Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SVOBODA, Mojmír. Evidence-based tests jako součást znaleckého posudku. In Forgáčová, Ľubica; Heretik, Anton. Kapitoly z psychopatológie 11 : 18. Dobrotkov deň a 23. Guensbergerov deň. 1. vydání. Nové Zámky: Psychoprof, 2019. s. 5-8. ISBN 978-80-89322-29-9.
 2. SVOBODA, Mojmír. Objektivní testy osobnosti ve znalecké činnosti. In 18. Dobrotkov den, Bratislava. 2019.
 3. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika v sociální psychologii. In Výrost, Jozef; Slaměník, Ivan; Sollarová, Eva. Sociální psychologie : Teorie, metody, výzkum. 1. vydání. Praha: Praha : Grada, 2019. s. 352-364. ISBN 978-80-247-5775-9.
 4. 2017

 5. SVOBODA, Mojmír. Dva ústavní posudky zaměřené na teoretické problémy. In Sborník z 3. ostravské konference soudních znalců. 1. vyd. Ostrava, 2017.
 6. SVOBODA, Mojmír. Znalecké posouzení skryté reklamy. In Heretik, A. Kapitoly z psychopatológie 9. Nové Zámky: Psychoprof, 2017. s. 33-35. ISBN 978-80-89322-27-5.
 7. SVOBODA, Mojmír. Znalecké posouzení skryté reklamy. In 16. Dobrotkov deň, Bratislava. 2017.
 8. 2016

 9. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). In Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.
 10. 2015

 11. SVOBODA, Mojmír. Agresivní prvky v dětských pořadech české veřejnoprávní televize. In Osobnost v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V., Bratislava. 2015.
 12. SVOBODA, Mojmír. Forenzně-psychologické posouzení nežijící osoby. In Kapitoly z psychopatológie 7. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2015. s. 55-58. ISBN 978-80-89322-16-9.
 13. SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2015. 792 s. ISBN 978-80-262-0899-0.
 14. SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 792 s. ISBN 978-80-262-0899-0.
 15. SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 320 s. ISBN 978-80-262-0976-8.
 16. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2015. 2015.
 17. SVOBODA, Mojmír. Subliminální reklama na české televizní obrazovce? In 14. Dobrotkův den, Bratislava. 2015.
 18. 2014

 19. SVOBODA, Mojmír. Akademická psychologie v Brně napříč režimy. In Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014. s. 527-531. ISBN 978-80-89322-16-9.
 20. SVOBODA, Mojmír. Devadesátiny profesora PhDr. Josefa Švancary, CSc. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 2 s. Universitas, č. 2, s. 55-56. ISSN 1211-3387.
 21. KUŠNIERIKOVÁ, Kateřina a Mojmír SVOBODA. Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. Annales psychologici. Brno: Munipress, 2014, roč. 2014, 1(15), s. 28-34. ISSN 2336-4939.
 22. KUŠNIERIKOVÁ, Kateřina a Mojmír SVOBODA. Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 28-34. ISSN 2336-4939.
 23. SVOBODA, Mojmír. Forenzně-psychologické posouzení nežijící osoby. In Dobrotkův den, Bratislava. 2014.
 24. SVOBODA, Mojmír. TAT: Klasické hodnocení a interpretační systémy. In Medzinárodná konferencia Kondášove dni, Trnava, 30. 5. 2014. 2014.
 25. 2013

 26. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. 3. vydání. Praha: Portál, 2013. s. 13-21. ISBN 978-80-262-0192-2.
 27. SVOBODA, Mojmír. Distanční psychologická intervence. In 2. celostátní konference Asociace klinických psychologů ČR, Brno, 15. dubna 2013. 2013.
 28. SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 487 s. ISBN 978-80-262-0363-6.
 29. HRUBÁ, Veronika, Josef REGNER, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. Vztah sebepoškozujícího jednání dětí staršího školního věku k depresivitě a dalším faktorům. In Sociální procesy a osobnost, Třešť, 23.-25. září 2013. 2013.
 30. 2012

 31. SVOBODA, Mojmír. Devět desetiletí psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 87-93. ISSN 1805-6393.
 32. SVOBODA, Mojmír. Etické aspekty psychologického kontaktu a diagnostiky. In Celostátní konference České asociace studentů psychologie, Brno, 23.-25. března 2012. 2012.
 33. SVOBODA, Mojmír. Etické aspekty psychologických výzkumů. In Heretik, Anton; Rošková, Eva. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave PSYCHOLOGICA XLI. 1. vyd. Bratislava: STIMUL, FiF UK, 2012. s. 885-896. ISBN 978-80-8127-057-4.
 34. SVOBODA, Mojmír. Masová media a psychologické intervence. In 9. Kondášovy dni. 2012.
 35. SVOBODA, Mojmír. Mých 46 roků se Standou. In Klinický seminář 60 let klinické psychologie v Kroměříži. 2012.
 36. SVOBODA, Mojmír. Test Dům – Strom – Postava v českém prostředí. In Kapitoly z psychopatológie 4. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2012. s. 11-15. Kapitoly z psychopatológie 4. ISBN 978-80-89322-10-7.
 37. SVOBODA, Mojmír. Univerzitní výuka psychologie a zdravotnické psychologie. In 1. celostátní konference AKP ČR, Brno, 24.-25. únor 2012. 2012.
 38. SVOBODA, Mojmír. Výuka Rorschachova testu v pregraduálním univerzitním studiu. In 11. Dobrotkov deň. 2012.
 39. 2011

 40. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Etické aspekty psychodiagnostické činnosti. In Etické otázky v psychologii. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 163-196. Psychologie odborná. ISBN 978-80-7367-845-6.
 41. SVOBODA, Mojmír. Výzkum v psychologii: etické aspekty. In Kateřina Bartošová, Michal Čerňák, Pavel Humpolíček, Markéta Kukaňová, Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Kroměříž 14.-16. 9. 2011. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 314–315. ISBN 978-80-263-0029-8.
 42. 2010

