Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Šárka SKORKOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Libuše NOVÁKOVÁ KNOLLOVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Marek RAŠOVSKÝ. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Optika a optometrie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 113 s. ISBN 978-80-210-9607-3.
 2. BENEŠ, Pavel, Hana FRAITOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Kateřina MALÁ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Ortoptika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. ISBN 978-80-210-9526-7.
 3. 2019

 4. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně v roce 2018. Česká oční optika. Praha: Česká společnost očních optiků a optomet, 2019. ISSN 1211-233X.
 5. BOČKOVÁ, Magdaléna, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Lubomír HANÁK a Pavel BENEŠ. Senzitivita a specificita spektrálního OCT u pacientů s počínajícím glaukomovým onemocněním. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 75, č. 5, s. 260-264. ISSN 1211-9059.
 6. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Training of fusion with different methods. In Congress of European Academy of Optometry and Optics, Rome, Italy. 2019.
 7. 2018

 8. VESELÝ, Petr, Lubomír HANÁK, Svatopluk SYNEK, Dušan URBÁNEK a Pavel BENEŠ. Frenzelovy brýle aneb spolupráce ONOO a KOCHHK. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2018. ISSN 1805-7950.
 9. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Svatopluk SYNEK a Dušan URBÁNEK. Frenzelovy brýle k diagnostice nystagmu u periferního vestibulárního syndromu. Česká oční optika. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2018. ISSN 1211-233X.
 10. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně v roce 2017. Česká oční optika. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2018. ISSN 1211-233X.
 11. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. OPTIKA - OPTOMETRIE ORTOPTIKA - poster. In Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2018. 2018.
 12. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Prezentace brněnské katedry optometrie a ortoptiky v zahraničí. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2018. ISSN 1211-233X.
 13. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Události na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná optika a mechanika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2018. ISSN 0447-6441.
 14. 2017

 15. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Petr VESELÝ. Co se přihodilo na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno v roce 2016. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2017, roč. 62, č. 2, s. 66-69. ISSN 0447-6441.
 16. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Dění na brněnské Katedře optometrie a ortoptiky. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2017. ISSN 1211-233X.
 17. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně rekapituluje. Praha: EXPO DATA, 2017.
 18. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. Klinické řešení poruch binokulárního vidění z pohledu optometristy. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2017. ISSN 1211-233X.
 19. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. Lze korigovat heteroforii brýlemi bez prizmat. In 12. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2017.
 20. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. OPTOMETRY - Since Academic Year 2015-16. In 23. Mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie. 2017.
 21. 2016

 22. BENEŠ, Pavel, Zuzana HOLOUBKOVÁ, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Sylvie PETROVÁ. A comparison of different methods used to measure the corneal surface. In Congres EAOO Berlin 2016. 2016.
 23. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK a Pavel KAVAN. Aberometr iTRACE. 2016.
 24. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Pavel KŘÍŽ. Aberometr iTRACE v oftalmologické ambulanci. Porovnání různých přístupů k hodnocení heteroforií. In 11. brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2016.
 25. SKRBEK, Matěj a Svatopluk SYNEK. Binocular Correction in Patients with Central Retinal Impairment. International Journal of Ophthalmology and Clinical Research. Newark: ClinMed International Library, 2016, roč. 3, č. 2, s. 1-11. ISSN 2378-346X.
 26. VESELÝ, Petr, Marie BERTOLI a Svatopluk SYNEK. Binocular Vision Quality of Professional and Amateur Sportsmen. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
 27. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ, Marie KODETOVÁ, Zuzana ODVÁRKOVÁ a Jolana NEDVĚDOVÁ. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky "Mikuláš s optometrií a ortoptikou" : sborník přednášek. Brno: NCONZO, 2016. s. 1-50. ISBN 978-80-7013-584-6.
 28. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Comparison of corneal parameters. In 3rd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
 29. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, David SEVERA a Svatopluk SYNEK. How aniseikonia can be solved. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
 30. SYNEK, Svatopluk. How to manage patients who have learning disabilities. In 3rd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
 31. OSIČKOVÁ, Barbora, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Chromagenové filtry jako pomůcka při dyslexii. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2016, roč. 61, č. 2, s. 50-52. ISSN 0447-6441.
 32. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Influence of aniseikonia on stereoscopy vision. In Berlin 2016 Creating a forum for optometry and optics in Europe. 2016.
 33. VESELÝ, Petr, Marie BERTOLI a Svatopluk SYNEK. Kvalita binokulárního vidění profesionálních a neprofesionálních sportovců. In Trendy v oční optice 2016. Praha: S-Press Publishing, 2016. s. 24-26. ISBN 978-80-87862-08-7.
 34. VESELÝ, Petr, D. URBÁNEK, Svatopluk SYNEK a L. HANÁK. Kvantitativní vyhodnocení defektu barvocitu - Lanthonyho test a jeho modifikovaná interpretace. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 2, s. 28-30. ISSN 1211-9059.
 35. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. New distance extended master study program - posterová prezentace. In 22. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2016.
 36. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. New Distance Extended Study Extended Master Study Program. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
 37. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. Optika a optometrie, Ortoptika, Optometrie - posterová prezentace. In 22. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2016.
 38. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ, L. HANÁK a Svatopluk SYNEK. Poruchy jednoduchého binokulárního vidění u heteroforií a jejich řešení brýlovou korekcí. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 6, s. 223-225. ISSN 1211-9059.
 39. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. První celostátní konference doktorandských studentů. Naše fakulta. 2016. ISSN 1805-0131.
 40. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Rok 2015 na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná optika a mechanika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 39-42. ISSN 0447-6441.
 41. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Úspěšný rok 2015 katedry optometrie a ortoptiky LF MU v Brně. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA s.r.o., 2016. ISSN 1211-233X.
 42. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ, Marie KODETOVÁ, Zuzana ODVÁRKOVÁ a Jolana NEDVĚDOVÁ. VII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí : sborník přednášek a posterů. Brno: NCONZO, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7013-583-9.
 43. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Vliv aniseikonie na kvalitu prostorového vidění - posterová prezentace. In 22. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2016.
 44. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv brýlové korekce na nestrabickou poruchu jednoduchého binokulárního vidění. In Pavel Beneš, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek, Petr Veselý, Marie Kodetová, Zuzana Odvárková, Jolana Nedvědová. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky "Mikuláš s optometrií a ortoptikou" : sborník přednášek. Brno: NCONZO, 2016. s. 19-23. ISBN 978-80-7013-584-6.
 45. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ a Svatopluk SYNEK. Vyšetření okulomotorické rovnováhy – Lancasterův a Hessův test. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 40 s.
 46. 2015

