Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PAVLOVÁ, Tereza, Zdeněk SPÁČIL, Veronika VIDOVÁ, Filip ZLÁMAL, Eliška ČECHOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Julie DOBROVOLNÁ. Adipophilin and perilipin 3 positively correlate with total lipid content in human breast milk. Scientific reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-57241-w.
 2. 2018

 3. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Filip ZLÁMAL, Jan MÁCHAL, Jolana LIPKOVÁ, Tereza PAVLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Comparison of maternal omentin-1 levels and genetic variability between spontaneous term and preterm births. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 31, č. 13, s. 1689-1695. ISSN 1476-7058. doi:10.1080/14767058.2017.1323530.
 4. PAVLOVÁ, Tereza, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Sumeet GULATI a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Irisin Maternal Plasma and Cord Blood Levels in Mothers with Spontaneous Preterm and Term Delivery. Disease Markers. London: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 7628957, s. 1-9. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2018/7628957.
 5. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Aneta OPLUŠTILOVÁ, Jana PINKAVOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. The New Possibilities in Early Diagnosis of Preeclampsia by Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1 and Placental Growth Factor in 16-20 Weeks Gestation. LABORATORY MEDICINE. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2018, roč. 49, č. 2, s. 112-117. ISSN 0007-5027. doi:10.1093/labmed/lmx076.
 6. PAVLOVÁ, Tereza, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Umbilical cord blood and maternal visfatin (PBEF/NAMPT) concentrations in preterm birth with and without preterm premature rupture of membranes. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 31, č. 14, s. 1811-1818. ISSN 1476-7058. doi:10.1080/14767058.2017.1328493.
 7. 2017

 8. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdeněk MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVÁ, Jarmila HLOŽKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. International Journal of Obstetric Anesthesia. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 32, NOV 2017, s. 4-10. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2017.05.001.
 9. 2016

 10. ŠTOURAČ, Petr, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdenek MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVA, Jarmila HLOZKOVA a Pavel ŠEVČÍK. Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 122, č. 5, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/ANE.0000000000001197.
 11. 2015

 12. HODICKÁ, Zuzana, Ingrid REJDOVÁ a Jana KADLECOVÁ. Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 3/2015, 16/2015, s. 227-230.
 13. VLAŠÍNOVÁ, Iva, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ, Pavel VENTRUBA, Veronika ŤÁPALOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Specifické placentární komplikace u monochoriálních biamniálních dvojčat porozených po 24. týdnu gravidity - retrospektivní analýza. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 3, s. 189-195. ISSN 1210-7832.
 14. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Pavel VENTRUBA, Vojtěch THON a Anna VAŠKŮ. The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. Journal of Reproductive Immunology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 109, JUN 2015, s. 89-93. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2014.12.003.
 15. 2014

 16. HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite? NOVA, 2014. s. 177-188.
 17. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Lenka OŠKRDALOVÁ, Klára SKORKOVSKÁ, Zuzana HODICKÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Lenka MEKIŇOVÁ a Michal ŠMEREK. Vaginální vedení porodu koncem pánevním po ukončeném 36. týdnu gravidity - analýza perinatálních výsledků let 2008-2011. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 343-350. ISSN 1210-7832.
 18. ŤÁPALOVÁ, Veronika, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Iva VLAŠÍNOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Ingrid REJDOVÁ. Vliv naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních biamniálních dvojčat po 33. týdnu gravidity. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 350-356. ISSN 1210-7832.
 19. 2013

 20. TEXL, Jakub, Viktor KŘIŽAN, Zuzana HODICKÁ, Jana KADLECOVÁ a Pavel VENTRUBA. Oddálení předčasného porodu pomocí inzerce vaginálního Arabin pesaru - představení studie. In 12.Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23.sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP. 2013.
 21. HODICKÁ, Zuzana a Ingrid REJDOVÁ. Synechia vulvae. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 6, s. 389. ISSN 1213-0494.
 22. 2012

