Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. STIBRAL, Karel a Veronika FAKTOROVÁ. The origins of the aesthetic appreciation and artistic depiction of the industrial landscape. Journal of Heritage Tourism. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, roč. 16, č. 2, s. 151-163. ISSN 1743-873X. doi:10.1080/1743873X.2020.1778009.
 2. 2020

 3. FAKTOROVÁ, Veronika a Karel STIBRAL. Czeskie wędrówki po Karkonoszach w długim wieku XIX. In Ewa Grzęda. Od Kaukazu po Sudety : Studia i szkice o poznawaniu i zamieszkiwaniu gór dalekich i bliskich. První. Kraków: Universitas, 2020. s. 117-152. Seria Górska. ISBN 978-83-242-3678-7.
 4. STIBRAL, Karel. Estetické ocenění krajiny - náhlé proměny v historii i teorii. In Živa. Praha: Academia, 2020. s. 202-206. ISSN 0044-4812.
 5. FAKTOROVÁ, Veronika a Karel STIBRAL. Kde se vzala obliba cest do Krkonoš? Estetický rozměr poutí do hor. In Irena Hradecká (ed.). Útulny. 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2020. s. 125-137. ISBN 978-80-01-06709-3.
 6. 2019

 7. STIBRAL, Karel. Estetika přírody : K historii estetického oceňování krajiny. Červený Kostelec: P. Mervart, 2019. 529 s. Edice Estetika, sv. 7. ISBN 978-80-7465-402-2.
 8. STIBRAL, Karel. Nauka i Karkonosze. O historii badań przyrodniczych czesko-polskich gór. 2019.
 9. 2018

 10. STIBRAL, Karel. A teď komiks! Atelierforart.cz. Praha: Atelier for Art, z. s., 2018, roč. 2, s. nečíslováno.
 11. STIBRAL, Karel. Hory a divočina jako nový ideál krajiny. In Góry-Literatura-Kultura - Idealizacja gór: przyroda, człowiek, kultura/Gebirge - Literatur - Kultur. Die Idealisierung der Berge: Natur, Mensch, Kultur. 2018.
 12. STIBRAL, Karel. Jak se vynalézala příroda. Vesmír. Praha: 0042-4544, 2018, roč. 97, č. 11, s. 656-661. ISSN 0042-4544.
 13. STIBRAL, Karel a Tomáš KUČERA. Obraz památek a prezentace jejich image na vybraných příkladech z Veltrus. Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2018, roč. 78, č. 4, s. 381-390. ISSN 1210-5538.
 14. STIBRAL, Karel. Přinese Metropolitní plán konec zeleně v Praze? In Ekolist. Praha: BEZK, 2018. s. nemá stránkování. ISSN 1802-9019.
 15. STIBRAL, Karel. Zmiany podejścia estetycznego względem przyrody – pomiędzy Arkadią a dziką przyrodą. 2018.
 16. 2017

 17. STIBRAL, Karel. Bioart and Living Organisms in Art: Contemporary Art and Horticulture and its Aesthetic and Ethical Questions. 2017.
 18. STIBRAL, Karel a Veronika FAKTOROVÁ. Počátky estetického ocenění a uměleckého zobrazení industriální krajiny. 2017.
 19. 2016

 20. STIBRAL, Karel. Aesthetics and Environment: A Need for Beauty in Our Oikos. In Kureethadam, Joshtrom I.; Lepko, Zbigniew, Sadowski, Ryszard F. Return to the Oikos. Roma: Libreria Ateneo Salesiano, 2016. s. 149 -157. žádná. ISBN 978-88-213-1258-8.
 21. STIBRAL, Karel. Kořeny romantického obdivu k horám. PLAV - měsíčník pro světovou literaturu. Praha: Občanské sdružení Splav, 2016, XII, č. 9, s. 8-10. ISSN 1802-4734.
 22. STIBRAL, Karel. Kořeny romantického obdivu k horám. In PLAV. Měsíčník pro světovou literaturu. 2016. s. 8-10. ISSN 1802-4734.
 23. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
 24. FAKTOROVÁ, Veronika a Karel STIBRAL. Počátky estetického ocenění a uměleckého zobrazení industriální krajiny. In Jan Malura, Martin Tomášek. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 41-67. není. ISBN 978-80-7464-864-9.
 25. 2015