 47. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Aberometr iTRACE, zkušenosti a první výsledky. In 10. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2015.
 48. OSIČKOVÁ, Barbora, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Barevné filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dyslexie. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2015. ISSN 1211-233X.
 49. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Basics of Refractive Errors Correction Methods -The New Interactive Lecture Book for Education Not Only in Medical Faculty Masaryk University Brno Czech Republic. In 9th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences of Czech and Slovak faculties of medicine. 2015.
 50. SKRBEK, Matěj a Svatopluk SYNEK. Binokulární korekce u osob s centrálním postižením sítnice. In MIKULÁŠ 2015 S OPTOMETRIÍ A ORTOPTIKOU. 2015. ISBN 978-80-7013-579-2.
 51. BENEŠ, Pavel, David SEVERA, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Celosvětová konference EAOO. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Masarykova univerzita, 2015, roč. 8, č. 26, s. 21-23. ISSN 1805-0131.
 52. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Desáté brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny, 2015. ISSN 1805-7950.
 53. BENEŠ, Pavel, Zuzana HOLOUBKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Dry eye education and its assessment: an overview. In Budapest 2015. 2015.
 54. BENEŠ, Pavel, Zuzana HOLUBKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Dry eye education and its assessment: an overview. In Budapest 2015. 2015.
 55. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Effect of colour filters on colour vision analysed by the Farnsworth-Munsell 100 Hue Test. In Conference of European Academy of Optometry. 2015.
 56. OSIČKOVÁ, Barbora, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Chromagenové filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dětí. In X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. 2015. ISBN 978-80-7395-894-7.
 57. MANDÁKOVÁ, Vojtěška, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Jak objektivně určit zrakovou ostrost. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
 58. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ a Svatopluk SYNEK. Objektivní vyšetření zrakové ostrosti. Cardiff cards. In 10. vzdělávací kongres OPTOMETRIE OPTIKA, 19.-20.9.2015, Olomouc. 2015.
 59. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Optika - optometrie Ortoptika. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
 60. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Optometry - New Distance Extended Master Study Program. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
 61. SPURNÁ, Gabriela, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Ověření aktuálních hodnot Duanovy křivky akomodační šíře. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
 62. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Pátá konference studentů v Brně. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2015. ISSN 1211-233X.
 63. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. První výsledky a zkušenosti s aberometrem iTRACE. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 6, s. 312-319. ISSN 1211-9059.
 64. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Lenka PIVODOVÁ a Lucie RUSSNÁKOVÁ. Přínos roku 2013 pro katedru optometrie a ortoptiky. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015, roč. 3, č. 2, s. 15-17, 2 s. ISSN 0447-6441.
 65. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Rok 2014 na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2015, roč. 60, č. 2, s. 51-52. ISSN 0447-6441.
 66. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Lucie PATOČKOVÁ, Zuzana ŠVAMBERGOVÁ a Denisa ŽLIČAŘOVÁ. Sborník přednášek : "Mikuláš 2015 s optometrií a ortoptikou" - celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s přednášejícími doktorandy. Brno: NCONZO, 2015. s. 1-114. ISBN 978-80-7013-579-2.
 67. SYNEK, Svatopluk, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Lucie PATOČKOVÁ, Zuzana ŠVAMBERGOVÁ a Denisa ŽLIČAŘOVÁ. Sborník přednášek : 6. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Brno: NCONZO, 2015. s. 1-427. ISBN 978-80-7013-578-5.
 68. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Sedmá výroční konference Evropské akademie opitky a optometrie v Budapešti. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny, 2015. ISSN 1805-7950.
 69. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Úspěšný rok na katedře optometrie a ortoptiky v Brně. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, spol. s r.o., 2015. ISSN 1211-233X.
 70. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Vliv aniseikonie na kvalitu prostorového vidění. In Mikuláš 2015 s optometrií a ortoptikou. 2015. ISBN 978-80-7013-579-2.
 71. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Zhoršení prostorového vidění uměle navozenou aniseikonií. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 6, s. 309-311. ISSN 1211-9059.
 72. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. 5. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2015, roč. 60, č. 2, s. 53-55. ISSN 0447-6441.
 73. 2014

