Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2014

  1. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Evropské strukturální fondy 2009–2014 aneb „světlo a stín evropských projektů“ : Sborník příspěvků z konference konané v Brně dne 2. října 2014 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 42 pp. ISBN 978-80-210-7529-0.
  2. 2013

  3. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Epizootie (The Epizooties). In Krizový management: Případové bezpečnostní studie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2013. p. 131-145. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
  4. MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie (Crisis Management. Security Case Studies). První. Praha: Ekopress, 2013. 237 pp. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
  5. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Zahraniční investice v regionech ČR. In Závěrečná monografie projektu ESF MU a VŠEMVS Bratislava. 2013.
  6. 2012

  7. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Výdaje na obranu v době hospodářské recese. In 7. doktorandská konference: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno: Univerzita obrany, 2012. p. 100-109, 324 pp. ISBN 978-80-7231-876-6.
Display details
Displayed: 8/5/2021 22:47