 26. BAKOŠOVÁ, Barbora, Kateřina PAŘÍZKOVÁ a Karel STIBRAL. Kapitoly z environmentální estetiky : současná kulturní dimenze krajiny a přírody. 1. vyd. Brno, 2015. 184 s. ISBN 978-80-210-7812-3.
 27. STIBRAL, Karel. Traditions in the Czech Aesthetics of Nature: Between Biology and Philosophy. In Ewa Chudoba, Krystyna Wilkoszewska. Naturalizing Aesthetics. Kraków: Libron, Institute of Philosophy of Jagellonian University, 2015. s. 103-113. žádná. ISBN 978-83-65148-23-0.
 28. 2014

 29. STIBRAL, Karel. Darwin and Prague Aesthetics: Towards the Acceptance of Darwinism in Central Europe. Estetika. The Central European Journal of Aesthetics. Praha, 2014, roč. 50, č. 1, s. 81-100. ISSN 0014-1291.
 30. 2013

 31. PAŘÍZKOVÁ, Kateřina a Karel STIBRAL. Aesthetic Value of Nature – Pleasure or Appreciation? In Fialová, J., Kubíčková, H. Public recreation and landscape protection - with man hand in hand : conference proceedings. První. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 7-13. ISBN 978-80-7375-731-1.
 32. STIBRAL, Karel. Estetika a ochrana přírody. Acta Universitatis Carolinae. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2013, XVI, č. 1, s. 69-86. ISSN 0567-8293.
 33. STIBRAL, Karel. Současná estetika a krajina. In Malura, Jan, Tomášek, Martin. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. První. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2013. s. 21-39. Není. ISBN 978-80-7464-176-3.
 34. 2012

 35. STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Martin KAPLICKÝ. Krása - krajina - příroda VI: Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě. 2012.
 36. STIBRAL, Karel. Lživé kameny z Marrákeše aneb Jak pít z pramene poznání. Praha: BEZK, 2012. Ekolist.cz. ISSN 1802-9019.
 37. STIBRAL, Karel. O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou. První. Praha: Dokořán, 2012. 248 s. Bod. ISBN 978-80-210-6023-4.
 38. STANĚK, Jan, Ondřej DADEJÍK a Karel STIBRAL. Zahrada - mezi přirozeností a umělostí. In STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Jan STANĚK. Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012. s. 7-22. ISBN 978-80-7363-431-5.
 39. STIBRAL, Karel. Živé organismy v bioartu: biologie, šlechtitelství a umění 20. století. In STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Jan STANĚK. Zahrada. Přirozenost a umělost. První. Praha: Dokořán, 2012. s. 37-56. ISBN 978-80-7363-431-5.
 40. 2011

 41. STIBRAL, Karel. Bio art. Živé organismy a biologie v umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Akademie výtvarných umění, 2011, roč. 5, č. 1, s. 20-41. ISSN 1802-8918.
 42. STIBRAL, Karel. George Gessert, Green Light: Toward an Art of Evolution. Estetika : The Central European Journal of Aesthetics. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2011, roč. 4, č. 1, s. 127-135. ISSN 0014-1291.
 43. STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Naděžda JOHANISOVÁ. John Ruskin a příroda. 1. vyd. Brno-Praha: Masarykova univerzita, 2011. 200 s. Bod. ISBN 978-80-210-5598-8.
 44. STIBRAL, Karel a Ondřej DADEJÍK. Krása - krajina - příroda V : Krása a zvíře. Estetika, etika a zoologické zahrady. 2011.
 45. STIBRAL, Karel. Líbí se nám uschlý les? Slovo estetika k Šumavě. Praha: BEZK, 2011. Ekolist.cz. ISSN 1802-9019.
 46. STIBRAL, Karel. O lásce k plotům aneb Botanická zahrada versus příroda. Praha: BEZK, 2011. Ekolist.cz. ISSN 1802-9019.
 47. STIBRAL, Karel. The Symbolic Aspects of Mans Relation To Nature and Landscape - or, when did Landscape Become Beautiful? In Doubravová, Jaroslava; Schuster, Radek. Cultures as Sign Systems and processes. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 54-62. ISBN 978-80-7043-924-1.
 48. 2010

