Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

    1. FASORA, Lukáš. "Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské avedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009, s. 377-390. ISBN 978-80-86488-57-8.
    2. AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009, 908 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
    3. FIALA, Petr. Historik na Moravě. Několik osobních a institucionálních postřehů k životnímu jubileu Jiřího Malíře. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2009, s. 13-18, 4 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 18:34