Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. NIEDERLE, Rostislav. After the End of Art. Contemporary. Art and the Pale of History. 2021. ISBN 978-80-200-3289-8.
 2. NIEDERLE, Rostislav. Členství v redakční radě časopisu ORGANON F. 2021 - 2021.
 3. 2020

 4. NIEDERLE, Rostislav. Členství v redakční radě časopisu ORGANON F. ORGANON F, 2020 - 2020. ISSN 1335-0668.
 5. 2019

 6. NIEDERLE, Rostislav. Členství v redakční radě časopisu ORGANON F. ORGANON F, 2019 - 2019. ISSN 1335-0668.
 7. NIEDERLE, Rostislav. Estetika: předmět a principy. In Aesthetics: Subject Matter and Principles, Pardubice, 18. 12. 2019. 2019.
 8. NIEDERLE, Rostislav. Sibley, Strawson a Hampshire o estetickém soudu. In XXIII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, 4. – 6. 9. 2019, Bratislava. 2019.
 9. 2018

 10. NIEDERLE, Rostislav. ORGANON F editorial board membership. Členství v redakční radě časopisu ORGANON F, 2018 - 2018. ISSN 1335-0668.
 11. NIEDERLE, Rostislav. Příspěvek a účast na XXII. Slovensko-českém sympoziu o analytické filosofii. 2018.
 12. NIEDERLE, Rostislav. Studijní pobyt na University of Leeds. Rostislav Niederle, 2018.
 13. NIEDERLE, Rostislav. Účast na XI. symposiu České platónské společnosti. In Diaolgy Kritón a Minós. 2018.
 14. 2016

 15. NIEDERLE, Rostislav. Stopa králíka Gavagai. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2016. s. 28-31. ISSN 1211-9938.
 16. 2015

 17. NIEDERLE, Rostislav. Chceš-li být filozofem, nepiš romány! Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, roč. 31, č. 2, s. 41-43. ISSN 1211-9938.
 18. NIEDERLE, Rostislav. Jeffrey Meyers: Literární politika Nobelovy ceny. In Host : literární měsíčník. 1211-9938. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015. s. 18-21. ISSN 1211-9938.
 19. NIEDERLE, Rostislav. Realism in Art: A Short Note. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 2, s. 123-129. ISSN 1803-7445.
 20. NIEDERLE, Rostislav. Umění, pravda, realismus. In Interpretácia, chápanie a komunikácia, Bratislava, 6.-7. mája 2015. 2015.
 21. 2014

 22. NIEDERLE, Rostislav. Hitlerův svět jako umělecké dílo. Sirény nacismu. Host. Brno: Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, 2014, Neuveden, č. 3, s. 31-35. ISSN 1211-9938.
 23. NIEDERLE, Rostislav. Kolik jmen má růže? Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2014, Neuveden, č. 6, s. 61-64. ISSN 1211-9938.
 24. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; 393. ISBN 978-80-210-7131-5.
 25. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-7131-5.
 26. NIEDERLE, Rostislav. Problém umělecké interpretace dialogu. In Havlíček, Aleš; Jinek, Jakub. Platónův dialog Ión. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. s. 154-162. Mathésis ; sv. 8. ISBN 978-80-7298-161-8.
 27. NIEDERLE, Rostislav. XVIII. slovensko-české sympozium o analytické filosofii, workshop analytická estetika. 2014.
 28. 2013

 29. NIEDERLE, Rostislav. Členství v panelu 209 GAČR. GAČR, 2013 - 2017. doi:.
 30. NIEDERLE, Rostislav. XVII. Československé sympózium o analytickej filozofii. 2013.
 31. 2012

 32. NIEDERLE, Rostislav. Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém Řecku. In VIII. platónské symposium Platónské společnosti, Praha, 9.-10. listopad 2012. 2012.
 33. NIEDERLE, Rostislav. Reprezentace: podobnost, souvislost, symbol. Filozofický časopis. Praha: ČSAV, 2012, Neuveden, Mimořádné číslo 1, s. 65-91. ISSN 0015-1831.
 34. 2010

 35. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 158 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, sv. č. 393. ISBN 978-80-210-5307-6.
 36. NIEDERLE, Rostislav. Representation in Art (I). Organon F. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010, roč. 1/2010, č. 1, s. 97-110, 13 s. ISSN 1335-0668.
 37. NIEDERLE, Rostislav. Representation in Art (II) Pictorial Representation. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 242-255, 13 s. ISSN 1335-0668.
 38. NIEDERLE, Rostislav. Representation in art (III). Organon F. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010, roč. 17, č. 3, s. 398-412. ISSN 1335-0668.
 39. NIEDERLE, Rostislav. Representation in Art (III) Representation in Conceptual Art. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, Neuveden, č. 3, s. 398-412, 14 s. ISSN 1335-0668.
 40. 2008