 74. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Analysis of color vision with Farnsworth Munsell 100 Hue test. 2014.
 75. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Anatomical differences of coreneal surface parameters. In MSc. Ivan Toth. Book of abstract. Zagreb: Veleučiliště Veliká Gorica, 2014. s. 38-39. ISBN 978-953-7716-57-8.
 76. BENEŠ, Pavel, Zuzana HOLOUBKOVÁ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Anatomical differences of corneal surface parameters. In OCCSEE 2014, Rovinj, Croatia. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
 77. BENEŠ, Pavel, Zuzana HOLOUBKOVÁ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Anatomical differences of corneal surface parameters. In Poster presentation in OCCSEE 2014, Rovinj, Croatia. 2014.
 78. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Augmentovaná realita se simulátorem přímé oftalmoskopie. In Odborný seminář Kliniky nemocí očních a optometrie FNUSA Brno. 2014.
 79. SYNEK, Svatopluk. Biologická léčba v oftalmologii. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2014, roč. 3, č. 1, s. 73-74. ISSN 1805-398X.
 80. MŇUK, Tomáš a Svatopluk SYNEK. Corneal crosslinking - the appropriate choice of the keratoconus treatment. In 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
 81. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Fakolytický glaukom. In XXII. výroční sjezd české oftalmologické společnosti. 2014. ISBN 978-80-87562-22-2.
 82. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 96 s. ISBN 978-80-247-3992-2.
 83. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Je objektivní měření zrakové ostrosti vhodnou technikou pro běžnou optometristickou praxi? In OPTA forum, 20. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie, 14.–16. 2. 2014, Brno. 2014.
 84. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Konference EAOO Varšava 2014. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014. ISSN 0447-6441.
 85. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Konference EAOO ve Varšavě. Česká oční optika. Brno: Expo Data, 2014, roč. 55, č. 3, s. 52-53. ISSN 1211-233X.
 86. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Konference Varšava 2014. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Masarykova univerzita, 2014. ISSN 1805-0131.
 87. SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Jana, Svatopluk SYNEK, Eva ŽAMPACHOVÁ, Pavel BENEŠ a J. MATÚŠOVÁ. Mikroperimetrie u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 1, s. 15-20. ISSN 1211-9059.
 88. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Navazující magisterské studium Optometrie v anglickém jazyce, kombinovaná forma. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 59, č. 1, s. 20-21. ISSN 0447-6441.
 89. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Nová forma studia na LF MU v Brně. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2014. ISSN 1211-233X.
 90. SYNEK, Svatopluk. Nové poznatky o myopii. In 5. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2014.
 91. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Objektivní vyšetření zrakové ostrosti. In 9. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny, 25.4.2014, hotel Santon, Brno. 2014.
 92. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Ohlédnutí za 4. celostátní studentskou konferencí Optometrie s mezinárodní účastí. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014.
 93. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. OPTIKA-OPTOMETRIE LF MU Brno akademický rok 2013/14. In Mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie OPTA 2014 - posterová prezentace. 2014.
 94. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Optometry. In Mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie OPTA 2014 - posterova prezentace. 2014.
 95. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Optometry - New Distance Extended Master Study Program. In 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
 96. NAUŠOVÁ, Iva, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Porovnání fúzní šířky zjištěné pomocí prizmatických lišt a synoptoforu. In OPTA 2014. 2014.
 97. PANDOŠČÁKOVÁ, Veronika a Svatopluk SYNEK. Possibilities of astigmatism correction during cataract surgery. In 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
 98. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Simona BRAMBOROVÁ. Prezentace brněnské katedry v zahraničí - konference ve Varšavě a v Rovinji. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2014. ISSN 1211-233X.
 99. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Process of spectacle lens manufacturing. In 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
 100. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ, Svatopluk SYNEK, Lenka PIVODOVÁ a Lucie RUSSNÁKOVÁ. Přínos roku 2013 pro katedru optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 59, č. 1, s. 15-16. ISSN 0447-6441.
 101. BENEŠ, Pavel, David SEVERA, Simona BRAMBOROVÁ, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Refractive errors in population and selection of the appropriate type of corrective aids. In Warsaw 2014. 2014.
 102. BENEŠ, Pavel, David SEVERA, Simona BRAMBOROVÁ, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Refractive errors in population and selection of the appropriate type of corrective aids. In Warsaw 2014. 2014.
 103. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Petr VESELÝ. Slavnostní den pro studenty optometrie. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2014, roč. 55, č. 1, s. 54-55. ISSN 1211-233X.
 104. SYNEK, Svatopluk. Some new facts about myopia. In 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
 105. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014. Praha: S-Press Publishing, 2014.
 106. SYNEK, Svatopluk, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Sylvie PETROVÁ. Účast členů kliniky nemocí očních a optometrie a katedry optometrie na 2nd OCCSEE, Rovinj, Chorvatsko. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014. ISSN 1805-7950.
 107. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Účastnili jsme se konference evropské akademie optiky a optometrie ve Varšavě. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014. ISSN 1805-7950.
 108. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Události na katedře optometrie a ortoptiky v roce 2013. Trendy v oční optice 2014. Praha: S-Press Publishing, 2014.
 109. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Tomáš MŇUK, Veronika PANDOŠČÁKOVÁ, Zuzana BEDNAŘÍKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Usage of electrophysiological methods in visual acuity testing: Comparison of sVEP method with subjective measurement. In Konference EAOO a ECOO ve Varšavě. 2014.
 110. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Usage of Simulators in Ophalmology, Orthoptics and optometry lectures. In 8th International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine. 2014.
 111. SYNEK, Svatopluk a Petr VESELÝ. Utilization of Simulating Apparatur Eyedirect in Clinical Praxis. In 8th International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine. 2014.
 112. LAŤÁKOVÁ, Kamila, Zuzana BEDNAŘÍKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Zorné pole. OČIMA studentský časopis Optometrie a Ortoptiky. 2014, roč. 3/2014.
 113. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. 2. optometrická konference zemí střední a jihovýchodní Evropy, Rovinj, Chorvatsko. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 59, č. 8, s. 236-237. ISSN 0447-6441.
 114. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe, Rovinj, Croatia. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2014. ISSN 0447-6441.
 115. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Petr VESELÝ. 4. Celostátní studentská konference optometrie s mezinárodní účastí. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Masarykova univerzita, 2014. ISSN 1805-0131.
 116. SYNEK, Svatopluk. 9. BRNĚNSKÉ SLAVÍKOVY OFTALMOLOGICKÉ DNY. 2014.
 117. 2013

