Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MACHÁČEK, Jiří, Margit BERNER, Petr DRESLER, Sylva DRTIKOLOVÁ KAUPOVÁ, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Arms-bearers in separate graves from Great Moravia and the emergence of the Early Medieval military-aristocratic organization in East-Central Europe. Praehistorische Zeitschrift. Berlin: De Gruyter, 2021, roč. 96, č. 1, s. 248-285. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2021-0020.
 2. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9893-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9893-2021.
 3. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3.
 4. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3.
 5. MACHÁČEK, Jiří, Stefan EICHERT, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Radek MĚCHURA, Peter MILO a Mathias MEHOFER. Lány – ein Produktionsort gegossenener Bronzen der Spätawarenzeit in der awarisch-slawischen Kontaktzone des unteren Thayatals. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Profi Press s.r.o., 2021, roč. 72, č. 2, s. 365-416. ISSN 0001-5210. doi:10.1556/072.2021.00014.
 6. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, František KUDA a Karel KIRCHNER. Rekonstrukce průběhu říčních koryt s použitím elektrické odporové tomografie. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 28, 1-2, s. 60-66. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2021-15461.
 7. MACHÁČEK, Jiří, Robert NEDOMA, Petr DRESLER, Ilektra SCHULZ, Elias LAGONIK, Stephen JOHNSON, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Alena SLÁMOVÁ, Bastien LLAMAS, Daniel WEGMANN a Zuzana HOFMANOVÁ. Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones. Journal of Archaeological Science. London: Academic Press, 2021, roč. 127, č. 1, s. 1-8. ISSN 0305-4403. doi:10.1016/j.jas.2021.105333.
 8. DRESLER, Petr a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Rychlejší a přesnejší. 3D dokumentace opevnění. In Počítačová podpora v archeologii XX. In memoriam Evžen Neustupný. 2021.
 9. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela a Petr DRESLER. Settlement, fortification and fluvial channel. Integration of 3D photogrammetry at Pohansko near Břeclav. In 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 2021.
 10. DRESLER, Petr. Výstavba fortifikačních systémů Pohanska u Břeclavi. Pevnost, dvorec?! In Archeologie konfliktů 2021, Hradec Králové. 2021.
 11. 2020

 12. VÁGNER, Michal, Jan ŠKVRŇÁK a Petr DRESLER. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 93-121. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-1-4.
 13. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK, Jaroslav ŠKOJEC a Karel KIRCHNER. Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 27, 1-2, s. 54-62. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2020-13285.
 14. DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta devadesátá. Malovaný kraj, 2020. s. 26. ISSN 0323-1542.
 15. DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta nedávná. Malovaný kraj, 2020. s. 22-23. ISSN 0323-1542.
 16. DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta osmdesátá. Malovaný kraj, 2020. s. 22-23. ISSN 0323-1542.
 17. DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta šedesátá a sedmdesátá. Malovaný kraj, 2020. s. 20-21. ISSN 0323-1542.
 18. DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Na prahu nového milénia. Malovaný kraj, 2020. s. 26. 2020/5. ISSN 0323-1542.
 19. DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Počátky. Malovaný kraj, 2020. s. 23. ISSN 0323-1542.
 20. DOLÁKOVÁ, Nela, Petr KOČÁR, Petr DRESLER, Gabriela DRESLEROVÁ, Romana KOČÁROVÁ, Martin IVANOV a Slavomír NEHYBA. Vývoj interakce přírodního prostředía subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2020, roč. 72, č. 4, s. 523-572. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.19.
 21. 2019

