorické studie, Praha: Academia, 2016, roč. 45, č. 2, s. 79-96. ISSN 0079-4929.
 57. 2015

 58. VOJÁČEK, Ladislav. Advokáti u prvorepublikových pracovních soudů. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 80-81. ISSN 1210-6348.
 59. MAREK, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Arbitráž hospodářská (1946-1991). In Schelle, K., Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 272-276, 5 s. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
 60. VOJÁČEK, Ladislav. Čelední poměr. In Schelle, K., Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 542-545, 4 s. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
 61. VOJÁČEK, Ladislav. člen redakční rady Právněhistorické studie (Praha). 2015 - 2018.
 62. VOJÁČEK, Ladislav. člen Vědecké rady Encyklopedie českých právních dějin. : Vědecká rada Encyklopedie českých právních dějin, 2015 - 2018.
 63. VOJÁČEK, Ladislav. Dokumenty tridentského koncilu (latinský text a překlad do češtiny). Přeložil Ignác Antonín Hrdina, O. Praem. Praha: KRYSTAL OP, s.r.o., 2015, 335 s. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: PF MU, 2015, roč. 23, č. 3, s. 318-321. ISSN 1210-9126.
 64. TAUCHEN, Jaromír a Ladislav VOJÁČEK. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 368 s. ISBN 978-80-210-7938-0.
 65. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. In III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 366 s. ISBN 978-80-210-7938-0.
 66. VOJÁČEK, Ladislav. Knihovna s kamenným srdcem. Právní prostor, ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
 67. VOJÁČEK, Ladislav. Legislativní aspekty nařizovací pravomoci SNR v letech 1944 až 1948. In SKALOŠ, Martin – TUROŠÍK, Michal. Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2015. s. 418-429, 12 s. ISBN 978-80-557-0931-4.
 68. VOJÁČEK, Ladislav. oborová komise pro dějiny práva a římské právo - předseda. 2015 - 2018.
 69. VOJÁČEK, Ladislav. oborová komise pro teorii a dějiny státu a práva FP PEVŠ v Bratislavě - člen. 2015 - 2018.
 70. VOJÁČEK, Ladislav. oborová komise pro teorii a dějiny státu a práva PF TU v Trnavě - člen. 2015 - 2018.
 71. VOJÁČEK, Ladislav. oborová komise pro teorii a dějiny státu a práva PF UK v Bratislavě - člen. 2015 - 2018.
 72. VOJÁČEK, Ladislav. oborová rada pro doktorandské studium PF MU - člen. 2015 - 2018.
 73. VOJÁČEK, Ladislav. Ohlédnutí za českou právní slavistikou 19. a prvních desetiletí 20. století. Právněhistorické studie, Praha: Academia, 2015, roč. 45, č. 1, s. 96-111. ISSN 0079-4929.
 74. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Periodizace českých a československých právních dějin. In Schelle, K., Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 34-113, 80 s. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
 75. VOJÁČEK, Ladislav. Před sedmdesáti lety na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Universitas - revue Masarykovy univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, 2-3, s. 13-17. ISSN 1211-3387.
 76. VOJÁČEK, Ladislav. redakční rada Acta UC – Iuridica (Praha) - člen. 2015.
 77. VOJÁČEK, Ladislav. redakční rada Notitiae ex Academiae Bratislavensi Iurisprudentiae - člen. 2015.
 78. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Sousedské vztahy a podnikání. In Jančářová, Ilona, Hanák, Jakub, Průchová, Ivana a kolektiv. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 133-146, 14 s. ISBN 978-80-210-7951-9.
 79. VOJÁČEK, Ladislav. The European Society for History of Law - člen. : The European Society for History of Law - člen, 2015 - 2018.
 80. VOJÁČEK, Ladislav. Vědecká rada PF MU - člen. 2015 - 2018.
 81. VOJÁČEK, Ladislav. Za prof. JUDr. Stanislavem Balíkem, CSc. (*15. února 1928 – †11. dubna 2015). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU, 2015, roč. 23, č. 2, s. 202-204. ISSN 1210-9126.
 82. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Zpracování českých právních dějin. In Schelle, K., Tauchen, J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 114-116, 3 s. 1. ISBN 978-80-7380-562-3.
 83. 2014

 84. VOJÁČEK, Ladislav. Česko-polské vztahy na poli právní historie. In Česká polonistická studia: tradice a současnost: (filologie, historie, politologie, právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2014. s. 299-313, 15 s. Práce Historického ústavu AV ČR (Opera Instituti Historici Pragae). Řada A, Monographia; sv. 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 85. VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2013. VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 411 s. ISBN 978-80-210-6814-8.
 86. VOJÁČEK, Ladislav. Drobné otazníky kolem druhé Slovenské národní rady (1918 – 1919). In LYSÝ, Miroslav – POVAŽAN, Michal. Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu. 1. vyd. Bratislava: Atticum, 2014. s. 351-366, 16 s. ISBN 978-80-971381-6-5.
 87. VOJÁČEK, Ladislav. Drobné otazníky kolem tzv. skalické vlády (1918). In Quid leges sine moribus? Kraków: Právnická fakulta TU v Trnave – Spolok Slovákov v Poľsku – Towarystwo Słowaków v Polsce, 2014. s. 153-163, 11 s. ISBN 978-83-7490-744-6.
 88. VOJÁČEK, Ladislav. Pětadevadesátnice a pětadevadesátník. Všehrd, Praha: Všehrd, 2014, neuveden, č. 3, s. nestránkováno. ISSN 1801-3678.
 89. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právní dějiny na území Slovenska. Plzeň: A. Čeněk, 2014. 456 s. ISBN 978-80-7380-494-7.
 90. VOJÁČEK, Ladislav. Romanisté a spory o budoucí podobu právnického studia v první ČSR. In MACH Peter – PEKARIK, Matej – VLADÁR, Vojtech. Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. 1. vyd. Trnava: PF Trnavské univerzity v Trnave, 2014. s. 653-668, 16 s. ISBN 978-80-8082-764-9.
 91. VOJÁČEK, Ladislav. Sociální doktrína první Československé republiky a její odraz v právu. In MOSNÝ, Peter. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočí. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarystwo Slowakow v Polsce, 2014. s. 9-29, 21 s. ISBN 978-83-7490-742-2.
 92. VOJÁČEK, Ladislav. Zákoník práce z roku 1965 – základ československého pracovního práva ve druhé polovině minulého století. Historický časopis, Bratislava, 2014, roč. 62, č. 3, s. 501-523. ISSN 0018-2575.
 93. 2013

