Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HELÁN, Martin, Jan MALÁSKA, Josef TOMANDL, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Michal ŠITINA, Milan DASTYCH, Tomáš ONDRÚŠ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Roman GÁL, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ a Jiří PAŘENICA. Kinetics of Biomarkers of Oxidative Stress in Septic Shock: A Pilot Study. Antioxidants. Basel: MDPI, 2022, roč. 11, č. 4, s. 1-13. ISSN 2076-3921. doi:10.3390/antiox11040640.
 2. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Ondřej SLABÝ, Luboš KUBÍČEK, Ernest BIROŠ, Marie TOMANDLOVÁ, Robert VLACHOVSKÝ, Jan ŠPONIAR, Lenka RADOVÁ a Anna KONIECZNA. L-lactate kinetics after abdominal aortic surgery and intestinal ischemia An observational cohort study. INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022, roč. 98, February 2022, s. 1-8. ISSN 1743-9191. doi:10.1016/j.ijsu.2021.106220.
 3. TOMANDLOVÁ, Marie, Martin PISKÁČEK, Vilém JURÁŇ, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Tomáš KAZDA a Andrea KNIGHT. Plasma levels of immune checkpoint inhibitor ligands PD-L1, B7-H3 and galectin-9 in glioblastoma patients. In Brain Tumour Conference 2022, 5-7 September 2022, London. 2022.
 4. 2021

 5. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. první. Tiskárna Knopp, Nové Město nad Metují: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
 6. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
 7. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. první. Tiskárna Knopp, Nové Město nad Metují: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.
 8. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.
 9. KOHLOVÁ, Barbora, Martin PISKÁČEK, Marie TOMANDLOVÁ, Veronika MOTÚZOVÁ, Vít ZMÁTLO, Vilém JURÁŇ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Tomáš KAZDA a Andrea KNIGHT. Gamma-delta T cells in Glioblastoma patients. In The 9th International γδ T Cell Conference. 2021.
 10. KOHLOVÁ, Barbora, Martin PISKÁČEK, Marie TOMANDLOVÁ, Veronika MOTÚZOVÁ, Vít ZMÁTLO, Vilém JURÁŇ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Tomáš KAZDA a Andrea KNIGHT. Gamma-delta T cells in Glioblastoma patients. In The 9th International γδ T Cell Conference. 2021.
 11. JURÁŇ, Vilém, Barbora KOHLOVÁ, Martin PISKÁČEK, Vít ZMÁTLO, Leonard JAKUBÁČ, Veronika MOTÚZOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Marek SOVA, Tomáš KAZDA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS a Andrea KNIGHT. Infiltration of Gamma-delta T cells into Glioblastoma Tumor. In WFNOS 2022 - the World Federation of Neuro-Oncology Societies (WFNOS), Seoul, South Korea. 2021.
 12. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Veronika ŘÍMALOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls. Biomedical papers. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 4, s. 395-401. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.062.
 13. MANOUSEK, Jan, Petr KALA, Petr LOKAJ, Tomáš ONDRÚŠ, Kateřina HELÁNOVÁ, Marie MIKLÍKOVÁ, Vojtěch BRÁZDIL, Marie TOMANDLOVÁ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Jiří HLÁSENSKÝ. Oxidative Stress in Takotsubo Syndrome-Is It Essential for an Acute Attack? Indirect Evidences Support Multisite Impact Including the Calcium Overload-Energy Failure Hypothesis. FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 8, October 2021, s. 1-22. ISSN 2297-055X. doi:10.3389/fcvm.2021.732708.
 14. TOMANDLOVÁ, Marie, Jiří PAŘENICA, Petr LOKAJ, Tomáš ONDRÚŠ, Petr KALA, Marie MIKLÍKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Martin HELÁN, Jan MALÁSKA, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Josef TOMANDL. Prognostic value of oxidative stress in patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock: A prospective cohort study. Free Radical Biology and Medicine. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 174, October 2021, s. 66-72. ISSN 0891-5849. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2021.07.040.
 15. KNIGHT, Andrea, Barbora KOHLOVÁ, Martin PISKÁČEK, Vít ZMÁTLO, Marie TOMANDLOVÁ, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Tomáš KAZDA, Václav VYBÍHAL a Pavel FADRUS. Úloha cytotoxických gamma-delta T buněk na terapeutické rezistenci a recidivě Glioblastoma Multiforme. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 16. KNIGHT, Andrea, Barbora KOHLOVÁ, Martin PISKÁČEK, Vít ZMÁTLO, Marie TOMANDLOVÁ, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Tomáš KAZDA, Václav VYBÍHAL a Pavel FADRUS. Úloha cytotoxických gamma-delta T buněk na terapeutické rezistenci a recidivě Glioblastoma Multiforme. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021.
 17. 2020