 22. ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine. Starohrvatska prosvjeta. Split, 2019, roč. 46, č. 2019, s. 189-204. ISSN 0351-4536.
 23. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Břeclav - Pohansko, sezóna 2018. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2018. 2019.
 24. MACHÁČEK, Jiří, Peter MILO, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Stefan EICHERT, Anna PANKOWSKÁ a Friedel STRATJEL. Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld von Bernhardsthal. 1. vyd. Krems: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich, 2019. 144 s. Archäologische Forschungen in Niederösterreich, Neue Folge, Band 7. ISBN 978-3-903150-58-4.
 25. PETŘÍK, Jan, Libor PETR, Katarína ADAMEKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Anna POTŮČKOVÁ, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Marcin FRĄCZEK, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK, Tomasz KALICKI a Lenka LISÁ. Disruption in an alluvial landscape: settlement and environment dynamics in the Alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 511, MAR 30, s. 124-139. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2018.04.013.
 26. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela, Petr DRESLER a Vojtěch NOSEK. From the photo to the size groups : Seeking relationships between artefact fragmentation and the use of the living space. In Check Object Integrity : 47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 23.-27. 04. 2019, Krakow. 2019. ISBN 978-83-948382-7-0.
 27. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela, Petr DRESLER a Vojtěch NOSEK. From the photo to the size groups: Seeking relationships between artefact fragmentation and the use of the living space. In Chech Object Integrity. 47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. 2019.
 28. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 29. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 30. ALAJBERG, Ante a Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019.
 31. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 32. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
 33. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí. In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.
 34. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Pohansko u Břeclavi, Valy u Mikulčic. (Ne)viditelné stopy konfliktů. In Archeologie konfliktů / Archaeology of Conflicts. 2019.
 35. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji. In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 36. NOVÁK, Jan, Jan ROLEČEK, Petr DRESLER a Michal HÁJEK. Soil charcoal elucidates the role of humans in the development of landscape of extreme biodiversity. Land Degradation & Development. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 30, č. 13, s. 1607-1619. ISSN 1085-3278. doi:10.1002/ldr.3350.
 37. KOŠTA, Jiří, Jiří HOŠEK, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Velkomoravské meče z Pohanska u Břeclavi a okolí – nová revize. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 110, č. 1, s. 173-235. ISSN 0031-0506.
 38. DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Zaniklé vesnice - neformální diskuze nad sklenkou vína. 2019.
 39. DRESLER, Petr a Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 110, č. 2019, s. 237-306. ISSN 0031-0506.
 40. 2018

 41. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 276 s. ISBN 978-80-210-9132-0.
 42. ROLEČEK, Jan, Michal HÁJEK, Jan NOVÁK a Petr DRESLER. Co nám půda říká o minulosti naší krajiny. Bílé-Biele Karpaty. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2018, 1/2018, s. 18-19. ISSN 1211-3638.
 43. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Das Ende Großmährens – Überlegungen zur relativen und absoluten Chronologie des ostmitteleuropäischen Frühmittelalters. Praehistorische Zeitschrift. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2018, roč. 93, č. 2, s. 307-348. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2018-0010.
 44. VÁGNER, Michal, Tomáš TENCER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Petr DRESLER. Deserted medieval village "Vsisko" from the perspective of non-destructive survey methods. In Metody geofizyczne w archeologii polskiej : spotkanie V, 21.-23.11.2018, Torun. 2018.
 45. VÁGNER, Michal, Tomáš TENCER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Petr DRESLER. Deserted medieval village "Vsisko" from the perspective of non-destructive survey methods. In Metody geofizyczne w archeologii polskiej - spotkanie V. 2018. ISBN 978-83-231-4116-7.
 46. IVANOV, Martin, Hana NOHÁLOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Petr DRESLER a Gabriela DRESLEROVÁ. Izotopový záznam prvních spodních molárů domácího skotu z raně středověkých lokalit Pohansko-Jižní předhradí a Kostice-Zadní hrúd (Česká republika). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, roč. 25, 1-2, s. 7-15. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-07.
 47. NEHYBA, Slavomír, Marie DVOŘÁKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Petr DRESLER. Kvartérní sedimenty na severním předhradí lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, roč. 25, 1-2, s. 34-40. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-34.
 48. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela, Petr DRESLER a Vojtěch NOSEK. Low-cost semi-automatic image-based measurement and spatial analysis of ceramics. In 47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 19.-23.3.2018, Tübingen. 2018.
 49. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela, Petr DRESLER a Vojtěch NOSEK. Low-cost semi-automatic image-based measurement and spatial analysis of ceramics. In 47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 19.-23.3.2018, Tübingen. 2018.
 50. DRESLER, Petr, Nela DOLÁKOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Jaroslav ŠKOJEC, Petr KOČÁR a Adéla POKORNÁ. Nový nález velkomoravské studny na severovýchodním předhradí Pohanska. In Konference 24. Kvartér, 30. 11. 2018, Brno. 2018. ISBN 978-80-210-9115-3.
 51. HÁJKOVÁ, Petra, Eva JAMRICHOVÁ, Libor PETR, Lydie DUDOVÁ, Jan ROLEČEK, Andrea GÁLOVÁ, Petr DRESLER, Jan NOVÁK a Michal HÁJEK. Persistence of a vegetation mosaic in a peripheral region: could turbulent medieval history disrupt Holocene continuity of extremely species-rich grasslands? Vegetation History and Archaeobotany. NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 27, č. 4, s. 591-610. ISSN 0939-6314. doi:10.1007/s00334-017-0660-9.
 52. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 53. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum. 2018.
 54. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. The second Great Moravian church from Pohansko near Břeclav. In Tomasz Janiak; Dariusz Stryniak. Architektura w początkach państw Europy Środkowej. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 2018. s. 9-25. ISBN 978-83-61391-19-7.
 55. VÁGNER, Michal, Tomáš TENCER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Petr DRESLER. Zaniklá středověká ves "Vsisko" z pohledu metod nedestruktivní prospekce. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, 2018, roč. 23, č. 1, s. 105-122. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2018-1-6.
 56. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska. Bohumělice či Ottenthal – od římského tábora k zaniklé vesnici. In Malovaný kraj. 2018.
 57. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Chottmansdorf, anebo se jmenovala jinak? Břeclav: Malovaný kraj, 2018. s. 12-13. Malovaný kraj. ISSN 0323-1542.
 58. DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Jarohněvice a Mokronosy. Břeclav: Malovaný kraj, 2018. s. 14-14. Malovaný kraj. ISSN 0323-1542.
 59. DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Kapansko - vinice zadupané válečnými událostmi. Břeclav: Malovaný kraj, 2018. s. 11. Malovaný kraj. ISSN 0323-1542.
 60. VÁGNER, Michal, Tomáš TENCER a Petr DRESLER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Trutmanice na Trkmance. Břeclav: Malovaný kraj, 2018. s. 13. Malovaný kraj. ISSN 0323-1542.
 61. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Vesnice nenalezené. Břeclav: Malovaný kraj, 2018. s. 11. Malovaný kraj. ISSN 0323-1542.
 62. PETŘÍK, Jan, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2018, roč. 25, 1-2, s. 41-48. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-41.
 63. 2017

