Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2015

  1. NOVOTNÁ, Marie. Hudebně pedagogická koncepce Vladimíra Helferta v souvislostech současných snah hudební pedagogiky a možnosti jejich realizace v prostředí dnešního hudebněvýchovného systému fungujícího v rámci českého školství. In K odkazu Vladimíra Helferta. Hudebněvědná konference u příležitosti 70. výročí úmrtí zakladatele brněnské muzikologie. 2015.
  2. NOVOTNÁ, Marie. Některá specifika vnímání interpretačních soutěží z pohledu žáků a studentů základních a středních hudebních škol. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 50, č. 2, s. 101-118. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2015-2-8.
  3. 2014

  4. NOVOTNÁ, Marie. Úroveň motivace pro hudební a hudebně-pedagogickou profesi u žáků ZUŠ a studentů konzervatoří. Acta Musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Neuveden, č. 2, s. Nestránkováno, 13 s. ISSN 1214-5955.
  5. 2011

  6. NOVOTNÁ, Marie. Možnosti rozvoje hudebnosti a hudební gramotnosti současné české populace. In Prof.PhDr. Jan Mazurek, CSc., Mgr. Silvie Schmuckerová. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. Nestránkováno, 14 s. ISSN 1802-6540.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2022 21:25