Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BURKOŇ, Petr, Jan TRNA, Marek SLÁVIK, Radim NĚMEČEK, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Milan DASTYCH, Michal EID, Ivo NOVOTNY, Tomáš PROCHÁZKA a Miroslav VRZAL. Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) of Pancreatic Cancer-A Critical Review and Practical Consideration. Biomedicines. Basel: MDPI, 2022, roč. 10, č. 10, s. 1-23. ISSN 2227-9059. doi:10.3390/biomedicines10102480.
 2. 2021

 3. ŠRAMKOVÁ, Michaela, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Endoscopic and medical therapy of gastric antral vascular ectasia: case series and review of available methods. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 3, s. 221-228. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021221.
 4. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ, Aleš HEP, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Hybrid argon plasma coagulation in the ablation treatment of Barrett's esophagus - long term results. In UEG Week 2021. 2021.
 5. DASTYCH, Milan, Radek KROUPA, Aleš HEP, Štefan KONEČNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Hybrid Argon Plasma Coagulation in the ablation treatment of Barrett´s esophagus – 24 months results. In GASTRO 2021 Prague. 2021.
 6. DASTYCH, Milan, Libuse HUSOVA, Kvetoslava AIGLOVA, Tomas FEJFAR a Milan DASTYCH. Manganese and copper levels in patients with primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION. ABINGDON: INFORMA HEALTHCARE, 2021, roč. 81, č. 2, s. 116-120. ISSN 0036-5513. doi:10.1080/00365513.2020.1864835.
 7. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, I. TACHECÍ, Lumír KUNOVSKÝ, J. CYRANY a P. FALT. Možnosti léčby GAVE (gastric antral vascular ectasia) v České republice. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.
 8. DASTYCH, Milan, Frantisek HUBATKA, Pavlina TURANEK-KNOTIGOVA, Josef MASEK, Radek KROUPA, Milan RASKA, Jaroslav TURANEK a Lubomir PROCHAZKA. Overexpression of CD44v8-10 in Colon Polyps-A Possible Key to Early Diagnosis. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 27, March 2021, s. 1-11. ISSN 1219-4956. doi:10.3389/pore.2021.614281.
 9. MATKULČÍK, Peter, Tomáš ROHAN, Michal UHER, Jakub HUSTÝ, Milan DASTYCH a Tomáš ANDRAŠINA. Retrospektivní analýza komplikací asociovaných s kovovými jícnovými stenty zavedenými pod skiaskopickou kontrolou do maligních stenóz jícnu. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 2, s. 164-171. ISSN 1210-7883.
 10. KUNOVSKÝ, Lumír, Pavla TESAŘÍKOVÁ, A. SETHI, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Unusual Biliary Complication following Christmas Eve Dinner. Digestive Diseases. Basel: Karger, 2021, roč. 39, č. 5, s. 549-552. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000514645.
 11. 2020

 12. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Tomáš GROLICH, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Petr MORAVČÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Vladimír PROCHÁZKA. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot study. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 5, s. "e26"-"e32", 7 s. ISSN 0042-773X.
 13. TUČEK, Štěpán a Milan DASTYCH. Etika v klinické nutriční praxi. In XXXVI. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP. 2020.
 14. PACKOVÁ, Barbora, Lumír KUNOVSKÝ, Michal EID, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš GROLICH, Jakub HUSTÝ, Petr JABANDŽIEV, Václav KUBEŠ, Vladimír PROCHÁZKA a Jiří DOLINA. Small bowel adenocarcinoma diagnosed by video capsule endoscopy in a patient with celiac disease: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. "e39"-"e42", 4 s. ISSN 0042-773X.
 15. 2019