 43. POLÁKOVÁ, Tereza a Mojmír SVOBODA. Deprese a psychodiagnostický význam indexu CDI v Rorschachově testu. In Sociálne procesy a osobnosť 2010, Stará Lesná, 20.-22. 9. 2010. 2010.
 44. SVOBODA, Mojmír. Etické aspekty psychologické pomoci (na dálku). Psychiatria, Psychoterapia a Psychosomatika. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 17, č. 1, s. 72-75. ISSN 1335-423X.
 45. LACINOVÁ, Kateřina a Mojmír SVOBODA. Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. In 24. celostátní sympozium Duševní zdraví dětí a mládeže, Brno, 12. a 13. 11. 2010. 2010.
 46. SVOBODA, Mojmír. Etika v psychologické diagnostice a v psychoterapii. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2010. s. 123-138. ISBN 978-80-89236-93-0.
 47. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 4. vydání v nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2010. 344 s. 4. vydání. ISBN 978-80-7367-706-0.
 48. SVOBODA, Mojmír. Psychologická intervence bez osobní účasti klienta. SPFFBU. Řada psychologická (P). Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 58, P 14, s. 77-84. ISSN 1211-3522.
 49. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Šedesát let výuky psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. In Démuthová, S. (Ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. 1. vyd. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. s. 123-127. ISBN 978-80-8105-115-9.
 50. ROZSYPALOVÁ, Iva a Mojmír SVOBODA. Test tří stromů jako ukazatel některých osobnostních a rodinných charakteristik. In Sociálne procesy a osobnosť 2010, Stará Lesná, 20.-22. 9 .2010. 2010.
 51. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Závislost na poli a její vztah k inteligenci a k osobnosti. In Denisa Fedáková, Michal Kentoš. SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2010 Zborník príspevkov. 2011. vyd. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2010. s. 333-338. ISBN 978-80-89524-01-3.
 52. 2009

 53. SVOBODA, Mojmír. Etické aspekty psychologické pomoci (na dálku). In 27. Česko-slovenská psychoterapeutická konference, Trenčianské Teplice. 2009.
 54. SVOBODA, Mojmír. Etické standardy diagnostické a terapeutické činnosti. In Démuthová, S. Kondášove dni 2008. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 5. 6. 2008,Trnava. 1. vyd. Trnava: Katedra psychológie FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 171-178. ISBN 978-80-8105-046-6.
 55. SVOBODA, Mojmír. Etika v psychologické diagnostice a v psychoterapii. In Osobnost v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II., Bratislava. 2009.
 56. SVOBODA, Mojmír. Masmédia   agresivita   české děti. In Prevence násilí mezi dětmi, Brno. 2009.
 57. SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 792 s. Studium. ISBN 978-80-7367-566-0.
 58. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Šedesát let výuky psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. In Kondášove dni 2009. Zborník abstraktov z medzinárodnej konferecie (Ed. S. Démuthová), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2009 (s. 17). 2009. ISBN 978-80-8105-114-2.
 59. KLIMUSOVÁ, Helena, Mojmír SVOBODA a Iva BUREŠOVÁ. Test Zrcadlové kreslení jako nástroj měření adaptability. In Sociální procesy a osobnost 2009: Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. 2009. ISSN 1211-8818.
 60. SVOBODA, Mojmír. Univerzitní výuka zdravotnické psychologie. In Psychologické dny, Bratislava. 2009.
 61. SVOBODA, Mojmír a Kamila MILIČOVÁ. Závislost/nezávislost na poli ve vztahu ke strategiím zvládání stresu. In Sociální procesy a osobnost 2009, Třešť. 2009.
 62. 2008

 63. SVOBODA, Mojmír. Agrese v masmédiích. In Celostátní studentská konference ČASP, Brno. 2008.
 64. SVOBODA, Mojmír. Incidence Rorschachova testu v české psychodiagnostice. In Sedmý Dobrotkův den, Bratislava. 2008.
 65. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 39-45. ISSN 1211-3522.
 66. SVOBODA, Mojmír. Possibilities of performance-based personality tests in different countries. In 19th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP), Bremen. 2008.
 67. SVOBODA, Mojmír. Projektivní test H T P: introdukce do české psychodiagnostiky. In 23. celostátní symposium Duševní zdraví dětí a mládeže, Brno. 2008.
 68. SVOBODA, Mojmír. Vliv masmediálního působení na agresivitu české dětské populace. In Agresivita v dětství a její souvislosti, Ostrava. 2008.
 69. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Výuka magisterské psychologie dnes (včera, zítra). In XXVI. Psychologické dny 2008: Já & my a oni, Olomouc. 2008.
 70. 2007

 71. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2007. s. 13-21. druhé vydání. ISBN 978-80-7367-343-7.
 72. SVOBODA, Mojmír. Etika v psychoterapii a v psychodiagnostice: jedna nebo dvě? In Dvacátá šestá česko-slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice. 2007.
 73. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Mojmír SVOBODA. Možnosti objektivních testů osobnosti. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR: Stimul, Bratislava, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-89236-29-9.
 74. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Ochrana osobních dat v psychologické praxi a výzkumu. In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 429-432. ISBN 978-80-7392-016-6.
 75. SVOBODA, Mojmír. Projektivní kresba intrafamiliárních vztahů. Arteterapie. 2007, roč. 13, č. 1, s. 6-14. ISSN 1214-4460.
 76. KLIMUSOVÁ, Helena a Mojmír SVOBODA. Psychodiagnostika a etika: téma současnosti. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. Brno: Filozofická fakulta MU, 2007, roč. 2007, P11, s. 17-28. ISSN 1211-3522.
 77. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Marek BLATNÝ. Sociální procesy a osobnost 2007. Sborník příspěvků. Brno: MSD spol. s r.o., 2007. 435 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
 78. 2006

 79. SVOBODA, Mojmír a Tomáš URBÁNEK. Aplikace Rorschachovy metody v České republice. In Ročenka České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. 2. vyd. Praha: IPVZ a Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, 2006. s. 273-286. ISBN 978-80-87023-02-0.
 80. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. s. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
 81. SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. první. Praha: Portál, 2006. 320 s. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9.
 82. HUMPOLÍČEK, Pavel, Martin JELÍNEK a Mojmír SVOBODA. Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. 96 s. ISBN 80-86633-58-6.
 83. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej. Czasopismo Psychologiczne. Poznań, Polsko: Instytut Psychologii UAM, 2006, roč. 12, č. 1, s. 7-19. ISSN 1425-6460.
 84. SVOBODA, Mojmír. Sto let od narození profesora Roberta Konečného. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 63-64. ISSN 1211-3387.
 85. HUMPOLÍČEK, Pavel, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. Sympózium k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2006.
 86. SVOBODA, Mojmír. The Ethic Question on Children´s Psychological Diagnostics. 2006.
 87. 2005