 23. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Laëtitia FAUVEAU, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Petr BIENERT. Adipophilin (ADRP/ADPH/PLIN2): Variability in Exonic Regions and Secretion of Adipophilin into Breast Milk. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.
 24. HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Anna VAŠKŮ. Kortikotropin-releasing hormon a adrenokortikotropní hormon – možné markery některých těhotenských patologií. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 142-144. ISSN 1210-7832.
 25. REJDOVÁ, Ingrid, Martin PETRENKO a Zuzana HODICKÁ. Laparoskopicky asistovaná neoplastika pochvy dle Vecchiettiho. Česká gynekologie. Česká Republika: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 2, s. 104-108. ISSN 1210-7832.
 26. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Aneta KŘIVÁNKOVÁ, Eva RICHTEROVÁ a Zuzana HODICKÁ. Možnosti časné diagnostiky preeclampsie s produkty firmy Roche. Labor Aktuell. Praha: Roche s.r.o., 2012, roč. 04, č. 12, s. 18-21. ISSN 1214-7672.
 27. VENTRUBA, Pavel, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Romana GERYCHOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Narůstající frekvence císařského řezu. In Analýza perinatálnej a materskej mortality a morbidity v SR za rok 2011, Trstená. 2012.
 28. VENTRUBA, Pavel, Petr JANKŮ, Lukáš HRUBAN, Lenka PAÚROVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Romana GERYCHOVÁ a Zuzana HODICKÁ. Vaginální vedení porodu po předchozím císařském řezu: analýza 2007 – 2011. In XIX. kongres Slovenskej gynekologicko – porodnickej spoločnosti, Bratislava, SR. 2012.
 29. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Lenka PAÚROVÁ, Veronika ŤÁPALOVÁ, Anna HARAŠTOVÁ, Martin HUSER, Romana GERYCHOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Vedení porodu po předchozím císařském řezu, analýza výsledků z let 2007–2010. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 127-132, 5 s. ISSN 1210-7832.
 30. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Visfatin is secreted into the breast milk and is correlated with weight changes of the infant after the birth. Diabetes Research and Clinical Practice. Ireland: Elsevier Ireland, 2012, roč. 96, č. 3, s. 355-361. ISSN 0168-8227. doi:10.1016/j.diabres.2011.06.009.
 31. BĚLEHRADOVÁ, Iva a Zuzana HODICKÁ. Využití fytoestrogenů v gynekologii. Praktická gynekologie. Brno, 2012, roč. 16, č. 1, s. 13-15. ISSN 1211-6645.
 32. 2011

 33. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. A common variation in the cannabinoid 1 receptor (CNR1) gene is associated with pre-eclampsia in the Central European population. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. Amsterdam: Elsevier, 2011, roč. 155, č. 1, s. 19-22. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2010.11.004.
 34. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Josef TOMANDL, Petr BIENERT, Josef CHOVANEC, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Dalibor VALÍK. Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie. In Brněnské onkologické dny. 2011.
 35. HLAVNA, Marián, Lukáš KOHÚT, Jolana LIPKOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Anna VAŠKŮ. Relationship of resistin levels with endometrial cancer risk. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 2, s. 124-128. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_02_124.
 36. 2010

 37. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Anna VAŠKŮ. A common Polymorphism in the Cannabinoid Receptor Type I Gene (CNR1) is Associated with Pre-eclampsia in the Central-European population. 2010. ISSN 1018-4813.
 38. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Jolana LIPKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Comparison of agouti-related peptide levels in peripheral blood of postpartum pre-eclamptic and non pre-eclamptic women and in umbilical cord blood from their pregnancies. Diabetes Research and Clinical Practice. Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2010, roč. 89, č. 3, s. e53-e55, 3 s. ISSN 0168-8227.
 39. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Jana KALVODOVÁ. Možnosti biologické léčby karcinomu ovaria. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010.
 40. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Helena KOLAŘOVÁ. Úloha HE-4 v diagnostice karcinomu ovaria. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010.
 41. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Eva HOLANOVÁ. Úloha tukové tkáně v molekulární patofyziologii karcinomu ovaria. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010.
 42. CHOVANEC, Josef, Luboš MINÁŘ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Zhoubné mezenchymální a smíšené nádory dělohy - možnosti léčby. In Sborník přednášek - 15. ročník sympózia - Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden. 2010.
 43. 2009

