Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence imaging in open gastrointestinal surgery. Thermology international. Rakousko, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 106-107. ISSN 1560-604X.
 2. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence imaging in open gastrointestinal surgery. In XV Congress of the European Association of Thermology. 2021.
 3. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. IRT image evaluation variability – effect of subjective placement of the region of interest. Thermology international. European Association of Thermology, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 83-84. ISSN 1560-604X.
 4. STAFFA, Erik, Vojtěch MORNSTEIN a Vladan BERNARD. IRT image evaluation variability – effect of subjective placement of the region of interest.. 2021.
 5. 2020

 6. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 7. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Aleš BOUREK, Marek DOSTÁL, Vojtěch MORNSTEIN a Jana POKORNÁ. Protective aspects in contactless infrared thermography fever screening. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2020, roč. 50, č. 3, s. 95-100. ISSN 0301-5491. doi:10.14311/CTJ.2020.3.03.
 8. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Erik STAFFA, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Voxelwise analysis of diffusion MRI of cervical spinal cord using tract-based spatial statistics. Magnetic Resonance Imaging. New York: Society of Magnetic Resonance, 2020, roč. 73, NOV 2020, s. 23-30. ISSN 0730-725X. doi:10.1016/j.mri.2020.07.008.
 9. 2019

 10. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Bezkontaktní infračervená termografie u ezofagektomie pro karcinom – první výsledky. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 11. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin Effects on Human Facial and Neck Temperature. In Lhotska, L Sukupova, L Lackovic, I Ibbott, GS. WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 1. NEW YORK: SPRINGER, 2019. s. 87-90. ISBN 978-981-10-9035-6. doi:10.1007/978-981-10-9035-6_16.
 12. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Facial palsy - contactless thermographic study. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 13. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared Thermography: A New Approach for Examination of Brachial Plexus Injury. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 14. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Intestinal resection of a porcine model under thermographic monitoring. Physiological Measurement. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 40, č. 1, s. 1-7. ISSN 0967-3334. doi:10.1088/1361-6579/aafa8e.
 15. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Neurological disease monitored by contactless thermography: facial palsy. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 16. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Semi-Quantitative Comparison of Infrared Thermography with Indocyanine Green Imaging in Porcine Intestinal Resection. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2019, roč. 40, č. 6, s. 307-312. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2019.06.004.
 17. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD a Erik STAFFA. Termografie jako zobrazovací metoda při vyšetření poporodní parézy plexus brachialis. In 53. Česko - Slovenské dny dětské neurologie. 2019.
 18. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Usefulness of blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence angiography for invasive esophagectomy performed after ischemic gastric conditioning. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland, 2019. 2019.
 19. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití termografie při diagnostice poporodní parézy plexus brachialis. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 20. 2018

 21. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Bezkontaktní termografické vyšetření jako kontrolní nástroj při resekci střeva. In 41. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 22. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin effects on human facial and neck temperature. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. 2018.
 23. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin thermal effects measured by thermal camera. In XXII. Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology. 2018.
 24. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Jana POKORNÁ, Aleš BOUREK a Vojtěch MORNSTEIN. Department of Biophysics, MU: Overview of recent infrared thermographic studies in human and veterinary medicine. In XXII Polish National Congress of Thermology. 2018.
 25. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Zdeněk KALA a Vladan BERNARD. Dynamic contactless thermography as a supportive imaging method in surgery of colorectal carcinoma. In IUPESM Prague 2018. 2018.
 26. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. DYNAMIC INFRARED THERMOGRAPHY AS A TOOL FOR IMAGING ISCHEMIA DURING ABDOMINAL SURGERY. In Clinical Thermometry and Thermal Imaging, XIV EAT Congress, Thermology international Vol 28 (2018), No. 2: 114-123. 2018. ISSN 1560-604X.
 27. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. INFRARED THERMOGRAPHY AND INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY AS IMAGING METHODS IN COLON SURGERY - CASE STUDY. In XXII Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology, Thermology international, Volume 28, 2018, Supplement. 2018.
 28. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 29. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 30. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ a Vojtěch MORNSTEIN. SLEDOVÁNÍ EFEKTU POŽÍTÍ KAPSAICINU POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE. In In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 31. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Využití bezkontaktního termografického měření při nalezení optimálního místa střevní anastomózy. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 32. 2017

