Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ZLATOŠOVÁ, Silvie. A Non-asymptotic Automobile Bonus-malus System with Varying Transition Rules. In Josef Nešleha Lukáš Marek Miroslav Svoboda Zuzana Rakovská. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 650-655. ISBN 978-80-210-9338-6.
  URL
  RIV/00216224:14560/19:00110979 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Zlatošová, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: bonus-malus system; optimal relativities; non-asymptotic criterion; the efficiency of a bonus-malus system
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Pavel Sedláček, učo 23217. Změněno: 11. 5. 2020 14:11.
 2. 2017

 3. ZLATOŠOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65/2017, č. 3, s. 1015-1022. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031015.
  URL
  RIV/00216224:14560/17:00097240 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Zlatošová, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Křivánková, Lenka (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: counterparty credit risk; credit valuation adjustment; probability of default; interest rate swaps; yield curve; Hull-White model; Monte Carlo simulations; credit exposure
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 7. 8. 2020 13:57.
 4. ZLATOŠOVÁ, Silvie. The influence of interest rate on insurance companies. In Jana Kotlebová. Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 287-294. ISBN 978-80-225-4362-0.
  RIV/00216224:14560/17:00101949 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Zlatošová, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: balance sheet; insurance company; life insurance
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 10. 9. 2018 09:07.
 5. 2016

 6. ZLATOŠOVÁ, Silvie a Dagmar LINNERTOVÁ. The influence of a low interest rate on life insurance companies. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial System 2016, Proceedings of the 13th Internatonal Scientific Conference,. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 294-299. ISBN 978-80-210-8308-0.
  RIV/00216224:14560/16:00091057 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Zlatošová, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Linnertová, Dagmar (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Life insurance; Low interest rates; Guaranteed returns
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 14. 3. 2017 16:57.
 7. 2015

 8. KAFKOVÁ, Silvie. A Comparison of Several Bonus Malus Systems. In Cetin Bektas. Procedia Economics and Finance. 2015. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015. s. 188-193. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)00918-1.
  RIV/00216224:14560/15:00089166 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Loimaranta efficiency; bonus malus system; bayesian relativities
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 4. 10. 2016 12:56.
 9. KAFKOVÁ, Silvie. Bonus-Malus Systems in Vehicle Insurance. In Iacob, AI. Procedia Finance and Economics. Amsterdam: Elsevier B.V., 2015. s. 216-222. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)00354-8.
  RIV/00216224:14560/15:00082157 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: annual claim frequency; generalized linear model; bonus.-malus system; analysis of deviance
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 17. 9. 2015 12:37.
 10. LINNERTOVÁ, Dagmar a Silvie KAFKOVÁ. Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors. In Kajurova, V Krajicek, J. EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2015: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2015. s. 367-374. ISBN 978-80-210-7962-5.
  URL
  Název anglicky: Cross-sectional Analysis of Short Sale Determinants in the US Market Sectors
  RIV/00216224:14560/15:00084839 Stať ve sborníku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Linnertová, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí) -- Kafková, Silvie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: short sale; panel regression with fixed effect; blue chips; Standard & Poor's index
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., učo 76289. Změněno: 21. 3. 2016 09:35.
 11. 2014

 12. KAFKOVÁ, Silvie. Actuarial Approaches to Vehicle Insurance. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014. s. 21-25. ISBN 978-80-210-6648-9.
  angličtina.
  Klíčová slova anglicky: vehicle insurance, bonus-malus system, transition probability, bayesian relativities
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 19. 3. 2014 12:42.
 13. KAFKOVÁ, Silvie. Efficiency of bonus-malus system. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. Ostrava, Czech Republic: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2014. s. 323-328. ISBN 978-80-248-3631-7.
  RIV/00216224:14560/14:00077216 Stať ve sborníku. Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Česká republika.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bonus-malus system; Markov chain; relative premium; Loimaranta efficiency
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 2. 4. 2015 11:55.
 14. KAFKOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. Generalized Linear Models in Vehicle Insurance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 2, s. 383-388. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462020383.
  URL
  RIV/00216224:14560/14:00075556 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Křivánková, Lenka (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: vehicle insurance; generalized linear model; poisson distribution; link function; analysis of deviance; Akaike information criterion
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová, učo 179010. Změněno: 31. 3. 2015 13:36.
 15. KAFKOVÁ, Silvie. Relative premium in vehicle insurance. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European financial systems 2014. Proceedings of the 11th international scientific conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 295-299. ISBN 978-80-210-7153-7.
  RIV/00216224:14560/14:00077209 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Markov chain; premium; bonus-malus system
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 2. 4. 2015 11:57.
 16. KAFKOVÁ, Silvie, Lenka KŘIVÁNKOVÁ a Marie LEVÁKOVÁ. Survival Analysis of Patients with Brain Tumour. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2014. s. 27-33. ISBN 978-80-210-6648-9.
  angličtina.
  Klíčová slova anglicky: survival analysis, Kaplan-Meier estimate, Cox regression model, brain tumour
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 28. 2. 2014 16:54.
 17. 2013

 18. KAFKOVÁ, Silvie. Credibility Theory and Its Using In Insurance Practice. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2013. Proceedings of the10th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2013. s. 153-157. ISBN 978-80-210-6294-8.
  RIV/00216224:14560/13:00069299 Stať ve sborníku. Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Česká republika.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bühlmamann model; premium; theory of credibility
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 28. 3. 2014 13:30.
 19. KAFKOVÁ, Silvie. The Aggregate Claim amount. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2013. s. 36-41. ISBN 978-80-210-6176-7.
  Název anglicky: The Aggregate Claim amount
  RIV/00216224:14310/13:00068022 Stať ve sborníku. Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: the aggregate claim amount;moment generating function; convolution; compound Poisson distribution

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 24. 3. 2014 16:10.
 20. 2012

 21. KAFKOVÁ, Silvie a Lenka KŘIVÁNKOVÁ. The Vasicek Model and Estimation of its Parameters. In Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2012. s. 24-29. ISBN 978-80-210-5778-4.
  RIV/00216224:14310/12:00059546 Stať ve sborníku. Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí) -- Křivánková, Lenka (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: The Vasicek model; interest rate; maximum likelihood method
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 2. 4. 2013 16:12.
 22. 2011

 23. KAFKOVÁ, Silvie. The Ho-Lee Short Interest Rate Model. In Šárka Hošková-Mayerová, Jaromír Kuben, Radovan Potůček, Pavlína Račková, Jiří Jánský. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 213-218. ISBN 978-80-7231-815-5.
  RIV/00216224:14310/11:00059097 Stať ve sborníku. Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Kafková, Silvie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Wiener process; Ito's lemma; Ho Lee model; forward rate
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D., učo 175424. Změněno: 2. 4. 2013 21:15.
Zobrazeno: 14. 4. 2021 05:01