 64. DRESLER, Petr a Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny. In Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7.2.2017, Nitra, Slovenská republika. 2017. ISBN 978-80-558-1140-6.
 65. DRESLER, Petr a Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny? In 13. Konferencia environmentálnej archeológie. 2017.
 66. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poland 2017. 2017.
 67. VÁGNER, Michal, Tomáš TENCER, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Jan ZEMAN. Deserted fortified medieval villages in South Moravia. In Benjamin Jennings; Christopher Gaffney; Thomas Sparrow; Sue Gaffney. AP2017 - 12th International Conference of Archaeological Prospection. 12. vyd. Oxford: The University of Bradford (Archeopress Archaeology, 2017. s. 258-259. ISBN 978-1-78491-677-0.
 68. VÁGNER, Michal, Tomáš TENCER, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Jan ZEMAN. Deserted fortified medieval villages in South Moravia. In AP2017 - 12th International Conference of Archaeological Prospection. 2017.
 69. DRESLER, Petr. Fortification system of Pohansko near Břeclav. In Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poland 2017. 2017.
 70. DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ a Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In EAA 23rd Annual meeting in Maastricht. 2017.
 71. DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ a Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In Building Bridges - Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017. 2017.
 72. DRESLER, Petr a Vojtěch NOSEK. Kalkulace objemu obilních jam pomocí 3D softwaru. In Počítačová podpora v archeologii 2017, Písek, 29.-31. května 2017. 2017.
 73. HÁJEK, Michal, Petr DRESLER, Petra HÁJKOVÁ, Eva HETTENBERGEROVÁ, Peter MILO, Zuzana PLESKOVÁ a Michal PAVONIČ. Long-lasting imprint of former glassworks on vegetation pattern in an extremely species-rich grassland: a battle of species pools on mesic soils. Ecosystems. New York: Springer US, 2017, roč. 20, č. 7, s. 1233-1249. ISSN 1432-9840. doi:10.1007/s10021-017-0107-2.
 74. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 476. ISBN 978-80-210-8865-8.
 75. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8865-8.
 76. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8866-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8866-2017.
 77. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Jaroslav ŠKOJEC. Raně středověké koryto a jeho vztah k fortifikačnímu systému velkomoravského Pohanska u Břeclavi: archeologie, geoarcheologie, sedimentologie, paleoekologie. In 23rd Quaternary Conference. 2017.
 78. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Středověká vesnice Vsisko a opevněné sídlo Zámčisko u Doních Bojanovic. Malovaný kraj, 2017. s. 6-7. ISSN 0323-1542.
 79. DRESLER, Petr, Marek HLADÍK a Jakub TAMAŠKOVIČ. The Hierarchy and Usage of Landscape of the Area of the Morava River Bank and the SocioEconomic Organization of the Great Moravian Society. In Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes V. 2017.
 80. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Two Great Moravian Fortifications Pohansko near Břeclav and Valy near Mikulčice. In Similarity and Continuity, Fortifications, Defence systems, Structures and Features in the Past, 4th International Conference of Medieval Archaeology. 2017.
 81. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Two Great Moravian Fortifications Valy near Mikulčice and Pohansko near Břeclav. Similarity and Continuity. In Similarity and Continuity, Fortifications, Defence systems, Structures and Features in the Past, 4th International Conference of Medieval Archaeology. 2017. ISBN 978-953-6064-32-8.
 82. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Výzkumy na Pohansku a jeho okolí  – sezóna 2016. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2016. 2017.
 83. VÁGNER, Michal a Petr DRESLER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Potvorovice u Nového a Starého Poddvorova. Malovaný kraj, 2017. s. 4-5. ISSN 0323-1542.
 84. VÁGNER, Michal, Petr DRESLER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Středověká ves Prechov. Malovaný kraj, 2017. s. 7. ISSN 0323-1542.
 85. DRESLER, Petr. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska. Středověká vesnice Opatovice u Hrušek. In Malovaný kraj. 2017.
 86. VÁGNER, Michal, Petr DRESLER, Jan ŠKVRŇÁK a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Středověký Mistřín. Malovaný kraj, 2017. s. 9. ISSN 0323-1542.
 87. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Vojšice. Břeclav: Malovaný kraj, 2017. s. 10-11. ISSN 0323-1542.
 88. DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Zaniklé vesnice Břeclavska. In Městské muzeum a galerie Břeclav 2017. 2017.
 89. DRESLER, Petr, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Michal VÁGNER. Zpracování systematických archeologických výzkumů pomocí ArcGIS. In Konference GIS Esri v ČR 2017. 2017.
 90. 2016

