Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. GALETA, Jan. Kotasovy stavby pro Brno / Kotas‘ Buildings for Brno. In Petr Pelčák, Martin Strakoš, Ivan Wahla. Karel Kotas 1894–1973. 1. vyd. Brno: Spolek Obecní dům Brno a Národní památkový ústav ÚOP v Ostravě, 2022. s. 48-53. ISBN 978-80-904806-9-8.
 2. 2021

 3. GALETA, Jan. Bašty nacionalismu - moravské národní domy 1868-1914. In Současný stav bádání, Olomouc, 21. 4. 2021, Katedra dějin umění. 2021.
 4. GALETA, Jan a Adrien PALLADINO. Dynamics of Re-Gothicization in 19th-Century Central Europe. The Church of St James in Brno: Local Preoccupations and Global Trends. In Foletti, Ivan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala. Central Europe as a Meeting Point of Visual Cultures : Circulation of Persons, Artifacts, and Ideas. 1. vyd. Roma: Viella, 2021. s. 165-189. Studia Artium Medievalium Brunensia 11. ISBN 978-88-3313-845-9.
 5. FOLETTI, Ivan, Jan GALETA, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Ruben CAMPINI, Annalisa MORASCHI, Jana ČERNOCKÁ, Martin DEUTSCH, Klára DOLEŽALOVÁ, Christian DROBE, Alžběta FILIPOVÁ, Marta FILIPOVÁ, Aleš FLÍDR, Karolina FOLETTI, Jakub FRANK, Zuzana FRANTOVÁ, Jana GAZDAGOVÁ, Veronika HALAMOVÁ, Michaela HOJDYSZ, Anna JAEGEROVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Jiří KROUPA, Denisa KUJELOVÁ, Cassandre LEJOSNE, Martin LEŠÁK, Petra LEXOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Martina MRÁZOVÁ, Helena MUSILOVÁ, Pavol MÚDRY, Adrien PALLADINO, Martina PETŘÍKOVÁ, Veronika PICHANIČOVÁ, Alena POMAJZLOVÁ, Matthew RAMPLEY, Eva RICHTROVÁ, Sabina ROSENBERGOVÁ, Marcela RUSINKO, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Julia SECKLEHNER, Lubomír SLAVÍČEK, Pavel SUCHÁNEK, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Martin ŠOLC, Pavla TICHÁ, Martin JAKUBČO, Tomáš VALEŠ, Lenka VRLÍKOVÁ a Petra WILLERTHOVÁ. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9824-4.
 6. GALETA, Jan a Tomáš VALEŠ. Homage to a Great Man : Memorials to President Masaryk in Interwar Czechoslovakia. In International Conference Art and the State in Modern Central Europe, Zagreb, Croatia 30 June - 3 July, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. 2021.
 7. GALETA, Jan. Jan Kotěra o starém umění. In Zikmund-Lender, Ladislav; Čapková, Helena. Mýtus architekta : Jan Kotěra 150. 1. vyd. Praha a Hradec Králové: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze- Akademie výtvarných umění v Praze - Nakladatelství Pravý úhel, 2021. s. 33-48. ISBN 978-80-907128-5-0.
 8. GALETA, Jan. Momentky z pekla. In Foletti, Ivan; Galeta, Jan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Books and Pipes, 2021. s. 86-87. ISBN 978-80-7485-229-9.
 9. GALETA, Jan. Nelehký život architekta okolo roku 1900 na příkladech z Moravské Ostravy. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2021, roč. 81, č. 2, s. 151-159. ISSN 1210-5538.
 10. GALETA, Jan. O „pravdivosti“ a „falši“ materiálu v architektuře, především v 19. století. In Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková. Materiál a materialita v architektuře v rámci brněnské školy dějin umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Books and Pipes, 2021. s. 151-170. ISBN 978-80-7485-248-0.
 11. GALETA, Jan a Tomáš VALEŠ. Od biografického slovníku k biografické metodě? Poznámky k dějepisu umění na Moravě. In His artibus: Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti. 2021.
 12. GALETA, Jan, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ a Tomáš VALEŠ. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: koedice Books & Pipes / Masarykova univerzita, 2021. 662 s. Maturandum, III. ISBN 978-80-210-9993-7.
 13. GALETA, Jan, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ a Tomáš VALEŠ. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, 2021. 664 s. Maturandum, III. ISBN 978-80-7485-247-3.
 14. GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Poznámky k plánování Akademického náměstí v Brně. In Galeta, Jan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala; Valeš, Tomáš. Od dějin umění k uměleckému dílu : Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Books and Pipes, 2021. s. 361-377. Maturandum, sv. 3. ISBN 978-80-7485-247-3.
 15. GALETA, Jan. „Pravdivost“ a „faleš“ materiálu v architektuře 19. a 20. století. In Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění). 2021.
 16. GALETA, Jan. ‘The fortress from the outside, home from the inside : Czech and German National Houses in the Czech Lands Around 1900’. In Inside / Outside : The Built Environment and Dialogues Between Interior and Exterior Space - International Conference Held by CRASSH, University of Cambridge. 2021.
 17. JAKUBEC, Ondřej, Ivan FOLETTI, Radka NOKKALA MILTOVÁ a Jan GALETA. Úvod: Umění a emoce. In Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. s. 10-15. ISBN 978-80-210-9824-4.
 18. 2020

