Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BRYOL, Radek, Radim LOKOČ a Ondřej DOVALA. Workshop Muzeum v přírodě a ovocné stromy, Valašské muzeum v přírodě, 26. - 27. 3. 2019. 2019.
 2. 2009

 3. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. In Agriculture and Countryside in Our Changing World. 2009. ISBN 1788-5345.
 4. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. Review on Agriculture and Rural Development. Hódmezövásárhely: University of Szeged, 2009, roč. 4, č. 1, 5 s. ISSN 1788-5345.
 5. LOKOČ, Radim. Ladislav Feierabend: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. Časopis Matice moravské. Brno, 2009, roč. 128, č. 1, s. 245-247. ISSN 0323-052X.
 6. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Percepce krajinných prvků zemědělci - důležitý předpoklad péče o krajinný ráz. In Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 61 - 72, 11 s. ISBN 978-80-210-5090-7.
 7. LOKOČ, Radim. Případové studie na 24 farmách na Moravě a ve Slezsku. In Metodika pro posouzení krajinných prvků. 2009. s. 87-95.
 8. 2008

 9. LOKOČ, Radim a Pavel HRALA. Analýza postojů zemědělců k energetickým plodinám. In Udržitelná energie a krajina. 1. vyd. Brno: Veronica, 2008. s. 26-32. ISBN 978-80-904109-0-9.
 10. LOKOČ, Radim. Environmentální aspekty kolektivizace zemědělství na příkladu obce Oldřišov na Opavsku. In Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1. vyd. Praha: Dokořán, ČZÚ, 2008. s. 245-256. bod. ISBN 978-80-7363-226-7.
 11. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Impact of contemporary agricultural policy on rural spaces. In Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. s. 14. ISBN 978-80-213-1772-7.
 12. LOKOČ, Radim. Zemědělci a agroenvironmentální programy, zkušenosti z České republiky. In Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. 1. vyd. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008. s. 243-248. ISBN 978-80-89325-05-4.
 13. 2007

 14. LOKOČ, Radim a Dana ZAJONCOVÁ. Diverzifikace zemědělství - pěstování energetických plodin. In Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 82-85. ISBN 80-86386-88-0.
 15. LOKOČ, Radim. Současné zemědělství v horských a podhorských oblastech aneb správcem krajiny z nouze. In Méně příznivé oblasti pro zemědělství a venkov. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2007. s. 321-331. ISBN 978-80-86671-46-8.
 16. LOKOČ, Radim. Tak takové to tenkrát bylo? EkoList. BEZK, 2007, XVII, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-5436.
 17. 2006

 18. LOKOČ, Radim. Čeští zemědělci a/vs. agroenvironmentální opatření. In Venkovská krajina 2006. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 126-129. ISBN 80-239-7166-2.
 19. LOKOČ, Radim. Čeští zemědělci a/vs. agroenvironmentální opatření. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006, XX, č. 5, s. 24-25.
 20. LOKOČ, Radim. Why do the farmers (not) plant trees? In MendelNet 2006, Contemporary State and Development Trends of Forests in Cultural Landscape. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. s. 92-99. ISBN 80-7375-000-7.
 21. LOKOČ, Radim. Z pastviny rovnou do belgických jatek. EkoList. Praha: BEZK, 2006, XI, č. 12, s. 12-13. ISSN 1211-5436.
 22. 2005

 23. LOKOČ, Radim. O hledání významů pomístních jmen v zemědělské krajině na příkladu obce Oldřišov. In Venkovská krajina 2005. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005. s. 80-84. ISBN 80-239-4963-2.
 24. LOKOČ, Radim. Péče o krajinu v závislosti na vlastnictví. In Globalizacia versus identita v stredoeuropskom priestore. 1. vyd. Trnava: FF UCM v Trnave, 2005. 6 s. ISBN 80-89034-84-5.
 25. KLVAČ, Pavel a Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005. s. 11-12.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2022 03:07