 49. STIBRAL, Karel. Durdík a Hostinský: počátky darwinismu v Čechách. Teorie vědy/Theory of Science. Praha: Akademie věd ČR, 2010, roč. 32, č. 3, s. 319-340. ISSN 1210-0250.
 50. STIBRAL, Karel. Hory a ruiny - odkdy se nám líbí? neuvedeno. Praha: BEZK, 2010. nečíslován. Ekolist.cz 10. 12. ISSN 1212-9410.
 51. STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Martin KAPLICKÝ. Krása-krajina-příroda IV : Zahrada : Umělost a přirozenost. 2010.
 52. STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Martin KAPLICKÝ. Krása-Krajina-Příroda IV: Zahrada - Přirozenost a umělost. 2010.
 53. STIBRAL, Karel. Lesní estetika Williama Gilpina a Heinricha von Salische. In STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Michal PEPRNÍK. Kauza les: Environment jako estetický problém. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 35-54, 19 s. ISBN 978-80-244-2572-6.
 54. STIBRAL, Karel. Od šlechtitelství ke genové manipulaci : rostliny v biotech artu. In Krása – krajina – příroda IV : Zahrada : Přirozenost a umělost. 2010.
 55. STIBRAL, Karel. Romantismus a příroda I. první. Praha: BEZK, 2010. 17 s. Ekolist.cz : 29. 12. ISSN 1212-9410.
 56. STIBRAL, Karel. Romantismus a příroda II. první. Praha: BEZK, 2010. 17 s. Ekolist.cz : 29. 12. ISSN 1212-9410.
 57. STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Michal PEPRNÍK. Závěrem: Les jako příklad a prototyp estetického ocenění přírody. In STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Michal PEPRNÍK. Kauza les: Environment jako estetický problém. První. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 207-213. ISBN 978-80-244-2572-6.
 58. 2009