 19. GALETA, Jan. Jan Hublík ml. : Vila Jarmily Glazarové a Josefa Podivínského. In Svoboda, Petr; Šolc, Martin. Následovníci Adolfa Loose : práce v českých zemích. Brno: Národní památkový ústav, 2020. s. 77-78. ISBN 978-80-87967-28-7.
 20. GALETA, Jan. National Houses in Moravia and Austrian Silesia before 1914. In Visual arts between censorship and propaganda in the Habsburg lands, 2. 10. 2020, online. 2020.
 21. GALETA, Jan. National Houses in Moravia and Austrian Silesia before 1914 : Architecture and Fine Arts as an Opportunity for the Manifestation of National Allegiance. Acta historiae artis Slovenica. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2020, roč. 25, č. 2, s. 231-247. ISSN 1408-0419. doi:10.3986/ahas.25.2.09.
 22. GALETA, Jan. Nelehký život architekta na periferii okolo roku 1900 – několik příkladů z Moravské Ostravy. In Konference František Schmoranz starší (1814–1902) - architekt, stavitel a památkář. 2020.
 23. GALETA, Jan a Petra WILLERTHOVÁ. Putování po stavbách architektů v Moravskoslezském kraji. 2020.
 24. GALETA, Jan. Recenze knihy : Věra Vostřelová, Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806-1882). Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR, 2020, roč. 68, č. 1, s. 101-103. ISSN 0049-5123.
 25. 2019

 26. GALETA, Jan. Images and Reflections of Medieval Brno in Nineteenth and Twentieth Century. In Foletti, Ivan; Palladino, Adrien. Inventing Medieval Czechoslovakia 1918-1968 : Between Slavs, Germans, and Totalitarian Regimes. Roma: Viella, 2019. s. 163-188. Parva Conviva 6. ISBN 978-88-3313-310-2.
 27. LEXOVÁ, Petra, Lenka VRLÍKOVÁ a Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; B&P Publishing, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9343-0.
 28. LEXOVÁ, Petra, Lenka VRLÍKOVÁ a Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. 1. vyd. Brno: B&P Publishing; Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-7485-165-0.
 29. WILLERTHOVÁ, Petra, Jan GALETA, Michal DOLEŽEL a Roman FRANC. Sokol ve výtvarném umění. In Seminart. 2019.
 30. GALETA, Jan. Stanisław Bandrowski a jeho ostravské realizace. In Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowożytnych. 2019.
 31. ŠOLC, Martin a Jan GALETA. Stavitel Antonín Fischer z Fryštáku a Holešova (1841–1905) 3. část. In Zelinková, Petra. Ingredere hospes XI. 1. vyd. Kroměříž: NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2019. s. 28-45. ISBN 978-80-87231-54-8.
 32. 2018