 88. STRÁNSKÁ, Zdenka a Mojmír SVOBODA. Přehled o činnosti Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2003-2004. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 9. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 5-29. ISBN 80-210-3717-2.
 89. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování.". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 65-65. ISBN 80-244-1059-1.
 90. SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostické metody v oblasti psychologie dětí a dospívajících. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2005, roč. 40, č. 2, s. 1-10. ISSN 0555-5574.
 91. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dospělých. (Multimediální učebnice psychodiagnostiky). Brno, MU: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. prvni vydani.
 92. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 3. vyd. Praha: Portál, 2005. 306 s. 3. vydání. ISBN 80-7367-050-X.
 93. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
 94. SVOBODA, Mojmír. The moral factor of mental health diagnosing. 2005.
 95. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.
 96. HUMPOLÍČEK, Pavel, Dana KNOTOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Mojmír SVOBODA. Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Evropský sociální fond, 2005.
 97. 2004

 98. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Zdeněk VTÍPIL, Helena KLIMUSOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK, Tomáš URBÁNEK a Tomáš KOHOUTEK. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 234 s. ISBN 80-86633-12-8.
 99. SVOBODA, Mojmír. Aplikovaná psychodiagnostika v ČR - současný stav. Klinicko psychologické dny, Praha: Testcentrum, s.r.o., 2004.
 100. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2004. s. 13-21, 8 s. prvni vydani. ISBN 80-7178-924-0.
 101. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
 102. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. In Sympozium Duševní zdraví mládeže (21. ročník, Brno). 2004.
 103. SVOBODA, Mojmír. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. 2004.
 104. SVOBODA, Mojmír. Ethical issues in psychological assessment in the Czech Republic. 2004.
 105. SVOBODA, Mojmír. In memoriam prof. Libora Míčka. Psychologie dnes. Praha, 2004, X, č. 10, s. 1. ISSN 1211-5886.
 106. SVOBODA, Mojmír. Odešel profesor Libor Míček. Universitas. Brno: MU, 2004, roč. 6, č. 2, s. 30. ISSN 1211-3387.
 107. SVOBODA, Mojmír, Š. NOVÁKOVÁ a K. ŠMERDOVÁ. První konkrétní zkušenosti s projektivním testem H T P na české populaci. 2004.
 108. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. 2004.
 109. SVOBODA, Mojmír. Psychologia kliniczna w trzecim tysiacleciu. In Psychologia w perspektywie XXI wieku. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, 2004. s. 183 191, 8 s. prvni vydani. ISBN 83-7306-186-X.
 110. SVOBODA, Mojmír. Za profesorem Liborem Míčkem. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, XLVIII, č. 3, s. 30. ISSN 0009-062X.
 111. SVOBODA, Mojmír. Životní jubileum prof. Josefa Švancary. 2004.
 112. SVOBODA, Mojmír. Životní jubileum prof. Josefa Švancary. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 30-32. ISBN 80-210-3497-1.
 113. 2003

 114. SVOBODA, Mojmír. Contemporary Applied Psychodiagnostics in the Czech Republic. New Orleans: 49 th Annual Meeting of SEPA: Psychological Science and its Applications, 2003.
 115. STRÁNSKÁ, Zdenka a Mojmír SVOBODA. Činnost Psychologického ústavu Filozozické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 5-18. ISBN 80-210-3130-1.
 116. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Demografie psychologů v České republice (se zvláštním zřetelem k psychodiagnostické činnosti). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 291-295. ISBN 80-86633-09-8.
 117. SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2003. 83 s. druhe vydani. ISBN 80-210-0957-8.
 118. HUMPOLÍČEK, Pavel a Mojmír SVOBODA. Poměrné zastoupení psychologů ve vztahu k občanům v kraji/krajském městě - grafické znázornění. In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 133. ISBN 80-86633-09-8.
 119. HUMPOLÍČEK, Pavel, Jana HUMPOLÍČKOVÁ a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2003, Pavlov. 2003.
 120. SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost 2003. Sborník příspěvků. Brno: MSD spol. s r.o., 2003. 289 s. ISBN 80-86633-09-8.
 121. 2002

 122. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 5-13. ISBN 80-210-2832-7.
 123. SVOBODA, Mojmír. Jaké trendy v oblasti psychodiagnostiky čeká v 21. století největší rozmach? Psychologie dnes (Psychodiagnostické sešity). Praha: Portál, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1.
 124. SVOBODA, Mojmír. Kresebný test tří stromů. Psychologie dnes (Psychodiagnostické sešity). Praha: Portál, 2002, roč. 1, č. 1, s. 4-7.
 125. SVOBODA, Mojmír. Kresebný test tří stromů. Praha: www.psychodiagnostika.cz, 2002.
 126. SVOBODA, Mojmír. Monitoring agresivního chování v dětských pořadech České televize. Poznaň: PsÚ FF MU Brno, 2002. přednáška.
 127. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 29-36. ISBN 80-210-2832-7.
 128. SVOBODA, Mojmír. Portuguese Test of Family Relations in the Czech Republic. Lisbon: 16th Conference of the European Health Psychology Society, Lisbon, 2002, 2002. prvni vydani.
 129. SVOBODA, Mojmír. Psychologia kliniczna w Trzecim Tysiącleciu. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2002. přednáška.
 130. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie a komunikace v třetím tisíciletí. In Opera Collegii Karel Engliš, Series Studiorum Humanitatis. Brno: Series Studiorum Humanitatis, 2002. s. 75-78.
 131. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
 132. SLOBODNÍK, Roman, Mojmír SVOBODA a Pavel HUMPOLICEK. Thematic Apperception Test - Study of Further Possible Principles of Application. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
 133. SVOBODA, Mojmír. Třiatřicet roků symposií o duševním zdraví mládeže. Brno: 20. sympozium Duševní zdraví mládeže, 2002. prvni vydani.
 134. 2001

 135. SVOBODA, Mojmír. Dětský kresebný test pro diagnostiku rodinných vztahů. Trenčín, 2001.
 136. SVOBODA, Mojmír. Imaginativní metody v psychoterapii. SPFFBU. Brno: FF MU, 2001, XLIX, P5, s. 27-34. ISSN 1211-3522.
 137. SVOBODA, Mojmír. Kratochvíl, S.: Klinická hypnóza. Československá psychologie. 2001, s. 375. ISSN 0009-062X.
 138. SVOBODA, Mojmír. Kresebný test tří stromů. Psychodiagnostika, 2001.
 139. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 791 s. Studium. ISBN 80-7178-545-8.
 140. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie v posledním desetiletí: nabídka a poptávka. In 112. klinicko-psychologický den. Praha, 2001.
 141. BLATNÝ, M., Mojmír SVOBODA, I. RUISEL a J. VÝROST. Sociální procesy a osobnost 2000. Sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR a vydavatelství Masarykovy Univerzity, 2001. 242 s. ISBN 80-210-2680-4.
 142. SVOBODA, Mojmír. Vymětal, J. a kol.: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2001, roč. 65, č. 2, s. 188-189. ISSN 0009-092X.
 143. SVOBODA, Mojmír. Vymětal, J. et al.: Speciální psychoterapie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2001.
 144. 2000