 94. VOJÁČEK, Ladislav. Čest jako statek hodný ochrany. Acta Iuridica Olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, roč. 8, 1-2, s. 93-103. ISSN 1801-0288.
 95. VOJÁČEK, Ladislav. Čest jako statek hodný ochrany. In Olomoucké právnické dny. 2013.
 96. VOJÁČEK, Ladislav. Dis/kontinuita organizace výuky na právnických fakultách po vzniku ČSR. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Sekcia právnych dejín a rímskeho práva: (Dis)kontinuita práva a kríza. Bratislava: PrafUK, 2013. s. 1825-1835, 11 s. ISBN 978-80-7160-365-8.
 97. VOJÁČEK, Ladislav. Dis/kontinuita výuky na právnických fakultách po vzniku ČSR. In Bratislavské právnické fórum. 2013.
 98. VOJÁČEK, Ladislav. Historie jednoho „marného“ sporu aneb Občanské právo, nebo „nové občanské právo“ a hospodářské právo. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, Suplementum 2013, s. 282-290. ISSN 1210-9126.
 99. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 408 s. ISBN 978-80-210-6381-5.
 100. VOJÁČEK, Ladislav. Kauza Karla Perglera. In Letní škola "Konflikty, spory a jejich řešení v proměnách věků". 2013.
 101. VOJÁČEK, Ladislav. Několik slov úvodem. In I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 7-8, 2 s. ISBN 978-80-210-6381-5.
 102. VOJÁČEK, Ladislav. Normalizace a její vliv na československé pracovní právo. In MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol. Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 2013. s. 803-825, 23 s. ISBN 978-80-224-1312-1.
 103. VOJÁČEK, Ladislav. Normalizace a její vliv na československé pracovní právo. 2013.
 104. VOJÁČEK, Ladislav. Občanské právo, nebo „nové občanské právo“ a hospodářské právo? In Letní škola "Konflikty, spory a jejich řešení v proměnách věků". 2013.
 105. VOJÁČEK, Ladislav. Prvorepublikové kořeny některých opatření z poválečného období(1945 – 1948). In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 742-753, 12 s. ISBN 978-80-210-6319-8.
 106. VOJÁČEK, Ladislav. Sociální doktrína první Československé republiky a její odraz v právu. In MOSNÝ, Peter. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočí. 1. vyd. Kraków:: Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarystwo Slowakow v Polsce, 2013. s. 11-31, 21 s. ISBN 978-83-7490-587-9.
 107. VOJÁČEK, Ladislav. Spor o Těšínsko v kontextu evropské politiky (1918 – 1920). In KLIMKO, Jozef – MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. 1. vyd. Bratislava: PEVŠ a HÚ SAV, 2013. s. 95-101, 7 s. ISBN 978-80-970913-2-3.
 108. VOJÁČEK, Ladislav. Valerián Bystrický – Dušan Kováč – Jan Pešek (Hrsg.) Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 – 1992. Journal on European History od Law, London: STS Science Centre, 2013, roč. 4, č. 1, s. 103-105. ISSN 2042-6402.
 109. 2012