 91. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Archeologické výzkumy vědecko‐výzkumné základny UAM Pohansko u Břeclavi v roce 2015. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2015. 2016.
 92. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 506 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016.
 93. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
 94. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. Břeclav-Pohansko, sv. VIII. ISBN 978-80-210-8417-9.
 95. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
 96. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 97. DRESLER, Petr. Centrum a zázemí velkomoravského Pohanska. Výzkum, význam a modelování zázemí raně středověkých center. 2016.
 98. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Jan ZEMAN. From Tripod to Hexacopter - Low altitude aerial photography (LAAP) applications at The Department of Archaeology and Museology. In 2nd International Conference of Aerial Archaeology, Rome, 3-5 February 2016. 2016.
 99. DRESLER, Petr a Michal HÁJEK. Jak sklárna na Hutích ovlivnila dnešní louky. In Bílé-Biele Karpaty. 2016. s. 25. ISSN 1211-3638.
 100. DRESLER, Petr a Tomáš TENCER. Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 41, č. 1, s. 241-249. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2016-1-14.
 101. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava. In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 102. ZEMAN, Jan, Petr DRESLER, Michal VÁGNER, Vojtěch NOSEK, Anna KOUDELKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Michal HLAVICA a Milan HORŇÁK. Počítačová podpora v archeologii. 2016.
 103. VÁGNER, Michal, Petr DRESLER a Jan ZEMAN. POHANSKÝ SOKOL - Nové metody dokumentace archeologických terénních situací na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016.
 104. DRESLER, Petr. The Fall of two Great Moravian centres. 2016.
 105. DRESLER, Petr a Gabriela DRESLEROVÁ. The Subsistence Strategy on the Border: Between Early and High Middle Ages, between Moravia and Lower Austria. 2016.
 106. 2015