 145. SVOBODA, Mojmír, rec. Heretik, A. : Extrémna agresia I. Forenzná psychológia vraždy. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 96, s. 291-292. ISSN 1212-0383.
 146. SVOBODA, Mojmír, rec. Kratochvíl, S.: Jak žít s neurózou. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 2000, roč. 2000, č. 6, s. 29. ISSN 1211-5886.
 147. SVOBODA, Mojmír. Metody hypnoticzne wg M. H. Ericksona. In Gapik, L. (ed.): Postepy psychoterapii. Poznań: UAM, 2000. s. 53-59. Tom III. ISBN 83-908399-6-2.
 148. SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-0675-8.
 149. SVOBODA, Mojmír. Netradiční projekční test rodinných vztahů. In 19. celostátní sympozium s mezinárodní účastí Duševní zdraví dětí a mládeže. Brno, 2000.
 150. SVOBODA, Mojmír. První ověřování Testu tří stromů na české populaci. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2000, roč. 4, č. 4, s. 117-124. ISSN 1211-3522.
 151. SVOBODA, Mojmír, rec. Siuta, J., Wójciewicz, J.: Hipnoza Kryminalna. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 96, s. 64-69. ISSN 1212-0383.
 152. SVOBODA, Mojmír, rec. Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 2000, roč. 2000, č. 6, s. 27. ISSN 1211-5886.
 153. SVOBODA, Mojmír. 22. česko-slovenská psychoterapeutická konference. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 96, č. 2, s. 57-58. ISSN 0069-2336.
 154. 1999

 155. SVOBODA, Mojmír. Experimentální hypnóza (druhé vydání). Recenze. Česká a slovenská psychiatrie. 1999, roč. 95, č. 8, s. 534.
 156. SVOBODA, Mojmír a Mojmír TYRLÍK. Hledáme mladé schopné psychology. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 1999, roč. 5, č. 11, s. 20-21. ISSN 1211-5886.
 157. SVOBODA, Mojmír. Hypnotické a imaginativní posupy ve stomatologii. In 22. česko-slovenská psychoterapeutická konference. Luhačovice, 1999.
 158. URBÁNEK, Tomáš. Metodologické otázky zpracování testu sémantického výběru: předběžné sdělení. In BLATNÝ, Marek a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99': Sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 1999. s. 178-184.
 159. SVOBODA, Mojmír. Paradigma psychologické diagnostiky. In 100. klinicko-psychologický den. Praha, 1999.
 160. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 344 s. Studium. ISBN 80-7178-327-7.
 161. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapeutyczne wykorzystanie metod imaginacyjnych. (Analiza teoretyczna). In Gapik,L.(ed.): Postepy psychoterapii. Poznaň: UAM, 1999. s. 89-96. Tom II. ISBN 83-908399-5-4.
 162. BLATNÝ, Marek a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99. Výzkumné zprávy PsÚ AV ČR. Brno, 1999, roč. 5, č. 3. ISSN 1211-8818.
 163. BLATNÝ, Marek a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99. In sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1999. ISBN 80-210-2228-0.
 164. SVOBODA, Mojmír. Zdeněk Boleloucký: Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně.(Rec.). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, č. 1, s. 62 - 63. ISSN 1211-3384.
 165. 1998

 166. PETŘÍKOVÁ, Jana a Mojmír SVOBODA. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 37-55. ISSN 1211-3522.
 167. SVOBODA, Mojmír a Sabina MEGOVÁ. Agresivita a imaginace - empirické ověřování souvislostí. In SVOBODA, Mojmír a Marek BLATNÝ. Sociální procesy a osobnost 99. Sborník příspěvků z konference. Brno: MU Brno, 1998. s. 167-171. ISBN 80-210-2005-9.
 168. SVOBODA, Mojmír a Juraj BARBARIČ. Hypnosis in the Czech Republic and former Czechoslovakia. In HAWKINS, P. a M. HEAP. Hypnosis in Europe. London: Whurr, 1998. s. 37-52. ISBN 1-897635-68-0.
 169. SVOBODA, Mojmír. Hypnotické indukční procedury. Referát na 3. konferenci o hypnóze. Kroměříž, 1998.
 170. SVOBODA, Mojmír. Komparace tradičního a kreditního studia psychologie na FF MU v Brně. Univerzita Poznaň, 1998.
 171. SVOBODA, Mojmír. Kontinuita a diskontinuita ve vzdělávání psychologů. Referát na Psychologických dnech. Olomouc, 1998.
 172. SVOBODA, Mojmír. Kratochvíl,S.: Základy psychoterapie. Recenze. Časopis lékařů českých. 1998, roč. 137, č. 6, s. 174.
 173. SVOBODA, Mojmír. Masmédia a násilí - vztah ano či ne? In Proceedings z 18.symposia o duševním zdraví mládeže. Brno, 1998. 37 s.
 174. SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1998. 83 s. ISBN 80-210-0957-8.
 175. SVOBODA, Mojmír. Psychologie a masmédia. Referát na konferenci Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. Košice, 1998.
 176. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapeutické postupy podle M.H.Ericksona. Referát na konferenci Postepy w psychoterapii. Poznan, 1998.
 177. SVOBODA, Mojmír. Třetí konference o hypnóze. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1998, roč. 94, č. 8, s. 499-500. ISSN 0069-2336.
 178. SVOBODA, Mojmír. Výzkumné projekty Psychologického ústavu v Brně. Univerzita Kraków, 1998.
 179. 1997

