Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DOBEŠOVÁ, Lenka a Jan HURDÍK. ‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law,. 2. vyd. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International BV, The Netherlands. 164 s. ISBN 978-94-035-4786-2. 2023.

  2022

  1. HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. ‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law, edited by Britt Weyts. třetí. Nizozemsko: Kluwer Law International, BV. ISBN 978-90-411-1573-7. 2022.

  2021

  1. DOBEŠOVÁ, Lenka. Význam soukromoprávních zásad v dědickém právu. In Ronovská Kateřina, Havel Bohumil, Lavický Petr a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: Základní otázky života, práva a vůbec ...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. s. 45-58. Spisy Právnické fakulty, Masarykova univerzita, edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1. 2021.

  2020

  1. DOBEŠOVÁ, Lenka a Jan HURDÍK. Tort Law in the Czech Republic. druhé. Alphen aan den Rijn The Netherlands: Kluwer Law International, BV. 158 s. Supplement 120. ISBN 978-94-035-2620-1. 2020.

  2017

  1. DOBEŠOVÁ, Lenka a Jan HURDÍK. ‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law, edited by Britt Weyts. 1. vyd. Alphen aan den Rijn The Netherlands: Kluwer Law International. 168 s. International Encyclopaedia of laws Tort Law Supplement 50 Czech Republic. ISBN 978-90-411-1573-7. 2017.

  2014

  1. HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné, Obecná část. Absolutní majetková práva. ISBN 978-80-7380-495-4. 2014.
  2. RABAN, Přemysl a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. ISBN 978-80-87713-11-2. 2014.
  3. DOBEŠOVÁ, Lenka. Společenské vědy pro střední školy. Průvodce pro učitele. ISBN 978-80-7358-242-5. 2014.
  4. DOBEŠOVÁ, Lenka. Společenské vědy pro střední školy. Učebnice. ISBN 978-80-7358-233-3. 2014.
  5. DOBEŠOVÁ, Lenka. Závazky z odpovědnosti za způsobení újmy. In Raban, Přemysl a kolektiv. Občanské právo hmotné : Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm. s. 436-462. ISBN 978-80-87713-11-2. 2014.

  2012

  1. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Petr LAVICKÝ, Lenka DOBEŠOVÁ, Jiří HANDLAR a Markéta SELUCKÁ. MERITUM Občanské právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 1000 s. MERITUM. ISBN 978-80-7357-948-7. 2012.
  2. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 82. ISBN 978-80-210-5361-8. 2012.
  3. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8. 2012.
  4. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita. 93 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 66. ISBN 978-80-210-5361-8. 2012.

  2011

  1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 1. dotisk 3., aktual. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 93 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8. 2011.
  2. MASTELA, Martin, Lenka DOBEŠOVÁ a Jan BAJURA. Občanský zákoník v dotazech a odpovědích k 1. 6. 2011. 1. vyd. ANAG Nakladatelství. 696 s. ISBN 978-80-7263-682-2. 2011.

  2007

  1. HURDÍK, Jan, Lenka DOBEŠOVÁ, Josef FIALA a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 433 s. č. 38. ISBN 80-210-3510-2. 2007.

  2006

  1. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. 2006.

  2005

  1. DOBEŠOVÁ, Lenka. Dědické smlouvy jako dědický titul de lege merenda a základní východiska právní úpravy. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, Roč. 2, č. 9, s. 325-331. ISSN 1214-7966. 2005.
  2. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 3. vyd. Brno: ERA group. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 8073660245. 2005.

  2004

  1. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 2. aktualiz. vyd. Brno: ERA group. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-76-4. 2004.
  2. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka JEŘÁBKOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 97 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF ; č. 1). ISBN 80-210-3510-2. 2004.
  3. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Plná moc nebo prokura? Daně a právo v praxi. Praha: Adore, Roč. 9, č. 4, s. 46-49. ISSN 1211-7293. 2004.

  2003

  1. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina ADÁMKOVÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 1. vyd. Brno: ERA group. 128 s. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-50-0. 2003.
  2. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. K jednání právnických osob prostřednictvím statutárních orgánů. Daně a právo v praxi. Praha: Adore, Roč. 8, č. 9, s. 49-52. ISSN 1211-7293. 2003.

  1999

  1. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Odpovědnost rodičů za škodu způsobenou jejich nezletilými dětmi. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, Roč. 1, č. 3, s. 6-8. ISSN 1212-3463. 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 01:16