Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOBEŠOVÁ, Lenka a Jan HURDÍK. Tort Law in the Czech Republic. druhé. Alphen aan den Rijn The Netherlands: Kluwer Law International, BV, 2020. 158 s. Supplement 120. ISBN 978-94-035-2620-1.
 2. 2017

 3. DOBEŠOVÁ, Lenka a Jan HURDÍK. ‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law, edited by Britt Weyts. 1. vyd. Alphen aan den Rijn The Netherlands: Kluwer Law International, 2017. 168 s. International Encyclopaedia of laws Tort Law Supplement 50 Czech Republic. ISBN 978-90-411-1573-7.
 4. 2014

 5. HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné, Obecná část. Absolutní majetková práva. 2014. ISBN 978-80-7380-495-4.
 6. RABAN, Přemysl a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. 2014. ISBN 978-80-87713-11-2.
 7. DOBEŠOVÁ, Lenka. Společenské vědy pro střední školy. Průvodce pro učitele. 2014. ISBN 978-80-7358-242-5.
 8. DOBEŠOVÁ, Lenka. Společenské vědy pro střední školy. Učebnice. 2014. ISBN 978-80-7358-233-3.
 9. DOBEŠOVÁ, Lenka. Závazky z odpovědnosti za způsobení újmy. In Raban, Přemysl a kolektiv. Občanské právo hmotné : Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2014. s. 436-462, 27 s. ISBN 978-80-87713-11-2.
 10. 2012

 11. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Petr LAVICKÝ, Lenka DOBEŠOVÁ, Jiří HANDLAR a Markéta SELUCKÁ. MERITUM Občanské právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 1000 s. MERITUM. ISBN 978-80-7357-948-7.
 12. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 82. ISBN 978-80-210-5361-8.
 13. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8.
 14. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 66. ISBN 978-80-210-5361-8.
 15. 2011

 16. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 1. dotisk 3., aktual. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 93 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8.
 17. MASTELA, Martin, Lenka DOBEŠOVÁ a Jan BAJURA. Občanský zákoník v dotazech a odpovědích k 1. 6. 2011. 1. vyd. : ANAG Nakladatelství, 2011. 696 s. ISBN 978-80-7263-682-2.
 18. 2007

 19. HURDÍK, Jan, Lenka DOBEŠOVÁ, Josef FIALA a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 433 s. č. 38. ISBN 80-210-3510-2.
 20. 2006

 21. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5.
 22. 2005

 23. DOBEŠOVÁ, Lenka. Dědické smlouvy jako dědický titul de lege merenda a základní východiska právní úpravy. Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha: ASPI Publishing, 2005, Roč. 2, č. 9, s. 325-331. ISSN 1214-7966.
 24. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 3. vyd. Brno: ERA group, 2005. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 8073660245.
 25. 2004

 26. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 2. aktualiz. vyd. Brno: ERA group, 2004. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-76-4.
 27. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka JEŘÁBKOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 97 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF ; č. 1). ISBN 80-210-3510-2.
 28. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Plná moc nebo prokura? Daně a právo v praxi, Praha: Adore, 2004, Roč. 9, č. 4, s. 46-49. ISSN 1211-7293.
 29. 2003

 30. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina ADÁMKOVÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 1. vyd. Brno: ERA group, 2003. 128 s. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-50-0.
 31. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. K jednání právnických osob prostřednictvím statutárních orgánů. Daně a právo v praxi, Praha: Adore, 2003, Roč. 8, č. 9, s. 49-52. ISSN 1211-7293.
 32. 1999

 33. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Odpovědnost rodičů za škodu způsobenou jejich nezletilými dětmi. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví, Praha: Linde, 1999, Roč. 1, č. 3, s. 6-8. ISSN 1212-3463.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2020 19:21