 180. SVOBODA, Mojmír. Agresivní chování zobrazované v dětských pořadech české veřejnoprávní televize. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1997, roč. 1997, č. 32, s. 289. ISSN 0555-5574.
 181. SVOBODA, Mojmír. Forenzní psychologie ve výuce na Masarykově univerzitě v Brně. In Sborník příspěvků z celostátní konference o forenzní psychologii. Praha, 1997.
 182. SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
 183. SVOBODA, Mojmír. Monitoring neadaptivního chování v televizním vysílání. Univerzita Wroclaw, 1997.
 184. SVOBODA, Mojmír. Prof.PhDr.Stanislav Kratochvíl,CSc. - 65 let. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 1997, č. 93, s. 299-300. ISSN 0069-2336.
 185. SVOBODA, Mojmír a G. PLAGOVÁ. Projektivní kresba v rámci skupinové psychoterapie. In 21. česko-slovenská psychoterapeutická konference. Trenčianské Teplice, 1997.
 186. SVOBODA, Mojmír. Stanislav Kratochvíl jubilující. Referát na věd. pracovní schůzi Čs. psychiatrické společnosti. Praha, 1997.
 187. 1996

 188. SVOBODA, Mojmír. Dvacátá česko-slovenská konference. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1996, roč. 1996, č. 92, s. 121-123. ISSN 0069-2336.
 189. SVOBODA, Mojmír. Kreditní systém studia psychologie na fil. fakultě MU v Brně. In Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov. Bratislava: Slovenská psychologická spolo-čnost SAV, 1996. s. 276-279. ISBN 80-85697-50-5.
 190. SVOBODA, Mojmír. Modification of emotion by hypnotic and imaginative procedures. In Eurohypnosis 96. Seventh European Congress of Hypnosis. Budapest, 1996.
 191. SVOBODA, Mojmír. Nedožité devadesátiny profesora Roberta Konečného. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996, č. 2, s. 34-36. ISSN 1211-3384.
 192. SVOBODA, Mojmír. Topografie agrese ve veřejnoprávní televizi. In Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 71-75. ISBN 80-210-1460-1.
 193. SVOBODA, Mojmír. 22. česko-slovenská psychoterapeutická konference (Luhačovice, 12. - 16. října 1999). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 113-114. ISSN 1212-0383.
 194. 1995

 195. SVOBODA, Mojmír. Comparison of CIS and HGSHS:A used on Czech and Slovak Population. In Bolcs, E.(ed.):Hypnosis. Connecting Disciplines. Wien: Medezinisch-pharamazeutische Verlagsgesellschaft, 1995. s. 32-35. ISBN 3-85025-032-6.
 196. SVOBODA, Mojmír a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Hypnosugestivní ataraxie ve stomatologické praxi. LKS (Časopis České stomatologické komory. 1995, č. 9, s. 25-27.
 197. SVOBODA, Mojmír. Hypnotické a imaginativní způsoby ovlivňování emocí. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1995, roč. 29, I, s. 57-67. ISSN 068-2705.
 198. SVOBODA, Mojmír. Imaginativní psychoterapie ve spektru psychoterapeutických metod. In 20. česko-slovenská psychoterapeutická konference. Luhačovice, 1995.
 199. SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 200. SVOBODA, Mojmír. Milton H.Erickson - postmoderna v hypnoterapii? In II. česko-slovenská konference ericksonských přístupů k psychoterapii. Brno, 1995.
 201. SVOBODA, Mojmír. Možnosti diagnostikování imaginativních schopností. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1995, roč. 29, I, s. 69-76. ISSN 068-2705.
 202. SVOBODA, Mojmír. Násilí a agrese ve veřejnoprávní televizi (Druhá studie). Závěrečná výzkumná zpráva pro Radu ČT. Brno, 1995.
 203. SVOBODA, Mojmír. Využití hypnosugestivních metod ve stomatologii. In Symposium Stomatologie na přelomu tisíciletí I. Velké Karlovice, 1995.
 204. 1994

 205. SVOBODA, Mojmír. Hipnoza: ruch czy bezruch. Psychiatria Polska. Varšava, 1994, roč. 1994, č. 28, s. 729-737.
 206. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Mojmír SVOBODA. Hypnosugestivní ataraxie v běžné stomatologické praxi. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7891.
 207. SVOBODA, Mojmír a R. ABSOLONOVÁ. Hypnotické a imaginativní způsoby ovlivňování emocí. In Sborník prací FF BU. 1994. s. 59-70. I, 29.
 208. SVOBODA, Mojmír. Kresba v projektivní diagnostice intrafamiliárních vztahů. In Věd. schůze Polskiego towarysztwa psychologicznego. Wroclaw, 1994.
 209. SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 83 s. ISBN 80-210-0957-8.
 210. SVOBODA, Mojmír a T. ŠIFALDOVÁ. Možnosti diagnostikování imaginativních schopností. In Sborník prací FF BU. 1994. s. 71-78. I, 29.
 211. SVOBODA, Mojmír. Současná psychoterapie v České republice. In Mezinárodní konference Polskigo towarysztwa psychologicznego. Wroclaw, 1994.
 212. SVOBODA, Mojmír. Šestý evropský kongres o hypnóze. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1994, roč. 1994, č. 90, s. 123-124. ISSN 0069-2336.
 213. SVOBODA, Mojmír. Topografie a klasifikace násilí a agrese v České televizi. Závěrečná výzkumná zpráva pro Radu ČT. Brno, 1994.
 214. 1993

 215. SVOBODA, Mojmír. Comparison of CIS and HGSHS: A on Czech and Slovak Population. In 6th European Congress of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine. Wien, 1993.
 216. SVOBODA, Mojmír. Diagnostika imaginativních schopností. In 19. čs. psychoterapeutická konference. Tr. teplice, 1993.
 217. SVOBODA, Mojmír a D. DRDOVÁ. Hodnotová orientace a "Locus of Control". In Sborník prací FF BU. Brno: FF MU, 1993. s. 93-98. I, 27.
 218. SVOBODA, Mojmír a L. HLADÍK. Internalita a externalita a školní úspěšnost. In Sborník prací FF BU. 1993. s. 99-104. I, 27.
 219. SVOBODA, Mojmír. Klinické užití imaginace. In 19. čs. psychoterapeutická konference. Tr. Teplice, 1993.
 220. SVOBODA, Mojmír. Mýty o Ericksonovi a ericksonské hypnóze. In 1. česko-slovenská konference ericksonovské psychoterapie. Bratislava, 1993.
 221. SVOBODA, Mojmír. Podněty z Evropského kongresu o hypnóze ve Vídni. Praha: Psychiatrická a psychoterapeutická společnost, 1993.
 222. 1992