 118. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Celosvětová konference Málaga 2013. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, roč. 4, č. 17, s. 6-8. ISSN 1805-0131.
 119. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. COMPARISON OF KERATOMETRIC VALUES AND CORNEAL ECCENTRICITY. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2013, roč. 37, Suppl. 1, s. 31-36. ISSN 0350-6134.
 120. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. CORNEAL SHAPE AND ECCENTRICITY IN POLULATION. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2013, roč. 37, Suppl.1, s. 117-120. ISSN 0350-6134.
 121. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. Correlation of Age-Related Cataract Density Graded by the Scheimpflug Imaging System with Visual Function and Phacoemulsification Energy. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2013, roč. 37, Suppl.1, s. 25-30. ISSN 0350-6134.
 122. SYNEK, Svatopluk a Petr VESELÝ. Elektronická podpora výuky v očním lékařství, ortoptice a optometrii. In Konference Mefanet 2013. 2013.
 123. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Evaluace parametrů jednoduchého binokulárního vidění na synoptoforu u zdravé dospělé populace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 69, č. 1, s. 18-24. ISSN 1211-9059.
 124. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Evaluation of the Tear Film. 2013.
 125. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Sylvie PETROVÁ. Glaucoma - the overview. In University of Applied Science, Velika Gorica, Croatia. 2013.
 126. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Hodnocení předního segmentu oka v optometrii. 1. vyd. Praha: S-Press Publishing, 2013. 51 s. Trendy v oční optice 2013. ISBN 978-80-904231-8-3.
 127. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Katedra optometrie a ortoptiky (KOO) LF MU Brno v roce 2012. Praha: S-PRESS PUBLISHING, 2013. 51 s. In Trendy v oční optice 2013. ISBN 978-80-904231-8-3.
 128. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Katedra Optometrie a ortoptiky LF MU - reminiscence 2012 a výhled do roku 2013. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2013, roč. 58, č. 2, s. 45-46. ISSN 0447-6441.
 129. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Anna VAŠKŮ. Keratometric values in population. In Conference Malaga 2013. 2013.
 130. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Anna VAŠKŮ. Keratometric values in population. In Conference Malaga 2013. 2013.
 131. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Korekce deuteranopie chromagen kontaktní čočkou u pacienta s vrozenou poruchou barvocitu. In 19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2013. 2013.
 132. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie. 2013.
 133. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. New perspectives in amblyopia treatment: Is amblyopia treatable only in early childhood and is the patching really the best option? In Optika 2013 Portorož, International optical fair and conference, Optical Association of Slovenia,. 2013.
 134. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. Nové perspektivy v léčbě amblyopie. In 19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2013, 2013. 2013.
 135. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Tomáš MŇUK, Veronika BERNÁTOVÁ a Zuzana BEDNAŘÍKOVÁ. Objektivní měření zrakové ostrosti metodou sVEP. 2013.
 136. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Petr VESELÝ. Ophthalmic instruments. In University of Applied Science, Velika Gorica, Croatia. 2013.
 137. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. OPTIKA-OPTOMETRIE LF MU Brno - akademický rok 2012/13. In 19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2013. 2013.
 138. BĚLÍKOVÁ, Jitka, Rudolf AUTRATA a Svatopluk SYNEK. Ortoptika. In 19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2013, 2013. 2013.
 139. NAUŠOVÁ, Iva, Svatopluk SYNEK a Petr VESELÝ. Porovnání superpozice měřením na synoptoforu a pomocí Schoberova testu. In 4. celostátní studentská konference Optometrie. 2013.
 140. NAUŠOVÁ, Iva, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Porovnání superpozice na synoptoforu a Schoberově testu. In XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti,o.s. 2013.
 141. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Reliability of the visual acuity testing on logMAR ETDRS and Snellen Chart. In European Academy of Optometry and Optics conference. 2013.
 142. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Simple Binocular Vision Examination on Synoptophore Determination of Normative Database of Healthy Adult Subjects Examination of Binocular Vision on Synoptophore. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2013, roč. 37, č. 1, s. 145-151. ISSN 0350-6134.
 143. BENEŠ, Pavel a Svatopluk SYNEK. Současné trendy v keratometrii a příbuzných metodách. In Odborný seminář. 2013.
 144. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Studium optiky, optometrie a ortoptiky na Katedře optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 2013. In Kongres České kontaktologické společnosti v Nymburku. 2013.
 145. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Studium ortoptiky na LF MU v Brně. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2013, roč. 54, č. 1, s. 34-35. ISSN 1211-233X.
 146. VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Svatopluk SYNEK. Technologie výroby brýlových čoček; 1. část: Minerální polotovary pro výrobu brýlových čoček. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2013, roč. 54, č. 1, s. 8-11. ISSN 1211-233X.
 147. VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Svatopluk SYNEK. Technologie výroby brýlových čoček; 2. část: Organické polotovary pro výrobu brýlových čoček. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2013, roč. 54, č. 2, s. 8-11. ISSN 1211-233X.
 148. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Technologie výroby brýlových čoček; 3. část: Organické fototropní, polarizační a fotopolarizační materiály. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2013, roč. 54, č. 3, s. 10-14. ISSN 1211-233X.
 149. SYNEK, Svatopluk. The Latest Generation of Intraocular Lenses, the Problem of the Eye Refraction after Cataract Surgery. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2013, roč. 37, Suppl.1, s. 217-221. ISSN 0350-6134.
 150. SYNEK, Svatopluk. Triamcinolone acetate and cefurozime in phacoemulsification. In XXXI. congress of the ESCRS. 2013.
 151. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Třetí celostátní studentská konference Optometrie. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2013, roč. 54, č. 1, s. 20-21. ISSN 1211-233X.
 152. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Vergences and phoria according von Graefe. In Lektorská stáž - Veliká Gorica, Chorvatsko. 2013.
 153. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Visual training with help of visual therapy. 2013.
 154. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Vznik nového oboru na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. 2013, roč. 4, č. 2, s. 22-23. ISSN 1805-0131.
 155. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Zajímavosti z kliniky nemocí očních a optometrie. Brno: Svatoanenské listy, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2013. 35 s. 1/2013.
 156. CVANCIGEROVÁ, Gabriela a Svatopluk SYNEK. Zakrývací test. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, 2013, roč. 54, č. 3, s. 24-26. ISSN 1211-233X.
 157. SYNEK, Svatopluk. 8. BRNĚNSKÉ SLAVÍKOVY OFTALMOLOGICKÉ DNY. 2013.
 158. 2012

 159. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. Aktuální poznatky v problematice progrese myopie. In XIX. Výroční sjezd České kontaktologické společnosti. 2012.
 160. SKRBEK, Matěj a Svatopluk SYNEK. Binocular Refraction in Patients With Age-Related Macular Degeneration. In 1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
 161. SKRBEK, Matěj a Svatopluk SYNEK. Binocular Refraction in Patients With Age-Related Macular Degeneration. In Ivan Toth. Conference Proceedings. Velika Gorica: University of Applied Sciences Velika Gorica, 2012. s. 295-305. ISBN 978-953-7716-33-2.
 162. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Binocular vision - theory and examination. In Seminář pro studenty 3. ročníku oboru Optometrie na Veleučilišti ve Veliké Gorici (Chorvatsko). 2012.
 163. SKRBEK, Matěj a Svatopluk SYNEK. Binokulární korekce u osob s věkem podmíněnou makulární degenerací. In Třetí celostátní studentská konference optometrie. 2012.
 164. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Color vision defects classification and diagnostic procedures. In Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
 165. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Comparison of keratometric values and corneal eccentricity. In 1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
 166. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Corneal shape and eccentricity in population. In 1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012. ISBN 978-953-7716-33-2.
 167. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. CORRELATION OF AGE-RELATED CATARACT DENSITY GRADED BY THE SCHEIMPFLUG IMAGING SYSTEM WITH VISUAL FUNCTIONS AND PHACOEMULSIFICATION ENERGY. In 1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012. ISBN 978-953-7716-33-2.
 168. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. Denzitometrie oční čočky u pacientů s kataraktou, vztah ke zrakové ostrosti a význam pro fakoemulzifikaci. In 56. Studentská vědecká konference. 2012.
 169. ZAJÍČEK, Tomáš, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. EXAMINATION OF THE VISUAL ACUITY ON THE LCD OPTOTYPE WITH WHOLE-LINE AND INTERPOLATION METHOD. In VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. 1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
 170. ANDERLE, Radek a Svatopluk SYNEK. Femtosekundový laser LDV Z6 otevírá nové možnosti refrakční chirurgie. In Třetí celostátní studentská konference optometrie - sborník přednášek. 2012.
 171. PAVLOVÁ, Šárka a Svatopluk SYNEK. Chirurgické řešení astigmatismu u pacientů po perforující keratoplastice. In Třetí celostátní studentská konference optometrie - sborník přednášek. 2012.
 172. PETROVÁ, Sylvie a Svatopluk SYNEK. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU přivítá studenty v novém. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2012, roč. 56, č. 2, s. 45-46. ISSN 0447-6441.
 173. ŘÍHOVÁ, Martina a Svatopluk SYNEK. Komparace aplikace kontaktních čoček v zemích EU. In Třetí celostátní studentská konference optometrie. 2012.
 174. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Konference optometrie pro střední a jihovýchodní Evropu. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, roč. 53, č. 3, s. 48-50. ISSN 1211-233X.
 175. PETROVÁ, Sylvie, Pavel BENEŠ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Kvantitativní hodnocení předního segmentu oka. In 7. vzdělávací kongres Optometrie-optika 2012. 2012.
 176. PETROVÁ, Sylvie, Pavel BENEŠ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Kvantitativní hodnocení předního segmentu oka. 2012.
 177. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Metody stanovení a ověření presbyopické korekce. In Slavíkovy dny. 2012.
 178. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. Myopie – aktuální poznatky a trendy. In Třetí celostátní studentská konference optometrie. 2012.
 179. PŘÍKRÁ, Veronika a Svatopluk SYNEK. Nemoci a stavy ovlivňující zrakové funkce v souvislosti s řízením motorových vozidel. In Třetí celostátní studentská konference optometrie. 2012.
 180. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Ologen u hluboké sklerektomie. In XXVI.výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-905115-4-5. doi:.
 181. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Opakovatelnost a spolehlivost vyšetření zrakové ostrosti na optotypových tabulích logMAR ETDRS a Snellen. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká a slovenská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 68, č. 2, s. 71-75. ISSN 1211-9059.
 182. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Opatija 2012 konference optometrie. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2012, roč. 3, č. 12, s. 11-13. ISSN 1805-0131.
 183. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Overwiev of diagnostic methods of anterior eye. In seminář pro studenty 3. ročníku Optometrie, Velika Gorica, Chorvatsko. 2012.
 184. VESELÝ, Petr, Jitka BĚLÍKOVÁ, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Perimetry. In Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
 185. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Jitka BĚLÍKOVÁ, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Perimetry. 2012.
 186. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Porovnání keratometrických hodnot a excentricit rohovek u myopie, hypermetropie a emetropie. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 2011(67), 5-6, s. 181-186. ISSN 1211-9059.
 187. SYNEK, Svatopluk a Jan RICHTER. Pozdní subluxace IOL u pacienta s pseudoexfoliačním syndromem. In XX. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-87562-05-5.
 188. PETROVÁ, Sylvie, Petra KOCANDOVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Problematika korekce keratokonu. 2012.
 189. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Simple binocular vision examination on synoptophore. Determination of normative database of healthy adult subjects. In Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
 190. ŠEBESTOVÁ, Michaela a Svatopluk SYNEK. Současné možnosti korekce presbyopie - se zaměřením na brýlové a kontaktní čočky. 2012.
 191. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Stanovení opakovatelnosti a spolehlivosti optotypových tabulí LogMAR ETDRS a snellen. In Studentská vědecká konference 2012. 2012.
 192. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK a Martin VRUBEL. Studenti se podělili o své znalosti. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, roč. 53, č. 1, s. 64-66. ISSN 1211-233X.
 193. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Zuzana HOLOUBKOVÁ. Výskyt refrakčních vad s následnou volbou korekční pomůcky. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 2012(68), č. 1, s. 11-16. ISSN 1211-9059.
 194. BĚLÍKOVÁ, Jitka a Svatopluk SYNEK. Vývoj myopie. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, roč. 53, 4/2012, s. 56-60, 62, 6 s. ISSN 1211-233X.
 195. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Základy perimetrie a interpretace výsledků. In Třetí celostátní studentská konference optometrie - sborník přednášek. 2012.
 196. VESELÝ, Petr, Jitka BĚLÍKOVÁ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Základy perimetrie a interpretace výsledků. 2012.
 197. DREISEITLOVÁ, Lucie a Svatopluk SYNEK. Změna aberací vyšších řádů v důsledku rohovkového laserového refrakčního zákroku, vliv na kvalitu vidění. In Třetí celostátní studentská konference optometrie - sborník přednášek. 2012.
 198. SYNEK, Svatopluk a Sylvie PETROVÁ. 3. CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE. 2012.
 199. 2011