 16. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 32, s. 220-227. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019220.
 17. POREDSKÁ, Karolina, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Milan DASTYCH, Svatopluk RICHTER, Petra PRAKSOVÁ, Jiří DOLINA a Lumír KUNOVSKÝ. Epidurální absces páteře - raritní komplikace Crohnovy choroby: kazuistika. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 11, s. 712-714. ISSN 0042-773X.
 18. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Barbora PACKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jakub HUSTÝ, Václav KUBEŠ, Michal EID a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 19. PACKOVÁ, Barbora, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Jakub HUSTÝ, Milan DASTYCH a Radek KROUPA. Maligní komplikace celiakie - kdy na ně myslet. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 20. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Hana MAŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 21. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Roman SVATOŇ, Zdeněk KALA, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Jan TRNA a Karolina POREDSKÁ. Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel diagnosed by capsule endoscopy. In ESGE Days 2019, Prague. 2019. doi:10.1055/s-0039-1681914.
 22. KROUPA, Radek, Pavel KOHOUT, Jiří CYRANY, Milan DASTYCH, Karel BALIHAR, Ivana Mikoviny KAJZRLÍKOVÁ, Dita MLYNÁŘOVÁ, Martina HOROVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Jan MARTÍNEK, Stanislav REJCHRT, Jan ŠŤOVÍČEK, Igor SATINSKÝ a Přemysl FALT. Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Gastroenterologie a Hepatologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 73, č. 3, s. 195-207. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019195.
 23. KROUPA, Radek, Monika BLAŽKOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Viewpoints of the target population regarding barriers and facilitators of colorectal cancer screening in the Czech Republic. World Journal of Gastroenterology. Beijing, China: Baishideng, 2019, roč. 25, č. 9, s. 1132-1141. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v25.i9.1132.
 24. 2018

 25. KROUPA, Radek, Tomáš PAVLÍK, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Epidemiologie adenokarcinomu jícnu v České republice: lze vývoj aktivně ovlivnit? In XXII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY. XII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP. 2018.
 26. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Jan MAZANEC, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Martin POTRUSIL a Petr MORAVČÍK. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma - a case report. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 5, s. 401-407. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018401.
 27. KUČEROVÁ, Lenka, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Daniel BARTUŠEK, Tomáš HONZÍK, Jan MAZANEC a Lumír KUNOVSKÝ. Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalomyopathy Imitating Crohn's Disease: A Rare Cause of Malnutrition. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. CLUJ-NAPOCA: MEDICAL UNIV PRESS, 2018, roč. 27, č. 3, s. 321-325. ISSN 1841-8724. doi:10.15403/jgld.2014.1121.273.kuc.
 28. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Roman SVATOŇ, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Multiple neuroendocrine tumor od the small bowel: a case report and a review of literature. Vnitřní Lékařství. 2018, roč. 64, č. 10, s. 966-969. ISSN 1801-7592.
 29. KUNOVSKÝ, Lumír, Karel STARÝ, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby. In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
 30. PACKOVÁ, Barbora, Radek KROUPA a Milan DASTYCH. Obtížná klinická predikce maligních komplikací celiakie. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018. ISSN 1804-7874.
 31. MUNTEANU, Hana, Karel STARÝ a Milan DASTYCH. Obtížná substituce levothyroxinem u pacienta s nefunkční horní částí GIT – kazuistika. In Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018.
 32. KROUPA, Radek, Štefan KONEČNÝ, Milan DASTYCH a Jiří DOLINA. Sérová hladina gastrinu při dlouhodobé léčbě inhibitory protonové pumpy a klinické dopady. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018.
 33. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 1, s. 46-52. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201846.
 34. KOJECKY, Vladimir, Jan MATOUS, Radan KEIL, Milan DASTYCH, Zdena ZADOROVA, Michal VARGA, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Miroslav MISUREC, Aleš HEP a Martin GRIVA. The optimal bowel preparation intervals before colonoscopy: A randomized study comparing polyethylene glycol and low-volume solutions. DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 50, č. 3, s. 271-276. ISSN 1590-8658. doi:10.1016/j.dld.2017.10.010.
 35. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Milan DASTYCH a Ivo NOVOTNÝ. Vzácné nádory endokrinního systému. In Brněnské onkologické dny 2018. 2018. ISSN 1802-5307.
 36. 2017

