Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. ŠTARHOVÁ, Iveta and Jana GODAROVÁ. Is the Non-take-up Problem Present in the Czech Republic? 2019.
 2. ŠTARHOVÁ, Iveta and Jana GODAROVÁ. Non-take-up phenomenon in conditions of the Czech Republic. In Dvořáková, P.. Proceedings of the 23rd International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. p. 221-227, 7 pp. ISBN 978-80-210-9256-3.
 3. 2018

 4. GODAROVÁ, Jana. ISSUE CONNECTED WITH SENIOR CITIZENS AND AN AGING POPULATION. In Filipová L. et al.. Proceedings of the 15th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2018. p. 85-96, 12 pp. ISBN 978-80-248-4155-7.
 5. GODAROVÁ, Jana. Poverty of seniors in the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. p. 59-70, 12 pp.
 6. BERAN, Vlastimil and Jana GODAROVÁ. Seniors, loneliness and the role of municipalities. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2018. p. 86-95, 10 pp. ISBN 978-80-7510-289-8.
 7. BERAN, Vlastimil and Jana GODAROVÁ. Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2018. 49 pp. ISBN 978-80-7416-319-7.
 8. 2017

 9. GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 159 pp. ISBN 978-80-7416-250-3.
 10. GODAROVÁ, Jana and Vlastimil BERAN. Manuál volnočasových aktivit seniorů (Manual of Leisure Activities for Seniors). 2017.
 11. BERAN, Vlastimil and Jana GODAROVÁ. The Impact of Population Aging on GDP in the Czech Republic. In Nálepová, V., Šťastná, J. (eds.). Proceedings of International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN GLOBAL ENVIRONMENT. 1. vyd. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017. p. 47-60, 14 pp. ISBN 978-80-87291-20-7.
 12. GODAROVÁ, Jana. Využití dat EU-SILC v MSM. jednotlivci vs. domácnosti vs. daňové domácnosti. 2017.
 13. 2016

 14. GODAROVÁ, Jana. Family Policy in the Czech Republic: Child Allowance vs. Child Tax Bonus. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016, vol. 13, No 2, p. 24-37. ISSN 1336-8818.
 15. GODAROVÁ, Jana. Changes in the Czech Family Policy in the Context of Reducing Public Expenditures. In Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress. Presented Papers from the 24th NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2016. ISBN 978-80-89013-81-4.
 16. JAHODA, Robert and Jana GODAROVÁ. Unemployment and its Cost to Public Budgets in the Czech Republic in 2010 – 2015. Ekonomický časopis, SAP - Slovak Academic Press, 2016, vol. 64, No 7, p. 629-645. ISSN 0013-3035.
 17. 2015

 18. GODAROVÁ, Jana and Marek PAVLÍK. Fundraising of Major Czech Political Parties. In Špalková D., Matějová L.. Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015. p. 385-393, 9 pp. ISBN 978-80-210-7532-0.
 19. SIROVÁTKA, Tomáš, Ivana ŠIMÍKOVÁ, Robert JAHODA and Jana GODAROVÁ. Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti (Poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic with an emphasis on children and households raising children). Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 156 pp. ISBN 978-80-7416-213-8.
 20. GODAROVÁ, Jana and Iveta ŠTARHOVÁ. Microsimulation Models in the EU and the Czech Case. In Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform? Presented Papers from the 23rd NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2015. ISBN 978-80-89013-77-7.
 21. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Robert JAHODA, Jiří VYHLÍDAL, Pavel KOFROŇ and Jana GODAROVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy (Income poverty and material deprivation in old age: objective and subjective dimensions of this phenomenon). Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 109 pp. ISBN 978-80-7416-215-2.
 22. 2014

 23. MATĚJOVÁ, Lenka and Jana GODAROVÁ. Civil Service Act – opportunity or threat for public administration of the Czech Republic. In Prof. Dr. Jiri Strouhal. ICEHM Int´1 Conference Proceedings of International Conference on Economics, Social Sciences and Languages (ICESL´ 14). 1st edition. Singapore: ICEHM, 2014. p. 35-37, 3 pp. ISBN 978-93-82242-93-2.
 24. JAHODA, Robert and Jana GODAROVÁ. Distribution impact of the mortgage interest deduction in the Czech Republic. Review of European Studies, 2014, vol. 6, No 2, p. 110-119. ISSN 1918-7173. doi:10.5539/res.v6n2p110.
 25. PAVLÍK, Marek and Jana GODAROVÁ. Economy and Transparency of Czech Political Parties. In Prof. Dr. Jiri Strouhal. ICEHM Int´1 Conference Proceedings of International Conference on Economics, Social Sciences and Languages (ICESL´ 14). 1st edition. Singapore: ICEHM, 2014. p. 16-20, 5 pp. ISBN 978-93-82242-93-2.
 26. GODAROVÁ, Jana and Iveta ŠTARHOVÁ. Microsimulation Models in the EU and the Czech Case. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 35-43, 9 pp. ISBN 978-80-210-6611-3.
 27. GODAROVÁ, Jana and Filip HRŮZA. The Municipality View on Tax Revenue. The Czech Case. In Government vs. Governance in Central and Eastern Europe. Presented Papers from the 22st NISPAcee Annual Conference (from working groups and working sessions). 2014. ISBN 978-80-89013-72-2.
 28. 2013

 29. JAHODA, Robert and Jana GODAROVÁ. Family policy in the Czech Republic: Redistribution of wealth through the child tax bonus. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2013, vol. 61, No 7, p. 2213-2220. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072213.
 30. GODAROVÁ, Jana. Selected benefits for the family with children in the Czech Republic. In EUSOC international seminar. 2013.
 31. GODAROVÁ, Jana and Filip HRŮZA. 20 years of independence and fiscal federalism in the Czech Republic: Where we have come and where are we headed? In X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 2013. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. 10 pp. ISBN 978-80-248-3225-8.
Display details
Displayed: 3. 12. 2020 00:20