 107. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK a Petr DRESLER. Archeologický výzkum Břeclavi - Pohanska: severovýchodní předhradí a "Na Včelách". In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014. 2015.
 108. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Die archäologische Erforschung des Fundorts Kostice-„Zadní hrúd“. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 84-114. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
 109. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Radek MĚCHURA. Entwicklung der Besiedlung und der Kulturlandschaft im unteren Dyjetal im Frühmittelalter. In Biermann, Felix; Macháček, Jiří; Schopper, Franz. An Thaya und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn: Habelt-Verlag, 2015. s. 41-64. Studien zur Archäologie Europas 25. ISBN 978-3-7749-3786-4.
 110. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Objev kostela na zaniklé středověké vsi Opatovice (k.ú. Hrušky) a její struktura. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2015, roč. 51, č. 54, s. 399-407. ISSN 0449-0436.
 111. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Pohansko a Mikulčice. Zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kolaps očami slovenských archeológov - Nitra 5. – 6. 11. 2015. 2015.
 112. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN 1805-918X.
 113. DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015.
 114. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.
 115. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015), 2015. 2015.
 116. DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1. vyd. Budapest: ARCHAEOLINGUA, 2015. s. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3.
 117. DRESLER, Petr a Barbora MACHOVÁ. Úskalí dendrochronologického datování na příkladu vodního díla z Pohanska u Břeclavi. In Svoboda, Miroslav. XXXII. Mikulovská sympozia. "Voda v dějinách Moravy". Člověk a voda v dějinách: život - prostředí - technika - každodennost - rituály. Mikulov: Moravský zemský archiv v Brně, 2015. s. 25-31. ISBN 978-80-86931-99-9.
 118. DRESLER, Petr. Výkonný redaktor. Studia Archaeologica Brunensia, 2015 - 2018. ISSN 1805-918X.
 119. PETR, Libor, Jan PETŘÍK, Jiří MACHÁČEK, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Zuzana LENĎÁKOVÁ. Vztah aluvia Dyje a ranně středověkého osídlení na Pohansku u Břeclavi: paleoekologie a geoarcheologie. In 21. Kvartér. 21st Quaternary Conference. Abstract book. 2015.
 120. 2014

 121. DRESLER, Petr, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Archeologický výzkum severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi 2012-2013. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, roč. 50, č. 53, s. 45-56. ISSN 0449-0436.
 122. DRESLER, Petr a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko. In Historická revue, roč. 25, č. 12, s. 45-50. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. s. 45-50. ISSN 1335-6550.
 123. TENCER, Tomáš, Peter MILO, Michal VÁGNER, Jiří GRÜNSEISEN a Petr DRESLER. Geoprostorová archeologie. Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz.
 124. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Marek KALÁBEK, Šárka TRÁVNÍČKOVÁ a Petr DRESLER. Katalog hrobových celků a nálezů. In Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 15-127. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424. ISBN 978-80-210-7521-4.
 125. MACHÁČEK, Jiří, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO, Martin OBENAUS, Friedl STRATJEL a Klára ŠABATOVÁ. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.13.02. Fundberichte aus Österreich. Wien, 2014, roč. 52, č. 1, s. 204-205. ISSN 0429-8926.
 126. DRESLER, Petr. Mapa archeologických sondáží v nejbližším zázemí velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. 2014.
 127. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 128. DRESLER, Petr. Opevnění centra, předhradí a podhradí velkomoravského Pohanska. In Archeologie opevnění, Plzeň, 13.2.2014. 2014.
 129. DRESLER, Petr. Počátky slovanského osídlení. In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014.
 130. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK, Petr DRESLER a Pavel ČÁP. Pokračování výzkumu severovýchodního předhradí Pohanska. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. 2014.
 131. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER, Peter MILO a Jan ZEMAN. Prospekce krajiny dolního Podyjí a Pomoraví. In Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, Opava 14.10.2014-16.10.2014. 2014.
 132. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, roč. 50, č. 53, s. 350-358. ISSN 0449-0436.
 133. DRESLER, Petr. Stěhování národů. In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014.
 134. DRESLER, Petr. Velká Morava. In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014.
 135. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Pavel ČÁP, Petr DRESLER, Antonín PŘICHYSTAL, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Eliška SCHUPLEROVÁ a Vladimír SLÁDEK. Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 105, č. 1, s. 87-153. ISSN 0031-0506.
 136. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, roč. 50, č. 53, s. 358-362. ISSN 0449-0436.
 137. 2013