 41. NIEDERLE, Rostislav. Analytical Aesthetics at the Core of Europe. In Care of the Soul, Quest for Virtue. Brno: CDK, 2008. s. 85-91, 6 s. ISBN 978-80-7325-139-0.
 42. NIEDERLE, Rostislav. Estetický soud jako analytická propozice. In Jednotliviny, všeobecniny, významy. 1. vyd. Bratislava: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008. s. 132-143, 11 s. ISBN 978-80-969770-1-7.
 43. 2007

 44. NIEDERLE, Rostislav. George Steiner a myšlenka Evropy. Host. Brno: Host, 2007, roč. 8/2007, č. 8, s. 59-60. ISSN 1211-9938.
 45. NIEDERLE, Rostislav. Hitler a moc estetiky. Host. Brno: Host, 2007, roč. 9/2007, č. 9, s. 62-63. ISSN 1211-9938.
 46. NIEDERLE, Rostislav. Umělecká kritika a supervenience. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007. 9 s. Svet jazyka a svet za jazykom. ISBN 978-80-967225-9-4.
 47. 2006

 48. NIEDERLE, Rostislav. Oči ikony. Host. Brno: Host, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 57-58. ISSN 1211-9938.
 49. NIEDERLE, Rostislav. Svůdný klam Třetí říše. Host. Brno: Host, 2006, roč. 11/2006, č. 11, s. 468-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 50. NIEDERLE, Rostislav. Vůně starých časů. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2006, roč. 8/2006, č. 8, s. 50-1, 2 s. ISSN 1211-9938.
 51. 2005

 52. NIEDERLE, Rostislav. Dospělí milenci nemlčí. Host. 2005, roč. 4/2005, č. 4, s. 77-8, 2 s. ISSN 1211-9938.
 53. NIEDERLE, Rostislav. Explikace pojmu krásy. In Logika, jazyk, věda. Praha: Filosofia, 2005. s. 205-223, 18 s. ISBN 80-7007-212-1.
 54. NIEDERLE, Rostislav. My Michael. Host. Brno: Host, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 88-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 55. NIEDERLE, Rostislav. Pavel Materna slaví životní jubileum. ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 26-52, 26 s. ISSN 1335-0668.
 56. NIEDERLE, Rostislav. Umění, krása, šeredno. Host. Brno: Host, 2005, roč. 6/2005, č. 6, s. 96-97. ISSN 1211-9938.
 57. 2004

 58. NIEDERLE, Rostislav. Dva problémy analytické estetiky. In Zouhar M. (ed.): Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004. s. 120-128, 8 s. ISBN 80-967225-1-4.
 59. NIEDERLE, Rostislav. Estetika. Brno: Vutium, 2004. 216 s. VUT. ISBN 80-214-2705-1.
 60. NIEDERLE, Rostislav. Jakou hodnotu má falzum? Host. Brno: Host, 2004, roč. 6/2004, č. 2, s. 68-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 61. NIEDERLE, Rostislav. Mihail Sebastian: Deník 1935-1944. Host. Brno: Host, 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 30-31. ISSN 1211-9938.
 62. NIEDERLE, Rostislav. Potřebuje Bůh indexické výrazy? Brno: Vutium, 2004. 320 s. VUT. ISBN 80-214-2706-X.
 63. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce Scrutonovou filosofií. Host. Brno: Host, 2004, roč. 4/2004, č. 4, s. 61-62. ISSN 1211-9938.
 64. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce zbloudilých. Host. Brno: Host, 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 161-62, 2 s. ISSN 1211-9938.
 65. NIEDERLE, Rostislav. Vzpomínky z mládí Gershoma Scholema. Host. Brno: Host, 2004, roč. 2/2004, č. 2, s. 22-3, 2 s. ISSN 1211-9938.
 66. 2003

 67. NIEDERLE, Rostislav. Hodnoty podle Gabriela Marcela. Host. Brno: Host, 2003, roč. 10/2003, č. 10, s. 55-6, 2 s. ISSN 1211-9938.
 68. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Host. Brno: Host, 2003, roč. 4/2003, č. 4, s. 111-2, 2 s. ISSN 1211-9938.
 69. NIEDERLE, Rostislav. Sofiin svět. Host. 2003, roč. 3/2003, č. 3, s. 56-57. ISSN 1211-9938.
 70. NIEDERLE, Rostislav. Studenti FaVU VUT na výstavě Židovský hřbitov v Brně. Události. Brno: Vutium, 2003, roč. 2/2003, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-4421.
 71. 2002