 18. PAŘENICA, Jiří, Petr KALA, Alexandre MEBAZAA, Simona LITTNEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Josef TOMANDL, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jindřich ŠPINAR, Marie TOMANDLOVÁ, Milan DASTYCH, Can INCE, Kateřina HELÁNOVÁ, Martin TESÁK, Martin HELÁN, Petr LOKAJ a Matthieu LEGRAND. Activation of the Nitric Oxide Pathway and Acute Myocardial Infarction Complicated by Acute Kidney Injury. CARDIORENAL MEDICINE. BASEL: KARGER, 2020, roč. 10, č. 2, s. 85-96. ISSN 1664-3828. doi:10.1159/000503718.
 19. 2019

 20. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Hana POSKEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jirina BARTOVA, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-1 Gene Variability and Plasma Levels in Czech Patients with Chronic Periodontitis and Diabetes Mellitus. INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTISTRY. London: HINDAWI LTD, 2019, roč. 2019, č. 6802349, s. 1-10. ISSN 1687-8728. doi:10.1155/2019/6802349.
 21. KUČERA, Jan, Jana RUDÁ, Filip ZLÁMAL, Daniela KURUCZOVÁ, Zuzana BABINSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ a Julie DOBROVOLNÁ. Oral administration of BDNF and/or GDNF normalizes serum BDNF level in the olfactory bulbectomized rats: A proof of concept study. Pharmacological Reports. KRAKOW: POLISH ACAD SCIENCES INST PHARMACOLOGY, 2019, roč. 71, č. 4, s. 669-675. ISSN 1734-1140. doi:10.1016/j.pharep.2019.03.005.
 22. MASOPUSTOVÁ, Lucie, Michael KILLINGER, Marie TOMANDLOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Variabilita v genech pro katalázu a její plazmatické koncentrace u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou. In XX. setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 2019. 2019.
 23. 2018

 24. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Václav ŘEHKA, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Differences in Interleukin-8 Plasma Levels between Diabetic Patients and Healthy Individuals Independently on Their Periodontal Status. International Journal of Molecular Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 19, č. 10, s. 1-17. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms19103214.
 25. CHALÁSOVÁ, Katarína, Lukáš PÁCAL, Anna PLESKAČOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Transketolase Activity but not Thiamine Membrane Transport Change in Response to Hyperglycaemia and Kidney Dysfunction. EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES. STUTTGART: JOHANN AMBROSIUS BARTH VERLAG MEDIZINVERLAGE HEIDELBERG GMBH, 2018, roč. 126, č. 4, s. 255-262. ISSN 0947-7349. doi:10.1055/s-0043-115009.
 26. MASOPUSTOVÁ, Lucie, Marie TOMANDLOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Variabilita genů pro superoxid dismutázu (SOD) a její plazmatické koncentrace u pacientů s recidivující aftózní stomatitidou. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2018.
 27. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Marie TOMANDLOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Lucie MASOPUSTOVÁ, David NOVÁK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro myeloperoxidázu (MPO) a její plazmatické koncentrace u pacientů s astmatem: pilotní studie. In XXXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 2018.
 28. PLESKAČOVÁ, Anna, Dominika OBDRŽALOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Lukáš PÁCAL, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Katarína CHALÁSOVÁ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Vliv hemodialýzy na parametry metabolismu thiaminu a aktivitu glyoxalázy I in vivo u diabetických a nediabetických pacientů se selháním ledvin. In 54. diabetologické dny. 2018. ISSN 1211-9326.
 29. 2017

 30. PAŘENICA, Jiří, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MALÁSKA, Alexandre MEBAZAA, Jana GOTTWALDOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Jiří LITZMAN, Milan DASTYCH, Josef TOMANDL, Jindřich ŠPINAR, Ludmila DOSTÁLOVÁ, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Matthieu LEGRAND. Infectious complications and immune/inflammatory response in cardiogenic shock patients: A prospective observational study. Shock. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 47, č. 2, s. 165-174. ISSN 1073-2322. doi:10.1097/SHK.0000000000000756.
 31. 2016

