Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JANOVEC, Michal, Jana KOMENDOVÁ, Michal SMEJKAL a Eva TOMÁŠKOVÁ. COFOLA 2023 část 2 - Nelegální práce. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 293 s. ISBN 978-80-280-0429-3.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Control of State Debt in the Czech Republic. Białostockie Studia Prawnicze – Bialystok Legal Studies. Białystok: Faculty of Law, University of Białystok; Wydawnictwo Temida 2, 2023, roč. 28, č. 2, s. 245 - 258. ISSN 1689-7404. doi:10.15290/bsp.2023.28.02.15.
  3. KALLUS, Hana a Eva TOMÁŠKOVÁ. Preparing Czech Law Students for Real Life through Case Studies. In Colloquium: ´Cross-influence between legal education and legal culture of a country. 2023.
  4. POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací. 2 vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023. 324 s. ISBN 978-80-7676-572-6.

  2022

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Cena prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu. 2022.
  2. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 186 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Impact of Cooperation Flexibility on Innovation Flexibility in SMEs. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Poland: Inst Economic Research-Poland, 2022, roč. 17, č. 2, s. 533-566. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2022.019.
  4. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 7. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 223 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  5. POKORNÁ, Jarmila, Jan LASÁK, Josef KOTÁSEK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeněk HOUDEK a Martin FLOREŠ. Obchodní společnosti a družstva. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2022. 484 s. Academia Iuris. ISBN 978-80-7400-867-2.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Participatory Budgets for Environmental Protection in Light of the Cohesion Policy. In Powalowski, Andrzej. Economy in the Synergy of Economic, Financial and Environmental Law. Warszawa: C. H. Beck, 2022. s. 139-147. ISBN 978-83-8291-410-8.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Recenzentka Financial Law Review. Financial Law Review. Jagiellonian University Press, 2022. ISSN 2299-6834.

  2021

  1. А. П. АНИСИМОВА, О. В. ПОПОВОЙ A KOL. a Eva TOMÁŠKOVÁ. Аграрное право. 1. vyd. Moskva: Издательство Юрайт, 2021. s. 460-469. ISBN 978-5-534-14767-4. doi:1832.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Participatory Budgets for Environmental Protection. In Economy in the Synergy of Economic, Financial and Environmental Law. 2021.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Public Debt in the Light of Constitutional Law. In FINANSE PUBLICZNE A KONSTYTUCJA. 2021.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Recenzentka Financial Law Review. Financial Law Review. Jagiellonian University Press, 2021. ISSN 2299-6834.

  2020

  1. KALLUS, Hana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. DEVELOPING ENGLISH COMMUNICATION AND SOFT SKILLS THROUGH CASE STUDIES IN BUSINESS LAW. In CERCLES 2020. 2020.
  2. BLAŽEK, Jiří, Michal JANOVEC, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Johan SCHWEIGL a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomické základy práva. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. 188 s. ISBN 978-80-7598-699-3.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Evolution of Public Finance in the Czech Republic. In Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan. The financial law towards challenges of the XXI century. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 93-108. ISBN 978-80-210-9597-7.
  4. HÜBNEROVÁ, Zuzana, Eva TOMÁŠKOVÁ a Josef BEDNÁŘ. Identification of Interfunctional Coordination Items Important for Business Performance of SMEs. Acta Unive. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2020, roč. 68, č. 1, s. 169-179. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun202068010169.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Local Government´s Approach to the Management of Public Finance. In Monika Bogucka-Felczak. Finanse publiczne a Konstytucja. Warszawa: Poltext Sp. z o.o., 2020. s. 289-297. ISBN 978-83-8175-052-3.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Romana BUZKOVÁ. Participatory Budgeting in Brno – Inspiration for Other Cities? European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2020, roč. 23, č. 4, s. 758-770. ISSN 1108-2976. doi:10.35808/ersj/1712.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. The Efficiency of Tax Collection in the Czech Republic. Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2020, roč. 4, č. 2, s. 86-94. ISSN 2498-6275.
  8. MRKÝVKA, Petr, Jolanta GLINIECKA, Eva TOMÁŠKOVÁ, Edward JUCHNIEWICZ, Tomas TOMAS SOWIŃSKI a Michal RADVAN. The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings). 1. vyd. Brno: Masaryk university, 2020. 1063 s. ISBN 978-80-210-9597-7.
  9. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. The Impact of Innovation Flexibility on Innovation Performance in Small and Medium Manufacturing Companies. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2020). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. s. 245-257. ISBN 978-80-245-2378-1. doi:10.18267/pr.2020.dvo.2378.0.
  10. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
  11. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9772-8.
  12. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
  13. POKORNÁ, Jarmila, Ivan FUČÍK, Michal JANOVEC, Jitka PEŠIČKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 272 s. ISBN 978-80-7598-815-7.