 110. VOJÁČEK, Ladislav. Bene merito. Profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám. 1. vyd. Bratislava: Gupress, 2012. 327 s. ISBN 978-80-970913-0-9.
 111. MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Jana Janišová: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. Právněhistorické studie, Praha: Academia, 2012, roč. 2012, č. 41, s. 390-392. ISSN 0079-4929.
 112. VOJÁČEK, Ladislav. Jana Janišová: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541 – 1556). Právněhistorické studie, Praha: Academia, 2012, roč. 2012, č. 41, s. 390-392. ISSN 0079-4929.
 113. VOJÁČEK, Ladislav. K interpretaci česko-slovenského poměru v roce 1945. In VOJÁČEK, Ladislav. Bene merito. Profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám. 1. vyd. Bratislava: Gupress, 2012. s. 288-300, 13 s. ISBN 978-80-970913-0-9.
 114. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 115. VOJÁČEK, Ladislav. Obchodní a směnečné právo na brněnské právnické fakultě v meziválečném období. In Frýdek, M., Tauchen, J.. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 651-660, 10 s. ISBN 978-80-7418-144-3.
 116. VOJÁČEK, Ladislav. Právní historie na brněnské právnické fakultě v posledním čtvrtstoletí. In Mosný, P., Laclavíková, M. Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie. Zborník príspevkov z on-line vedeckej konferencie. 1. vyd. Kraków: TU v Trnavě – Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2012. s. 35-44, 10 s. ISBN 978-83-7490-496-4.
 117. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Prof. JUDr. Dr.h.c. Hynek Bulín, CSc. Právněhistorické studie, Praha: Academia, 2012, Neuveden, č. 41, s. 434-437. ISSN 0079-4929.
 118. VOJÁČEK, Ladislav. Prvek modernizace v počátku přípravy prvorepublikového obchodního zákoníku. In Bubelová, K.. 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 31 - 44, 14 s. ISBN 978-80-244-3421-6.
 119. VOJÁČEK, Ladislav. Prvek modernizace v počátku přípravy prvorepublikového obchodního zákoníku. In Zákon č. 1/1863 ř. z., všeobecný rakouský obchodní zákoník – inspirační zdroj českého obchodního práva. 2012.
 120. VOJÁČEK, Ladislav. Prvorepublikové kořeny některých opatření z poválečného období (1945 – 1948). In Dny práva 2012 - Days of Law 2012. 2012.
 121. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012). Brno: The European Society for History of Law, 2012. 88 s. ISBN 978-80-87475-15-7.
 122. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012). Brno: The European Society for History of Law, 2012. 74 s. ISBN 978-80-87475-18-8.
 123. VOJÁČEK, Ladislav. Sociální doktrína první československé republiky a její odraz v právu. In Trnavské právnické dni. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 2012.
 124. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7.
 125. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel MAREK a Lenka DOUBRAVOVÁ. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4.
 126. 2011

 127. VOJÁČEK, Ladislav. A Few Remarks on the Origination and the Concept of the Labor Code of 1965. Journal on European History od Law, London: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 2, s. 197-200. ISSN 2042-6402.
 128. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL a David FALADA. An Introduction to History of Czech Private Law. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 182 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 391. ISBN 978-80-210-5592-6.
 129. VOJÁČEK, Ladislav, Jozef KOLÁRIK a Tomáš GÁBRIŠ. Československé právne dejiny. 1. vyd. Bratislava: Eurokodex, 2011. 424 s. ISBN 978-80-89447-42-8.
 130. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Lenka DOUBRAVOVÁ, Miroslav FRÝDEK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ, Vilém KNOLL, Petr DOSTALÍK a David FALADA. Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 280 s. Acta Universitatis Brunensis, Juridica No. 394. ISBN 978-80-210-5612-1.
 131. VOJÁČEK, Ladislav. Když služební smlouva dosluhovala. In DVOŘÁK, Jan – MALÝ, Karel. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. s. 230-240, 11 s. ISBN 978-80-7357-753-7.
 132. DVOŘÁK, Jan a Karel MALÝ. Když služební smlouva dosluhovala. In VOJÁČEK, Ladislav. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. s. 230 – 240.
 133. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.
 134. VOJÁČEK, Ladislav. Pracovní smlouva a pracovní poměr po roce 1948. In VOJÁČEK, Ladislav – SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír. Proměny soukromého práva. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 427-437, 11 s. ISBN 978-80-210-5613-8.
 135. VOJÁČEK, Ladislav. Pracovní smlouva v ABGB a zákoníku práce. In Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z Letní školy. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta, 2011. s. 94-116, 23 s. ISBN 978-80-210-5557-5.
 136. VOJÁČEK, Ladislav. Profesoři na trase z Bratislavy do Brna a zpět (1921 – 1939). In Hodnotový základ práva. Historické právne systémy a integrácia Európy sekcia teórie a filozofie práva). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 163-168, 6 s. ISBN 978-80-7160-314-6.
 137. VOJÁČEK, Ladislav. Professors on the Move from Bratislava to Brno and back (1921 – 1939). In The fundamental Values of Law. Historical legal Systems and European Integration (Section of Theory and Philosophy of Law – English Part). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 487-493, 7 s. ISBN 978-80-7160-314-6.
 138. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE. Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 438 s. ISBN 978-80-210-5613-8.
 139. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011). Brno: The European Society for History of Law, 2011. 56 s. ISBN 978-80-87475-08-9.
 140. 2010

 141. VOJÁČEK, Ladislav. Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 126-247, 122 s. ISBN 978-80-246-1718-3.
 142. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 694 s. Právo. ISBN 978-80-7380-257-8.
 143. VOJÁČEK, Ladislav. člen redakční rady AUC-I. : Acta Universitatis Caroline - Iuridica, 2010 - 2020.
 144. VOJÁČEK, Ladislav, Jozef BEŇA, Andrea VITKÓOVÁ a Jozef KOLÁRIK. Dejiny verejného práva a prameňov práva. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 395 s. ISBN 978-80-7160-291-0.
 145. VOJÁČEK, Ladislav. Glosa na okraj jednoho sborníku, jednoho vynálezu a různých generačních a skupinových pamětí aneb Hlas z obklíčení. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 18/2010, č. 2, s. 204-207. ISSN 1210-9126.
 146. VOJÁČEK, Ladislav. Některé aspekty cauzy Karel Pergler. In Polemiky a spory v právní vědě. 1. vyd. Olomouc: PF UP v Olomouci, 2010. s. 7-14, 8 s. ISBN 978-80-244-2665-5.
 147. VOJÁČEK, Ladislav. Obchodní, směnečné a hospodářské právo (Nástin problematiky). In Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference. Ostrava: KEY Publishing, 2010. s. 127-160, 24 s. ISBN 80-85523-78-7.
 148. VOJÁČEK, Ladislav. Pracovní právo (Nástin problematiky). In Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2010. s. 105 – 136, 32 s. ISBN 80-85523-78-7.
 149. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009). 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2010. 219 s. Právní historie. ISBN 978-80-904522-1-3.
 150. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právní dějiny na území Slovenska. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 151. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právní dějiny na území Slovenska. /Elportál/ [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 152. VOJÁČEK, Ladislav. Právní historie na brněnské právnické fakultě na přelomu milénií. In Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 39-46, 7 s. ISBN 978-80-210-5134-8.
 153. VOJÁČEK, Ladislav. Římské právo na meziválečné brněnské právnické fakultě. In Ius Romanum Schola Sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám. 1. vyd. Trnava: TU v Trnavě, 2010. s. 487 - 494, 8 s. ISBN 978-80-8082-335-1.
 154. VOJÁČEK, Ladislav. Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 103 s. ISBN 978-80-210-5134-8.
 155. VOJÁČEK, Ladislav. Trestní právo na meziválečné brněnské právnické fakultě. In Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Olomouc: UP, 2010. s. 443-453, 11 s. ISBN 978-80-244-2491-0.
 156. 2009