 223. SVOBODA, Mojmír. Co s fakultou? In Konference 40 let klinické psychologie v Kroměříži. Kroměříž, 1992.
 224. SVOBODA, Mojmír. Czechoslovak Norms of the Harvard Group Scale of Hypnotic Succeptibility: Type A. In 12th International Congress of Hypnosis. Jerusalem, 1992.
 225. SVOBODA, Mojmír. Hypnosis in Czechoslovakia. Hypnos. Swedish Journal of Hypnosis and the Journal of European Society of Hypnosis. 1992, roč. 1992, č. 19, s. 2:4, 2 s.
 226. SVOBODA, Mojmír. Hypnóza aktivní a pasivní. Praha: Sekce pro hypnózu Čs. psychiatrické společnosti, 1992.
 227. SVOBODA, Mojmír a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Hypnóza jako ataraktikum ve stomatologii. Praha: Psychiatrická společnost, 1992.
 228. SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, 1992. ISBN 80-7064-036-5.
 229. SVOBODA, Mojmír. Projektivní test tří stromů. In 65. klinickopsychologický den. Praha, 1992.
 230. SVOBODA, Mojmír. Přijímací řízení na vysoké školy v nových podmínkách. In 16. Olomoucké psychologické dny. 1992.
 231. SVOBODA, Mojmír, O. KONDÁŠ a A. STANČÁK. Psychodiagnostika dospelých. Martin: Osveta, 1992. ISBN 80-217-0357-1.
 232. 1991

 233. SVOBODA, Mojmír. Gibbonsova "hyperempirie": imaginativní přístup. In 18. celostátní psychoterapeutická konference. Luhačovice, 1991.
 234. SVOBODA, Mojmír. Hodnotová orientace vysokoškolských studentů. In Sborník prací FF MU. Brno: FF MU, 1991. s. 71-78. I, 25.
 235. SVOBODA, Mojmír. Hypnosis: alert or non-alert. In Int.symp.Hypnosis. Wien, 1991.
 236. SVOBODA, Mojmír. Neortodoxní použití Leunerovy metody. In 18. celostátní psychoterapeutická konference. Luhačovice, 1991.
 237. SVOBODA, Mojmír. Neurotické tendence v souvislosti se zahájením studia. In Sborník FF MU. 1991. s. 35-40. I, 25.
 238. SVOBODA, Mojmír. Studium psychologie v Madridu. Československá psychologie. 1991, roč. 1991, č. 35, s. 343-344.
 239. 1990

 240. SVOBODA, Mojmír. Diagnostika výchovných a výukových obtíží se zřetelem k psychické normalitě žáků. Závěrečná výzkumná zpráva. Brno: FF MU, 1990.
 241. SVOBODA, Mojmír. Druhá celostátní konference o hypnóze. Československá psychiatrie. 1990, č. 86, s. 417-418.
 242. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie. Hypnosugestivní a imaginativní metody. 3. vyd. Praha: SPN, 1990.
 243. SVOBODA, Mojmír. Studium psychologie v Madridu. Československá psychologie. Praha, 1990, č. 86, s. 417-418.
 244. 1989

 245. SVOBODA, Mojmír. Aplikace hypnózy v netradičních oblastech. In 2. celostátní konference o hypnóze. Kroměříž, 1989.
 246. SVOBODA, Mojmír. Československé normy Harvardské skupinové škály hypnability, formy A. Československá psychiatrie. 1989, č. 85, s. 89-96.
 247. SVOBODA, Mojmír. Hipnabilnosc, podatnosc na sugestie spoleczna i podatnosc na wplyv spoleczny. In Czlowiek i spoleczenstvo. Zmiana, zachowanie, swiadomosc. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1989. s. 57-71.
 248. SVOBODA, Mojmír. Imaginace v individuální a skupinové psychoterapii. In 17. celostátní psychoterapeutická konference. V. Ružbachy, 1989.
 249. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie.Hypnosugestivní a imaginativní metody. 2. vyd. Praha: SPN, 1989.
 250. 1988

 251. SVOBODA, Mojmir. Aplikace socialni psychologie. 2. vyd. Praha: SPN, 1988.
 252. SVOBODA, Mojmír. Imaginativní metody v rámci skupinové psychoterapie. In Sympozium skupinové psychoterapie. Nové Město na Moravě, 1988.
 253. SVOBODA, Mojmír. Kratochvíl, S.: Hypnóza. Recenze. Československá psychiatrie. 1988, roč. 84, s. 23.
 254. SVOBODA, Mojmír. Neuroticismus vysokoškolských studentů. In Lidský činitel ve výrobě, vědě a výchově. Sborník prací LF v Brně. Brno, 1988.
 255. SVOBODA, Mojmír. Obtížnost jednotlivých položek Harvardské skupinové škály hypnability. In Sborník FF BU. 1988. s. 119-123. I, 23.
 256. SVOBODA, Mojmír, Jiří POKORNÝ a Vladimír SMÉKAL. Předpoklady uplatňování tvořivých postupů v řídící práci. Brno: VUT, 1988.
 257. SVOBODA, Mojmír. Psychologická poradna pro pro studenty a zaměstnance UJEP. Universitas. Brno: UJEP, 1988, č. 6, s. 58-59.
 258. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie. Hypnosugestivní a imaginativní metody. Praha: SPN, 1988.
 259. SVOBODA, Mojmír. Škála kreativních imaginací. Praha: Čs. psychiatrická společnost, 1988.
 260. 1987

 261. SVOBODA, Mojmír. Aktuální otázky psychoterapie a psychoterapeutického výcviku v ČSSR. Wroclaw: Towarysztwo psychologiczne, 1987.
 262. SVOBODA, Mojmír. Faktory ovlivňující volbu oboru vysokoškolského studia. In Sborník FF BU. Brno: FF BU, 1987. s. 119-122.
 263. SVOBODA, Mojmír. Hypnotické chování. Teoretický a experimentální přístup. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1987.
 264. SVOBODA, Mojmír. Klinická psychologie - její výuka a aplikace. Wroclaw: Institut psychologii UB, 1987.
 265. SVOBODA, Mojmír. Nové techniky v navozování hypnózy. Praha: Psychiatrická společnost, 1987.
 266. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dospělých. Praha: SPN, 1987. Druhé, rozšířené a přepracované vydání.
 267. 1986