 33. GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. Brno: Metodické centrum moderní architektury. Národní památkový ústav., 2018. 216 s. ISBN 978-80-7480-108-2.
 34. GALETA, Jan. Dvě soutěže na moravskou Zemskou sněmovnu v Brně. August Prokop a Robert Raschka ve stopách svých učitelů Friedricha Schmidta a Gottfrieda Sempera. In Galeta, Jan; Šolc, Martin. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. 1. vyd. Brno: Metodické centrum moderní architektury. Národní památkový ústav., 2018. s. 71-92. ISBN 978-80-7480-108-2.
 35. GALETA, Jan a Aleš STUDENT. Gymnázium a obchodní akademie Orlová. In Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. 1. vyd. Praha: Foibos books; Národní památkový ústav, 2018. s. 414-417. ISBN 978-80-88258-09-4.
 36. GALETA, Jan. History of Jews in Czech Lands and Synagogue Architecture. In Scola Telcz, Interdisciplinary Workshop in UNESCO Town of Telč 5. - 9. 2. 2018. 2018.
 37. GALETA, Jan. Jedno a čtvrt století pod dohledem dívky v mušli : Příběh domu č. p. 856 na Stodolní ulici v Moravské Ostravě a jeho okolí. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Archiv města Ostravy, 2018, roč. 32, č. 1, s. 284-297. ISSN 0232-0967.
 38. GALETA, Jan a Aleš STUDENT. Kostel sv. Ducha v Šumné. In Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. 1. vyd. Praha: Foibos books; Národní památkový ústav, 2018. s. 469-471. ISBN 978-80-88258-09-4.
 39. GALETA, Jan. Nová radnice v Ostravě. In Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Praha: Foibos books; Národní památkový ústav, 2018. s. 98-101. ISBN 978-80-88258-09-4.
 40. GALETA, Jan. Reflections of Medieval Brno. Historiography, Monuments, Re-medievalization. In INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL. (MORAVIAN) M IDDLE AGES IN THE MIRROR OF THE 20TH CENTURY. 9.-12. 9. 2018 BRNO. 2018.
 41. GALETA, Jan. Revitalizace Dolní oblasti Vítkovic a dolu Hlubina. In Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Praha: Foibos Books; Národní památkový ústav, 2018. s. 556-561. ISBN 978-80-88258-09-4.
 42. JANOTA, Oldřich, Martin ŠOLC a Jan GALETA. Stavby století republiky v Brně a Jihomoravském kraji. In Stavby století republiky v Brně a Jihomoravském kraji. 2018. vyd. Praha: Foibos, 2018. s. 1-18. Stavby století.
 43. GALETA, Jan, Martin ŠOLC a Oldřich JANOTA. Stavby století republiky 1918–2018: Brno a Jihomoravský kraj. 2018.
 44. GALETA, Jan. Wanderley, Germano. In Ernst Bruckmüller. Österreichischen Biographischen Lexikons 1815-1950. 1. vyd. Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018. s. 479-480. 69 Lieferung. ISBN 978-3-7001-8382-2.
 45. 2017

 46. GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. 2017.
 47. GALETA, Jan. Nástin urbanistického a architektonického vývoje Moskvy. In Foletti, Ivan; Foletti, Karolina; Lešák, Martin F.; Vronský, Petr M. Zápisky z cest 3 - Moskva & Novgorod. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 16-25. ISBN 978-80-210-8814-6.
 48. GALETA, Jan. Recenze knihy : Jindřich Vybíral, Leopold Bauer, Heretik moderní architektury. In Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2017. s. 48-48. ISSN 0418-5129.
 49. GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Stavitel Antonín Fischer z Fryštáku a Holešova (1841–1905) 2. část. In Zelinková, Petra. Ingredere hospes X. Kroměříž: NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2017. s. 44-53. ISBN 978-80-87231-52-4.
 50. GALETA, Jan. Ve stopách Schmidta a Sempera : soutěže na moravskou Zemskou sněmovnu. In Architektura mezi myšlenkou a skutečností, konference 13. 10. 2017, Brno. 2017.
 51. GALETA, Jan. Vídeňská Ringstraße a české země / Wiener Ringstraße und böhmische Länder. In Rybánský, Josef. Vincenz Pilz 200 let-Jahre. sborník z konference = Sammelband aus Konferenz. 1. vyd. Varnsdorf: Městské divadlo Varnsdorf, 2017. s. 77-92. ISBN 978-80-270-1386-9.
 52. GALETA, Jan. 100 let architektury nové republiky - Moravskoslezský kraj a Ostrava. 2017.
 53. 2016

 54. GALETA, Jan. Historiographical images of medieval Brno. In Auto-Referentiality in Local Identity: Artworks from Brno and Olomouc in Medieval and Late Modern Time through the Historiography of the 20th Century. Brno-Olomouc, 1.-3. 10. 2016. 2016.
 55. GALETA, Jan. Nádražní třída coby první vilová čtvrť Moravské Ostravy. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Archiv města Ostravy, 2016, roč. 30, č. 1, s. 168-197. ISSN 0232-0967.
 56. GALETA, Jan. „Německé domy“ na Moravě. In Adalbert Stifter Verein: Böhmerwaldseminar / Seminář na Šumavě. 17.-18.09.2016 Železná Ruda - Špičák. 2016.
 57. GALETA, Jan. Recenze knihy Věry Laštovičkové Cizí dům? Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus? Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2016, roč. 28, č. 1, s. 14-16. ISSN 0862-612X.
 58. GALETA, Jan. Slavné stavby Karla Kotase v Ostravě. 2016.
 59. GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Stavitel Antonín Fischer z Fryštáku a Holešova (1841–1905) 1. část. In Zelinková, Petra. Ingredere hospes IX. Kroměříž: NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2016. s. 130-139. ISBN 978-80-87231-39-5.
 60. GALETA, Jan. Vídeňská Ringstraße a její architekti. In Konference Vincenz Pilz 200 let - 200 Jahre, pořádaná ve Varnsdorfu 19. 10. 2016. 2016.
 61. GALETA, Jan. Vznik Polského domu v Moravské Ostravě: lidé, místo, stavba. In Krzysztof Czajkowski; Aleš Zářický. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 152-171. ISBN 978-83-945669-0-6.
 62. 2015