 32. BARTÁKOVÁ, Vendula, Anna PLESKAČOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Lukáš PÁCAL, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Dysfunctional protection against advanced glycation due to thiamine metabolism abnormalities in gestational diabetes. Glycoconjugate Journal. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 33, č. 4, s. 591-598. ISSN 0282-0080. doi:10.1007/s10719-016-9688-9.
 33. PAŘENICA, Jiří, Petr KALA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Josef TOMANDL, Jindřich ŠPINAR, Simona LITTNEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, A. MEBAZAA, Marie TOMANDLOVÁ, Milan DASTYCH, Jana GOTTWALDOVÁ a E. GAYAT. Natriuretic peptides, nitrite/nitrate and superoxide dismutase have additional value on top of the GRACE score in prediction of one-year mortality and rehospitalisation for heart failure in STEMI patients - Multiple biomarkers prospective cohort study. International Journal of Cardiology. Clare (Ireland): Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 211, MAY 15 2016, s. 96-104. ISSN 0167-5273. doi:10.1016/j.ijcard.2016.02.135.
 34. 2015

 35. TOMANDLOVÁ, Marie, Jiří JARKOVSKÝ, Josef TOMANDL, Lenka KUBKOVA, Petr KALA, Simona LITTNEROVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Petr KUBENA, Eva GANOVSKÁ, Martin POLOCZEK, Jindřich ŠPINAR, Christian MUELLER, Alexandre MEBAZAA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Jiří PAŘENICA. Prognostic Value of Pentraxin-3 Level in Patients with STEMI and Its Relationship with Heart Failure and Markers of Oxidative Stress. Disease Markers. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 159051, s. 1-11. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2015/159051.
 36. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. West Yorkshire: Maney Publishing, 2015, roč. 18, č. 1, s. 41-48. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830513Y.0000000100.
 37. 2014

 38. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. 2014.
 39. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 15, č. 2, s. 244-251. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.03.001.
 40. BARTÁKOVÁ, Vendula, Anna PLESKAČOVÁ, Roman KUDLÁČ, Katarína KURICOVÁ, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Lukáš PÁCAL a Kateřina KAŇKOVÁ. Thiamine Metabolism Alterations in Gestational Diabetes Complicated Pregnancy. In The 3rd Annual World Congress of Diabetes 2014 (WCD-2014), Haikou, China. 2014.
 41. 2013

 42. ŠŤASTNÝ, Jiří, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. Association of genetic variability in selected regions in visfatin (NAMPT) gene with anthropometric parameters and dietary composition in obese and non-obese Central-European population. Diabetes & metabolic syndrome. Amsterdam: Elsevier, 2013, roč. 7, č. 3, s. 166-171. ISSN 1871-4021. doi:10.1016/j.dsx.2013.06.001.
 43. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA a Anna VAŠKŮ. Brain-derived neurotrophic factor and ciliary neurotrophic factor in maternal plasma and umbilical cord blood from pre-eclamptic and physiological pregnancies. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY. NEW YORK: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 33, č. 4, s. 359-363. ISSN 0144-3615. doi:10.3109/01443615.2013.776026.
 44. KLEPÁRNÍK, Martin, Marie TOMANDLOVÁ, Zdeněk GLATZ a Josef TOMANDL. Determination of asymmetric and symmetric dimethylarginines in human plasma using high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. Journal of Separation Science. Weinham: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2013, roč. 36, č. 23, s. 3696–3701. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201300813.
 45. 2012