 268. SVOBODA, Mojmír. Hypnotická schopnost ve vztahu k sociální ovlivnitelnosti. In Sborník FF BU. 1986. s. 45-56. I, 21.
 269. SVOBODA, Mojmír. Klinická psychologie a psychoterapie v ČSSR. Poznan: Institut psychologii UAM, 1986.
 270. SVOBODA, Mojmír. Kondáš, O., Kratochvíl, S., Syřišťová, E.: Psychoterapia a reedukácia. Recenze. Československá psychologie. Praha, 1986, roč. 30, s. 287-288.
 271. SVOBODA, Mojmír. Netradiční hypnotizační procedury. Poznan: Towarysztwo psychologiczne, 1986.
 272. SVOBODA, Mojmír. Sociální senzitivita: její místo v psychologii a psychoterapii. Poznan: Institut psychologii UAM, 1986.
 273. 1985

 274. SVOBODA, Mojmír. Aplikace sociální psychologie. Praha: SPN, 1985.
 275. SVOBODA, Mojmír. Hypnotický výzkum a terapie v Psychiatrické léčebně v Kroměříži a na UJEP v Brně. In Konference "33 let klinické psychologie v Kroměříži. Kroměříž, 1985.
 276. SVOBODA, Mojmír. Modifikace a prevence nepřiměřených osobnostních projevů. Závěrečná zpráva výzkumu. Brno: FF UJEP, 1985.
 277. SVOBODA, Mojmír. Neuroticismus vysokoškolských studentů. In Mezifakultní konference Lidský činitel ve výrobě, vědě a výzkumu. Brno, 1985.
 278. SVOBODA, Mojmír. Současná psychoterapie - bariéry nebo integrace? In 15. celostátní psychoterapeutická konference. V. Ružbachy, 1985.
 279. 1984

 280. SVOBODA, Mojmír. Faktor prekoncepce v hypnologii. In Sborník prací FF BU. Brno: BU, 1984. s. 77-85. řada I, 19.
 281. SVOBODA, Mojmír a J. VESELÁ. Hospitalizace a psychický stav pacientek se zhoubným nádorem rodidel. In Integratívna funkcia psychoterapie. Sborník prací ze 14 celostátní konference. VÚDPaP a MPP Bratislava, 1984. s. 20-23.
 282. SVOBODA, Mojmír. Hypnabilita, sociální sugestibilita, sociální ovlivnitelnost. In Polsko-čs. konference Změny psychických stvů. Poznaň, 1984.
 283. SVOBODA, Mojmír. Léčení neuróz. Věda a život. 1984, č. 29, s. 757.
 284. SVOBODA, Mojmír a I. JAŠKOVÁ. Některé osobnostní koreláty empatické schopnosti. In Sborník prací FF BU. Brno, 1984. s. 109-112. řada I, 19.
 285. SVOBODA, Mojmír. Příspěvěk ke zkoumání empatie. In Konference Sociální psychologie v rozvinuté socialistické společnosti. Kroměříž, 1984.
 286. SVOBODA, Mojmír, J. KEPÁK, M. UHLÍŘ a J. STANÍČEK. Psychosociální dopad úspěšné léčby močové inkontinence. In Symposium Sociální gynekologie. Podolánky, 1984.
 287. SVOBODA, Mojmír. Terapie funkčních sexuálních poruch. Věda a život. 1984, č. 29, s. 757.
 288. SVOBODA, Mojmír. Zkoumání empatie. In Sociální psychologie v rozvinuté socialistické společnosti. Sborník. Pardubice, 1984. s. 43-45. DTČSVTS.
 289. 1983

 290. SVOBODA, Mojmír. Kratochvíl, S.: Terapie funkčních sexuálních poruch. Recenze. Časopis lékařů českých. 1983, roč. 122, s. 633.
 291. SVOBODA, Mojmír a Milan BOUCHAL. Terapeutický vztah a hypnóza. Praha: Psychoterapeutická sekce, 1983.
 292. 1982

 293. SVOBODA, Mojmír a J. KEPÁK. Incontinentia urinae jako psychosomatické onemocnění. In Celostátní konference Psychosomatická medicína v gynekologii. Bratislava, 1982.
 294. SVOBODA, Mojmír. Jak žít s neurózou. Recenze. Věda a život. 1982, roč. 27, s. 220.
 295. SVOBODA, Mojmír a V. ml. ČERNÁ. K některým osobnostním charakteristikám mladistvých suicidantů. In Sborník prací FF BU. Brno, 1982. s. 93-102. řada I, 17.
 296. SVOBODA, Mojmír. Názory středoškoláků na hypnózu. In 11. sympózium o duševním zdraví mládeže. Brno, 1982.
 297. SVOBODA, Mojmír. Názory středoškoláků na hypnózu. MRSV. 1982, č. 4, s. 78-79.
 298. SVOBODA, Mojmír. Prekoncepce a chování v hypnóze. In 1. celostátní konference o hypnóze. Kroměříž, 1982.
 299. SVOBODA, Mojmír. První celostátní konference o hypnóze. Československá psychiatrie. 1982, č. 78, s. 419-420.
 300. SVOBODA, Mojmír. Psychohygiena všedního dne. Recenze. Věda a život. 1982, roč. 27, s. 299-300.
 301. SVOBODA, Mojmír a J. KEPÁK. Psychologické sledování pacientek s močovou inkontinencí. In Celostátní konference Psychosomatická medicína v gynekologii. Bratislava, 1982.
 302. SVOBODA, Mojmír. Psychologie tvořivosti. Recenze. Věda a život. 1982, roč. 27, s. 67-68.
 303. SVOBODA, Mojmír. Psychologie umění. Recenze. Věda a život. 1982, roč. 27, s. 723.
 304. SVOBODA, Mojmír, J. BUCHALOVÁ a P. KRAHULEC. Vliv dlouhotrvající hospitalizace na neuroticismus u pacientek se zhoubným nádorem rodidel. In Celostátní konference Psychosomatická medicína v gynekologii. Bratislava, 1982.
 305. 1981

 306. SVOBODA, Mojmír a P HÁJEK. Hypnotisierbarkeit der Hypnotiseure. In KLUMBIES, G. (Hrsg). Hypnosetherapie. Leipzig: S. Hirzel Verlag, 1981. s. 70-73.
 307. SVOBODA, Mojmír a Z. HABÁNOVÁ. Některé osobnostní rysy mladistvých toxikomanů. Protialkoholický obzor. 1981, č. 16, s. 199-204. ISSN 0862-0350.
 308. SVOBODA, Mojmír. Seminář o terapeutické komunitě pro neurózy. Československá psychiatrie. 1981, č. 5, s. 352-353.
 309. SVOBODA, Mojmír. Terapeutická komunita. Recenze. Věda a život. 1981, roč. 26, s. 72-73.
 310. SVOBODA, Mojmír a J. KERAMARIS. Transkulturální zkoumání prekoncepce o hypnóze. Praha: Čs. psychiatrická společnost, 1981.
 311. 1980