 44. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Leptin--2548 g/A polymorphism in endometrial cancer. Klinická Onkologie. ČR, 2009, roč. 2009, č. 22, s. 223-227. ISSN 1802-5307.
 45. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Luboš MINÁŘ a Josef CHOVANEC. První zkušeností s vakcinací proti HPV na GPK Brno. In Sborník přednášek - 14. ročník sympózia - Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, leden 2010. 2009.
 46. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Luboš MINÁŘ. Vliv hodnoty CA125 a hemoglobinu na prognózu ovariálního karcinomu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 74/2009, č. 4, 8 s. ISSN 1210-7832.
 47. 2008

 48. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Is there any link between severe pre-eclampsia and defined polymorphisms in leptin and adiponectin genes? The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. Japonsko: IngentaConnect, 2008, roč. 2008, XX, s. XXX, 8 s. ISSN 1341-8076.
 49. CHOVANEC, Josef. Karcinom hrdla děložního. Lékařské listy. Praha: Zdravotnické noviny, 2008, č. 7, s. 30 - 33.
 50. CHOVANEC, josef. Karcinom prsu – aktuální problém. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč.10, č. 2, s. 84 - 89, 5 s. ISSN 1212-7299.
 51. CHOVANEC, Josef, R NEUMANOVÁ, J., A BIENERTOVÁ-VAŠKŮ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Topotekan v léčbě karcinomu hrdla děložního. In Sborník abstrakt: 13. ročník odborného symposia: Onkologie v gynekologii a mammologii. Brno, 2008. s. 107-108.
 52. 2007

 53. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. ENDOMETRIAL CANCER AND CHOLECYSTECTOMY: A POPULATION-BASED CASE-CONTROL STUDY. In Proceedings of the 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). 2007.
 54. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Marcela JANKŮ. Cholecystektomie - rizikový faktor karcinomu endometria? Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelis, 2007, roč. 6/72, č. 6, s. 419-423. ISSN 1210-7832.
 55. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Kateřina KAŇKOVÁ, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms in leptin and adiponectin genes are not associated with preeclampsia in the Czech population. In International Journal of Obesity, vol 37, no 1. 2007. ISSN 0307-0565.
 56. 2006

 57. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Atanas-Ivan BELKOV. Association of leptin and adiponectin polymorphisms with endometrial cancer. In International Journal of Gynecological Cancer. Supp 3. London, UK: Blackwell Publishing, 2006. s. 780-780.
 58. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Anna VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Petr BIENERT. ASSOCIATION OF LEPTIN GENETIC POLYMORPHISM -2548 G/A WITH GESTATIONAL DIABETES. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, 2006, roč. 2/2006, č. 2, s. 117-124, 5 s. ISSN 1555-8932.
 59. BURNOG, Tomáš, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Joachim HERMSDORF. Efekt aplikace kortikoidů na dopplerovskou velocimetrii a plod. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2006, roč. 10, č. 2, s. 54-56. ISSN 1211-6645.
 60. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Inzerčně deleční polymorfimus v genu pro angiotensin konvertující enzym ID ACE u těhotných žen s gestačním diabetem. Česká Gynekologie. Praha: Česká gynekologická společnost, 2006, roč. 71/2006, č. 05, s. 369-373, 4 s. ISSN 1210-7832.
 61. 2005

 62. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotenzin-konvertující enzym (ID ACE) s gestačním diabetem. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005. s. 15-16, 1 s.
 63. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 6-9. ISSN 1211-6645.
 64. 2004

 65. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2004. s. 21-21.
 66. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Romana GERYCHOVÁ. Ultrazvukové vyšetření ve III. trimestru těhotenství. Gynekológia pre prax. Bratislava: Solen s.r.o., 2004, roč. 2, č. 4, s. 240-246. ISSN 1336-3425.
 67. 2003

 68. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Petr JANKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Pavel VENTRUBA. Ovlivňuje fetorekuce vícečetné gravidity těhotenské výsledky? Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2003, roč. 2003, č. 2, s. 18. ISSN 1211-6645.
 69. 2002

 70. PERNICOVÁ, Daniela, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Tomáš BURNOG a Aleš ROZTOČIL. Atosiban v léčbě předčasného porodu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2002, roč. 4, č. 5, s. 40. ISSN 1211-6645.
 71. HRUBAN, Lukáš, Daniela PERNICOVÁ a Zuzana DOSTÁLOVÁ. Retrospective analysis of adolescent pregnancy. Česká gynekologie. Praha, 2002, roč. 67, č. 2, s. 80. ISSN 1210-7832.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 04:36