Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOZLOVÁ, Veronika a Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí. In Práva dítěte. 2014.
  Název česky: Dítě v rodině s výskytem domácího násilí
  Název anglicky: Child in a family with domestic violence

  Klíčová slova anglicky: domestic violence; homeban, child; best child’s interest
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:53.
 2. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Právní rozpravy. 2014.
  URL
  Název česky: OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
  Název anglicky: CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence; homeban, child; best child’s interest
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:46.
 3. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
  URL
  Název česky: OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
  Název anglicky: CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence; homeban, child; best child’s interest
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:43.
 4. KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání. In Setkání Libereckého kraje. 2014.
  Název česky: Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání
  Název anglicky: Homeban protection against domestic violence

  Klíčová slova anglicky: homeban; domestic violence
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:58.
 5. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-74, 161 s. ISBN 978-80-210-6812-4.
  Dny práva
  Název česky: Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ
  Název anglicky: Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Maintenance; homeban; domestic violence
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 31. 3. 2015 11:16.
 6. 2013

 7. KOZLOVÁ, Veronika a ADRIENA BUDÍNOVÁ. Domácí násilí - zákon a skutečnost. 2013.
  URL
  Název česky: Domácí násilí - zákon a skutečnost
  Název anglicky: Domestic Violence - Law and Reality

  Klíčová slova anglicky: domestic violence

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 17. 6. 2013 12:36.
 8. KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2013.
  Elektronický sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu
  Název česky: Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
  Název anglicky: Domestic violence in a Family with child as a law issue
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence, child
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Změněno: 22. 11. 2013 01:22.
 9. KOZLOVÁ, Veronika. Child as a Witness of Domestic Violence. 2013. vyd. Sydney, Australia: World Congress on Family Law and Children's Rights Inc., 2013. 6 s.
  URL
  Název česky: Dítě jako svědek domácího násilí
  Název anglicky: Child as a Witness of Domestic Violence

  Klíčová slova anglicky: child, witness, domestic violence, autonomy of the will
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 17. 6. 2013 16:22.
 10. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Dny práva 2013. 2013.
  URL
  Název česky: Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ
  Název anglicky: Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Maintenance, homeban, domestic violence
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:24.
 11. 2012

 12. KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí. In Přednáška pro univerzitu třetího věku v sídle veřejného ochránce práv. 2012.
  Název česky: Domácí násilí
  Název anglicky: Domestic violence in a Family with child as a law issue
  RIV/00216224:14220/12:00061925 Vyžádané přednášky. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Kozlová, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: domestic violence
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 15. 11. 2012 14:23.
 13. KOZLOVÁ, Veronika. Domácí násilí v novém občanském zákoníku. In Cofola conference. 2012.
  URL
  Název česky: Domácí násilí v novém občanském zákoníku
  Název anglicky: Domestic violence in a New Civil Code
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence victim
  Druh účasti: aktivní účast
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 30. 8. 2012 18:45.
 14. KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
  URL
  Název česky: Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
  Název anglicky: Domestic violence in a Family with child as a law issue
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence, child
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Změněno: 22. 11. 2013 01:23.
 15. KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference). 2012.
  URL
  Název česky: Kdo může být obětí domácího násilí (v rámci Cofola conference)
  Název anglicky: Who can be a victim of domestic violence (in Cofola conference)
  RIV/00216224:14220/12:00060697 Uspořádání workshopu. Právní vědy. angličtina. Česká republika.
  Kozlová, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí) -- Cirbusová, Martina (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: domestic violence victim

  Změnila: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Změněno: 4. 9. 2012 21:51.
 16. KOZLOVÁ, Veronika a Martin KORNEL. Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference). 2012.
  URL
  Název česky: Nový občanský zákoník (v rámci Cofola conference)
  Název anglicky: New Civil Code (in Cofola conference)
  Právní vědy. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: new civil code

  Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 30. 8. 2012 18:12.
 17. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
  URL
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Petra Mejzlíková, učo 105126. Změněno: 13. 12. 2016 13:54.
 18. KOZLOVÁ, Veronika, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám...". In "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám...". 2012.
  Konference pořádaná Asociací pracovníků intervenčních center ČR, o.s.; Intervenční centra v systému pomoci obětem domácího násilí - podpora mezioborové spolupráce.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: domestic violence, intervention centre
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Změněno: 22. 11. 2013 01:24.
Zobrazeno: 29. 9. 2021 01:43