Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2021

  1. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Libuše ČERMÁKOVÁ, Kateřina RUSINOVÁ a Ondřej KOPECKÝ. It matters how it ends: The quality of end-of-life care and communication from the perspective of bereaved family members. In 32. International Congress of Psychology, Prague. 2021.
  2. DVOŘÁČKOVÁ, Kristýna, Alena SLEZÁČKOVÁ a Libuše ČERMÁKOVÁ. Psychosociální faktory na straně lékaře ovlivňující proces péče a rozhodování v závěru života pacientů. Československá Psychologie. Praha, 2021, roč. 65, č. 4, s. 369-388. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.4.369.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2021 09:45