 200. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Co dělá optometrista? Praha: Burda Praha, 2011. 70 s. Katka, č. 44. ISSN 1211-1546.
 201. VESELÝ, Petr, Jakub VENTRUBA a Svatopluk SYNEK. Comparison between threshold interpolation and whole-line method by visual acuity testing on logMAR and Snellen chart. 2011.
 202. SYNEK, Svatopluk. Crosslinking a keratokonus. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2011, roč. 52, č. 1, s. 58-59. ISSN 1211-233X.
 203. BERNÁTOVÁ, Veronika a Svatopluk SYNEK. Dlhodobé výsledky laserových refrakčných operacií - metóda LASEK alebo Epi-LASIK. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2011, roč. 67, č. 4, s. 119-128, 9 s. ISSN 1211-9059.
 204. SYNEK, Svatopluk. E-learning in optometry, standard of treatment in practice. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 106-109. ISBN 978-80-210-5539-1.
 205. SYNEK, Svatopluk a Petr VESELÝ. Intravitreal Bevacizumab with or without triamcinolone for refractory diabetic macular oedema. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2011, roč. 35, č. 3, s. 841-845. ISSN 0350-6134.
 206. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Konference EAOO v Praze. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2011, roč. 52, č. 3, s. 18-20. ISSN 1211-233X.
 207. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Petr VESELÝ. Living with Optometry in Brno. In Poster presentation in: Kongres ECCO a EAOO Prague 6.-8.5.2011; 4th International Congress Of Croatian Society “ALBERT EINSTEIN“, 26.-29.5.2011, Rab, Croatia. 2011.
 208. SYNEK, Svatopluk. Mikrochirurgické jednotky a operační mikroskopy umožnily bezpečnější operační postupy. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2011, roč. 52, č. 1, s. 14-17, 3 s. ISSN 1211-233X.
 209. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. OPTIKA - OPTOMETRIE na LF MU Brno v roce 2011. In kongres OPTOMETRIE OPTIKA 2011. 2011.
 210. VESELÝ, Petr, Jakub VENTRUBA a Svatopluk SYNEK. Porovnání prahové interpolační a celořádkové metody při testování zrakové ostrosti na optotypovýchtabulích logMARa Snellen. In kongres OPTOMETRIE OPTIKA 2011. 2011.
 211. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Rozhovor s optometristou Mgr. Petrem Veselý, DiS. Moje-rodina.cz, portál pro nevšední rodinu, 2011.
 212. SYNEK, Svatopluk a Jan RICHTER. Triamcinolone acetát a zinacef intrakamerálně pro kontrolu pooperační zánětlivé reakce u fakoemulzifikace. In VI. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympozium. 2011.
 213. SYNEK, Svatopluk. Záněty spojivek a očnice. Vademecum zdraví. Praha: Granit, s.r.o., 2011, VI, 4/2010, s. 14-15. ISSN 1802-3959.
 214. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. Zasedání evropské akademie optiky a optometrie. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2011. 47 s. 2. ročník, říjen 2011. ISSN 1805-014X.
 215. 2010

