Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. ŠEBO, Marek. Liečba žilnej trombózy. Lékařské listy. 2010, č. 8, s. 19-22.
 2. ŠEBO, Marek, Tomáš ZATOČIL, Anna NEČASOVÁ, Tomáš BRYCHTA, J. ČERNÝ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Pretrvávajúce symptómy, diastolická dysfunkcia a nízka koronárna rezerva u pacientky pro úspešněj korekcií rekaoarktácie aorty. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 3, s. 247-250. ISSN 0042-773X.
 3. 2008

 4. FELŠŐCI, Marián, Stanislav JANOUŠEK, Marek ŠEBO, Aleš TOMÁŠEK a Jindřich ŠPINAR. Acute aortic dissection manifested by stable pericardiac effusion in a patient using peroral anticoagulation therapy. Case report and our experience in diagnostics. Slovenska kardiologia. 2008, roč. 5, suppl.1, s. 52.
 5. FELŠŐCI, Marián, Stanislav JANOUŠEK, Petr NĚMEC, Jindřich ŠPINAR, Marek ŠEBO a Aleš TOMÁŠEK. Akútna aortálna disekcia manifestovaná neprogredujícím parikardiálním výpotkom. Cardiol. 2008, roč. 17, č. 4, s. 162-166.
 6. TOMÁŠEK, Aleš, Stanislav JANOUŠEK, Roman MIKLÍK, Marek ŠEBO, Eva DVOŘÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Anaemia as a risk factor in patients with acute coronary syndromes. Slovenska Kardiologija. 2008, roč. 5, S1, s. 49.
 7. KAŇOVSKÝ, Jan, Petr KALA, Marek ŠEBO, L. USTOHAL, Jiří PAŘENICA, K. KVARDOVÁ, E. ČEŠKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Deprese a úzkost u pacientů po STEMI léčeném PPCI - pilotní data. Intervenční a akutní kardiologie. 2008, roč. 7, suppl.C, s. 12.
 8. DVOŘÁKOVÁ, Eva, Roman MIKLÍK, Aleš TOMÁŠEK, Marek ŠEBO a Jindřich ŠPINAR. Chronic heart failure - two - year mortality rate. Slovenska kardiologia. 2008, roč. 5, suppl.1, s. 60.
 9. DVOŘÁKOVÁ, Eva, Roman MIKLÍK, Aleš TOMÁŠEK, Marek ŠEBO a Jindřich ŠPINAR. Chronické srdeční selhání - roční mortalita s ohledem na rizikové faktory. In XVI. výroční sjezd ČKS Brno 24.-27.5.2008. 2008.
 10. ŠEBO, Marek, Roman MIKLÍK, Aleš TOMÁŠEK, Eva HLAVINOVÁ, Marián FELŠŐCI, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Oral anticoagulation in atrial fibrilation-how do we adhere to guidelines? Slovenska kardiologija. 2008, roč. 5, suppl. 1, s. 62.
 11. 2007