  2019

  1. KOUKAL, Pavel, Jarmila POKORNÁ, Radim CHARVÁT, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. COFOLA 2019 - sekce Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. 2019.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. člen. členství v mezinárodní organizaci Information and Organization Centre for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, Bialystok, Poland (Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Pra, 2019.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. členka mezinárodní vědecké společnosti Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Šrodkowej i Wschodniej. 2019 - 2023.
  4. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Data Gained from Smart Services in SMEs–Pilot Study. In Radek Silhavy, Petr Silhavy, Zdenka Prokopova. CoMeSySo 2018: Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems. 1. vyd. Zlín: Springer, Cham, 2019. s. 183-200. ISBN 978-3-030-00210-7. doi:10.1007/978-3-030-00211-4_18.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Do environmental and ethical aspects of interfunctional coordination lead to smaller business performance? Technological and Economic Development of Economy. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019, roč. 25, č. 6, s. 1282-1292. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/tede.2019.11245.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Evolution of Public Finance in the Czech Republic. In V Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” „The financial law towards challenges of the XXI century“. 2019.
  7. KALLUS, Hana, Jarmila POKORNÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Get Ready For Life! Developing Students‘ Communication in English Through Solving Case Studies in Law and Marketing. Application of Theory on Real Cases from Marketing, Corporate Law and Unfair Competition in English. In Language and Law Conference. 2019.
  8. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Innovation and Flexibility in Services Provided by Manufacturing Companies. In Ondřej Dvouletý Martin Lukeš Jan Mísař. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. s. 947-956. ISBN 978-80-245-2316-3.
  9. ZAWADZKA-PAK, Urszula Kinga a Eva TOMÁŠKOVÁ. Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic. Bialystok Legal Studies. Bialystok, 2019, roč. 24, č. 3, s. 165-177. ISSN 1689-7404.
  10. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
  11. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  12. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  13. KALLUS, Hana, Jarmila POKORNÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. One Team.Different Expertise. Preparing Students For Real Life Through Case Studies in Marketing, Corporate Law and Unfair Competition.Team, Motivation, Sharing, Support, Training and Development. Added Value for Students. In EULETA WORKSHOP 2019 KRAKÓW, JAGIELLONIAN UNIVERSITY. 2019.
  14. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Romana BUZKOVÁ. Participatory Budgeting – Current Trend at Local Budgets? (Pilot Study from the Czech Republic). In Carpe Scientiam: Proceedings of the Conference. Moscow: Lomonosow Moscow State University, Supreme State Audit School, 2019. s. 11-21.
  15. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Richard BARTES a Romana BUZKOVÁ. Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 202 s. Edice Scientia, svazek č. 643. ISBN 978-80-210-9154-2.