 157. VOJÁČEK, Ladislav. Dva drobné omyly v literatuře o právních dějinách první ČSR. In Právněhistorické studie. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 449 – 457, 9 s. 40. ISBN 978-80-246-1522-6.
 158. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 148 s. Právo. ISBN 978-80-210-5052-5.
 159. VOJÁČEK, Ladislav, Eduard VLČEK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Ondřej HORÁK a Naďa ŠTACHOVÁ. Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 160. TAUCHEN, Jaromír a Ladislav VOJÁČEK. Evropské právní dějiny. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 161. VOJÁČEK, Ladislav. František Čáda. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938). 1. vyd. Praha: Linde, 2009. 694 s. ISBN 978-80-7201-750-8.
 162. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945. 1. vyd. München (SRN): Verlag Dr. Hut, 2009. 115 s. Právo. ISBN 978-3-86853-065-0.
 163. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Geschichte von Integrationskonzeptionen und ihre Äußerung in der Realität der EU. 1. vyd. Brno: NOVPRESS, 2009. 184 s. Právo. ISBN 978-80-87342-02-2.
 164. VOJÁČEK, Ladislav. Hynek Bulín. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938). 1. vyd. Praha: Linde, 2009. s. 210-221, 12 s. ISBN 978-80-7201-750-8.
 165. VOJÁČEK, Ladislav. Jan Loevenstein. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. s. 449-457, 9 s. ISBN 978-80-7201-750-8.
 166. VOJÁČEK, Ladislav. Jaroslav Pošvář. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938). 1. vyd. Praha: Linde, 2009. s. 472-481, 10 s. ISBN 978-80-7201-750-8.
 167. VOJÁČEK, Ladislav. Josef Vacek. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938. 1. vyd. Praha: Linde, 2009. s. 507-515, 9 s. ISBN 978-80-7201-750-8.
 168. VOJÁČEK, Ladislav. Michail Arturovič Zimmermann. In Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938). 1. vyd. Praha: Linde, 2009. s. 551-562, 12 s. ISBN 978-80-7201-750-8.
 169. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Persekuce studentů a učitelů na brněnské právnické fakultě po únoru 1948. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 17, č. 4, s. 74 – 79. ISSN 1210-9126.
 170. SCHELLE, Karel, Jiří VEČEŘA, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 214 s. Právo. ISBN 978-80-7418-048-4.
 171. SCHELLE, Karel, Ondřej HORÁK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Praktikum českých právních dějin. Karel Schelle a kolektiv: Praktikum českých právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 278 s. Právo. ISBN 978-80-7380-201-1.
 172. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum právních dějin. Ladislav Vojáček a kolektiv: Praktikum právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 251 s. Právo.
 173. VOJÁČEK, Ladislav a Tomáš GÁBRIŠ. Pramene k právnym dejinám Slovenska II (po roku 1918). 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PRAF UK, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7160-270-5.
 174. VOJÁČEK, Ladislav. Společnost národů a snahy o potlačování mezinárodního terorismu. In Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta, 2009. s. 178 - 188, 11 s. ISBN 978-80-87146-15-6.
 175. VOJÁČEK, Ladislav. Správní právo na meziválečné právnické fakultě v Brně. In Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 13-21, 9 s. ISBN 978-80-86775-22-7.
 176. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. The Czech Participation in Formation of the European Concepts of Integration. In Czech Law in European Regulatory Context. 1. vyd. München (SRN): Verlag Medien und Recht, 2009. s. 47-80, 33 s. Právo. ISBN 978-3-939438-09-0.
 177. VOJÁČEK, Ladislav. Trestní právo v českých zemích za absolutismu. In Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 67 – 75, 9 s. ISBN 978-80-210-5086-0.
 178. VOJÁČEK, Ladislav. Uherské trestní právo. In Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 165-173, 9 s. ISBN 978-80-210-5086-0.
 179. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Vladimír Kubeš a příprava poválečné ústavy. In Proměny evropského právního myšlení (K odkazu profesora Vladimíra Kubeše). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 55-67, 12 s. ISBN 978-80-210-5009-9.
 180. 2008

