Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. ZLATOŠOVÁ, Silvie. A Non-asymptotic Automobile Bonus-malus System with Varying Transition Rules. In Josef Nešleha Lukáš Marek Miroslav Svoboda Zuzana Rakovská. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 650-655. ISBN 978-80-210-9338-6.
 2. 2017

 3. ZLATOŠOVÁ, Silvie and Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 65/2017, No 3, p. 1015-1022. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031015.
 4. ZLATOŠOVÁ, Silvie. The influence of interest rate on insurance companies. In Jana Kotlebová. Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance. Bratislava: Ekonóm, 2017. p. 287-294. ISBN 978-80-225-4362-0.
 5. 2016

 6. ZLATOŠOVÁ, Silvie and Dagmar LINNERTOVÁ. The influence of a low interest rate on life insurance companies. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial System 2016, Proceedings of the 13th Internatonal Scientific Conference,. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 294-299. ISBN 978-80-210-8308-0.
 7. 2015

 8. KAFKOVÁ, Silvie. A Comparison of Several Bonus Malus Systems. In Cetin Bektas. Procedia Economics and Finance. 2015th ed. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015. p. 188-193. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)00918-1.
 9. KAFKOVÁ, Silvie. Bonus-Malus Systems in Vehicle Insurance. In Iacob, AI. Procedia Finance and Economics. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015. p. 216-222. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)00354-8.
 10. LINNERTOVÁ, Dagmar and Silvie KAFKOVÁ. Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors. In Kajurova, V Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2015. p. 367-374. ISBN 978-80-210-7962-5.
 11. 2014

 12. KAFKOVÁ, Silvie. Actuarial Approaches to Vehicle Insurance. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014. p. 21-25. ISBN 978-80-210-6648-9.
 13. KAFKOVÁ, Silvie. Efficiency of bonus-malus system. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. Ostrava, Czech Republic: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2014. p. 323-328. ISBN 978-80-248-3631-7.
 14. KAFKOVÁ, Silvie and Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Generalized Linear Models in Vehicle Insurance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2014, vol. 62, No 2, p. 383-388. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462020383.
 15. KAFKOVÁ, Silvie. Relative premium in vehicle insurance. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European financial systems 2014. Proceedings of the 11th international scientific conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 295-299. ISBN 978-80-210-7153-7.
 16. KAFKOVÁ, Silvie, Lenka KŘIVÁNKOVÁ and Marie LEVÁKOVÁ. Survival Analysis of Patients with Brain Tumour. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014. p. 27-33. ISBN 978-80-210-6648-9.
 17. 2013

 18. KAFKOVÁ, Silvie. Credibility Theory and Its Using In Insurance Practice. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the10th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2013. p. 153-157. ISBN 978-80-210-6294-8.
 19. KAFKOVÁ, Silvie. The Aggregate Claim amount. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2013. p. 36-41. ISBN 978-80-210-6176-7.
 20. 2012

 21. KAFKOVÁ, Silvie and Lenka KŘIVÁNKOVÁ. The Vasicek Model and Estimation of its Parameters. In Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2012. p. 24-29. ISBN 978-80-210-5778-4.
 22. 2011

 23. KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 213-218. ISBN 978-80-7231-815-5.
Display details
Displayed: 17. 4. 2021 12:32