  2018

  1. CHARVÁT, Radim, Pavel KOUKAL, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část I. Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. In Cofola 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 114 s. ISBN 978-80-210-9005-7.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. członek zarządu Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Polsko-Czeskiego Towarzystwo Naukowe, 2018 - 2020.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. členka Polsko-české vědecké společnosti. Polsko-česká vědecká společnost, 2018 - 2020.
  4. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Drivers for Smart Servitization in Manufacturing Companies. Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Praha: Faculty of Economics and Management CULS Prague, 2018, roč. 10, č. 3, s. 57-68. ISSN 1804-1930. doi:10.7160/aol.2018.100305.
  5. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 186 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Expertise, Leadership Style and Communication in Interfunctional Coordination. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences Onlinefirst Current Archives About Search Search. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2018, roč. 2, č. 26, s. 103-111. ISSN 1416-3837. doi:10.3311/PPso.11692.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Interfunctional Coordination and its Influence on Customer Success. Open Economics. De Gruyter, 2018, roč. 1, č. 1, s. 105-114. ISSN 2451-3458. doi:10.1515/openec-2018-0004.
  8. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Interfunkční koordinace v širším pojetí a nabídka služeb. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D. Česká republika: University of Pardubice, 2018, roč. 44, č. 3, s. 233-244. ISSN 1211-555X.
  9. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Petr MRKÝVKA. Local charges – important revenue for local governance? In Mrkývka, Petr, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz,Tomas Sowinski, Michal Radvan (eds). The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 288-301. ISBN 978-80-210-9086-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018.
  10. MRKÝVKA, Petr, Eva TOMÁŠKOVÁ a Michal RADVAN. MRKÝVKA, Petr, Jolanta GLINIECKA, Eva TOMÁŠKOVÁ, Edward JUCHNIEWICZ,Tomas SOWINSKI, Michal RADVAN (eds). The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 640 s. ISBN 978-80-210-9086-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018.
  11. MRKÝVKA, Petr, Eva TOMÁŠKOVÁ a Michal RADVAN. MRKÝVKA, Petr, Jolanta GLINIECKA, Eva TOMÁŠKOVÁ, Edward JUCHNIEWICZ,Tomas SOWINSKI, Michal RADVAN (eds). The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 640 s. ISBN 978-80-210-9086-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018.
  12. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  13. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Optimization of pension companies in the Czech Republic. In Ewa Lotko, Urzula K. Zawadska-Pak, Michal Radvan. Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest : conference proceedings, Temida 2. 1. vyd. Bialystok - Vilnius: Faculty of Law, University of Bialystok, 2018. s. 359-371. ISBN 978-83-65696-08-3. doi:10.15290/oolscprepi.2018.26.
  14. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Richard BARTES a Romana BUZKOVÁ. Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 202 s. Edice Scientia, svazek č. 643. ISBN 978-80-210-9154-2.
  15. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Lucie KAŇOVSKÁ a Josef BEDNÁŘ. Synergy of interfunctional coordination and services in companies producing electrical equipment and electronic components in the Czech Republic: pilot study. Oeconomia Copernicana. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018, roč. 9, č. 3, s. 441-459. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2018.022.
  16. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. The Impact of Service Offering on Business Performance in Electrical Engineering Companies. European Research Studies. University of Pireaus, 2018, roč. 21, č. 4, s. 92-108. ISSN 1108-2976.
  17. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Tržní orientace - známá neznámá. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. 158 s. Ekonomika a management. ISBN 978-80-7204-986-8.
  18. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.

  2017

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Eva TOMÁŠKOVÁ. Effectiveness and Efficiency of Local Taxes. In Pařízková, Tomášková. Interaction of Law and Economics 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 200-212. ISBN 978-80-210-2280-5.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Efficiency of Public Expenditures at Education. In Radvan a kol. The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 224-236. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Efficiency of Public Expenditures at Education. In The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century. 2017. ISBN 978-80-210-8516-9.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Hodnocení veřejných výdajů. Daně a finance. LexisNexis CZ s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 4, s. 24-29. ISSN 1801-6006.
  5. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Eva TOMÁŠKOVÁ. Interaction of Law and Ekonomics 2017. první. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2017. s. 1-224. ISBN 978-80-210-8840-5.
  6. PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Eva TOMÁŠKOVÁ. Interakce práva a konomie. první. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. ISBN 978-80-210-2280-5.
  7. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  8. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.

  2016

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva. členka vědecké rady časopisu Studia Iuridica Toruniensia. 2016 - 2022.
  2. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
  3. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1.,vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 180 s. učebnice - 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Interfunctional Coordination of Service Offering Provided by Manufacturers. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016, roč. 27, č. 5, s. 519-526. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.27.5.14300.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Scientific Board of academic legal journal of Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Torun. Scientific Board of academic legal journal of Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Torun - Studia Iuridica Toruniensia, 2016 - 2022.
  6. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Trendy v nabídce doprovodných služeb a v koordinaci podniku. MM Průmyslové spektrum. Praha: GfK Praha - Media, 2016, 7,8, s. 22-23. ISSN 1212-2572.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.