 181. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Anfänge der Integrationstendenzen in Europa. In Právní a ekonomické problémy VI. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 92 - 107, 15 s. ISBN 978-80-87071-65-6.
 182. VOJÁČEK, Ladislav. Brněnská novokantovská právní škola. In Dny práva. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 542-546, 5 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 183. VOJÁČEK, Ladislav. Brněnská právnická fakulta v meziválečném období. In Československá právní věda v meziválečném období 1918 - 1939. 2008.
 184. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 684 s. Právo. ISBN 978-80-7380-127-4.
 185. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. České právní dějiny pohledem zahraničních historiků. In Právní a ekonomické problémy V. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 137-139, 3 s. ISBN 978-80-87071-61-8.
 186. VOJÁČEK, Ladislav. člen. : Vedecká rada PF MU v Brně, 2008.
 187. VOJÁČEK, Ladislav. člen redakční rady Právněhistorických studií. : Právněhistorické studie, 2008 - 2020.
 188. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Europäische Integrationsversuche in der Neuzeit bis Ende des Ersten Weltkrieges. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 137 – 151, 14 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 189. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Chapters from the Development of the Unification of Privat Law. Legal Studies and Practica Journal, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 16, č. 3, s. 235 – 241. ISSN 1210-9126.
 190. VOJÁČEK, Ladislav. Meziválečná Panevropa z pohledu dvou brněnských profesorů. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 411 - 427, 17 s. ISBN 978-80-7380-120-5.
 191. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Ondřej HORÁK, Monika HORÁKOVÁ a Jaromír TAUCHEN. Meziválečné Československo a Evropa. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 100 s. Právo. ISBN 978-80-87071-98-4.
 192. VOJÁČEK, Ladislav. Právne dejiny Slovenska (od roku 1918). 1. vyd. Bratislava: BVŠP, 2008. 150 s. ISBN 978-80-88931-99-7.
 193. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jozef BEŇA, Jozef KOLÁRIK a Andrea VITKÓOVÁ. Právní dějiny integrující se Evropy. Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 254 s. Právo. ISBN 978-80-87071-80-9.
 194. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Průkopníci mezinárodního práva soukromého na brněnské právnické fakultě: Michail A. Zimmermann a Bohumil Kučera. In Historie mezinárodního práva soukromého (Sborník příspěvků z workshopu konaného dne 11. 12. 2008 na PrF MU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 184 – 193, 9 s. ISBN 978-80-210-4767-9.
 195. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Repetitorium českých právních dějiny do roku 1945. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 218 s. Právo. ISBN 978-80-87071-69-4.
 196. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Společnost národů a snahy o potlačování mezinárodního terorismu. In Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo (Sborník mezinárodní konference). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 178–187, 10 s. ISBN 978-80-87146-15-6.
 197. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Tschechische Politiker und die europäische Integrationin in der Zeit des Ersten Weltkrieges. In Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 57-65, 9 s. ISBN 978-80-7418-004-0.
 198. VOJÁČEK, Ladislav. Únorová krize a její ústavněprávní aspekty. In Február 1948 a Slovensko. 1. vyd. Bratislava: Ústav paměti národa, 2008. s. 202 - 239, 38 s. ISBN 978-80-89335-07-7.
 199. 2007

 200. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Bulín, Hynek, ml. In Biografický slovník českých zemí. Brun-By. Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, 2007. s. 311 – 312, 2 s. 3. ISBN 80-7277-287-2.
 201. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. České právní dějiny do roku 1945. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 218 s. Právo. ISBN 978-80-87071-20-5.
 202. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Historical context of the convergence of the Czech lawswith th EU laws. In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 84-90, 7 s. ISBN 978-80-87071-46-5.
 203. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 214 s. Právo. ISBN 978-80-87071-53-3.
 204. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Nástin organizace místní a územní správy v uherské části monarchie. In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků ke 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 44-52, 14 s. ISBN 978-80-87071-48-9.
 205. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Nástin vývoje sbližování práva ČR s právem Evropské unie ve vybraných dokumentech. Vyd. 1. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 278 s. Právo. ISBN 978-80-87071-52-6.
 206. VOJÁČEK, Ladislav. Několik poznámek k polsko-československým vztahům. In Právní a ekonomické problémy současnosti. Ostrava: Key Publishing, 2007. s. 128 – 138, 11 s. ISBN 978-80-86575-28-5.
 207. VOJÁČEK, Ladislav. Od J. E. Purkyně k zahájení přednášek v nové budově brněnské právnické fakulty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU, 2007, roč. 15/2007, č. 1, s. 70 - 76. ISSN 1210-9126.
 208. VOJÁČEK, Ladislav. Odraz rozvoje brněnské právnické fakulty na stránkách fakultní Vědecké ročenky (1919 - 1948). In Acta historico-iuridica pilsnensia 2006 : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České republiky a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 253 – 268, 16 s. ISBN 978-80-7380-085-7.
 209. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK a Renata VESELÁ. Praktikum z českých právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 271 s. Právo. ISBN 978-80-86391-03-8.
 210. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Praktikum z právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 236 s. Právo. ISBN 978-80-86391-00-7.
 211. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Michaela ŽIDLICKÁ, Ladislav VOJÁČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 1134 s. Právo. ISBN 978-80-7380-043-7.
 212. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny na území Slovenska. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 450 s. Právo. ISBN 978-80-87071-43-4.
 213. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny vybraných států Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 245 s. Právo. ISBN 978-80-87071-15-1.
 214. VOJÁČEK, Ladislav. Právní úprava obchodních a živnostenských komor v habsburské monarchii. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu. Sborník příspěvků. Bratislava: BVŠP, 2007. s. 291 -301, 11 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 215. VOJÁČEK, Ladislav. Právní úprava universit a právnického studia na přelomu 19. a 20. století. In Rakousko-uherské vyrovnání 1967 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2007. s. 141 - 147, 7 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 216. VOJÁČEK, Ladislav. Právnické fakulty v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU, 2007, roč. 15/2007, č. 2, s. 147 – 158. ISSN 1210-9126.
 217. VOJÁČEK, Ladislav. První pražští učitelé na brněnské právnické fakultě. In Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2007. s. 209 - 220, 12 s. 39. ISSN 0079-4929.
 218. VOJÁČEK, Ladislav. Příprava reformy právnického studia v první ČSR a učitelé brněnské právnické fakulty. Notitiae ex Academiae Bratislavensi Iurisprudentiae, Bratislava: BVŠP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 28 - 49. ISSN 1337-6810.
 219. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Rakousko-uherské vyrovnání (příčiny a důsledky). In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků ke 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 5-24, 19 s. ISBN 978-80-87071-48-9.
 220. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007.
 221. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Snahy o zamezení a potlačování mezinárodního terorismu na půdě Společností národů. In Terorizmus a medzinárodné právo (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 23. a 24. november 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 239 – 246, 7 s. ISBN 978-80-969320-2-3.
 222. VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: BVŠP, 2007. ISBN 978-80-969332-9-7.
 223. VOJÁČEK, Ladislav. Studenti právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV/2007, č. 4, s. 329 - 335. ISSN 1210-9126.
 224. VOJÁČEK, Ladislav. Trestnost pomluvy včera, dnes i zítra? Historický obzor, Praha: Aleš Skřivan, 2007, roč. 18, 1 - 2, s. 30 - 37. ISSN 1210-6097.
 225. VOJÁČEK, Ladislav. Učitelé právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU, 2007, roč. 15/2007, č. 3, s. 237 – 245. ISSN 1210-9126.
 226. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 12-18, 7 s. ISBN 978-80-87071-12-0.
 227. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 5 - 36, 31 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 228. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Za právníkem a historikem Hynkem Bulínem. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU, 2007, roč. 15/2007, č. 1, s. 91 - 93. ISSN 1210-9126.
 229. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Základní trendy sbližování českého práva s právem Evropské unie. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 5-11, 12 s. ISBN 978-80-87071-12-0.
 230. 2006