 37. KOJECKÝ, Vladimír, J. MATOUS, R. KEIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Z. ZADOROVA, M. VARGA, Jiří DOLINA, M. KMENT a Aleš HEP. A head-to-head comparison of 4-L polyethylene glycol and low-volume solutions before colonoscopy: which is the best? A multicentre, randomized trial. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2017, roč. 32, č. 12, s. 1763-1766. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-017-2901-x.
 38. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. EP-07 Mnohočetné postižení tenkého střeva neuroendokrinním tumorem - kazuistika. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017.
 39. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Miroslava CHOVANCOVÁ, Lenka KUČEROVÁ a Jiří DOLINA. Gastric antral vascular ectasia and solitary rectal ulcer syndrome - Two rare diagnoses as the cause of anemia in a single patient: Case report. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 5, s. 339-342. ISSN 0042-773X.
 40. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Lenka KUČEROVÁ, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Jiří DOLINA. Koincidence dvou vzácných příčin krvácení do gastrointestinálního traktu - kazuistika. In Budějovice gastroenterologické. 2017.
 41. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Milan DASTYCH. Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 4, s. 258-263. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017258.
 42. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
 43. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Transanální minimalne invazivní resekce rekta s totalni mezorektalni excizí po endoskopické mukóznf resekci. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 3, s. 208-214. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2017208.
 44. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Tumory duodena jako vzácná diagnóza - naše zkušenosti za posledních 5 let. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 45. KUČEROVÁ, Lenka a Milan DASTYCH. Vzácná příčina těžké malnutrice s gastrointestinálním selháním imitující Crohnovu chorobu. In Kazuistiky 2017. 2017.
 46. KUČEROVÁ, Lenka, Milan DASTYCH a Štefan KONEČNÝ. Vzácná příčina těžké malnutrice s gastrointestinálním selháním imitující Crohnovu chorobu. In Kazuistiky 2017. 2017.
 47. 2016

 48. ZBOŘIL, Vladimír, Milan DASTYCH, Hana DUJSÍKOVÁ, Pavel KOHOUT, Lenka KUČEROVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta - Medical Services, 2016. 207 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-4035-8.
 49. KOJECKÝ, Vladimír, Milan DASTYCH, Zdena ZÁDOROVÁ, Michal VARGA, Jan HAJER, Milan KMENT, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Jan MATOUŠ, Miroslav MIŠUREC, Aleš HEP, Bohuslav KIANIČKA a Jiří LATTA. Efektivní příprava střeva před koloskopií nízkoobjemový PEG v děleném režimu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 249-254. ISSN 0042-773X.
 50. DASTYCH, Milan, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Manganese in Whole Blood and Hair in Patients with Long-Term Home Parenteral Nutrition. Clinical Laboratory. Heidelberg: Clin Lab Publications, 2016, roč. 62, 1-2, s. 173-177. ISSN 1433-6510. doi:10.7754/Clin.Lab.2015.150622.
 51. ŠENKYŘÍK, Michal a Milan DASTYCH. Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou. Díl 4, Enterální a parenterální výživa. Chloridy. Kazuistika 4. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 4, s. 311-312. ISSN 0862-495X.
 52. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Milan DASTYCH, František NOVÁK, Petr WOHL, Jan MAŇÁK a Pavel KOHOUT. Trace Element Status (Zinc, Copper, Selenium, Iron, Manganese) in Patients with Long-Term Home Parenteral Nutrition. Annals of Nutrition and Metabolism. Basel: Karger, 2016, roč. 69, č. 2, s. 120-124. ISSN 0250-6807. doi:10.1159/000450763.
 53. KUČEROVÁ, Lenka a Milan DASTYCH. Vzácná příčina těžké malnutrice s gastrointestinálním selháním imitující Crohnovu chorobu. In Budějovice gastroenterologické. 2016.
 54. 2015

 55. KOJECKÝ, Vladimír, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Miroslav MISUREC, Michal VARGA, Jiří LATTA, Aleš HEP a Bohuslav KIANIČKA. Efficacy and Tolerance of Low-Volume Polyethylene Glycol/Ascorbic Acid and Magnesium Citrate/Picosulfate in Single or Split Dosing for Colonoscopy Preparation: a Multicenter Randomized Trial. In Digestive Disease Week 2015. 2015. ISSN 0016-5107.
 56. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Marcela LINHARTOVÁ a Jan HLAVSA. MEN 1 v kazuistikách. In XXXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-7492-220-6.
 57. DASTYCH, Milan a Radek KROUPA. Možnosti endoskopického řešení polypoidních a nepolypoidních leží v kolon. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, 7-8, s. 698-702. ISSN 0042-773X.
 58. DASTYCH, Milan, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Trace element status (Zn, Cu, Se, Fe, Mn) in patients with long-term home parenteral nutrition. 2015. ISSN 1437-4331. doi:10.1515/cclm-2015-5020.
 59. 2014