  2015

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Alena KERLINOVÁ. Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Pavel Jedlička. Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. 1st ed. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2015. s. 286-294. ISBN 978-80-7435-550-9.
  2. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Economic Aspects of Law Regulation of Non-bank Institutions in the Czech Republic. In Jiří Blažek. System of Financial Law : Financial Markets : Conference Proceedings. 1st. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 148-161. ISBN 978-80-210-7828-4.
  3. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
  4. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Trends in Customer Services and Interfunctional Coordination by Manufacturers. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Nizozemí: Elsevier, 2015. s. 677-682. ISSN 1877-0428.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance - ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. učebnice - 518. ISBN 978-80-210-7749-2.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance — ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.

  2014

  1. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Approach to Strategy at Public Administration Organizations in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2014, vol. 156, 26 November 2014, s. 88-92. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.11.125.
  2. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
  3. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. MARKET ORIENTATION AND STRATEGIC BEHAVIOUR AT HIGH-TECH COMPANIES. Ekonomie a Management. Technické univerzity v Liberci, 2014, roč. 17, č. 4, s. 86-100. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2014-4-007.
  4. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  5. BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 410 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3.
  6. POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9.
  7. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.

  2013

  1. BARTOŠEK, Vladimír a Eva TOMÁŠKOVÁ. Interfunctional Coordination from Company Functions Point of View. Acta academica karviniensis. Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013, roč. 13, č. 3, s. 5-18. ISSN 1212-415X.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Statistic data about insolvency in the Czech Republic. In Agata Adamska, Elzbieta Maczyńska. Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013. s. 121-133. ISBN 978-83-7378-798-8.
  3. KOPFOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Státní regulace a její hodnocení. In J. Kotásek. Dny práva - 2012 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-210-6319-8.

  2012

  1. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Interfunctional Coordination at Hi-tech Firms. Engineering Economics. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2012, roč. 23, č. 1, s. 70-76. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.23.1.1224.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Orientace na konkurenci u hi-tech společností. Trendy ekonomiky a managementu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, roč. 6, č. 10, s. 45-53. ISSN 1802-8527.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Paying Taxes in Central Europe Countries. Societas et Res Publica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 1, č. 1, s. 28-36. ISSN 1338-6530.
  4. KOPFOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Státní regulace a její hodnocení. 2012.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Zvýšení daňových příjmů = stop nárůstu státního dluhu. Societas et Res Publica. Trnava: Fak. soc. vied, Uni sv. Cyrila a Metoda, 2012, roč. 1, č. 4, s. 53-68. ISSN 1338-6530.

  2011

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Alena KOPFOVÁ. Management style at market orientation. Economics and Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, roč. 2011, č. 16, s. 981-986. ISSN 1822-6515.
  2. SEHNÁLEK, David a Eva TOMÁŠKOVÁ. The Hierarchy of Legal Sources – Relation between International Treaties Concluded with Third States by the EU and by the Member States. Jóg - Állam - Politika. Gyor: Universitas Gyor, Nonoprofit Kft., 2011, Neuveden, č. 3, s. 189-196, 7 s. ISSN 2060-4580.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. The Monetary Impacts of European Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 144-151. ISBN 978-1-878326-20-1.

  2010

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE. Trnava: UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE, 2010. 9 s.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Global Crisis and its Impacts on Economic Development in the Czech Republic. Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Targu Jiu: Constantin Brancusi University of Targu Jiu, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 143-152, 19 s. ISSN 1844-6051.
  3. SEHNÁLEK, David a Eva TOMÁŠKOVÁ. Impacts of Economic Crisis on Public Finance in the Czech Republic. In Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crisis in Central and Eastern Europe. Bialystok - Lwow: Centre of Information and Organization of Public Finance and Tax Law Research in Central and Eastern Europe, Bialystok, 2010. s. 61-76, 15 s. Public Finance and Financial Law in the Context of. ISBN 978-83-89620-85-9.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Alena KOPFOVÁ. Influence of Strategic Management on Market Orientation. Economics and Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2010, No. 15, april 2010, s. 814-819. ISSN 1822-6515.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Propagace právníků. Brno: Právnická fakulta MU, 2010. s. 1-8.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Řízení hi-tech dle principů tržní orientace. In Jozef Matúš, Daniela Kollárová. Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 363-374, 11 s. ISBN 978-80-8105-167-8.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. TRŽNÍ ORIENTACE JAKO NÁSTROJ PRO ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI. In David Sehnálek, Jiří Valdhans, Radovan Dávid, Libor Kyncl. Dny práva - 2009. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU, 2010. s. 1-11. ISBN 978-80-210-4990-1.