 231. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws : historical view of laws integration the European area. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 346–350. ISSN 1210-9126.
 232. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 81-92, 11 s. ISBN 80-210-4182-X.
 233. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 102 s. Právo. ISBN 80-87071-05-0.
 234. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Ladislav VOJÁČEK. Počátky moderního státu a práva České republiky (Vybrané problémy). 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 66 s. 1.sv. ISBN 80-86861-68-6.
 235. SCHELLE, Karel, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Praktikum z českých právních dějin. / Karel Schelle a kolektiv. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 223 s. 1.sv. ISBN 80-86391-18-3.
 236. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1.
 237. VOJÁČEK, Ladislav a Jozef KOLÁRIK. Právne dejiny Slovenska : (pracovné zošity) II. časť Právne dejiny Slovenska (od roku 1918). Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. 84 s. (Učobné texty Bratislavskej VŠ práva a UK ...). ISBN 8071602043.
 238. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ a Ladislav VOJÁČEK. Proměny státu a práva v druhé polovině 19. století (Vybrané problémy). 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 126 s. Právo. ISBN 80-86861-91-0.
 239. VOJÁČEK, Ladislav. Urážky, pomluvy, nactiutrhání : ochrana cti v československém trestním právu. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 503 s. ISBN 8086861511.
 240. 2005

 241. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. České a československé právní dějiny (Pracovní sešit). Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 99 s. Skripta. ISBN 80-210-3834-9.
 242. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Historická východiska sbližování českého soukromého práva s evropskou právní kulturou. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie (Sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 10-25, 16 s. ISBN 80-210-3892-6.
 243. VOJÁČEK, Ladislav. Ochrana cti v zákonících z počátku 19. století. In Stát a právo v období absolutismu : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 88-109, 22 s. ISBN 80-210-3899-3.
 244. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Ladislav VOJÁČEK a Michaela ŽIDLICKÁ. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s. Právo. ISBN 80-86861-10-4.
 245. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. Právní dějiny (Pracovní sešit). Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. Skripta. ISBN 80-210-3835-7.
 246. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Přehled českých právních dějin do roku 1945. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 180 s. Právo. ISBN 80-86575-58-6.
 247. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Vybrané kapitoly z právních dějin států Evropské unie. 1. vydání. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2005. 206 s. Právo. ISBN 80-86575-64-0.
 248. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj státu a práva v období absolutismu. In Stát a právo v období absolutismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 9-36, 27 s. ISBN 80-210-3899-3.
 249. 2004