 72. NIEDERLE, Rostislav. Filosofie není literární žánr. Host. Brno: Host, 2002, roč. 8/2002, č. 8, s. 65-6, 2 s. ISSN 1211-9938.
 73. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy I. ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2002, roč. 1/2002, č. 1, s. 1-45. ISSN 1335-0668.
 74. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy II. ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 101-156, 55 s. ISSN 1335-0668.
 75. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy III. ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 239-271, 42 s. ISSN 1335-0668.
 76. NIEDERLE, Rostislav. Krev jeho na nás a naše děti. Host. Brno: Host, 2002, roč. 9/2002, č. 9, s. 65-6, 2 s. ISSN 1211-9938.
 77. NIEDERLE, Rostislav. Kvinteto Rosendorfova kvarteta. Host. Brno: Host, 2002, roč. 5/2002, č. 5, s. 99-100. ISSN 1211-9938.
 78. NIEDERLE, Rostislav. Mezi filosofií a žurnalistikou. Host. 2002, roč. 4/2002, č. 4, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
 79. NIEDERLE, Rostislav. Několik poznámek k možnosti estetického poznání. Aluze. Olomouc: Aluze, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 62-69, 7 s. ISSN 1212-5547.
 80. NIEDERLE, Rostislav. Spinoza z Trhové ulice. Host. Brno: Host, 2002, roč. 6/2002, č. 6, s. 129-30, 2 s. ISSN 1211-9938.
 81. NIEDERLE, Rostislav. Vášně nad Hudsonem. Host. Brno: Host, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 62-3, 2 s. ISSN 1211-9938.
 82. NIEDERLE, Rostislav. Všechny cesty vedou do Vilna. Host. Brno: Host, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 98-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 83. 2001

 84. NIEDERLE, Rostislav. Bochenského Slovník filosofických pověr. Host. Brno: Host, 2001, roč. 5/2001, č. 5, s. 55-56. ISSN 1211-9938.
 85. NIEDERLE, Rostislav. Co je populární kultura a jaký k ní máte vztah? Host. Brno: Host, 2001, roč. 10/2001, č. 120, s. 84-85. ISSN 1211-9938.
 86. NIEDERLE, Rostislav. Dopisy z Tiché moří. Host. Brno: Host, 2001, roč. 10/2001, č. 10, s. 98-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 87. NIEDERLE, Rostislav. Encyklopedie mystiky I. Host. Brno: Host, 2001, roč. 3/2001, č. 3, s. 66-7, 2 s. ISSN 1211-9938.
 88. NIEDERLE, Rostislav. Existuje Josef K.? Pro-Fil. Brno: Katedra filozofie, 2001, roč. 1/2001, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-9097.
 89. NIEDERLE, Rostislav. Filosofie? Vstupte! Host. Brno: Host, 2001, roč. 9/2001, č. 9, s. 78-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
 90. NIEDERLE, Rostislav. Je ještě jeden Singer. Host. Brno: Host, 2001, roč. 2/2001, č. 2, s. 54-5, 2 s. ISSN 1211-9938.
 91. NIEDERLE, Rostislav. Nový filosofický časopis v zemích bývalé federace. ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2001, roč. 3/2001, č. 3, s. 351-2, 2 s. ISSN 1335-0668.
 92. NIEDERLE, Rostislav. Povolení k životu. Host. Časopis pro literaturu a čtenáře - recenzní příloha. Brno: Host., 2001, roč. 2/2001, č. 2, s. 65-66. ISSN 1211-9938.
 93. 2000

 94. NIEDERLE, Rostislav. Členství v redakční radě časopisu ORGANON F. ORGANON F, 2000 - 2017. ISSN 1335-0668.
 95. NIEDERLE, Rostislav. Je Pavel Materna individuový nudista? Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 3/2000, č. 3, s. 12-17, 5 s. ISSN 1212-8139.
 96. 1999

 97. NIEDERLE, Rostislav. Logika a etika. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1999, roč. 3/1999, č. 3, s. 496-500, 4 s. ISSN 0015-1831.
 98. 1998

 99. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy a ekonomie. Sborník prací FF MU. Brno: FF MU v Brně, 1998, roč. 2/2001, č. 2, s. 31-7, 6 s. ISSN 0231-7664.
 100. 1997

 101. NIEDERLE, Rostislav. Quine a sémantika. Sborník prací FF MU. Brno: FF MU v Brně, 1997, roč. 3/2000, č. 3, s. 28-37, 9 s. ISSN 0231-7664.
 102. 1995

 103. NIEDERLE, Rostislav. Shakespearův Lear aneb Jak se vám líbí? Filosofský halas. Brno: FF MU Brno, 1995, roč. 1995, 3/1995, s. 10-11. ISSN 1211-9938.
 104. 1994

 105. NIEDERLE, Rostislav. Logické a filozofické problémy vývoja pojmov. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1994, roč. 5/1994, č. 5, s. 875-877, 2 s. ISSN 0015-1831.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2021 23:56