 60. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš PAVLÍK, Jitka PROKEŠOVÁ, Markéta JEČMENOVÁ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "590891", s. 1-7. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2014/590891.
 61. DASTYCH, Milan, Marta ČÍHALOVÁ a Milan DASTYCH. Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií: diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi. Klinická biochemie a metabolismus. Pardubice: Stapro, 2014, roč. 22, č. 4, s. 185-189. ISSN 1210-7921.
 62. 2013

 63. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Jitka PROKEŠOVÁ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Zdravotní rizika endoskopie pro endoskopisty v České repulice - pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 67, č. 3, s. 194-198. ISSN 1804-7874.
 64. 2012

 65. ZBOŘIL, Vladimír, Milan DASTYCH a Lucie PROKOPOVÁ. Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 167 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2656-7.
 66. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Petr SMEJKAL, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Miroslav PENKA a Aleš HEP. Endoskopické výkony u pacientů s Von Willebrandovou chorobou. In 34. české a slovenské endoskopické dny : 14.-15.6. 2012, Hradec Králové. 2012. ISBN 978-80-260-2295-4.
 67. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Aleš HEP. Jaká zdravotní rizika představuje endoskopie pro endoskopisty v ČR? Pilotní studie. 2012. ISSN 1804-7874.
 68. 2011

 69. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Milan DASTYCH a Hana DUJSÍKOVÁ. Dermatologická problematika u IBD - aextraintestinální projevy, koincidence, polékové interakce. In Gastroenterologie a hepatologie 65(Supplementum 2) : 32. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2011. ISSN 1804-7874.
 70. DÍTĚ, Petr, Jan BUREŠ, Milan DASTYCH, Tomáš FEJFAR, Petr HŮLEK, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Michal KONEČNÝ, Marcela KOPÁČOVÁ, Radek KROUPA, Jan LATA, Karel LUKÁŠ, Jan MARTÍNEK, Ivo NOVOTNÝ, Vlastimil PROCHÁZKA, Stanislav REJCHRT, Svatopluk SOLAŘ, Karel STARÝ, Václav ŠAFKA, Jiří TOMÁŠEK, Tomáš VAŇÁSEK, Filip ZÁVADA, Miroslav ZAVORAL a Vladimír ZBOŘIL. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vydání. Praha: Galén, 2011. 262 s. ISBN 978-80-7262-704-2.
 71. DÍTĚ, Petr, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Anna ŽÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří PRÁŠEK a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Stezenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewleklym alkoholowym i idiopatycznym zapaleniem trzustki. Postepy Nauk Medycznych. Polsko, 2011, XXIV, č. 3, s. 181-185. ISSN 0860-6196.
 72. 2010

 73. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Milan DASTYCH, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Long term natural history of gastroesophageal reflux disease in daily practice. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 74. DASTYCH, Milan, Vladimír ZBOŘIL, Michal ŠENKYŘÍK a Lucie PROKOPOVÁ. Využití dlouhodobé parenterální výživy v léčbě Crohnovy choroby. 2010. s. 6-7. ISSN 1213-323X.
 75. ŠEVČÍK, Jakub, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Assadullah ZHARFBIN, Stanislav ŠUREL, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ a Milan DASTYCH. Využití dvojfrekvenční bioimpedanční spektroskopie k přesnějšímu stanovení suché váhy hemodialyzovaných pacientů. Aktuality v nefrologii. 2010, roč. 2010, č. 16, s. 42. ISSN 1210-955X.
 76. 2009

 77. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Libuše HUSOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Infekční komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie a nožností jejich ovlivnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 63 suppl., č. 1. ISSN 1213-323X.
 78. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK a Ivo NOVOTNÝ. Monitoring of oropharyngeal colonization and percutaneous endoscopic gastrostomy site infection: rationale for targeted antimicrobial prophylaxis in different indications subgroups. In Monitoring of oropharyngeal colonization and percutaneous endoscopic gastrostomy site infection: rationale for targeted antimicrobial prophylaxis in different indications subgroups. 2009.
 79. TRNA, Jan, Libuše HUSOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK a Veronika PŘÍBRAMSKÁ. Případ familiární adenomatózní polypózy a návrh systému dispenzarizace. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, s. 587-592, 5 s. ISSN 0042-773X.
 80. OLIVERIUS, Martin a Milan DASTYCH. Selhání tenkého střeva - od parenterální výživy k transplantaci střeva. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Přaha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 3, s. 105-112, 7 s. ISSN 1213-323X.
 81. 2008

