Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. LVOVSKÁ, Leni a Kamil MALINKA. 3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách. In Roman Hašek. Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíc, 2021. s. 94-103. ISBN 978-80-7394-906-8.
 2. 2014

 3. FRANCOVÁ, Marta a Leni LVOVSKÁ. Texty k základům ELEMENTÁRNÍ GEOMETRIE. 1. vydání. Brno, 2014. 77 s. ISBN 978-80-210-7594-8.
 4. FRANCOVÁ, Marta a Leni LVOVSKÁ. Texty k základům elementární geometrie : pro studium učitelství 1. stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 77 s. ISBN 978-80-210-7594-8.
 5. 2003

 6. LOMTATIDZE, lenka. René Descartes a pojem křivka z pohledu 21. století. Praha: Dějiny věd a techniky, 2003.
 7. LOMTATIDZE, Lenka a Roman PLCH. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 122 s. ISBN 80-210-3228-6.
 8. 2002

 9. ČECHOVÁ, Lenka. Cassiniho ovál na počítači. Lednice, 2002.
 10. ČECHOVÁ, Lenka. Geometrie a počítač (1). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002, roč. 10, 2 (42), s. 73-79. ISSN 1210-9037.
 11. ČECHOVÁ, Lenka. Geometrie a počítač (2). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002, roč. 10, 3 (43), s. 157-319. ISSN 1210-9037.
 12. ČECHOVÁ, Lenka. Některé netradiční úlohy o křivkách. In 8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Praha: JČMF, 2002. ISBN 80-7015-876.
 13. PLCH, Roman a Lenka ČECHOVÁ. Využití počítače ve výuce matematiky. In Matematika, fyzika a jejich lidé. VELKÉ MEZIŘÍČÍ: Prometheus, 2002. s. 97-109. ISBN 80-7196-245-7.
 14. 2001

 15. ČECHOVÁ, Lenka. Počítače ve výuce geometrie. In Počítačová podpora výuky matematiky. Brno: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 2001. 69 s. skripta pro distanční vzdělávání.
 16. ČECHOVÁ, Lenka. The First Czech Textbook On The Differential Geometry. In Mathematics Throughout The Ages. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001. 10 s. Dějiny matematiky, sv. 17. ISBN 80-7196-219-8.
 17. 2000

 18. ČECHOVÁ, Lenka. Kam se nám zaběhla deskriptivní geometrie. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2000, roč. 8, 3 (35), s. 177-181. ISSN 1210-9037.
 19. 1998

 20. ČECHOVÁ, Lenka. Proč právě matematika. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998, roč. 6, 4 (28), s. 254-255. ISSN 1210-9037.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2022 14:24