 250. VOJÁČEK, Ladislav. České právní dějiny do roku 1918. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2004. 190 s. ISBN 80-223-2010-2.
 251. VOJÁČEK, Ladislav. Dejiny verejného práva s dodatkom Vývin verejného práva v USA. /Ladislav Vojáček a kolektív. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2004. 385 s. (Učebnice Právnickej fakulty UK v Bratislave). ISBN 80-7160-176-4.
 252. VOJÁČEK, Ladislav. Delikty proti bezpečnosti cti podle prvorepublikové československé úpravy. In Vývoj právních kodifikací : sborník z mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 220-242, 23 s. ISBN 80-210-3610-9.
 253. VOJÁČEK, Ladislav. Pozoruhodná životní cesta prof. JUDr. Vratislava Buška (1897-1978) : (Vzpomínka k 25. výročí úmrtí bývalého rektora Univerzity Komenského). Právny obzor, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2004, Roč. 87, č. 2, s. 229-231. ISSN 0032-6984.
 254. VOJÁČEK, Ladislav. První pražská dohoda - přijatelný kompromis nebo úspěch pražského centralismu? In K 75. narodeninám profesora Hubenáka : zborník z medzinárodnej pravno-historickej konference konanej pri tejto príležitosti. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 69-77, 9 s. ISBN 80-8055-915-5.
 255. VOJÁČEK, Ladislav. Příčiny sporu o dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. In Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. Prešov: Universum, 2004. s. 81-89, 9 s. ISBN 80-89046-21-5.
 256. VOJÁČEK, Ladislav. Římské právo soukromé v Tacitových Historiích. In Římské právo a neprávnické prameny : sborník z VI. mezinárodní konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 7. - 8. listopadu 2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 69-74, 6 s. ISBN 80-210-3573-0.
 257. VOJÁČEK, Ladislav. Zákonodárství SNR 1844-1989. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2004. s. 635-689, 54 s. ISBN 80-246-0863-4.
 258. 2003

 259. VOJÁČEK, Ladislav. Československo deset let poté : právněhistorické zamyšlení nad zánikem společného státu Čechů a Slováků. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 160-164. ISSN 1210-9126.
 260. VOJÁČEK, Ladislav. Četnické humoresky z jiného pohledu : četníci na veřejnosti za první republiky. Historický obzor, Praha: Aleš Skřivan, 2003, Roč. 14, č. 9/10, s. 224-229. ISSN 1210-6097.
 261. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky nařizovací činnosti ministra s plnou mocí pro správu Slovenska (1918 až konec dubna 1919). In Právněhistorické studie. 36. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 113-127, 15 s. ISBN 80-246-0579-1.
 262. VOJÁČEK, Ladislav. Takzvané nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensku o županech z 5. března 1919 aneb opravme si v učebnicích slovenských dějin státu a práva. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XXII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 149-161, 13 s. ISBN 80-223-1791-8.
 263. 2002

 264. VOJÁČEK, Ladislav. Dekrety prezidenta republiky a jejich uplatnění na Slovensku. časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 178-183. ISSN 1210-9126.
 265. VOJÁČEK, Ladislav. Národní výbory v roce 1918 a udržení klidu a pořádku. In Reforma veřejné správy: (historie, současnost, perspektivy). 1. vyd. Brno: Línie, 2002. s. 25-33, 9 s. ISBN 80-903089-6-1.
 266. VOJÁČEK, Ladislav. Politický terorismus a zákonodárství první ČSR. In Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2002. s. 169-189, 21 s. ISBN 80-210-3009-7.
 267. VOJÁČEK, Ladislav. Tradice římského práva na prahu třetího tisíciletí. In Humanitní vědy v období globalizace : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 8. listopadu 2001. 1. vyd. Brno: Línie, 2002. s. 12-16, 5 s. ISBN 80-903089-2-9.
 268. VOJÁČEK, Ladislav. Ústavní vyjádření česko-slovenského poměru v letech 1945-1960 v zrcadle slovenské odborné literatury. In Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. s. 307-332, 26 s. ISBN 80-246-0217-2.
 269. 2001

 270. VOJÁČEK, Ladislav. Úsilí československé vlády o faktické začlenění Slovenska do Československa. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, s. 56-62. ISSN 1210-9126.
 271. VOJÁČEK, Ladislav. Vavro Šrobár - ministr s plnou mocí pro správu Slovenska (1918-1920). Historický obzor, Praha: Aleš Skřivan, 2001, Roč. 12, č. 3-4, s. 81-89. ISSN 1210-6097.
 272. 2000

 273. VOJÁČEK, Ladislav. Pokusy o reorganizaci Německého celního spolku. In Právněhistorické studie. 35. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. s. 105-119, 15 s. ISBN 80-246-0039-0.
 274. VOJÁČEK, Ladislav. Slovenská národní rada a začleňování Slovenska do československého státu v letech 1918-1919. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, roč. 8, č. 4, s. 472-481. ISSN 1210-9126.
 275. 1999

 276. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ, Marta KADLECOVÁ a Tomáš KNOZ. Právní dějiny 2. Státy západní Evropy a USA. / Karel Schelle, Ladislav Vojáček a kolektiv. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 697 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, svazek 227. ISBN 80-210-2073-3.
 277. VOJÁČEK, Ladislav. Rakouské pokusy o hospodářské a politické sblížení s německými státy v padesátých a šedesátých letech 19. století. In František Palacký 1798/1998, dějiny a dnešek : (sborník z jubilejní konference). Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 437-448, 12 s. ISBN 80-7286-003-8.
 278. 1998

