Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HRŮZA, Filip, Petr VALOUCH, Eduard BAKOŠ, Jana VODÁKOVÁ, Markéta PÁLENÍKOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ a Kateřina ŠŤASTNÁ. Analýza fungování vnitřních kontrolních systémů orgánů veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita. 124 s. doi:10.60791/rr22-8kvh. 2022.
  2. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku. 2.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. ISBN 978-80-210-9645-5. 2022.

  2021

  1. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. ISBN 978-80-210-9645-5. 2021.

  2020

  1. ČECH, Tomáš, Pavlína KRÁLOVÁ a Petra DVOŘÁKOVÁ. Climate Assessment and Experience with Mobbing among Public Administration Staff (Example from Czech Tax Office). Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. Pardubice: University of Pardubice, roč. 28, č. 4, s. 1-11. ISSN 1211-555X. doi:10.46585/sp28041164. 2020.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Proceedings of the 24th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2020. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press. 116 s. ISBN 978-80-210-9646-2. 2020.
  3. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. ISBN 978-80-210-9645-5. 2020.
  4. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku (elektronická verze). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. ISBN 978-80-210-9634-9. 2020.

  2019

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press. ISBN 978-80-210-9257-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9257-2019. 2019.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press. ISBN 978-80-210-9256-3. 2019.
  3. PLAČEK, Michal, David ŠPAČEK, František OCHRANA, Milan KŘÁPEK a Petra DVOŘÁKOVÁ. Does excellence matter? National quality awards and performance of Czech municipalities. The Journal of East European Management Studies. roč. 24, č. 4, s. 589-613. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2019-4-589. 2019.
  4. BAKOŠ, Eduard, Daniel NĚMEC a Petra DVOŘÁKOVÁ. Equality of the Czech Tax Assignment for Municipalities. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, roč. 67, č. 4, s. 388-403. ISSN 0013-3035. 2019.

  2018

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research - 22nd International Conference. 2018.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Barbora BAISA. Proceedings of the 22nd International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018.

  2017

  1. BAKOŠ, Eduard a Petra DVOŘÁKOVÁ. Overview and Perspective of Voluntary Municipal Associations. In Savina Finardi. Proceedings of the 22th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017. 1. vyd. Prague: University of Economics. s. 99-105. ISBN 978-80-245-2242-5. doi:10.18267/pr.2017.fin.2242.5. 2017.

  2012

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra a David ŠPAČEK. Impact of Economic Crisis on Municipal Budgets in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: University of Piraeus, XIV/2011, č. 1, s. 29-44. ISSN 1108-2976. 2012.

  2011

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Fiscal Imbalance and Fiscal Risks Management on the Regional Level. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, roč. 11, č. 3, s. 133-150. ISSN 1213-2446. 2011.
  2. JAHODA, Robert a Petra DVOŘÁKOVÁ. Regional Budgets and Budgetary Process of Regions in Times of Crisis: The Czech Case. In Local Government Finance in Times of Crisis: An Early Assessment. Bratislava, Slovakia: NISPAcee Press. s. 54-72. ISBN 978-80-89013-54-8. 2011.

  2010

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra, Michaela HORŇÁKOVÁ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Řízení veřejných výdajů na regionální úrovni. první. Brno: Masarykova univerzita. 223 s. ISBN 978-80-210-5174-4. 2010.

  2009

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Fiskální nerovnováha krajů a její řízení. In ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Management veřejných financí krajské samosprávy. 1. vyd. Brno: ESF MU. s. 90-108. ISBN 978-80-210-5096-9. 2009.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Government Debt Management in the Visegrad Group Countries. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. 1. vyd. Samos Island, Greece: Research and Training Institute of East Aegean. s. 186-194. ISBN 978-960-466-044-5. 2009.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Institutional Models and Czech Practice of Government Debt Management. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. Kaunas: Vilnius University, roč. 2009, č. 51, s. 35-46. ISSN 1392-1142. 2009.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Pavel ŠVEC. Praxe řízení fiskálních rizik ve vybraných krajích ČR. In Veřejná ekonomika a správa 2009. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta. 12 s. ISBN 978-80-248-2049-1. 2009.
  5. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Petra DVOŘÁKOVÁ. Rozpočty veřejné správy. In CIBÁKOVÁ, V.; MALÝ, I. a kol. Veřejná správa v kontextu přípravy a vstupu státu do eurozóny. 1. vyd. Brno: ESF MU. s. 91 - 103. IGP 5/2007-GA. ISBN 978-80-210-4979-6. 2009.

  2008

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Approach to Fiscal Targeting of Selected New EU Member States. The Business Review, Cambridge. roč. 11, č. 2, s. 184-191. ISSN 1553-5827. 2008.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Komparace fiskální pozice ČR a SR v kontextu zavedení Eura. In CIBÁKOVÁ, V.; MALÝ, I. a kol. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedeni Eura. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs. s. 106-114. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6. 2008.
  3. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6. 2008.

  2007

  1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Daň z nemovitostí v evropském kontextu. In Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 62-68. ISBN 978-80-210-4319-0. 2007.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Development of the Czech Fiscal Policy in the Transformation Period. The Business Review, Cambridge. Vol. 9, No. 1, s. 70-77. ISSN 1553-5827. 2007.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Petra. State Regulation of the Municipal Debt in the Czech Republic. In Debt Management in Transition Countries: Experience and Perspectives. 1. vyd. Bratislava: NISPAcee. s. 76-92. ISBN 978-80-89013-33-3. 2007.

  2006

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Pavel FIŠER, Petr HALÁMEK, Simona ŠKARABELOVÁ a David ŠPAČEK. Management regionální a místní správy: metodický text. Editor - Eduard Bakoš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 290 s. ISBN 80-210-4141-2. 2006.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy. Košice. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop. 2006.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Public Debt Management in the Czech Republic. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllo: Szent István Egyetemi Kiadó. s. 212-217. ISBN 963-9483-67-2. 2006.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. The BSC Method in Public Administration Management. Ekonomika a Manažment Podniku - Časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, roč. 2006, 4x, s. 53-60. ISSN 1336-4103. 2006.
  5. SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ a Jiří ŠPALEK. Využití marketingových nástrojů v malých a středních firmách. Praha: Economia. Trend marketing : měsíčník pro marketingový manage. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 18:59