 59. STIBRAL, Karel. Biologie a estetika - stručný úvod do historie a základních problémů. In STIBRAL, Karel a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda I. První vydání. Praha: Dokořán, 2009. s. 205-218. ISBN 978-80-7363-286-1.
 60. STIBRAL, Karel. Česká biologizující estetika 20. století. In STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 102-116, 14 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
 61. STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Vlastimil ZUSKA. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. První. Praha: Dokořán, 2009. 320 s. Bod. ISBN 978-80-7363-247-2.
 62. STIBRAL, Karel. Estetické vnímání rostlin a krajiny: od geometrizace k divočině. In Rostliny - diagnostický znak oboru?! První. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2009. s. 9-15. ISBN 978-80-86950-07-5.
 63. STIBRAL, Karel. Estetický postoj k přírodě a krajině. In DLOUHÁ, Jana. Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního myšlení. Vydání první. Praha: Karolinum, 2009. s. 48-59. ISBN 978-80-246-1656-8.
 64. STIBRAL, Karel. Chůze jako umění. První. Praha: BEZK, 2009. 3 s. EkoList 12/2009. ISSN 1211-5436.
 65. STELLA, Marco a Karel STIBRAL. Krajina a evoluce? Evolučně-psychologické teorie percepce krajiny. Envigogika. Praha: COŽP UK, 2009, roč. 4, č. 2, 30 s. ISSN 1802-3061.
 66. STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. Stibral, K. - Binka, B. - Dadejík, O. (eds.). 1. vyd. Masarykova univerzita, 2009. 170 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
 67. STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Vlastimil ZUSKA. Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém. 2009.
 68. STIBRAL, Karel. Lesní estetika Heinricha von Salische a její čeští následovníci. In Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 35-45. ISBN 978-80-210-5090-7.
 69. FOŠUMOVÁ, Markéta. Logos proti chaosu (Krása v přírodě v ruském kosmismu). In STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 65-71, 6 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
 70. STELLA, Marco a Karel STIBRAL. Opravdu máme rádi savanu? aneb Biopsychologická východiska vnímání. In Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 8-21. ISBN 978-80-210-5090-7.
 71. STIBRAL, Karel. Otakar Hostinský - příroda ve vztahu k umění. In STIBRAL, Karel, Ondřej DADEJÍK a Vlastimil ZUSKA. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. První. Praha: Dokořán, 2009. s. 76-100. Bod. ISBN 978-80-7363-247-2.
 72. BINKA, Bohuslav. Role estetické hodnoty přírody jako argumentu pro její ochranu v díle Josefa Šmajse a Hany Librové. In STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 78-91, 13 s. ISBN 978-80-210-4890-4.
 73. STIBRAL, Karel. Systematická estetika lesa Heinricha von Salische. In Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém. 2009.
 74. STIBRAL, Karel a Ondřej DADEJÍK. Úvod: Krása, krajina, příroda. In STIBRAL, Karel a Ondřej DADEJÍK. Krása, krajina, příroda I. První. Praha: Dokořán, 2009. s. 13-33, 20 s. ISBN 978-80-7363-286-1.
 75. 2008

 76. STIBRAL, Karel. Estetické hodnoty v krajině. In FOLTÝN, Dušan. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovy a praxe. Praha: Katedra dějin a pedagogiky PF UK, 2008. s. 191-228, 37 s. není. ISBN 978-80-7290-352-8.
 77. STIBRAL, Karel. Estetika přírody v díle Josefa Velenovského. In konference Krása, krajina, příroda. 2008.
 78. STIBRAL, Karel. Josef Durdík: estetika a příroda. Praha, 2008. 9 s. Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné 1/08. ISSN 1803-3784.
 79. STIBRAL, Karel. Může se nám líbit divočina? Prales z pohledu estetiky. In ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2008. s. 16-21. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9.
 80. STIBRAL, Karel. The beauty of nature: The end of beauty's connection with proportionality and usefullness in modern aesthetics. In SZABÓ, Péter a Radim HÉDL. Human nature. 1. vyd. Brno: Institute of Botany of the AVCR, v.v.i., 2008. s. 46-51. Studies in Historical Ecology and Environ. History. ISBN 978-80-86188-28-7.
 81. 2007

 82. STIBRAL, Karel. Biologie a estetika. In Konference Krása, příroda, krajina; ÚTDU AV, Praha. 2007.
 83. STIBRAL, Karel. Darwin, Darwinism and Roger Caillois: Between Usefulness and Beauty. In Conference: Roger Caillois: Traversing Art and Science. Essex University, UK. 2007.
 84. STIBRAL, Karel a Jiří NEUSTUPA. Krajina dvakrát ničená. EkoList. Praha: BEZK, 2007, roč. 12, č. 2, s. 18. ISSN 1211-5436.
 85. STIBRAL, Karel. Nature as an aesthetic object - from rural landscape to wilderness. In Proceedings of PECSRL-Conference. Berlin: PECSRL-Conference, Freie Universität Berlin, 2007. s. 1-4.
 86. STIBRAL, Karel. Příroda v barvách chorobných. EkoList. Praha: BEZK, 2007, roč. 12, č. 2, s. 22-23. ISSN 1211-5436.
 87. STIBRAL, Karel. The beauty of nature: The end of beautys connection with proportionality and usefulness in modern aesthetics. In Workshop Trends in Research and Teaching of Historical Ecology in Central Europe, Central European University, Budapest. 2007.
 88. 2006