 82. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA, Radek KROUPA a Milan DASTYCH SR. Faktory ovlivňující nutriční profil pacientů s jaterní cirhózou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 62, č. 3, s. 9. ISSN 1213-323X.
 83. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Jan TRNA, Jiří PRÁŠEK a Hana NECHUTOVÁ. Changes of Plasmatic level of some micronutrients patients with chronic alcoholic and idipathic pancreatitis. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 351. ISSN 1424-3903.
 84. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, Michal ŠENKYŘÍK, Milan DASTYCH a Petr HUSA. Influence of bacterial infection on appearance and prognosis of bleeding in patients with liver cirrhosis. International Journal of Infectious Diseases. Oxford: Elselvier, 2008, roč. 12, Suppl. 1, s. X, 1 s. ISSN 1201-9712.
 85. DASTYCH, Milan, Milan DASTYCH, Hana NOVOTNÁ a Jana ČÍHALOVÁ. Lactulose/ mannitol Test and Specificity, Sensitivity and Area Under Curve of Intestinal Permeability Parametrs in Patients with Liver Cirrhosis and Crohn´s Disease. Digestive Diseases and Sciences. 2008, roč. 53, č. 10, s. 2789-2792. ISSN 0163-2116.
 86. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Libuše HUSOVÁ a Jan LATA. Malnutrice u jaterní cirhózy - patogeneze vzniku, klinický dopad a možnosti ovlivnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 3, s. 166-173, 7 s. ISSN 1213-323X.
 87. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Libuše HUSOVÁ a Jan LATA. Malnutrice u jaterní cirhózy - patogeneze vzniku, klinický dopad a možnosti ovlivnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 3, s. 166-173, 7 s. ISSN 1213-323X.
 88. TRNA, Jan, Libuše HUSOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK a Veronika PŘÍBRAMSKÁ. Případ familiární adenomatózní polypózy a návrh dispenzarizace. Vnitřní lékařství. 2008.
 89. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NOVOTNÁ a Hana NECHUTOVÁ. Tumor marker M2-pyruvate-Kinase in differential diagnosis of chronic pancreatitis and pancreatic cancer. Hepato-gastroenterology. 2008, roč. 55, č. 3, s. 1475-1477. ISSN 0172-6390.
 90. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří PRÁŠEK, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Milan DASTYCH. Změny sérových hladin zinku, selenu, mědi a magnézia u osob s chronickou alkoholickou a chronickou idiopatickou pankreatitidou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, č. 4, s. 203-206. ISSN 1213-323X.
 91. 2007

 92. HUSOVÁ, Libuše, J. JURÁNKOVÁ, Jan LATA, Veronika PŘÍBRAMSKÁ, Milan DASTYCH, Radek KROUPA a D. KRÁLOVÁ. Bakteriální infekce ve vztahu ke vzniku a průběhu varikózního krvácení. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická spol. J.E. Purkyně, 2007, roč. 53, č. 12, s. 1255-1264. ISSN 0042-773X.
 93. DASTYCH, Milan a Michal ŠENKYŘÍK. Domácí parenterální výživa - součast komplexní péče o gastroenterologické pacienty. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 28-29, 1 s. ISSN 1213-323X.
 94. DASTYCH, Milan a Michal ŠENKYŘÍK. Domácí parenterální výživa-součást komplexní péče o gastroenterologické pacienty. Česká a slovenská gastroenterlogie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 28-29, 1 s. ISSN 1213-323X.
 95. KROUPA, Radek, Ivo NOVOTNÝ, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Epidemiologie a rizikové faktory akutního nevarikózního krvácení do horní části trávicího traktu u nemocných ve fakultní nemocnici - rozhodující jsou přidružená onemocnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 58. ISSN 1213-323X.
 96. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, Michal ŠENKYŘÍK a Milan DASTYCH. Influence of Laboratory Parameters on Appearance and Course of Bleeding in Patients with Portal Hypertension and Liver Cirrhosis. Global Antiviral Journal. 2007, roč. 3, č. 2, s. 72-73, 1 s. ISSN 1556-9047.
 97. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA a Libuše HUSOVÁ. Klidový energetický výdej a základní antropometrické měření u pacientů s jaterní cirhózou Child B-C. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 50-51, 1 s. ISSN 1213-323X.
 98. DASTYCH, Milan, R. HYŠPLER, Milan DASTYCH, H. NOVOTNÁ a J. ČÍHALOVÁ. LAMA-test střevní propustnosti; srovnání GC a enzymatické metody. Klinická biochemiea metabolismus. 2007, roč. 15(36), č. 1, s. 35-38. ISSN 1210-7921.
 99. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Radek KROUPA, Libuše HUSOVÁ a Jan LATA. Těžká hyponatrémie v souvislosti s podáváním terlipresinu v léčbě krvácení při portální hypertenzi. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společsnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 4, s. 221-225. ISSN 1213-323X.
 100. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, J. JURÁNKOVÁ a Milan DASTYCH. Vliv laboratorních parametrů na vznik na průběh varikózního krvácení. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 3, s. 175-176, 1 s. ISSN 1213-323X.
 101. HUSOVÁ, Libuše, Jan TRNA, Milan DASTYCH a Leoš KŘEN. Zieveho syndrom. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 5, s. 260-263. ISSN 1213-323X.
 102. 2006