 216. VOJNIKOVIĆ, Božo, Ines STRENJA-LINIĆ, Svatopluk SYNEK, Vladimir MIĆOVIĆ a Goran BAJEK. Amaurosis Fugax is in the first place, During attack, medical emergency for ophthalmolotgist´s practice. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2010, roč. 34/2010, Supll.2, s. 185-189. ISSN 0350-6134.
 217. SYNEK, Svatopluk. Diabetická retinopatie. Standard léčebného plánu. 2010. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, 2010. s. 1-12. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní.
 218. SYNEK, Svatopluk. E-LEARNING IN OPTOMETRY, STANDARD OF TREATMENT IN PRACTICE. 2010. ISBN 978-80-7392-141-5.
 219. VOJNIKOVIĆ, Božo, Svatopluk SYNEK, Vladimir MIĆOVIĆ a Mirna TELEŽAR. Epidemiological Study of Sun Exposure and Visual field demage in childern,in Primorsko-Goranska county the Risk Factors of Earlier Development of macular degeneration. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2010, roč. 34/2010, Suppl. 2, s. 57-59. ISSN 0350-6134.
 220. SYNEK, Svatopluk, Božo VOJNIKOVIĆ a Dana PAHOR. Epidemiology and Quality of Life of Patients with Age-related macular degeneration. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2010, roč. 34/2010, Supll. 2, s. 25 - 28. ISSN 0350-6134.
 221. SYNEK, Svatopluk, Jan RICHTER a Monika SYNKOVÁ. Fakoemulzifikace u pacienta se zjizvenou rohovkou po poleptání vitriolem v dětství. In XVIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2010.
 222. SYNEK, Svatopluk a Bozo VOJNIKOVIC. Intravitreal Bevacizumab With or Without Triamcinolone for Refractory Diabetic Macular... Collegium Antropologicum. Zagreb, 2010, roč. 34, Suppl. 2, s. 99-103. ISSN 0350-6134.
 223. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Zdeňka MAŠKOVÁ, Petr VESELÝ a Anna PETRUŽELKOVÁ. Náležitosti závěrečné práce bakalářského a magisterského studia Optometrie. http://is.muni.cz/do/med/zpravyprac/Optometrie/NALEZITOSTI_ZAVERECNE_PRACE.doc, 2010.
 224. SYNEK, Svatopluk. Phacoemulsification after corneal vitriol scarring. 2010.
 225. PLACHETA, Zdeněk, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Muni Pressd, 2010. 41 s. ISBN 978-80-210-5172-0.
 226. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Refrakterní diabetický makulární edém, léčba intravitreální injekcí. In X. kongres ČVRS. 2010. ISBN 978-80-254-8697-9.
 227. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Michal KRASŇANSKÝ, Martina ŘÍHOVÁ a Monika SYNKOVÁ. Tradice ve výuce Optometrie v Brně. Jemná mechanika a optika. 2010.
 228. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Michal KRASŇANSKÝ, Martina ŘÍHOVÁ a Monika SYNKOVÁ. Tradice ve výuce Optometrie v Brně. Olomouc: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2010. 7 s. Jemná mechanika a optika ročník 54, číslo 1.
 229. PETROVÁ, Sylvie a Svatopluk SYNEK. Úvod do speciální kontaktologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 230. SYNEK, Svatopluk. Věkem podmíněná makulární degenerace. Praha: Verlag Dashöfer, 2010.
 231. SYNEK, Svatopluk, Sylvie PETROVÁ a Petr VESELÝ. Život s optometrií v Brně pro 5. vzdělávací optometrický kongres. 2010.
 232. 2009

 233. HARITOUGLU, Christos a Joachim GERSS. Effect of calcium dobesilaate on occurence of diabetic macular oedema (Caldiret study): randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet. London, 2009, vol 373/20, s. 1364-1371. ISSN 0140-6736.
 234. SYNEK, Svatopluk. Glaukom s otevřeným úhlem. Standard léčebného plánu. 1st. Praha: Verlag Dashöfer,, 2009. s. 1-14.
 235. SYNEK, Svatopluk. Historie Braillova písma. 2009. vyd. Brno: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2009. 3 s. Česká oční optika.
 236. SYNEK, Svatopluk, Jan RICHTER a Monika SYNKOVÁ. Kombinovaná operace: fakoemulzifikace a pars plana vitrektomie u komplikovaných případů. In 5. česko-slovenské oftalmologické sympozium. 2009. ISBN 978-80-244-2313-5.
 237. SYNEK, Svatopluk. Kontaktní čočky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 238. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. The news in ophthalmology and refractive surgery, lectures for students of medical faculty. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 93-95. ISBN 978-80-210-4851-5.
 239. 2008

 240. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Chronic diabetic macular oedema, pars plana vitrectomy or combination of PPV and laser? Collegium Antropologicum. Zagreb: School of Biological Antropology, 2008, roč. 2008, supl.2, s. 11-14, 5 s. ISSN 0350-6134.
 241. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Chronic diabetic macular oedema, pars plana vitrectomy or combination of PPV and laser? Collegium Antropologicum. Zagreb: Hubert MAver- Pavao Rudan, 2008, roč. 32/2008, č. 2, s. 11-14. ISSN 0350-6134.
 242. SYNEK, Svatopluk a Sylvie PETROVÁ. Možnosti vzdělávání v oborech oční optika a optometrie. Jemná mechanika a optika. 2008.
 243. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Novinky v očním lékařství a léčbě refrakčních vad. Výukové materiály pro posluchače. 2008. vyd. Brno: MU, 2008. 2 s. ISBN 978-80-210-4539-2.
 244. SYNEK, Svatopluk, Libor PÁČ a Monika SYNKOVÁ. TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF THE vitremacular border in clinically significant diabetic macular oedema. Scripta Medica. Brno: Masaryk University Faculty of Medicine, 2008, roč. 81, č. 2, s. 77-84, 7 s. ISSN 1211-3395.
 245. 2007

 246. SYNEK, Svatopluk, Monika SYNKOVÁ a Libor PÁČ. Clinically significant diabetic macular oedema (CSME): pars plana vitrectomy or laser coagulation? In Supplement European Journal of Ophthalomology. Vol.17. Vienna: Wichtig Editore Medical Publisher, 2007. s. 45-46. ISSN 1120-6721.
 247. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Diabetický cystoidní makulární edém. Výsledky pars plana vitrektomie. In Sborní abstrakt. 2007. vyd. Brno: BVV, 2007. s. 84. ISBN 978-80-87086-01-8.
 248. JUREČKA, Tomáš, Zuzana BÁTKOVÁ, Jakub VENTRUBA a Svatopluk SYNEK. Makulární edém po operaci katarakty u diabetiků bez diabetické retinopatie. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63, č. 4, s. 274 - 284, 10 s. ISSN 1211-9059.
 249. SYNEK, Svatopluk. Měkké terapeutické kontaktní čočky. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 78 - 79. ISSN 1211-233X.
 250. SYNEK, Svatopluk, Libor PÁČ a Monika SYNKOVÁ. Transmisní elektronová mikroskopie vitreomakárního rozhraní u klinicky signifikantního diabetického makulárního edému. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 63, č. 5, s. 350-354. ISSN 1211-9059.
 251. SYNEK, Svatopluk. XV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2007.
 252. 2006