 89. STIBRAL, Karel. Co říkají Yamanové a co říká Darwin? Vesmír. Praha: Vesmír, s. r. o., 2006, roč. 85, č. 7, s. 391-392. ISSN 0042-4544.
 90. STIBRAL, Karel. Darwin a estetika. Ke kontextu estetických názorů Charlese Darwina. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. 172 s. Amfibios, 3. ISBN 80-86818-17-9.
 91. STIBRAL, Karel. Dvakrát Japonsko a příroda. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 5, s. 26-27. ISSN 1211-5436.
 92. STIBRAL, Karel. Estetický postoj k přírodě v umění a kultuře Dálného východu. Estetika. Praha: Academia, 2006, roč. 41, 3-4, s. 210-229. ISSN 0014-1291.
 93. STIBRAL, Karel. Estetika v (životě a) díle Konrada Lorenze, aneb Když jde o dobrý vkus... Lidé města. Praha, 2006, roč. 18, č. 1, s. 116-139, 23 s. ISSN 1212-8112.
 94. STIBRAL, Karel. Heidegger a technika. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 1, s. 14-15. ISSN 1211-5436.
 95. STIBRAL, Karel. Je les krásný? Estetické vnímání lesa a přírody v průběhu staletí. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 28, č. 11, s. 37-40. ISSN 0418-5129.
 96. STIBRAL, Karel. K estetickému vnímání lesní krajiny aneb odkdy je les krásný? In Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 36-42. ISBN 80-210-4202-8.
 97. STIBRAL, Karel a Marco STELLA. Konrad Lorenz a estetika. Estetika. Praha: Akademie věd České republiky, 2006, roč. 42, 1-3, s. 4-17. ISSN 0014-1291.
 98. STIBRAL, Karel. Krajina v Kinském paláci. EkoList. BEZK, 2006, roč. 11, č. 4, s. 16-17. ISSN 1211-543.
 99. STIBRAL, Karel. Milešovka ze všech stran. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 3, s. 16-17. ISSN 1211-5436.
 100. STIBRAL, Karel. Příroda jako památka. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 12, s. 14-17. ISSN 1211-5436.
 101. STIBRAL, Karel. Umělci a poutníci. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 6, s. 16. ISSN 1211-5436.
 102. STIBRAL, Karel. Vilém Riedel: od romantismu k realismu. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, 8-9, s. 20-21. ISSN 1211-5436.
 103. 2005

 104. STIBRAL, Karel. Darwin a estetika, aneb co se v mládí naučíš... Vesmír. Praha: Vesmír s.r.o., 2005, roč. 85, č. 1, s. 217-220. ISSN 0042-4544.
 105. STIBRAL, Karel. Místa na mapě a v srdci. EkoList. Praha: BEZK, 2005, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-5436.
 106. STIBRAL, Karel. Odkdy je příroda krásná? EkoList. Praha: BEZK, 2005, č. 2, s. 14-15. ISSN 1211-5436.
 107. STIBRAL, Karel. Odkdy je příroda krásná? II. EkoList. Praha: BEZK, 2005, č. 3, s. 14-15. ISSN 1211-5436.
 108. STIBRAL, Karel. Postmoderní krajinné revoluce. EkoList. Praha: BEZK, 2005, č. 10, s. 18. ISSN 1211-5436.
 109. STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005. 202 s. Bod. ISBN 80-7363-008-7.
 110. STIBRAL, Karel. Rostliny, které (ne)změnily svět. EkoList. Praha: BEZK, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 17. ISSN 1211-5436.
 111. STIBRAL, Karel. Tryzna za České středohoří. EkoList. Praha: BEZK, 2005, X, č. 7, s. 18-19. ISSN 1211-5436.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2021 20:53