Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VONKOVÁ, Erika. Cesta k fenomenologickému pojetí subjektu robota. In Přednáška pro studenty doktorského studia filosofie na Univerzite s. Cyrila a Metoda, Trnava. 2020.
 2. VONKOVÁ, Erika. Zamyšlení nad „subjektivitou robotů“. In Petr Jemelka, Slavomír Lesňák. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11.září 2019. Brno, 100 let R.U.R. Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 89-93. ISBN 978-80-210-9687-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020-9.
 3. 2019

 4. GOŇCOVÁ, Marta, Nataša ONDRUŠKOVÁ, Radim ŠTĚRBA a Erika VONKOVÁ. Podněty k novým tématům v Rámcovém vzdělávacím programu v ČR a SR. 2019.
 5. VONKOVÁ, Erika. Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy. In Lesňák, S., Novák, S., Porubjak, M. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2019. s. 68-79. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 6. 2018

 7. VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 170 - 174. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 8. VONKOVÁ, Erika a Jiří VÍTEK. Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 6-11. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 9. 2017

 10. VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. In Konference Jan Patočka a naše doba. 2017.
 11. VONKOVÁ, Erika. Meditace (post)listopadové. In Měsíčník Masarykovy univerzity muni. první. Brno: Masarykova univerzita, MK ČR E 15641, 2017. s. 12-12. ISSN 1801-0806.
 12. 2016

 13. RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Erika VONKOVÁ, Zdeněk HONS, Jozef LYSÝ a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Důsledky globalizace? 2016.
 14. VONKOVÁ, Erika. Výstava Jan Patočka na Pedagogické fakultě MU. 2016.
 15. 2015

 16. VONKOVÁ, Erika. Filozofie. In kolektiv. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2015. s. 188-237, 49 s. Odmaturuj. ISBN 978-80-7358-243-2.
 17. GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ, Slavomír LESŇÁK, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ, Jozef LYSÝ a Nataša ONDRUŠKOVÁ. Komise pro mezinárodní soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnost - Člověk, dějiny, společnost. 2015.
 18. 2013

 19. VONKOVÁ, Erika. Jeden z přístupů k filosofii I. Kanta. In Minarovičová Katarína, Štěrba Radim. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 186-198. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8.
 20. VONKOVÁ, Erika. René Descartes: Jedna metoda, jedna věda, jedna teorie, jedno poznáíní. In Marta Goňcová. Občan a občanská společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 120-134. Muni press. ISBN 978-80-210-6606-9.
 21. 2012

 22. RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8.
 23. 2011

 24. RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5.
 25. 2010

 26. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
 27. GOŇCOVÁ, Marta, Ľuboš BLAHA, Ivan DUBNIČKA, Marcela GBÚROVÁ, Vladimír GONĚC, Svetozár KRNO, Dušan LEŠKA, Jozef LYSÝ, Ľudmila MALÍKOVÁ, Jiří NESIBA, Jiří POKORNÝ, Radovan RYBÁŘ, Milan VALACH a Erika VONKOVÁ. Evropská politická společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 350 s. ISBN 978-80-210-5354-0.
 28. 2009

 29. VONKOVÁ, Erika. Masarykův vztah k náboženství. Edited by Bohumír Blížkovský. In BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. 5 s. ISBN 978-80-254-4000-1.
 30. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6.
 31. 2008

 32. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008. s. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 33. DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Tomáš KATRŇÁK, Marcela KRAUSOVÁ, Olga MUŽÍKOVÁ, Milan SOJKA, Marcel ŠEVELA, Barbora ŠÍMOVÁ, Blažena ŠVANDOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Milan VALACH a Erika VONKOVÁ. Odmaturuj ze společenských věd. aktualizované první. Brno: Didaktis, 2008. 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0.
 34. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 35. 2003

 36. VONKOVÁ, Erika. Filozofie. In Odmaturuj ze společenských věd. první. Brno: Didaktis, 2003. s. 151-193. ISBN 80-86285-68-5.
 37. 2001

 38. VONKOVÁ, Erika. Pluralismus versus tolerance aneb inspirace helénské. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. První. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. s. 170-173. Sborník prací PdF MU, Řada evropských studií č.2. ISBN 80-210-2746-0.
 39. 2000

 40. VONKOVÁ, Erika. Filosofie I. první. Brno: Institut mezioborových studiíI, 2000. s. 15-40. IMS č.22, řada A.
 41. VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 119 s. ISBN 80-210-2483-6.
 42. VONKOVÁ, Erika. Kozákovo hledání duše německého národa. In Evropanství a národní identita. první. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2000. s. 34-40. ISBN 80-210-2393-7.
 43. 1998

 44. VONKOVÁ, Erika. Filosofie. In Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. první. Praha: Argo, Praha, 1998. s. 190-201. ISBN 80-7203-177-5.
 45. VONKOVÁ, Erika. Význam studia dějin filosofie pro učitelé tvořivé školy. In Cesty k tvořivé škole. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 190-192. ISBN 80-210-138-7.
 46. 1996

 47. VONKOVÁ, Erika. Krize člověka a společnosti. In Etika a dnešek. první. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 59-62. ISBN 80-210-1332-X.
 48. VONKOVÁ, Erika. Význam studia filozofie a jejích dějin pro učitele občanské výchovy. In Na cestě k humanitě. první. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 25-30. ISBN 80-210-1264-1.
 49. 1993

 50. VONKOVÁ, Erika. Komenský a Cartesius. Pedagogická revue. 1993, roč. 1992, č. 1, s. 10-14. ISSN 0021-5805.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2022 11:28