 103. DASTYCH, Milan, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Libuše HUSOVÁ a Michal ŠENKYŘÍK. Enterální výživa a její praktické využití u Crohnovy nemoci. Česká a slovenská gastroenteroloe a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 6, s. 251-255. ISSN 1213-323X.
 104. LATA, Jan, Libuše HUSOVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH JR., Milan DASTYCH a Radek KROUPA. Factors Participating in the Development and Mortality of Variceal Bleeding in Portal Hypertension-Possible Effects of the Kidney Damage and Malnutrition. Hepato-Gastroenterology. 2006, roč. 53, č. 4, s. 416-421, 5 s. ISSN 0172-6390.
 105. STARÝ, Karel, Vítězslav RUBER a Milan DASTYCH. Tyreotoxikóza a vliv tyreoidálních hormonů na kostní tkáň. Medicína pro praxi. Solen, 2006, č. 4, s. 175-176.
 106. 2005

 107. HUSOVÁ, Libuše, Katarína MÚČKOVÁ, Radek KROUPA, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Akutní nekróza jícnu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, č. 1, s. 48 - 51. ISSN 0008-7335.
 108. HUSOVÁ, Libuše, K. MÚČKOVÁ, Radek KROUPA, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Akutní nekróza jícnu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, č. 1, s. 48 - 51. ISSN 0008-7335.
 109. HUSOVÁ, Libuše, Milan DASTYCH, Milan VOTAVA, Petr HUSA, Radek KROUPA a Michal ŠENKYŘÍK. Hereditární hemochromatóza - opomíjená diagnóza. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2005, roč. 59, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-323X.
 110. HUSOVÁ, Libuše, Milan DASTYCH, Elena KUNERTOVÁ, Petr HUSA, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. Jaterní postižení při deficitu alfa-1-antitrypsinu. Vnitřní lékařství. Praha: Medica publishing consulting, 2005, roč. 51, č. 1, s. 101-105. ISSN 0042-773X.
 111. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA, S. HOTÁRKOVÁ a Petr HROBAŘ. Systémová AL-amyloidoza s dominujícíc klinickou manifestací v trávicím traktu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost, 2005, roč. 51, č. 5, s. 588-592. ISSN 0042-773X.
 112. LATA, Jan, Jana JURÁNKOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Veronika PŘÍBRAMSKÁ a Radek KROUPA. Variceal bleeding in portal hypertension: bacterial infection and comparison of efficacy of intravenous and per-oral application of antibiotics - a randomized trial. European journal of gastroenterology and hepatology. London UK: Lippincott, Williams and Wilkins, 2005, roč. 17(10), 17 (10), s. 1105-1110. ISSN 0954-691X.
 113. 2004