 253. SYNEK, Svatopluk. Kontrastní citlivost, glare a kvalita vidění. Česká oční optika. Praha: Galén, 2006, roč. 47, č. 3, s. 34. ISSN 1211-223X.
 254. SYNEK, Svatopluk, Libor PÁČ a Monika SYNKOVÁ. TEM of epiretinal tissue in diabetic macular oedema. Acta Ophthalmologica scandinavica. 2006, roč. 84/2006, č. 239, s. 180-182, 2 s. ISSN 1395-3907.
 255. 2005

 256. SYNEK, Svatopluk. Novinky v optice nitroočních čoček. Česká oční optika. Praha: SČOO, 2005, roč. 46, č. 3, s. 40-41. ISSN 1211-233X.
 257. SYNEK, Svatopluk a Monika SYNKOVÁ. Oboustranná Terrienova degenerace ošetřená transplantací korneosklerálního štěpu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 60, č. 2, s. 106 - 109. ISSN 1211-9059.
 258. JUREČKA, Tomáš, Robert KAŇOVSKÝ, Svatopluk SYNEK a Zuzana TOTHOVÁ. Případy poranění oka s velkým cizím nitroočním tělesem. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 60, č. 1, s. 30-37, 7 s. ISSN 1211-9059.
 259. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Transmisní elektronová mikroskopie vnitřní limitující membrány a epiretiální tkáně u idiopatické makulární díry. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 60, č. 2, s. 123 - 126. ISSN 1211-9059.
 260. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Transmission electron microscopy of the vitreous body tissue in chronic hemophthalmos. Veterinarni Medicina. Praha: Institute of agricultural and food infor, 2005, roč. 50/2005, č. 3, s. 136 - 138. ISSN 0375-8427.
 261. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Ultrastruktura duhovkového pigmentového epitelu. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 60, č. 1, s. 57-66, 9 s. ISSN 1211-9059.
 262. SKORKOVSKÁ, Šárka, Jaroslav MICHÁLEK, Zdeňka MAŠKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv viskoelastickeho materialu na pooperacni nitroocni tlak u fakoemulsifikace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 61, č. 1, s. 13-19. ISSN 1211-9059.
 263. 2004

 264. SYNEK, Svatopluk. člen interní grantové agentury MZ. IGA MZ ČR, 2004.
 265. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 1 st. Praha: Grada Publishing, 2004. 95 s. ISBN 80-247-0786-1.
 266. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2004. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 94 s. ISBN 80-247-0786-1.
 267. SKORKOVSKÁ, Šárka, Jaroslav MICHÁLEK, Marie RUBEROVÁ a Svatopluk SYNEK. Srovnání ultrazvukové a optické biometrie s ohledem na refrakci očí po operaci katarakty. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč.60 č.1, leden 2004, s. 24-29. ISSN 1211-9059.
 268. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Strukturální analýza terče zrakového nervu zdravých očí a očí s glaukomem. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, ročník 60, č. 6, s. 400-408, 8 s. ISSN 1211-9059.
 269. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Strukturální analýza terče zrakového nervu zdravých očí a očí s glaukomem. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, ročník 60, č. 6, s. 400-408, 8 s. ISSN 1211-9059.
 270. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Ultrastruktura duhovkového pigmentového epitelu. 2004. vyd. Bratislava: Asklepios, 2004. 2 s. Zborník prac. ISBN 80-7167-071-5.
 271. 2003

 272. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. Brno: NCO NZO, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2.
 273. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. 2003. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýách zdravotnických oborů, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2.
 274. 2002

 275. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Bakalářská studijní program "Optometrie" a navazující magisterské studium zdravotních věd obor optometrie na LF MU v Brně. Jemná mechanika a optika. Přerov: Physical Institute, ASCR, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 263. ISSN 0447-6441.
 276. SYNEK, Svatopluk. Bakalářský studijní program Optometrie a navazující magisterské studium zdravotních věd obor optometrie na LF MU v Brně. In Konference učitelů optiky a optometrie z oblasti střední a východní Evropy. 2002. vyd. Praha: Společenstvo český optiků a optometristů, 2002. 4 s.
 277. SYNEK, Svatopluk. Combined Phacoemulsification and Pars Plana Vitrectomy in complicated cases. In XX. congress of the ESCRS. 2002. vyd. Dublin,Irsko: ESCRS, 2002. 2 s. XX. congress ESCRS.
 278. SYNEK, Svatopluk. člen interní grantové agentury MZCR. IGA MZ, 2002.
 279. SYNEK, Svatopluk, Monika SYNKOVÁ a Šárka SKORKOVSKÁ. Nitrooční tlak u fakoemulzifikace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 58, č. 1, s. 46-50. ISSN 0009-059X.
 280. SYNEK, Svatopluk. Poškození oka škodlivinami pracovního prostředí. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 54, č. 3, s. 129-132. ISSN 0032-6291.
 281. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Transmisní elektronová mikroskopie pupilární membrány u neovaskulárního glaukomu a chronického hemoftalmu. 2002. vyd. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002. 42 - 45. Česká a slovenská oftalmologie. ISBN 1211-9059.
 282. 2001

 283. SYNEK, Svatopluk. Novinky v refrakční chirurgii. Lékařské listy (příloha Zdrav. novin). Praha: MONA s.r.o., 2001, roč. 50, č. 33, s. 7-8. ISSN 0044-1996.
 284. SYNEK, Svatopluk. Organisation of Low Vision Care at the 1st Eye clinic faculty hospital (Brno). 2001. vyd. Amsterdam: IOS Press, 2001. 6 s. On the special needs of blind and low vision. ISBN 1 58603 152.
 285. SYNEK, Svatopluk. Phacoemulsification in congenital lens coloboma in adult patient. In XIII.congress of the European Society of Ophthalmology. 2001. vyd. Istanbul: SOE 2001, 2001. s. 234. Final Program and Abstract Book.
 286. SYNEK, Svatopluk a Robert KAŇOVSKÝ. Problematika chirurgie makuly. In Kniha abstrakt. 2001. vyd. Praha: Galén, 2001. s. 132. 9. výroční sjezd České oftalmologické společnosti. ISBN 80-7262-132-8.
 287. SYNEK, Svatopluk. Přehled magisterských diplomových prací, obhájených na LF MU Brno ve školním roce 1999/2000 a 2000/2001. Česká oční optika. Praha: Opt., 2001, roč. 42, č. 4, s. 40. ISSN 1211-233X.
 288. SYNEK, Svatopluk, Libor PÁČ a Monika SYNKOVÁ. Transmisní elektronová mikroskopie submakulární membrány, imitující nitrooční nádor. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 57, č. 3, s. 187-192. ISSN 1211-9059.
 289. SKORKOVSKÁ, Šárka, Zdeňka MAŠKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv operace katarakty na funkci kontrastní citlivosti. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 57, č. 2, s. 99-103. ISSN 1211-9059.
 290. SYNEK, Svatopluk. Zrak a monitor počítače. Jemna mechanika a optika. Praha: xxx, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 56. ISSN 0447-6441.
 291. 2000