 63. RAGULOVÁ, Zuzana a Jan GALETA. Admired As Well As Overlooked Beauty - Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. In Admired As Well As Overlooked Beauty - Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 288 s. ISBN 978-80-210-8092-8.
 64. GALETA, Jan. Der Wiener Architekt Robert Raschka und seine Wettbewerbsprojekte. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 64, č. 1, s. 50-68. ISSN 1211-7390.
 65. GALETA, Jan. Dům u dívky v mušli. Dějiny jedné budovy: od konce 19. stol. po současnost. In Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů na KTF UK Praha, 24. dubna 2015. 2015.
 66. GALETA, Jan. House at the Maiden in a Seashell. Story of a Building since the end of 19th Century. In Nová, Magdaléna; Opatrná, Marie. Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Katolická teologická fakulta., 2015. s. 209-216. ISBN 978-80-87922-05-7.
 67. GALETA, Jan. Muzea a galerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Průvodce po památkově významných stavbách. Praha: Foibos books, 2015. 319 s. ISBN 978-80-87073-87-2.
 68. GALETA, Jan. Našemu městu ku okrase. Architektonické návrhy na Německý dům v Brně. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2015, roč. 28, č. 1, s. 227-262. ISSN 0524-689X.
 69. GALETA, Jan. National Houses – Damnatio Memorie? Architecture and Nationalism at the end of 19th and in 20th Century. In Galeta, Jan; Ragulová, Zuzana. Admired As Well As Overlooked Beauty. Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 119-133. ISBN 978-80-210-8092-8.
 70. GALETA, Jan. Německé domy na Moravě. In Fišer, Marcel. Mezery v Historii / Lücken in der Geschichte 2014. Sborník vybraných příspěvků ze sympozia konaného v muzeu Cheb konaného ve dnech 25. a 26. června 2014. Cheb: GAVU Cheb, 2015. s. 9-21. ISBN 978-80-87395-17-2.
 71. GALETA, Jan. Polský dům v Moravské Ostravě. In Stopami Poláků v Českém / Rakouském Slezsku - Śladami Polaków na czeskim / austriackim Śląsku, Petrovice u Karviné, 22.-23. října 2015. 2015.
 72. GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Slavné stavby Antonína a Vladimíra Fischerových ve Zlíně, Holešově, Fryštáku a okolí. 2015.
 73. GALETA, Jan. Urbanistický kontext národních domů v Moravské Ostravě. In Arthist 2015 - Umění v prostoru / Prostor v umění. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů na FF UPOL Olomouc, 6. května 2015. 2015.
 74. 2014

 75. GALETA, Jan. German National Houses in Brno and Ostrava. In Řeha,Tomáš; Vaculík, Lukáš. Where life once used to be - The Vanished places and sighs. Contributions from 4th international scientific conference of doctoral candidates. 1st ed. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 21-36. ISBN 978-80-7464-643-0.
 76. GALETA, Jan a Kateřina MARTINÁKOVÁ. Hagia Sophia. In Foletti, Ivan; Frantová, Zuzana; Kučerová, Monika. Zápisky z cest 1 - Jižní Balkán. Ochrid, Kurbinovo, Kastoria, Soluň. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 52-55. ISBN 978-80-210-6853-7.
 77. GALETA, Jan. National Houses in Czech Lands - Damnatio memoriae? In Admired as well as Overlooked Beauty. International Ph.D. student conference, Brno, 3.- 4.10.2014. 2014.
 78. GALETA, Jan. Německé národní domy na Moravě. In Sympozium Mezery v historii - Lücken in der Geschichte. Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945. Cheb, 25.-26. 6. 2014. 2014.
 79. GALETA, Jan. North against South: Transalpine styles vs. Italian classic style in the Architecture of Historicism using the examples of Villas, Churches and National Houses. In Nová, Magdaléna; Opatrná, Marie. Cultural Transfer : umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 189-194. ISBN 978-80-87922-02-6.
 80. GALETA, Jan. Ostravské národní domy. In Vyžádaná přednáška na Fakultě stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava. 2014.
 81. GALETA, Jan. Sever proti Jihu : Zaalpské styly versus italská klasika v architektuře historismu na příkladu vil, kostelů a národních domů. In Cultural transfer : Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Mezinárodní konference studentů doktorských programů. Praha, 25. 4. 2014. 2014.
 82. 2013

 83. GALETA, Jan. "Dnes stojí dohotoven náš národní hrad...". Architektura a architekti národních domů v Moravské Ostravě a Vítkovicích. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 26-43. ISSN 1211-7390.
 84. GALETA, Jan. The German National houses in Brno and Ostrava. In Where life once used to be - the vanished places and sights. International scientific conference of doctoral candidates, Ostrava. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2022 10:23