Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. PITNER, Tomáš a Jaroslav PELIKÁN. Support of Lifelong Learning of Teachers at the Faculty of Informatics, Masaryk University. In Sborník konference Celoživotní vzdělávání učitelů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 85-89, 4 s. ISBN 978-80-7368-295-8.
  2. 2002

  3. PELIKÁN, Jaroslav. Modelování a simulace náhodných jevů. In Spolehlivost konstrukcí - téma Cesty k uplatnění posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí v normativních předpisech a v projekční praxi. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. s. 93-98. Edition 2002. ISBN 80-02-01489-8.
  4. PELIKÁN, Jaroslav. Probabilistic Approach of Reliability Analysis with Respecting Statistical Correlation among Initial Random Quantities. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. s. 129-134. Edition 2002. ISBN 80-227-1790-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2023 21:17