 138. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK, Petr DRESLER a Pavel ČÁP. Archeologické prospekce a archeologický výzkum na hradisku Pohansko a v jeho zázemí v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 139. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER a Peter MILO. Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 735-775. ISSN 0323-1267.
 140. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO a Friedel STRATJEL. Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Lauerman, Ernst; Trebsche, Peter. Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya: Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. s. 76-80. ISBN 3-85460-280-4.
 141. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER a Michal RYBNÍČEK. Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont. In Dulinicz, Marek; Sławomir Moździoch, Sławomir. The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, 2013. s. 151-167. ISBN 978-83-63760-10-6.
 142. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1.
 143. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE. 2013.
 144. DRESLER, Petr. Found and lost. A warrior’s grave and the structure of burial grounds in the hinterland of major Great Moravian strongholds in the lower Dyje and Morava valleys. In Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe 2013. 2013.
 145. DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Geofyzikální průzkum Masarykova náměstí a lokalizace kostela sv. Jiří. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2013, roč. LIV, č. 2012, s. 155-162. ISSN 0583-5569.
 146. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich. Wien, 2013, roč. 51, č. 1, s. 186-187. ISSN 0429-8926.
 147. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO a Friedel STRATJEL. LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Gojda, Martin; John, Jan et al. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 111-126. ISBN 978-80-261-0194-9.
 148. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 2013, s. 776-785. ISSN 0323-1267.
 149. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, s. 355-364. ISSN 0449-0436.
 150. DRESLER, Petr a Michal VÁGNER. Od kaple rybářů ke kostelu rychtářů... Průzkum Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. 2013.
 151. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 95-99. ISBN 978-80-87311-43-1.
 152. DRESLER, Petr. Resource Base of the Early Medieval Fort at Pohansko. In 19th annual meeting of European Archaeological Association, Plzeň. 2013.
 153. DRESLER, Petr a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Velkomoravan současnosti. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i., 2013, roč. 21, s. 380-382. ISSN 1211-8338.
 154. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 663-705. ISSN 0323-1267.
 155. 2012

 156. DRESLER, Petr. Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy. In Martínek, Jan; Šmeral, Jiří. Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. 1. vyd. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2012. s. 12-19. ISBN 978-80-86502-53-3.
 157. DRESLER, Petr. Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy. In Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, moravská Třebová, 23-25.5.2012. 2012.
 158. DRESLER, Petr. Hradba velkomoravského Pohanska a vstup na její vrchol. Slavia Antiqua. Poznaň: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2012, roč. LII, -, s. 59-76. ISSN 0080-9993.
 159. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 160. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436.
 161. ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Výzkum velkomoravské sakrální architektury a přilehlého pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 344-352. ISSN 0449-0436.
 162. 2011

 163. DRESLER, Petr. Die Befestigung von Pohansko bei Břeclav. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 63-77. ISBN 978-3-7749-3730-7.
 164. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? In System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010. 2011.
 165. MILO, Peter, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. s. 79-88. ISBN 978-3-7749-3730-7.
 166. ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Grossmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. In Lumír Poláček - Jana Maříková-Kubková. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 2011. s. 187-204. ISBN 978-80-86023-92-2.
 167. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Kostice - Zadní hrúd v roce 2010. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2011, roč. 47, č. 50, s. 291-296. ISSN 0449-0436.
 168. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327.
 169. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 170. DRESLER, Petr. Pohansko and its surroundings. Changes and developments. In 17th annual meeting of European Archaeological Association, Oslo, Norway. 2011.
 171. DRESLER, Petr. The Fortification of Pohansko by Břeclav. Studia Universitatits Cibiniensis, Series Historica, Supplementum. Sibiu, 2011, roč. 1, č. 1, s. 147-158. ISSN 1584-3165.
 172. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Jiří MACHÁČEK a Petr DRESLER. Výzkumy vědecko-výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi v roce 2010. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010. 2011.
 173. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Wer hat das Tor der Herren von Pohansko überwacht? Die Reiter und Krieger in den Grabungsfunden vom Burgwall Břeclav-Pohansko. In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. 2011.
 174. 2010