 292. SYNEK, Svatopluk. Bakalářské a magisterské studium oboru optometrie na lékařské fakultě MU v Brně. Jemná mechanika a optika. Přerov: Physical Institute, ASCR, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 60. ISSN 0447-6441.
 293. SKORKOVSKÁ, Šárka, Šárka STARÁ a Miriam RUBEROVÁ. Barvocit nemocných s tvrdou a měkkou nitrooční čočkou. In SYNEK, Svatopluk. 8.sjezd Čs. oftalmol. společnosti, Plzeň 15.9.-16.9.2000, Souhrn přednášek. 2000. vyd. Plzeň: Čs. oftalmol. společnosti, 2000. s. 139.
 294. SYNEK, Svatopluk. Bilateral Terrien`s Marginal Degeneration. Brusel: ESCRS, 2000. 1 s. XVIII Congress of the ESCRS.
 295. SYNEK, Svatopluk. Fakoemulzifikace pro dekompenzovaný chronický glaukom s uzavřeným úhlem. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 34-37. ISSN 0009-059X.
 296. SKORKOVSKÁ, Šárka, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Glaukom, barvocit a zorné pole. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev. Purkyně, 2000. Česká a Slovenská oftalmologie. ISSN 1211-9059.
 297. SYNEK, Svatopluk. Organisation of low vision care at the 1st Eye clinic Faculty hospital, Brno. 2000. vyd. Heidelberg: DZFA, The German Centre for Research on Aging at the University Heidelberg, 2000. 2 s. Internat. Conference on the special needs of blind.
 298. PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2451-3.
 299. SKORKOVSKÁ, Šárka a Svatopluk SYNEK. Pseudophakic retinal detachment related to cataract surgery complications. In Second Annual Congress of Czech Society for Cataract and Refractive Surgery. Praha 2000. Praha 2000: Czech society for cataract and refractive surgery, 2000. s. 4. Second Annual Congress.
 300. SKORKOVSKÁ, Šárka, Svatopluk SYNEK a Jan MICHÁLEK. The Effect of Cataract surgery in patients with age related macular degeneration. 1. vyd. Brusel: ESCRS, 2000. 1 s. XVIII Congress of the ESCRS.
 301. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Ultrastruktura čočkového pouzdra u pseudoexfoliačního syndromu. 56. vyd. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2000. Česká s Slovenská oftalmologie.
 302. SKORKOVSKÁ, Šárka, Zdeňka MAŠKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv operace katarakty na funkci kontrastní citlivosti. In 8. sjezd Čs.oftalmol. společnosti, Plzeň 15.9.-16.9.2000, Souhrn přednášek. 2000. vyd. Plzeň: Čs.oftalmol. společnosti, 2000. s. 139.
 303. 1999

 304. SKORKOVSKÁ, Šárka a Svatopluk SYNEK. Color vision of patients with soft intraocular lenses. 1999. vyd. Tianjin, Čína: 12th ICIMRK, 1999. 6 s. the 12th ICIMRK, 2nd Worldeyes, 4th IIITC.
 305. SYNEK, Svatopluk. Eva Vlková-Zuzana Hlinomazová: Riziková keratoplastika. 1999. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 1999. Universitní noviny.
 306. SYNEK, Svatopluk. Odstranění silikonového oleje u očí po vitrektomii. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 55, č. 6, s. 350-354. ISSN 1211-9059.
 307. SKORKOVSKÁ, Šárka, Svatopluk SYNEK a Jaroslav MICHÁLEK. The effect of cataract surgery in patients with chronic eye diseases, Abstract. In 12th ICIMRK, 2-nd World Eyes, 4th IIITC International Meeting. Tianjin, China, 1999. s. 28 - 28.
 308. SKORKOVSKÁ, Šárka a Svatopluk SYNEK. The effect of cataract surgery in patients with chronic eye disorders. 1999. vyd. Tianjin: 12th ICIMRK, 1999. 7 s. The 12th ICIMRK, the 2nd Worldeyes, the 4th IIITC.
 309. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Transmisní elektronová mikroskopie povrchu nitrooční čočky vyjmuté z oka. 1999. vyd. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999. 6 s. Česká a slovenská oftalmologie 55, 1999, 206-211.
 310. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Ultrastructure of anterior capsule in pseudoexfoliation syndrome. In XVIIth Congress of the ESCRS. 1999. vyd. Vienna: ESCSR, 1999. s. 246-247.
 311. SYNEK, Svatopluk. Vitreoretinální chirurgie u diabetických nemocných v dialyzačním programu. 1999. vyd. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999. Česká a slovenská oftalmologie 55,1999,203-205.
 312. 1998

 313. SYNEK, Svatopluk. Short and long-term affect of cataract surgery on intraocular pressure in patients with glaucoma. Nice: ESCSRS, 1998. 154 s.
 314. SYNEK, Svatopluk a Elen MALANTOVÁ. Vitreoretiální chirurgie u hemodialyzovaných nemocných s proliferativní diabetickou retinopatií. 1998. vyd. Praha: Galén, 1998. 1 s. In Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. ISBN 80-902501-9-X.
 315. 1997

 316. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Cataract surgery on diabetic patients.Does The surgical procedure affect the progression of diabetic retinopathy. 1997. vyd. Praha: In XVth Congress of the European Society of Cataract and refractive surgeon, 1997. 149 s. XVth Congress of ESCRS.
 317. 1996

 318. SYNEK, Svatopluk a Petr KOLÁŘ. Diode laser cyclophotocoagulation. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1996, roč. 69, č. 7, s. 357-360. ISSN 1211-3395.
 319. SYNEK, Svatopluk a P. KOLÁŘ. Diode Laser Cyclophotocoagulation. Scripta Medica. 1996, roč. 69, č. 7, s. 357-360. ISSN 1211-3595.
 320. SYNEK, Svatopluk a Libor PÁČ. Transmission electron microscopy of vitreoretinal proliferations. Scripta medica. 1996, roč. 69, č. 6, s. 297-304. ISSN 1211-3395.
 321. 1994

 322. SYNEK, Svatopluk. Glaukom. 1994. vyd. Audiovizuální centrum Masarykovy university, 1994.
 323. SYNEK, Svatopluk. Naše zkušenosti se sklerálním závěsem zadněkomorových nitroočních čoček. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká a slovenská společnost J.E.Purkyně, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 164-167. ISSN 0009-059X.
 324. SYNEK, Svatopluk a Monika HANSELOVÁ. Our Experience with Pars Plana Vitrectomy. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1994, roč. 1994, č. 67, s. 105-108. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 6. 2022 13:25