 46. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Laëtitia FAUVEAU, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Petr BIENERT. Adipophilin (ADRP/ADPH/PLIN2): Variability in Exonic Regions and Secretion of Adipophilin into Breast Milk. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.
 47. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Daniela KODYTKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA. BAFF Levels Are Elevated in Paediatric Patients With Acute Lymphoblastic Leukaemia Compared to Other B-Lineage Neoplasms. Journal of Hematology. Elmer Press, 2012, roč. 1, č. 1, s. 20-22. ISSN 1927-1212. doi:10.4021/jh104e.
 48. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Marie TOMANDLOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. B-cell activating factor (BAFF) – a new factor linking immunity to diet? Central European Journal of Medicine. 2012, roč. 7, č. 3, s. 275-283. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-011-0153-7.
 49. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Alena LUNGOVÁ, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Jaroslav ŠTĚRBA. Circulating Levels of B-cell Activating Factor in Paediatric Patients with Malignancy With or without Cancer-Related Cachexia. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2012, roč. 25, Supplement 2, s. 58– 63. ISSN 0862-495X.
 50. TOMANDLOVÁ, Marie, Josef TOMANDL, Jaroslav MELUZÍN, Jiří PAŘENICA, Eva TÁBORSKÁ a Jindřich ŠPINAR. Determination of soluble ST2 by MAP technology. In Planet xMAP 2012. 2012.
 51. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Dale Robert KALINA, Vegard Aas-Aune NORDHEIM, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA. Elevace plazmatických hladin BAFF (B-cell activating factor) u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií oproti B-lymfomům. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012.
 52. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. Jiří Dostál a kol. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 165 s. ISBN 978-80-210-5538-4.
 53. PAŘENICA, Jiří, Petr NĚMEC, Josef TOMANDL, Jiří ONDRÁŠEK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Martin TŘETINA, Jiří JARKOVSKÝ, Simona LITTNEROVÁ, Martin POLOCZEK, Petr POKORNÝ, Jindřich ŠPINAR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman MIKLÍK, Petr MALÍK, Ondřej PEŠ, Jolana LIPKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Petr KALA. Prognostic Utility of Biomarkers in Predicting of One- Year Outcomes in Patients with Aortic Stenosis Treated with Transcatheter or Surgical Aortic Valve Implantation. PloS ONE. 2012, roč. 7, č. 12, s. e48851, 11 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0048851.
 54. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Visfatin is secreted into the breast milk and is correlated with weight changes of the infant after the birth. Diabetes Research and Clinical Practice. Ireland: Elsevier Ireland, 2012, roč. 96, č. 3, s. 355-361. ISSN 0168-8227. doi:10.1016/j.diabres.2011.06.009.
 55. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jiří ŠŤASTNÝ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Petr BIENERT, Dagmar ŠTAFOVÁ a Anna VAŠKŮ. Vistafin: Association with Genetic Variability in Vistafin (PBEF) Gene, Anthropometric Parameters and Dietary Composition in Obese and Non-Obese Central-European Population. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.
 56. 2011

 57. TOMANDLOVÁ, Marie, Josef TOMANDL, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Eva TÁBORSKÁ a Jindřich ŠPINAR. Markers of oxidative stress in STEMI patients with acute heart failure. In Europen Journal of Heart Failure Supplements. 2011. ISSN 1567-4215.
 58. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Medical Chemistry II - Bioorganic Chemistry. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 164 s. učební text. ISBN 978-80-210-4128-8.
 59. TOMANDL, Josef, Marie TOMANDLOVÁ, Jan JUŘICA a Miroslav DOSTÁLEK. Studium metabolické aktivity cytochromu P450. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
 60. 2010

 61. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jana SMRŽOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Funkční deficit pentózového cyklu jako důsledek abnormálního metabolizmu thiaminu ve vztahu k progresi diabetické nefropatie a k mortalitě. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2010. ISSN 1211-9326.
 62. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Role of thiamine status and genetic variability in transketolase and other pentose phosphate cycle enzymes in the progression of diabetic nephropathy. Nephrology Dialysis Transplantation. Velká Británie: Oxford University Press, 2010, roč. 26, č. 4, s. 1229-1236, 4 s. ISSN 0931-0509.
 63. TOMANDL, Josef, Ondřej PEŠ, Jiří PAŘENICA a Marie TOMANDLOVÁ. RP-HPLC of malondialdehyde in blood plasma of patients with acute myocardial infarction. In Book of Abstracts - CD ROM. 2010.
 64. 2009

 65. TOMANDLOVÁ, Marie, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. HPLC Measurement of Thiamine and its Phosphorylated Forms in Whole Blood and Plasma: Thiamine Status Assessment. In Euroanalysis. 2009.
 66. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ a Kateřina KAŇKOVÁ. Thiamine levels and transketolase genetic variants as modifiers of progression of diabetic nephropathy. In 45th EASD Annual Meeting. 2009. ISSN 0012-186X.
 67. 2006

 68. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Medical Chemistry II - Bioorganic Chemistry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 164 s. učební text. ISBN 80-210-4128-5.
 69. 2005

 70. DOSTÁL, Jiří, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Lékařská chemie II - Bioorganická chemie. 2. zcela přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 166 s. ISBN 80-210-3789-X.
 71. 2004