 33. FARKAŠOVÁ, Martina, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk KALA, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. Bezkontaktní termografie jako pomocný nástroj v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 34. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina VALKOVIČOVÁ, Zdeněk KALA a Ladislav MITÁŠ. Dynamická bezkontaktní termografie jako nástroj pro určení ischemie střeva. In SYLLABUS 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 35. BERNARD, Vladan, Vladimír ČAN, Erik STAFFA, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ, Marek DOSTÁL, Zdeněk KALA a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared thermal imaging: A potential tool used in open colorectal surgery. Minerva Chirurgica. Turin: Edizioni Minerva Medica, 2017, roč. 72, č. 5, s. 442-446. ISSN 0026-4733. doi:10.23736/S0026-4733.17.07366-7.
 36. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Robert STAFFA. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2017, roč. 25, č. 1, s. 42-49. ISSN 1708-5381. doi:10.1177/1708538116640444.
 37. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ a Michaela NĚMCOVÁ. Použití sterilního PE návleku při termografickém měření. In Sborník abstrakt XXXX: Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 38. NĚMCOVÁ, Michaela, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. UŽITÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE KE ZJIŠTĚNÍ VLIVU PROKRVENÍ ČLÁNKŮ PRSTŮ PŘI PRÁCI S POČÍTAČOVOU MYŠÍ. In XXXX. Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 39. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie při anastomóze střeva – pilotní studie. In XXXX. Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 40. 2016

 41. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. BYPASS REVASCULARISATION OF LOWER LIMBS – TERMOGRAPHIC STUDY. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 42. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Daniel VLK a Vojtěch MORNSTEIN. Infračervená termografie – diagnostický nástroj pro sledování prokrvení dolních končetin. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 43. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management. Malvern: HMP Communications, 2016, roč. 62, č. 4, s. 54-61. ISSN 0889-5899.
 44. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
 45. 2015

 46. BOUREK, Aleš, Vladan BERNARD a Erik STAFFA. Health educationand promotion and Quality management in health care institutions (AtlHEAL project workshop). 2015.
 47. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Erik STAFFA a Vlastimil VÁLEK. Infrared thermography as a tool for monitoring of radiofrequency tissue ablation inside of metal stent. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 48. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Vlastimil VÁLEK a Erik STAFFA. Radiofrequency ablation procedure - an infrared thermography study. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 49. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Termografické měření jako příklad biofyzikálního výzkumu v medicíně. Zpravodaj Československé biologické společnosti. Brno: Československá biologická společnost, 2015, roč. 25, č. 2, s. 4-14. ISSN 1805-9619.
 50. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 51. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 52. 2014

 53. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD a Luboš KUBÍČEK. Bezkontaktní termografie jako doplňková metoda při diagnostice syndromu diabetické nohy. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP a 17. Hejhalův den s mezinárodní účastí. 2014.
 54. BOUREK, Aleš a Erik STAFFA. Human Trafficking in the Information Society. In Wilhelm Kirch, Siegfried Wiessner, Roza Pati. Handbook on Human Trafficking, Public Health and the Law : A Spring School from the New Haven Perspective. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2014. s. 90-110. ISBN 978-3-13-175601-5.
 55. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Luboš KUBÍČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Využití termografických metod u syndromu diabetické nohy. 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.
 56. SEDLÁŘ, Martin, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Zobrazovací metody využívající neionizující záření. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7156-8.
 57. 2013

 58. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, roč. 43, č. 2, s. 35-37. ISSN 0301-5491.
 59. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN a Aleš BOUREK. Infrared camera assessment of skin surface temperature - Effect of emissivity. Physica Medica, European Journal of Medical Physics. Oxford: Elsevier Ltd, 2013, roč. 29, č. 6, s. 583-591. ISSN 1120-1797. doi:10.1016/j.ejmp.2012.09.003.
 60. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Lze predikovat výskyt syndromu diabetické nohy pomocí termografických metod? In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
 61. 2012

 62. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 63. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Měření povrchové teploty pomocí termovizní kamery. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 64. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Úskalí termografického měření v medicíně. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 5-10, 5 s. ISSN 0301-5491.
 65. 2011

 66. STAFFA, Erik a Daniel VLK. Magnetické pole vyzařované ultrazvukovými diagnostickými přístroji. In Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékařské biofyziky. 2011. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 23:07