 312. SVOBODA, Mojmír a P. HÁJEK. Česká verze nástrojů na měření hypnability. In Sborník prací FF BU. Brno: BU, 1980. s. 159-170. řada I, 14-15.
 313. SVOBODA, Mojmír, J. KEPÁK a M. SKÁLOVÁ. Psychosociální koreláty močové inkontinence. In Celostátní sjezd gynekologické společnosti. Karlovy Vary, 1980.
 314. SVOBODA, Mojmír. Sociální ovlivnitelnost a sugestibilita. Praha: Čs. psychiatrická společnost, 1980.
 315. 1979

 316. SVOBODA, Mojmír. Skupinová psychoterapie neuróz. Recenze. Věda a život. 1979, roč. 24, s. 319-320.
 317. SVOBODA, Mojmír. Využití dotazníku k cílené anamnéze při diferenciální diagnostice močové inkontinence u ženy. Čs. gynekologie. 1979, roč. 1979, č. 44, s. 1:51, 55 s.
 318. 1978

 319. SVOBODA, Mojmír. Kratochvíl, S.: Skupinová psychoterapie neuróz. Recenze. Časopis ůékařů českých. 1978, roč. 117, s. 16-27.
 320. 1976

 321. SVOBODA, Mojmír, Stanislav KRATOCHVÍL a Milan BOUCHAL. Výcvik hypnoterapeutů. In 5. celostátní psychiatrický sjezd. Brno, 1976.
 322. 1975

 323. SVOBODA, Mojmír. Kondáš, O., Ličko, L. a kol.: Psychológia pri ošetrovaní chorých. Recenze. Čs. psychiatrie. 1975, roč. 71, s. 79-80.
 324. SVOBODA, Mojmír. První polské sympozium o psychoterapii. Československá psychologie. Praha, 1975, č. 19, s. 460-462.
 325. SVOBODA, Mojmír. Švancara, J. a kol.: Diagnostika psychického vývoje. Recenze. Psychodiagnostika v socialistických krajinách. 1975, I/III, s. 79-85.
 326. 1974

 327. SVOBODA, Mojmír. Hypnabilita hypnotizérů. Praha: Psychiatrická společnost, 1974.
 328. SVOBODA, Mojmír a J. ŠOPEK. Neadaptivní chování a svízelné situace. Brno: Ústav pro další vzdělávání SZP, 1974.
 329. SVOBODA, Mojmír. Prediktivní hodnota zkoušek bdělé sugestibility pro určování hypnability. Československá psychologie. Praha, 1974, č. 16, s. 23-28.
 330. SVOBODA, Mojmír. Vývoj učebních plánů na brněnské univerzitě v letech 1948-1973. In Sborník prací FF BU. Brno: BU, 1974. s. 141-151. řada I, 9.
 331. 1973

 332. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika zaměřená k osobnosti žadatelů o adoptivní dítě. In Seminář "Prověřování vhodnosti manželských dvojic pro osvojení dítěte". Brno, 1973.
 333. SVOBODA, Mojmír a B. MATONOHOVÁ. Srovnání osobnostních vlastností demonstrativních a nedemonstrativních suicidantů. In 5. sympózium o duševním zdraví mládeže. Brno, 1973.
 334. SVOBODA, Mojmír a H. VESELÁ. Změny v interpersonálních vztazích mladých manželů po narození prvního dítěte. In 4. psychologické dny. Brno, 1973.
 335. 1972

 336. SVOBODA, Mojmír. Aktivita v hypnóze - experimentální výzkum. In Komise pro hypnózu. Praha: Čs. psychiatrická společnost, 1972.
 337. SVOBODA, Mojmír. Incidence hypnability. Praha: Komise pro hypnózu České psychiatrické společnosti, 1972.
 338. SVOBODA, Mojmír. Psychologie ve zdravotnictví v SSSR. In Konference Úspěchy sovětské psychologie. Brno: FF UJEP, 1972.
 339. SVOBODA, Mojmír a J. OSTŘÍŽKOVÁ. Srovnání sexuální reaktivity mladých žen před a po narození prvního dítěte. Praha: 4. celostátní sexuologická konference, 1972.
 340. SVOBODA, Mojmír. Types of Hypnosis and Hypnotic Susceptibility. In LANGEN, D.,. Hypnose und Psychosomatische Medizin. Stuttgart: Hippokrates, 1972. s. 37-40.
 341. 1971

 342. SVOBODA, Mojmír. Dimension of Activity and Passivity in Hypnosis and Hypnotic Susceptibility. The American Journal of Clinical Hypnosis. 1971, č. 14, s. 44-47.
 343. 1970

 344. SVOBODA, Mojmír. Types of Hypnosis and Hypnotic Succeptibility. In 5th International Congress for Hypnosis and Psychosomatic Medicine. Mainz, 1970.
 345. SVOBODA, Mojmír a B. MÍČOVÁ. Vztah některých rysů osobnosti k typu hypnotického chování. Československá psychologie. Praha, 1970, č. 14, s. 182-186.
 346. 1969

 347. SVOBODA, Mojmír a Stanislav KRATOCHVÍL. Activity and Passivity in Hypnosis. Hawthorne House Memorandum. 1969, č. 107.
 348. SVOBODA, Mojmír a Stanislav KRATOCHVÍL. Prekoncepce, hypnotizační technika a typ hypnózy. Československá psychologie. Praha, 1969, č. 13, s. 176-182.
 349. SVOBODA, Mojmír. Typ hypnózy a hypnabilita. Československá psychologie. Praha, 1969, č. 13, s. 474-480.
 350. SVOBODA, Mojmír. Vliv hypnability na aktivitu v hypnóze. In Věd. pracovní dny moravských a slovenských psychiatrů. Kroměříž, 1969.
 351. 1967

 352. SVOBODA, Mojmír. Kondáš, O.: Podiel učenia v psychoterapii. Recenze. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 1967, roč. 2, 72 s.
 353. SVOBODA, Mojmír. Rožnova, M.A. - Rožnov, V.E.: Gypnos i "čuděsnyje iscelenija". Recenze. Československá psychologie. Praha, 1967, roč. 11, s. 189-190.
 354. SVOBODA, Mojmír. Volpert, I.E.: Snoviděnia v obyčnom sně i v gipnoze. Recenze. Československá psychologie. Praha, 1967, roč. 11, s. 188-189.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 1. 2021 15:14