 72. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Big endothelin in chronic heart failure:marker of disease severity or genetic determination? International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 93, č. 1, s. 63-68. ISSN 0167-5273.
 73. 2003

 74. TOMANDL, Josef, Jaroslava TALLOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Vladimír PALYZA. Determination of total oncopterin, neopterin and biopterin in human urine by high performance liquid chromatography with solid phase extraction. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2003, roč. 26, č. 8, s. 674-678. ISSN 1615-9306.
 75. TOMANDL, Josef, Marie PAZOURKOVÁ, Petr DÍTĚ a Marie TOMANDLOVÁ. Involvement of activated macrophages and oxidative stress in chronic pancreatitis and pancreatic carcinoma. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2003, roč. 147, Suppl.1, s. 56-57. ISSN 1213-8118.
 76. PAZOURKOVÁ, Marie, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ a Petr DÍTĚ. Use of neopterin as a marker of cellular immune system in smokers with chronic pancreatitis. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2003, roč. 147, Suppl. 1, s. 56. ISSN 1213-8118.
 77. 2002

 78. TOMANDL, Josef, Jaroslava TALLOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Vladimír PALYZA. Analýza celkového onkopterinu, neopterinu a biopterinu v moči metodou HPLC a SPE. In Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2002. CHIRANAL 2002. Sborník. 1. vyd. Olomouc: Alga Press, 2002. s. 94. ISBN 80-86238-24-5.
 79. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ondřej LUDKA, G. HUBENÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Big endothelin a chronické srdeční selhání. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 1, s. 3-7. ISSN 0042-773X.
 80. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Big endothelin in chronic heart failure-marker of disease severity or genetic determination? Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London, UK: Academic Press, 2002, roč. 34, č. 6, s. A91, 1 s. ISSN 0022-2828.
 81. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endothelin system, gene polymorphisms and clinical importance. journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 217. ISSN 0735-1097.
 82. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Jolana MÜLLEROVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Is tissue doppler imaging of tricuspid annular motion useful in detection of pulmonary hypertension and humoral response in chronic heart failure patients? Journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 259. ISSN 0735-1097.
 83. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Jsou rozdíly v humorální aktivaci mezi pacienty s chronickým srdečním selháním na podkladě ischemické choroby srdeční a dilatační kardiomyopatie? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 117. ISSN 0010-8650.
 84. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Klinický význam CYP 2D6 v průběhu léčby novějšími antidepresivy /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, Suppl. 1, s. 46. ISSN 1211-7579.
 85. TOMANDL, Josef, Marie TOMANDLOVÁ a Vladimír PALYZA. Microplate reader-based total antioxidant capacity assays. In Zborník XVIII. Biochemický zjazd. Bratislava: VEDA, 2002. s. 247.
 86. 2001

 87. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endotelinový systém, genové polymorfizmy, význam v klinice. In Sborník abstrakt ECHODNY 2001. Staré Splavy: česká kardiologická společnost, 2001. s. 49.
 88. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Changes of CYP2D6 acitivity in rats after drugs of abuse medication. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 40, č. 6, s. 258-260. ISSN 0960-7560.
 89. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Lenka VÍTOVCOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Dorota SOBOTOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Chronické srdeční selhání v hemodialyzačním programu. In Program a sborník abstrakt. 2001. s. 52-52.
 90. JUSTINOVÁ, Zuzana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Influence of 5-HT1 receptor agonists on the activity of CYP2D1 and N-acetyltransferase in the isolated perfused rat liver. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2001, roč. 2000, č. 6, s. 261-263. ISSN 0960-7560.
 91. DOSTÁL, Jiří, Petr KAPLAN, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ a Ingrid WILHELMOVÁ. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 223 s. ISBN 80-210-2731-2.
 92. TOMANDL, Josef, Marie TOMANDLOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří TOMAN. Monocyte/macrophage activation in chronic heart failure. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin: Walter de Gruyter, 2001. s. S 190, 1 s. ISSN 1437-8523.
 93. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ, Gabriela HUBENÁ, Jiří ŠPÁC, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Role of plasma endothelin level in mild to moderate chronic heart failure. Acta Clin. Croatia. Zagreb, Croatia: Croatian cardiac Society, 2001, roč. 40, č. 1, s. 89. ISSN 0353-9474.
 94. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL, Marie TOMANDLOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Tělesný trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním: hemodynamika, působky. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS, 2001, roč. 47, č. 2, s. 67-72. ISSN 0042-733X.
 95. ŠPINAROVÁ, lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Marie TOMANDLOVÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Tissue Doppler of tricuspid annular velocities and humoral response in chronic heart failure patients. Acta Clin Croatia. Zagreb, Croatia: Croatian Cardiac Society, 2001, roč. 40, č. 1, s. 87. ISSN 0353-9474.
 96. JUSTINOVÁ, Zuzana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Vliv agonistů 5HT1 receptorů na aktivitu CYP 2D a N-acetyltransferázy (NAT2) v izolovaných perfundovaných játrech potkana. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl.1, s. 18. ISSN 1211-7579.
 97. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Změny aktivity CYP2D u potkanů medikovaných návykovými látkami. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 40. ISSN 1211-7579.
 98. 2000