 114. DASTYCH, Milan, Petr DÍTĚ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Karel STARÝ a Milan DASTYCH. Elastáza ve stolici a její praktické využití u chronické pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 58, č. 2, s. 61-65. ISSN 1210-7824.
 115. LATA, Jan, Jana JURÁNKOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH a Veronika PŘÍBRAMSKÁ. Faktory podílející se na vzniku krvácení při portální hypertenzi - I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnosti intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 50, č. 11, s. 830-835. ISSN 0042-773X.
 116. LATA, Jan, Libuše HUSOVÁ, J. JURÁNKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Milan DASTYCH a Radek KROUPA. Faktory podílející se na vzniku varikózního krvácení při portální hypertenzi - II. část: možný vliv poškození ledvin a malnutrice, mortalita. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 50, č. 12, s. 901 - 906. ISSN 0042-773X.
 117. LATA, Jan, J. JURÁNKOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ a Milan DASTYCH. Faktory podílející se na vzniku varikozního krvácení při portální hypertenzi- I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnost intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 50, č. 11, s. 830-835. ISSN 0042-773X.
 118. 2003

 119. HUSOVÁ, Libuše, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA, Petr HUSA, Jana JURÁNKOVÁ a Milan DASTYCH. Antibiotická profylaxe u pacientů s akutním krvácením v důsledku portální hypertenze - naše zkušenosti. Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost JEP, 2003, roč. 49, č. 10, s. 808-812. ISSN 0042-773X.
 120. HUSOVÁ, Libuše, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA, J. JURÁNKOVÁ a Milan DASTYCH. Antibiotická profylaxe v důsledku portální hypertenze - naše zkušenosti. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 10, s. 808-812. ISSN 0042-773X.
 121. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, Michal ŠENKYŘÍK, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH a Petr HUSA. Bacterial Infection as a reason of acute variceal bleeding in cirrhotic patients. Journal of Hepatology. Oxford: Elsevier Science B.V., 2003, roč. 38, Suppl.2, s. 61. ISSN 0168-8278.
 122. DASTYCH, Milan, Petr DÍTĚ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Karel STARÝ a Michal ŠENKYŘÍK. Faecal Elastáze 1 - The marker od the progression of chronic pancreatitis. In Biomedical papers. Olomouc, 2003. s. 53. ISBN 1213-8118.
 123. DASTYCH, Milan, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Karel STARÝ, Michal ŠENKYŘÍK a D. BARTŮNĚK. Syndrom krátkého střeva u Crohnovy nemoci typu B. In Abstrakta. Olomouc, 2003. s. 40. ISBN 80-244-0645-4.
 124. DASTYCH, Milan, Milan DASTYCH, Vladimír ZBOŘIL, Michal ŠENKYŘÍK, karel STARÝ, J. ČÁSLAVSKÝ a J. CHMELÍK. Úskalí v diagnostice karcinoidu u pacientů léčených aminosalicyláty. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 3, s. 200-204. ISSN 0042-773X.
 125. STARÝ, Karel, Věra HRBKOVÁ, Karel DVOŘÁK, M. POKORNÝ a Milan DASTYCH. Volíme rozsah operace štítné žlázy správně? In Abstrakta. Olomouc, 2003. s. 89. ISBN 80-244-0645-4.
 126. 2002

 127. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, Michal ŠENKYŘÍK, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH a Petr HUSA. Dependendence of acute variceal bleeding on the presence of bacterial infections in cirrhotic patients. Gut. Londýn: Elsevier, 2002, roč. 51, Suppl.III, s. A 178, 1 s. ISSN 0017-5749.
 128. DÍTĚ, Petr, Marie PAZOURKOVÁ, Miloš RŮŽIČKA, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Milan DASTYCH. Chronická pankreatitida jako rizikový faktor karcinomu pankreatu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 7, s. 638-641. ISSN 0042-773X.
 129. DASTYCH, Milan, Milan DASTYCH, V. SOJKOVÁ a L. MALÁŠKOVÁ. Modifikace HPLC metody na stnovení 5-hodroxyindoloctové kyseliny v moči odstraňující interferenci při léčbě aminosalicyláty. Klin. Biochem. Metabol. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 10, č. 4, s. 235-237. ISSN 1210-7921.
 130. DASTYCH, Milan, Milan DASTYCH, L. MALÁŠKOVÁ, J. CHMELÍK a J. ČÁSLAVSKÝ. Riziko interference při stanovení 5-hydroxyindoloctové kyseliny v moči metodou HPLC u pacientů léčených aminosalicyláty. Klin.Biochem.Metab. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 10, č. 4, s. 231-234. ISSN 1210-7921.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2022 19:22