  2009

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Barriers Elimination of Implementation of Market Orientation in the Czech Republic. In Proceedings of the 17th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. 1. vyd. Wien: Vienna University of Economics and Business, 2009. 12 s. ISBN 978-3-9502045-8-2.
  2. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Doprovodné služby - konkurenční výhoda? 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 203 s. edice 1. ISBN 978-80-7204-619-5.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Economic Crisis and the Czech Republic. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Ekonomická svoboda v ČR. In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7418-016-3.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. External Barriers of Market Orientation in the Czech Republic. In Zarzadzanie w XXI wieku: Koncepcje, trendy, problemy. 1. vyd. Torun: Wyzsza Szkola Bankowa, 2009. 10 s. ISBN 978-83-923607-7-3.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Impacts of Law in Economic Freedom in the Czech Republic. AICELS LAW Review. Rincon: The American Institute for CELS, 2009, roč. 1/2009, č. 1, 8 s. ISSN 1947-4857.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Implications of the law in doing business in the Czech Republic and Romania. In The role and place of law in a society based on knowledge. 1. vyd. Targu Jiu: Faculty of Juridical Sciences Constantin Brancusi, 2009. 8 s. ISBN 978-973-144-283-9.
  8. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Internal Barriers of Application Market Orientation. Economics and Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2009, roč. 14, č. 14, s. 535-541, 6 s. ISSN 1822-6515.
  9. ŠIMBEROVÁ, Iveta a Eva TOMÁŠKOVÁ. Key aspects of market orientation in Czech hi-tech firms. In Tozsamosc i wizerunek marketingu. 1. vyd. Warszawa: Redakcja naukowa Roman Niestrój, 2009. 10 s. edice 1. ISBN 978-83-208-1827-7.
  10. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Market Orientation as an Instrument for Increasing of Competitiveness. In Days of Law. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
  11. ŠIMBEROVÁ, Iveta, Vladimír CHALUPSKÝ, Eva TOMÁŠKOVÁ a Lucie KAŇOVSKÁ. Podniková kultura a její vliv na implementaci tržní orientace v podniku. In Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2009. s. 55-62, 7 s. edice 1. ISBN 978-80-8070-964-8.
  12. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Relationship with stakeholders. In Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - International comparison. 1. vyd. Katowice: The Karol Adamiecki, University of Economics in Katowice, 2009. 4 s. edice 1. ISBN 978-83-7246-443-9.
  13. TOMÁŠKOVÁ, Eva. The Current Methods of Measurement of Market Orientation. European Research Studies. Piraeus: International Strategic Management Ass, 2009, roč. 3/2009, č. 3, 15 s. ISSN 1108-2976.
  14. CHALUPSKÝ, Vladimír, Lucie KAŇOVSKÁ, Iveta ŠIMBEROVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Výzkum implementace tržní orientace u hi-tech firem. 1. vyd. Brno: FP VUT v Brně, 2009. 115 s. edice 1. ISBN 978-80-214-4014-2.
  15. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Význam doprovodných služeb v průmyslu. MM Průmyslové spektrum. Praha, 2009, roč. 1,2/2009, 1,2, 2 s. ISSN 1212-2572.
  16. KAŇOVSKÁ, Lucie a Eva TOMÁŠKOVÁ. Význam doprovodných služeb v řízení vztahů se zákazníky. In Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi. 1. vyd. Žilina: Jozef Strišš a kolektiv, 2009. s. 146-151, 8 s. edice 1. ISBN 978-80-8070-964-8.

