Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK and Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace (Use of drama and effective methods in school integration). In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. p. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
  Name in Czech: Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace
  Name (in English): Use of drama and effective methods in school integration
  RIV/00216224:14410/08:00051058 Chapter(s) of a specialized book. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Pavlovská, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Hamadová, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Širůček, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Cvečková, Pavla (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: integration; inclusion;education; methods; climate of class; visual impairment
  Reviewed: yes

  Changed by: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Changed: 28/3/2012 15:53.
Displayed: 27/9/2023 16:50