Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Evropské strukturální fondy 2009–2014 aneb „světlo a stín evropských projektů“ : Sborník příspěvků z konference konané v Brně dne 2. října 2014 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 42 s. ISBN 978-80-210-7529-0.
  2. 2013

  3. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Epizootie. In Krizový management: Případové bezpečnostní studie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013. s. 131-145. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
  4. MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. 237 s. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
  5. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Zahraniční investice v regionech ČR. In Závěrečná monografie projektu ESF MU a VŠEMVS Bratislava. 2013.
  6. 2012

  7. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Výdaje na obranu v době hospodářské recese. In 7. doktorandská konference: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 100-109, 324 s. ISBN 978-80-7231-876-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2021 09:50