 12. TOMÁŠEK, Aleš, Stanislav JANOUŠEK, Roman MIKLÍK, Marek ŠEBO, Eva DVOŘÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Anémie u pacientů s akutním koronárních syndromem. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 124. ISSN 0010-8650.
 13. KUBKOVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ, Marek ŠEBO, Roman MIKLÍK, Eva DVOŘÁKOVÁ, Aleš TOMÁŠEK a Viktor MUSIL. Better control of hypertension in patients with a pacemaker? Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. K126, 1 s. ISSN 0010-8650.
 14. ŠEBO, Marek, Roman MIKLÍK, Aleš TOMÁŠEK a Eva DVOŘÁKOVÁ. How doea renin-angiotesin systém blockade influence the prognosis of patients with atrial fibrillation? Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. K135, 1 s. ISSN 0010-8650.
 15. DVOŘÁKOVÁ, Eva, Roman MIKLÍK, Aleš TOMÁŠEK, Marek ŠEBO a Jindřich ŠPINAR. Chronic heart failure - one-year mortality rate according to risk factors. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. K121, 1 s. ISSN 0010-8650.
 16. DVOŘÁKOVÁ, Eva, Radka ADÁMKOVÁ, Roman MIKLÍK, Aleš TOMÁŠEK, Marek ŠEBO a Jindřich ŠPINAR. Srdeční selhání a mortalita v závislosti na body mass indexu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 21. ISSN 0010-8650.
 17. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ, Ondřej TOMAN, P. VÍT, Petr KALA, L. DOSTÁLOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Stanovení QT dynamicity v akutní a chronické fázi infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, suppl., s. 109. ISSN 0010-8650.
 18. MIKLÍK, Roman, Marek ŠEBO a Jindřich ŠPINAR. Two-year mortality of patients with hypertension in a cardiological department. Journal of Hypertension. 2007, roč. 25, suppl.2, s. 306-307. ISSN 0895-7061.
 19. ŠEBO, Marek, Aleš TOMÁŠEK, Roman MIKLÍK, Eva DVOŘÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Vplyv blokády reninangiotenzinového systému na prognózu pacientov s fibriláciou predsiení. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 107. ISSN 0010-8650.
 20. MIKLÍK, Roman, Aleš TOMÁŠEK, Marek ŠEBO, Eva DVOŘÁKOVÁ, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. 2letá mortalita pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 72. ISSN 0010-8650.
 21. MIKLÍK, Roman, Aleš TOMÁŠEK, Marek ŠEBO a Eva DVOŘÁKOVÁ. 2-year mortality of patients with congestive heart failure (CHF). Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. K128, 1 s. ISSN 0010-8650.
 22. 2006

 23. TOMÁŠEK, Aleš, Roman MIKLÍK, Marek ŠEBO, Eva DVOŘÁKOVÁ, Vladislav BIEL, Milan SEPŠI, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. Hodnocení roční mortality pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, č. 4, s. 116.
 24. ŠEBO, Marek. Liečba pacienta s fibriláciou predsiení - ročné sledovanie mortality. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl. 4, s. 105.
 25. MIKLÍK, Roman, Aleš TOMÁŠEK, Marek ŠEBO, Vladislav BIEL, Eva DVOŘÁKOVÁ, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. Patients with congestive heart failure hospitalized at the depůartment of Cardiology - one-year mortality of dismissed patients. Liječ Vjesn. 2006, roč. 128, č. 1, s. 82.
 26. ŠEBO, Marek, Aleš TOMÁŠEK, Roman MIKLÍK, Eva DVOŘÁKOVÁ, Vladislav BIEL, Milan SEPŠI, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. Treatment of a patient with atrial fibrilation - influence on one-year mortality. Liječ Vjesn. 2006, roč. 128, č. 1, s. 66.
 27. 2005

 28. BIEL, Vladislav, Eva DVOŘÁKOVÁ, Marek ŠEBO, Roman MIKLÍK, Aleš TOMÁŠEK, Milan SEPŠI, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. Léčba nemocného s hypertenzní chorobu propuštěného z interní kardiologické kliniky. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, 4 suppl, s. 5-5.
 29. TOMÁŠEK, Aleš, Roman MIKLÍK, Marek ŠEBO, Vladislav BIEL, Eva DVOŘÁKOVÁ, Ondřej LUDKA a Jindřich ŠPINAR. Profil pacienta s ICHS hospitalizovaného na kardiologické klinice. Cor et vasa. 2005, roč. 47, 4 suppl., s. 115-115. ISSN 0010-8650.
 30. ŠEBO, Marek, Aleš TOMÁŠEK, Roman MIKLÍK, Vladislav BIEL, Eva DVOŘÁKOVÁ, Ondřej LUDKA, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Profil pacientov s fibriláciou predsiení hospitalizovaných na kardiologickej klinike. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, 4 suppl., s. 102-102.
 31. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Jiří SVOBODA, Zbyněk POZDÍŠEK, Viktor MUSIL, Vladislav BIEL, Eva DVOŘÁKOVÁ, Roman MIKLÍK, Marek ŠEBO a Aleš TOMÁŠEK. Srovnání léčby hypertenze na interní klinice fakultní nemocnice, na interním oddělení malé nemocnice a na specializované kardiologické klinice. Kardiologická revue. 2005, roč. 7, č. 2, s. 83-89. ISSN 1212-4540.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 13:41