Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. HOŘAVOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ and Petr BABULA. The Current Status of European and National Financial Sources for Clinical Research and Their Impact on Paediatric Non-commercial Clinical Trials: A Case Study of the Czech Republic. Therapeutic Innovation & Regulatory Science. Heidelberg: Springer Nature, 2020, vol. 54, No 6, p. 1461-1472. ISSN 2168-4790. doi:10.1007/s43441-020-00173-9.
 2. 2019

 3. MERHAUTOVÁ, Jana, Lenka SOUČKOVÁ, Kateřina NEBESKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA and Regina DEMLOVÁ. Sunitinib in the Pediatric Clinical Practice. In Vasso Anastasia. Sunitinib: Mechanisms, Interactions and Side Effects. 1st ed. New York (USA): Nova Science Publishers, 2019. p. 49-94. ISBN 978-1-5361-4239-6.
 4. 2018

 5. HOŘAVOVÁ, Lenka, Lenka SOUČKOVÁ and Kateřina NEBESKÁ. Academic clinical trials in Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-906595-6-8.
 6. HOŘAVOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Regina DEMLOVÁ and Lenka SOUČKOVÁ. Akademické klinické studie v České republice – přehled za období 2004–2017 (Investigator-initiated clinical trials in the Czech Republic – overview for 2004–2017). Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, 2018, vol. 32, No 4, p. 3-9. ISSN 1212-7973.
 7. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu (Adverse reactions of targeted anticancer therapy in pediatric cancer patients using sunitinib). In 19. česká konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 8. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. SUNITINIB IN THE PAEDIATRIC ONCOLOGY – CURRENT CLINICAL RESEARCH. In 68. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY. 2018. ISBN 978-80-906595-6-8.
 9. SOUČKOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka HOŘAVOVÁ, Regina DEMLOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib v pediatrické onkologii - analýza dat z klinických studií, registrů a kazuistik (Sunitinib in pediatric oncology - analysis of data from clinical trials, registries and case reports). In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů. 2018.
 10. SOUČKOVÁ, Lenka, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Kateřina NEBESKÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Život ohrožující hypoglykemie u dětského pacienta s infantilní myofibromatózou na léčbě sunitinibem (Life threatening hypoglycaemia in a child with infantile myofibromatosis). Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, 2018, vol. 32, No 2, p. 33-37. ISSN 1212-7973.
 11. 2011

 12. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ, Jiří JARKOVSKÝ and Drahoslava HRUBÁ. The atherogenic index of plasma is increased by hormonal contraception. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION. NORWAY: TAYLOR & FRANCIS AS, 2011, vol. 71, No 2, p. 94-100. ISSN 0036-5513. doi:10.3109/00365513.2011.553240.
 13. 2010

 14. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ and Kateřina NEBESKÁ. CRP, LIPIDS AND LIPOPROTEINS AFTER HORMONAL CONTRACEPTION. In 78th Congress of the European-Atherosclerosis-Society. 2010. ISSN 1567-5688.
 15. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ and Vladimír SOŠKA. Ženy obtížněji zanechávají kouření: je to vlivem pohlavních hormonů? (Women have greater difficulties in stopping smoking: Are sex hormones implicated?). Bezpečnost a hygiena práce. Praha: Práce, 2010, vol. 55, No 2, p. 58-60. ISSN 0006-0453.
 16. 2009

 17. HRUBÁ, Drahoslava, Vladimír SOŠKA, Jindřich FIALA and Kateřina NEBESKÁ. Kouření a kardiovaskulární nemoci (Smoking and cardiovascular diseases). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, vol. 89, No 2, p. 70-75. ISSN 0032-6739.
 18. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Vladimír SOŠKA and Kateřina NEBESKÁ. Riziko kouření pro vznik kardiovaskulárních nemocí začíná už před narozením (Risk of smoking for the cardiovascular diseases starts even before the birth). Česká gyneokologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, vol. 74, No 5, p. 365 - 368. ISSN 1210-7832.
 19. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Vladimír SOŠKA and Kateřina NEBESKÁ. Riziko kouření pro vznik kardiovaskulárních nemocí začíná už před narozením (Risk of smoking for the cardiovascular diseases starts even before the birth). Česká gyneokologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, vol. 74, No 5, p. 365 - 368. ISSN 1210-7832.
 20. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ and Drahoslava HRUBÁ. Sekundární dyslipidemie navozená současnými perorálními kontraceptivy (Secondary dyslipidaemia after oral contraceptives). Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, vol. 55, No 10, p. 929-933. ISSN 0042-773X.
 21. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ and Drahoslava HRUBÁ. Sekundární dyslipidemie navozená současnými perorálními kontraceptivy (Secondary dyslipidemia after oral contraceptives). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, vol. 55, No 10, p. 929 - 933. ISSN 0042-773X.
 22. FIALA, Jindřich, Kateřina NEBESKÁ, Drahoslava HRUBÁ and Vladimír SOŠKA. Životní styl mladých zdravých žen s rozdílným kuřáckým chováním (A comparison of the lifestyle of young healthy women with different smoking behavior). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, vol. 89, No 9, p. 502 - 505. ISSN 0032-6739.
Display details
Displayed: 31/7/2021 04:15