Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
   Název česky: Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace
   Název anglicky: Use of drama and effective methods in school integration
   RIV/00216224:14410/08:00051058 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Pavlovská, Marie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Hamadová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Širůček, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Cvečková, Pavla (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: integration; inclusion;education; methods; climate of class; visual impairment
   Recenzováno: ano

   Změnila: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Změněno: 28. 3. 2012 15:53.
Zobrazeno: 30. 11. 2023 02:50