 279. VOJÁČEK, Ladislav. František Weyr, Karel Engliš a Bohumil Baxa-čelní představitelé právní vědy na Moravě. In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku : soubor rozšířených abstrakt k III. kolokviu o osobnostech formujících vědu na Moravě a ve Slezsku. Brno: Společnost pro dějiny vědy a techniky, 1998. s. 54-62.
 280. VOJÁČEK, Ladislav. Juristische Auswahlbibliographie der Slowakei (1944-1990). In Normdurchsetzung in osteuropaischen Nachkriegsgeselschaften (1944-1989). 1. vyd. Frankfurt am M.: Vittorio Klostermann GmbH, 1998. s. 743-843. Sv. č. 4.
 281. VOJÁČEK, Ladislav. Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1870). Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Praha: Aleš Skřivan, 1998, roč. 9, č. 5-6, s. 111-119.
 282. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky a rozvoj vědeckého bádání v oboru právních věd na Moravě. In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku. Soubor rozšířených abstrakt ke kolokviu. 1. vyd. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, 1998. s. 47-49.
 283. VOJÁČEK, Ladislav. Projekty české a moravské ústavy v roce 1848. In Kroměžířský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě : sborník ze stejnojmenné mezinárodní konference konané v rámci oslav 150. výročí říšského sněmu v Kroměříži 14.-16. září 1998 v Kroměříži. Kojetín: Katos, 1998. s. 37-48.
 284. VOJÁČEK, Ladislav. Zrušení trestu smrti Kroměřížským sněmem : in memoriam revoluce a říšského ústavodárného shromáždění z let 1848-1849. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 766-784. ISSN 1210-9126.
 285. 1997

 286. VOJÁČEK, Ladislav. Československé četnictvo. Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Praha: Aleš Skřivan, 1997, roč. 8, č. 5-6, s. 123-128.
 287. VOJÁČEK, Ladislav. Pruské celní předpisy z roku 1818 a jejich význam pro integraci německých států. In Právněhistorické studie. 34. Praha: Karolinum, 1997. s. 163-182, 60 s. ISBN 80-7184-229-X.
 288. 1996

 289. VOJÁČEK, Ladislav. Celní předpisy v německém celním spolku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 653-676. ISSN 1210-9126.
 290. VOJÁČEK, Ladislav. Činnost meziministerské pohraniční komise v roce 1947 : kontituita legislativních návrhů k posílení obranyschopnosti. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 1, s. 107-127. ISSN 1210-9126.
 291. VOJÁČEK, Ladislav. Rudolf Rauscher. In Právníci na Univerzite Komenského v Bratislave : 75 rokov činnosti Právnickej fakulty UK (1921-1996). Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. s. 153-154. ISBN 80-7160-000-8.
 292. 1995

 293. VOJÁČEK, Ladislav. Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 213 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 154. ISBN 80-210-2073-3.
 294. VOJÁČEK, Ladislav. Vznik německého celního spolku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 184-206. ISSN 1210-9126.
 295. 1993

 296. VOJÁČEK, Ladislav. Finanční stráž a střežení státních hranic I. ČSR. In Pocta prof. JUDr. Karolovi Rebrovi, DrSc. k 80. narozeninám. 1. vyd. Bratislava: PF UK, 1993. s. 165-174. AFI, č. XV.
 297. VOJÁČEK, Ladislav. K právní úpravě postavení politických stran v I. ČSR. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: MU, 1993. s. 287-296. Spisy PF (řada teoretická), č. 117. ISBN 80-210-0619-6.
 298. VOJÁČEK, Ladislav. Zrušení národních výborů v českých zemích v letech 1918-1920. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 36-44. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
 299. 1992

 300. VOJÁČEK, Ladislav. Četnické školství. Kriminalistický sborník, Praha: Magnet, 1992, roč. 36, č. 3, s. 73-81.
 301. VOJÁČEK, Ladislav. Národní výbory v národnostně smíšených oblastech Čech a Moravy. In Právněhistorické studie. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. s. 125-134. č. 32. ISBN 80-7066-544-0.
 302. VOJÁČEK, Ladislav. Pátrací služba - kriminalisté a kriminalistika včerejška. Kriminalistický sborník, Praha: Magnet, 1992, roč. 36, č. 2, s. 41-52.
 303. 1991

 304. VOJÁČEK, Ladislav. Bude policie znát svou historii? Kriminalistický sborník, Praha: Magnet, 1991, roč. 35, č. 6, s. 282-283.
 305. VOJÁČEK, Ladislav. Četník a občan. Kriminalistický sborník, Praha: Magnet, 1991, roč. 35, č. 5, s. 193-198.
 306. VOJÁČEK, Ladislav. Nejstarší služební předpis četnictva. Kriminalistický sborník, Praha: Magnet, 1991, roč. 35, č. 12, s. 485-490.
 307. 1989

 308. VOJÁČEK, Ladislav. Kontinuita a diskontinuita ve střežení československých státních hranic po roce 1945. In Právněhistorické studie. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. s. 111-124. č. 30.
 309. VOJÁČEK, Ladislav. Otázky poválečného uspořádání v československém vysílání londýnského rozhlasu 1940-45. In Sborník z vědeckého kolokvia 15. březen 1939. 1. vyd. Brno: DT ČSVTS, 1989. s. 49-54.
 310. VOJÁČEK, Ladislav. Trestní právo správní a jeho aplikace v administrativní praxi. In Velké kodifikace, 2. 1. vyd. Praha: UK, 1989. s. 281-289.
 311. 1988

 312. VOJÁČEK, Ladislav. K postavení a vzájemným vztahům národních výborů v roce 1918. Právník, Praha: Academia, 1988, roč. 127, č. 10, s. 884-899. ISSN 0324-7007.
 313. 1984

 314. VOJÁČEK, Ladislav. Kolektivní smlouvy a mzdové boje na Holešovsku v letech 1918-1923. In K vývoji právního postavení dělnické třídy za kapitalismu. 1. vyd. Praha: UK, 1984. s. 279-284.
 315. 1983

 316. VOJÁČEK, Ladislav. Postavení a činnost Okresního národního výboru v Holešově v roce 1918. 1. vyd. Brno: UJEP, 1983. s. 97-102.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 3. 2019 21:37