 99. JUSTINOVÁ, Zuzana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Aktivita cytochromu P450-2D6 a N-acetyltransferázy v izolovaných perfundovaných játrech potkana po podání agonistů 5-HT receptorů. Československá fyziologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 170. ISSN 1210-6313.
 100. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Marie TOMANDLOVÁ, Richard PACHER a Brigitte STANEK. Big endothelin in patients with moderate and severe chronic heart failure. In 8 th Alpe Adria cardiology Meeting,May 2000, Portorož, Slovenia. Portorož, Slovenia: Slovenian Soc. of Cardiology, 2000. s. 41.
 101. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA a Marie HYKSOVÁ. Endotelin, receptory,jejich blokáda a klinický význam u srdečního selhání. Cor et Vasa. Praha, 2000, roč. 42, č. 4, s. 69. ISSN 0010-8650.
 102. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL a Marie HYKSOVÁ. Hemodynamic and humoral changes after physical training in patients with chronic heart failure. In Stress testing and cardiac rehabilitation in heart failure. 1. vyd. Udine, Italy: ESC, 2000. s. 26.
 103. KOPEČNÁ, Lenka, Marie TOMANDLOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Hladiny vitamínů s antioxidačním účinkem u dětí s dyslipoproteinémií. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. Praha: TIGIS s.r.o., 2000, roč. 3, č. 3, s. 48. ISSN 1211-9326.
 104. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA a Miloš ŠTEJFA. Humoral response in patients with chronic heart failure. European Journal of Heart Failure. UK: ESC, 2000, roč. 2, č. 2, s. 93. ISSN 1388-9842.
 105. CHARVÁTOVÁ, Zuzana, Kateřina NERUŠILOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Changes in CYP2D1 activity after pretreatment of rats with fluoxetine and paroxetine. Homeostasis. Praha: Cians, 2000, roč. 40, 1-2, s. 40-43. ISSN 0960-7560.
 106. JUSTINOVÁ, Zuzana, Kateřina NERUŠILOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Influence of selected SSRI on activity of cytochrome P450 2D1 and arylamine N-acetyltransferase in Wistar rats [Vliv vybraných SSRI na aktivitu cytochromu P450 2D1 a arylamin-N-acetyltransferázy u potkanů Wistar]. European psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2000, roč. 2000, č. 15, s. 384-385. ISSN 0924-9338.
 107. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Marie TOMANDLOVÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Tkáňový oppler pohybu trikuspidálního anulu a humorální odpověď u pacientů s chronickým srdečním selháním. In ECHODNY 2000, Staré Splavy. Staré Splavy: Česká kardiologická společnost, 2000. s. 13.
 108. KOPEČNÁ, Lenka a Marie TOMANDLOVÁ. Vitamin A, viatmin E u dětí s hypercholesterolemií. Chem Listy. 2000, roč. 2000, č. 55, s. 44. ISSN 0009-2770.
 109. CHARVÁTOVÁ, Zuzana, Kateřina NERUŠILOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Změny aktivity CYP2D1 u potkanů po déledobé aplikaci fluoxetinu a paroxetinu. In 42. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE - Sborník abstrakt. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Nakladatelství Galén, 2000. s. 61. ISBN 80-86257-09-6.
 110. 1999

