Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

  1. TOMAŠTÍK, Eduard. Eine Sonde ins Repertoire des Musikarchivs in Kremsier vom Standpunkt eines Dirigenten (Probe into repertoire of Kroměříž music archive from conductor's perspective). In Kateřina Fajtlová. Musikarchiv Kremsier I die musiksammlung des bischofs Karl von Liechtenstein - Castelcorno. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2018. p. 54-63. ISBN 978-80-88103-41-7.
  2. TOMAŠTÍK, Eduard. Sonda do repertoáru kroměřížského hudebního archivu z pohledu dirigenta (Probe into repertoire of Kroměříž music archive from conductor's perspective). In Kateřina Fajtlová. Kroměřížský hudební archiv I hudební sbírka biskupa karla z liechtensteinu - castelcorno. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2018. p. 54-63. ISBN 978-80-88103-40-0.
  3. 2014

  4. TOMAŠTÍK, Eduard. Giovanni Battista Alovisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službáh Dietrichsteinů (Giovanni Battista Alovisi – an Important Composer of Italian Early Baroque Music in the Service Dietrichsteins). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Mikulov: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, vol. 2013, No 1, p. 40-57. ISSN 1211-5800.
Display details
Displayed: 21/9/2021 13:15