  2008

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Barriers of Application Market Orientation Approach at Firms. In 5th International Scientific Conference ECO-TREND 2008. Targu Jiu: Constantin Brancusi University of Targu Jiu, 2008. 7 s. ISBN 978-973-144-205-1.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Customer Services - Advantage for Better Access at Retail Markets. Journal of Rural Cooperation. Tel-Aviv: International Research Center On Rural, 2008, Vol. 37, č. 2, 11 s. ISSN 0377-7480.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Czech Agriculture within EU Integration. In COFOLA 2008. Brno: Právnická fakulta MU, 2008. 2 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Vladimír CHALUPSKÝ, Lucie KAŇOVSKÁ a Iveta ŠIMBEROVÁ. Impact of market orientation on business performance. Empirical research of mechanical engineering industry in the Czech Republic. In Marketing landscapes: A pause for thought. Brighton: University of Brighton, 2008. 4 s. ISBN 978-1-905593-42-2.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. MARKET ORIENTATION AT HI-TECH COMPANIES: RESULTS OF PRELIMINARY RESEARCH. In Dny práva - 2008 – Days of Law. Brno: Právnická fakulta MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Přínosy modulové výuky. In Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2008. 7 s. ISBN 978-80-87042-20-5.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Rozvoj vztahů se stakeholdery u malých a středních podniků. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2008. 12 s. ISBN 978-80-7041-202-2.
  8. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Tax Evasion in the Czech Republic. In A Brief Introduction to Czech Law. USA: AICELS, 2008. 11 s. ISBN 978-0-692-00045-8.
  9. TOMÁŠKOVÁ, Eva. The Current Methods of Measurement of Market Orientation. In International Conference on Applied Business & Economics. Thessaloniki: The Aristotle University of Thessaloniki, 2008. 15 s. ISSN 1108-2976.
  10. TOMÁŠKOVÁ, Eva. The Current Models of Market Orientation. European Research Studies. 2008, roč. 3-4/2007, č. 10, 9 s. ISSN 1108-2976.
  11. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejný zájem v podnikání. In Veřejný zájem v obchodním právu. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4574-3.
  12. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách v zahraničí. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 11 s. ISBN 978-80-210-4616-0.
  13. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Mojmír SABOLOVIČ. Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách 2008. 2008.
  14. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Způsoby propagace u SME. In Sborník RaVŠ. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008. 11 s. ISBN 978-80-87001-14-1.

  2007

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Developmnet of model of market orientation. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 38-46. ISBN 978-80-7204-532-7.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Ekonomické aspekty regulace monopolu. In Regulace, deregulace, autoregulace. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 45-56, 11 s. ISBN 978-80-210-4257-5.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Financování krajů a obcí. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 373-379, 462 s. ISBN 978-80-7041-824-6.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Harmonizace účetních výkazů. In PFAMEI 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 1-5, 8 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. ISBN 978-80-87139-65-3.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Interakce práva, ekonomie a managementu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 135-141. ISBN 978-80-87139-65-3.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Dagmar PALATOVÁ, Jiří BLAŽEK, Ivan VÁGNER a Mojmír SABOLOVIČ. Interakce práva, ekonomie a managementu 2007. 2007.
  8. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Jaké formy propagace použít při vstupu na zahraniční trh? MM Průmyslové spektrum. Praha, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 88-89. ISSN 1212-2572.
  9. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Market Orientation and Business Performance. In Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development-New Challenges. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. s. 256-265, 7 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
  10. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Lucie KAŇOVSKÁ, Iveta ŠIMBEROVÁ a Vladimír CHALUPSKÝ. MARKET ORIENTATION IN HI-TECH FIRMS. In Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishemnt of Faculty of Business and Management Brno University of Technology. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 230-237. ISBN 978-80-214-3482-0.
  11. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Marketing Communication of Small and Medium Enterprises. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrow II. Zvolen: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 41-51, 10 s. ISBN 978-80-8083-203-2.
  12. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Marketing služeb - trendy v doprovodných službách. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2007, XVII., č. 3, s. 8-9. ISSN 1211-5622.
  13. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Lucie KAŇOVSKÁ, Vladimír CHALUPSKÝ a Iveta ŠIMBEROVÁ. The Method of Measuring Market Orientation. Economics bulletin. Champaign-Urbana: Univ. of Illinois, 2007, Vol. 28, č. 33, s. 700-717. ISSN 1545-2921.
  14. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4331-2.
  15. TOMÁŠKOVÁ, Eva, Dagmar PALATOVÁ, Ivan VÁGNER a Jiří BLAŽEK. Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. 2007.
  16. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Vztahy malých a středních podniků se stakeholdery. In Marketing a obchod 2007. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. s. 311-316. ISBN 978-80-8093-026-4.
  17. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Zhodnocení úrovně seminárních prací studentů 1. ročníku. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 45-50. ISBN 978-80-210-4331-2.