 111. NERUŠILOVÁ, Kateřina, Zuzana CHARVÁTOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. CYP2D-dependent metabolism of dextromethorphan in Wistar albino rats. Homeostasis. Praha: Cians, 1999, roč. 39, 3-4, s. 138-140. ISSN 0960-7560.
 112. NERUŠILOVÁ, Kateřina, Zuzana CHARVÁTOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. CYP2D6-dependentní metabolismus dextrometorfanu u potkanů kmene Wistar albino. In 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. Nové vydání. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Nakladatelství Galén, 1999. s. 76. ISBN 80-86257-04-5.
 113. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Changes of CYP2D1/6 activity evoked by long-term medication with substrate psychotropics in rats. Homeostasis. 1999, roč. 1999, č. 39, s. 145-146. ISSN 0960-7560.
 114. CHARVÁTOVÁ, Zuzana, Kateřina NERUŠILOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Influence of immunomodulation on CYP2D activity in rats. Homeostasis. Praha: Cians, 1999, roč. 39, 3-4, s. 147-150. ISSN 0960-7560.
 115. HADAŠOVÁ, Eva, Zuzana CHARVÁTOVÁ, Kateřina NERUŠILOVÁ, Marie HYKSOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Influence of pretreatment with immunosuppressants on O-demethylation of dextromethorphan in isolated perfused rat liver. Experimental and Toxicologic Pathology. Jena (SRN): Urban & Fischer Verlag GmbH, 1999, roč. 51, 4-5, s. 330-334. ISSN 0940-2993.
 116. HADAŠOVÁ, Eva, Zuzana CHARVÁTOVÁ, Kateřina NERUŠILOVÁ, Marie HYKSOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Influence of pretreatment with immunosuppressants on O-demethylation of dextromethorphan in isolated perfused rat liver. Exp. Toxic. Pathol. Jena: Urban& Fischer, 1999, roč. 1999, 4-5, s. 330-334. ISSN 0940-2993.
 117. CHARVÁTOVA, Zuzana, Kateřina NERUŠILOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Vliv imunomodulace na aktivitu CYP2D6 u potkanů. In 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference - Sborník abstrakt. Praha: PhDr. Lubomír Houdek - Nakladatelství Galén, 1999. s. 40. ISBN 80-86257-04-5.
 118. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Změny aktivity CYP2D6 u potkanů při déledobé medikaci substrátovými psychotropiky. In Abstrakta 41. Česko-Slovenské psychofarmakologické konference. Česká republika: Galén, 1999. s. 140.
 119. 1998

 120. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Changes of CYP2D6 metabolic status evoked by antipsychotic treatment. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1998, roč. 54, č. 6, s. A 28, 1 s. ISSN 0031-6970.
 121. HADAŠOVÁ, Eva, Zuzana CHARVÁTOVÁ, Kateřina NERUŠILOVÁ, Marie HYKSOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Influence of pretreatment with immunosuppressants on O-demethylation of dextromethorphan in isolated perfused rat liver. Experimental and Toxicologic Pathology. Jena (SRN): Urban & Fischer Verlag GmbH, 1998, roč. 50, č. 2, s. 105. ISSN 0940-2993.
 122. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Influence of therapy with psychotropics on the CYP2D6 hydroxylator phenotype. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. USA: Springer, 1998, roč. 358, č. 1, s. 464-464. ISSN 0028-1298.
 123. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Therapy with psychotropics and CYP2D6 hydroxylator phenotype. In Abstracts of the 12th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations. Francie: INSERM U128, 1998. s. 174.
 124. CHARVÁTOVÁ, Zuzana, Kateřina NERUŠILOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Účinek imunosupresiv na metabolismus dextrometorfanu v izolovaných játrech potkana. Československá fyziologie. 1998, roč. 47, č. 4, s. 150. ISSN 1210-6313.
 125. 1997

 126. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Marie HYKSOVÁ, Jiřina POSPÍŠILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Correlations between CYP2D6 metabolic status and therapeutic response in psychiatry - a casuistic study. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. Springer, 1997, roč. 356, Suppl 1, s. R37, 1 s. ISSN 0028-1298.
 127. 1996

 128. HYKSOVÁ, Marie a Josef TOMANDL. Determination of pyridinoline and deoxypyridinoline in urine by high-performance liquid chromatography. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1996, roč. 90, č. 9, s. 730-731. ISSN 0009-2770.
 129. HADAŠOVÁ, Eva, Josef TOMANDL, Jiřina POSPÍŠILOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Immunostimulation and pharmacokinetics of perphenazine in rate. Homeostasis in Health and Diseases. Praha, 1996, roč. 37, č. 3, s. 142-143. ISSN 0960-7560.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2022 06:26