 175. DRESLER, Petr, Lubomír BĚLKA a Pavel HLAVENKA. Archeologické lokality pod palbou. Laserové skenování na příkladu archeologických lokalit. In Devátá počítačová podpora v archeologii. Litomyšl. 2010.
 176. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Archeologické výzkumy a prospekce vědecko-výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi. In Přehledy výzkumů na Moravě 2010. 2010.
 177. DRESLER, Petr. Cena Jana Rulfa. Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., 2010.
 178. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 179. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R.. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 180. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.
 181. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 247-249. ISSN 0449-0436.
 182. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800.
 183. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
 184. DRESLER, Petr. The fortification system of Pohansko near Břeclav. In Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe. 2010.
 185. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
 186. 2009

 187. DRESLER, Petr. A nedají si říct a nedají …. In Počítačová podpora v archeologii. 2009.
 188. DRESLER, Petr a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 222 s. ISBN 978-80-210-4971-0.
 189. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 190. DRESLER, Petr. Prostorová analýza staropaleolitických lokalit a vizualizace sond Mušov. In Valoch, Karel. Mušov I (okr. Břeclav) Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. s. 119-125. Anthropos, vol. 30, (N.S. 22). ISBN 978-80-7028-352-3.
 191. DRESLER, Petr. The fortification system in Pohansko near Břeclav. 2009.
 192. DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0.
 193. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Petr DRESLER. Výzkumy na Pohansku a prospekce jeho zázemí. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2008. 2009.
 194. 2008

 195. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 196. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 197. DRESLER, Petr, Peter MILO a Vojtěch ŠEŠULKA. Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic. Ve službách archeologie 1/2008. Brno, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 41-47. ISSN 1802-5463.
 198. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 120- 147, 29 s. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 199. DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH a Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 200. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Pevnost na hranici velkomoravské říše. In Mikulovské sympozium XXX. Mikulov. 2008.
 201. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Surovinová základna raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Forum Urbes Medii Aevi VII "Surovinová základna a její využití ve středověkém městě", Křtiny. 2008.
 202. DRESLER, Petr. The Fortification of the Great Moravian fortress Pohansko near Břeclav. In Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig. 2008.
 203. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 204. 2007

 205. DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. s. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7.
 206. DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In The 13th EAA Annual Meeting, Zadar, Croatia. 2007.
 207. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Archeologické struktury ve formálním a geografickém prostoru na Pohansku u Břeclavi. In Počítačová podpora v archeologii 6. Chodová Planá. 2007.
 208. DRESLER, Petr, Peter MILO a Vojtěch ŠEŠULKA. Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, 2007, roč. 41, č. 1, s. 142-144. ISSN 0560-2793.
 209. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
 210. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, roč. 46, č. 43, s. 7-18. ISSN 0449-0436.
 211. DRESLER, Petr. Změny ve struktuře osídlení dolního Podyjí mezi časně slovanským a středohradištním obdobím. In III. protohistorická konference Archeologie barbarů. Mikulov. 2007.
 212. 2006

 213. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Aplikace GIS při výzkumu zázemí raně středověkých center. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006.
 214. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.
 215. DRESLER, Petr. Břeclav - Pohansko. Výzkum fortifikace v roce 2005. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.
 216. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006.
 217. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal PETR. Geografická a archeologická prostorová data z České republiky, Rakouska a Slovenska. In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006.
 218. 2005

 219. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Dokumentace výzkumu digitálními prostředky. In Počítačová podpora v archeologii 4. Roztoky. 2005.
 220. DRESLER, Petr. Opevnění velkomoravského hradiska ve Znojmě-Hradišti a jeho vztahy k okolním lokalitám. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 8-9, č. 1, s. 216-227, 13 s. ISSN 1211-6327.
 221. 2004

 222. DRESLER, Petr. Validace prediktivního modelu osídlení v prostoru soutoku Moravy a Dyje systematickým terénním průzkumem. In Počítačová podpora v archeologii 3. Kravsko u Znojma. 2004.
 223. 2003

 224. DRESLER, Petr. Digitalizace archeologického výzkumu na Pohansku. In Počítačová podpora v archeologii 2. Nečtiny. 2003.
 225. 2002

 226. DRESLER, Petr. Počítače a studenti archeologie na FF MU v Brně. In Pohansko 2002. Počítačová podpora v archeologii. 2002.
 227. 2001

 228. DRESLER, Petr. Recenze na Bohuslav Klíma: Nové významné objevy archeologické expedice Pedagogické fakulty MU ve Znojmě Hradišti. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, č. 3, s. 661-662. ISSN 0323-1267.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 10. 2022 11:49