  2006

  1. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů : (sborník z konference), Brno 19. září 2006. editoři: Eva Tomášková, Dagmar Palatová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 192 s. ISBN 80-210-4095-5.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Jak získávat informace potřebné pro exportní marketing? Praha: MM Průmyslové spektrum, 2006.
  3. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Marketingová strategie vybraných politických stran před červnovými volbami. Marketing inspirations. Bratislava: Marketing inspirations, 2006, roč. 1, č. 2, s. 20-25. ISSN 1336-796X.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Měření tržní orientace a její vliv na výkonnost firem. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. s. 1553-1567, 10 s. ISBN 80-245-109-X.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Nabídka výuky managementu a ekonomických disciplín na právnických fakultách. In EDMAN 06. Plzeň: EVIDA, 2006. s. 325 - 334. ISBN 80-86596-80-X.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Prvky ovlivňující tržní orientaci. Zvolen: EDUCA - MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva, 2006. 5 s. ISBN 80-8093-009-0.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Trendy v marketingu doprovodných služeb. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 12 s. ISBN 80-245-1091-X.
  8. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Tržní orientace - nový směr vývoje marketingu? Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2006, roc. 16, č. 3, s. 12-14, 2 s. ISSN 1211-5622.
  9. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ukazatelé trvalé udržitelnosti na úrovni krajů. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů : (sborník z konference), Brno 19. září 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 117-126. ISBN 80-210-4095-5.
  10. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. ISBN 80-210-4177-3.
  11. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Vliv tržní orientace na konkurenceschopnost podniků. In Manažer a jeho úloha pro úspěšnost podniku. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 254-259. ISBN 80-210-4089-0.
  12. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Význam měření trvalé udržitelnosti pro regionální management. In Sympózium manažment 06. Žilina: Fakulta fiadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline, 2006. s. 126-132. ISBN 80-8070-572-0.

  2005

  1. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Co vědí budoucí manažeři o trvale udržitelném rozvoji? In EDMAN 05. 1. vyd. Plzeň: EVIDA Plzeň, 2005. s. 231-240, 9 s. ISBN 80-86596-67-2.
  2. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Etika jako součást managementu podniku. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 210-216. ISBN 80-969181-3-3.
  3. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. In Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3099-0.
  4. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Měření tržní orientace a její vliv na podnikový výkon = Measuring of market orientation and its influence on business performance : zkrácená verze Ph.D.Thesis. Brno: Vutium, 2005. 29 s. Vědecké spisy VUT v Brně.Edice PhD Thesis ; sv.335. ISBN 8021430273.
  5. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Problematika motivace zaměstnanců. In MOMAN 05 : Modern Management. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2005. s. 175-183. ISBN 80-86596-57-5.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Trvalá udržitelnost v modelování tržní orientace. In Ekonomie, právo, management : Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 169-177. ISBN 80-210-3820-9.
  7. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Trvale udržitelný rozvoj a podniková kultura. In Ekonomie, právo, management : Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 103-110. ISBN 80-210-3820-9.
  8. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Trvale udržitelný rozvoj jako jedna ze zásad managementu. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 217-223. ISBN 80-969181-3-3.

  2004

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Etika a její vliv na podnikání. In JUMAN 04 : Jurist and Manager : první mezinárodní pracovní konference, Praha, 21. října 2004. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 123-131. ISBN 80-86596-52-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 03:18