Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KOZLOVÁ, Veronika and Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí (Child in a family with domestic violence). In Práva dítěte. 2014.
 2. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ (CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE). In Právní rozpravy. 2014.
 3. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ (CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE). In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
 4. KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání (Homeban protection against domestic violence). In Setkání Libereckého kraje. 2014.
 5. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ (Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence). In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 67-74, 161 pp. ISBN 978-80-210-6812-4.
 6. 2013

 7. KOZLOVÁ, Veronika and ADRIENA BUDÍNOVÁ. Domácí násilí - zákon a skutečnost (Domestic Violence - Law and Reality). 2013.
 8. KOZLOVÁ, Veronika and Martina CIRBUSOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém (Domestic violence in a Family with child as a law issue). In Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2013.
 9. KOZLOVÁ, Veronika. Child as a Witness of Domestic Violence. 2013th ed. Sydney, Australia: World Congress on Family Law and Children's Rights Inc., 2013. 6 pp.
 10. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ (Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence). In Dny práva 2013. 2013.
 11. 2012

 12. KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí (Domestic violence in a Family with child as a law issue). In Přednáška pro univerzitu třetího věku v sídle veřejného ochránce práv. 2012.
 13. KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí v novém občanském zákoníku (Domestic violence in a New Civil Code). In Cofola conference. 2012.
 14. KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ and Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém (Domestic violence in a Family with child as a law issue). In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
 15. KOZLOVÁ, Veronika and Martina CIRBUSOVÁ. Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference) (Who can be a victim of domestic violence (in Cofola conference)). 2012.
 16. KOZLOVÁ, Veronika and Martin KORNEL. Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference) (New Civil Code (in Cofola conference)). 2012.
 17. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ and Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
 18. KOZLOVÁ, Veronika, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ and Martina CIRBUSOVÁ. "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám...". In "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám...". 2012.
Display details
Displayed: 18/9/2021 05:02